Showdown in Oekraïne – Wanhopige VS wenden zich tot oorlog om hun tanende macht te behouden

De toekomst van de mensheid wordt beslist op een slagveld in Oekraïne. Dat is niet overdreven. Het conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland zal bepalen of de wereldwijde economische integratie zich zal uitbreiden binnen een zich ontwikkelend multipolair systeem of dat de “op regels gebaseerde orde” erin zal slagen elke tegenstander van haar Westers georiënteerde model te verpletteren.

Dit is wat er nu in Oekraïne gebeurt. In alle recente regeringsdocumenten over nationale veiligheid worden Rusland en China als de grootste bedreigingen voor de Amerikaanse hegemonie gezien, schrijft Mike Whitney. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit korte fragment uit het Congressional Research Service Report uit 2021, getiteld Renewed Great Power Competition: Implications for Defense-Issues for Congress:

Het Amerikaanse doel om de opkomst van regionale hegemonen in Eurazië te voorkomen… is een beleidskeuze die twee oordelen weerspiegelt: (1) dat gezien de hoeveelheid mensen, middelen en economische activiteit in Eurazië, een regionale hegemoon in Eurazië een machtsconcentratie zou vertegenwoordigen die groot genoeg is om vitale Amerikaanse belangen te bedreigen…..

Vanuit een Amerikaans perspectief op grootse strategie en geopolitiek kan worden opgemerkt dat de meeste mensen, middelen en economische activiteiten van de wereld zich niet op het westelijk halfrond bevinden, maar op het andere halfrond, met name Eurazië. Als antwoord op dit fundamentele kenmerk van de wereldgeografie hebben de Amerikaanse beleidsmakers er de afgelopen decennia voor gekozen om als kernelement van de Amerikaanse nationale strategie de opkomst van regionale hegemonen in Eurazië te voorkomen.” (“Renewed Great Power Competition: Implications for Defense—Issues for Congress”, US Congress)

Dat vat het buitenlands beleid van de VS in een notendop samen: “de opkomst van een regionale hegemon voorkomen” tegen elke prijs. Bekijk nu deze samenvatting van de 2022 US National Defense Strategy door Andre Damon op de World Socialist Web Site:

Deze documenten, die niet serieus zijn besproken in de Amerikaanse media, maken de fundamentele onwaarheid duidelijk dat de enorme militaire opbouw van de VS dit jaar een antwoord is op “Russische agressie”. In werkelijkheid, zo denken de oorlogsplanners van het Witte Huis en het Pentagon, zijn de enorme toename van de militaire uitgaven en de plannen voor een oorlog met China het gevolg van “dramatische veranderingen in geopolitiek, technologie, economie en ons milieu”.

Deze documenten maken duidelijk dat de Verenigde Staten de economische opkomst van China als een existentiële bedreiging zien, waarop met militair geweld moet worden gereageerd. De Verenigde Staten zien de onderwerping van Rusland als een kritische opstap naar het conflict met China.” (“Pentagon national strategy document targets China”, Andre Damon, World Socialist Web Site)

Deze twee uittreksels zijn geenszins een volledige samenvatting van de doelstellingen van het buitenlands beleid van de VS, maar zij vormen een vrij doeltreffende schets. Kortom: De oorlog in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Amerika’s duidelijk geformuleerde strategische doelstellingen zijn als volgt: Rusland verzwakken, zijn leider ten val brengen, de controle over zijn enorme natuurlijke rijkdommen overnemen en China in toom houden. Eenvoudig gezegd is de escalerende agressie van Washington in Oekraïne een Weesgegroetje om de opkomende economische machtscentra in toom te houden en zo zijn tanende positie in de wereldorde te behouden.

Dit is de geopolitieke schaakwedstrijd die wordt gespeeld onder het mom van “een oorlog tegen de niet-uitgelokte agressie van Rusland”. De mensen moeten zich niet laten misleiden door dit absurde bedrog. Deze oorlog is bedacht als een wanhopige poging van de Verenigde Staten om hun wegkwijnende mondiale hegemonie te verdedigen. Dat is waar Oekraïne echt om draait. Het is een botsing tussen de oorlogszuchtige westerse oligarchen die een wurggreep hebben op de Amerikaanse media en het politieke establishment en de opkomende economieën die het marktsysteem gebruiken om hun grondstoffen en geproduceerde goederen te koppelen aan landen over de hele wereld via “snelle” infrastructuur en coöperatieve ontwikkeling.

Lees meer  Bedankt voor de censuur? Biden belooft topposities voor Big Tech dictators

Dus, de vraag die iedereen zich moet stellen is deze: Wilt u meer economische integratie, lagere prijzen, meer gedeelde welvaart en minder oorlog of nog eens 80 jaar lastige en willekeurige sancties, kleurenrevoluties, regimewisselingsoperaties, genocidale interventies en biowapenoorlogsvoering (Covid-19)? Wat wilt u?

Misschien bent u een van de miljoenen Amerikanen die geloven dat China een vijand is van de Verenigde Staten. Misschien bent u zich ook niet bewust van de rol die de VS heeft gespeeld bij het creëren van het moderne China. Hier is een vraag voor u: Hebben de VS en westerse bedrijven hun activiteiten massaal naar China verplaatst om te ontsnappen aan de hoge productiekosten in de VS?

Antwoord: Ja, dat deden ze.

En hebben ze Amerikaanse arbeiders verraden omdat ze niet wilden dat een eerlijk loon hun buitensporige winstgevendheid in de weg zou staan?

Antwoord: Ja.

En hebben ze hun bedrijven verplaatst, de productie van hun producten uitbesteed en er alles aan gedaan om zichzelf winnaars te maken terwijl ze Amerikaanse arbeiders beroofden van de mogelijkheid om een fatsoenlijk loon te verdienen zodat ze eten op tafel konden zetten?

Antwoord: Dat hebben ze zeker gedaan.

Wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk voor de opkomst van China?

Antwoord: westerse bedrijven zijn verantwoordelijk. Als Amerikanen iemand de schuld willen geven, geef hen dan de schuld!

Maar nu zijn de bedrijfsmandarijnen en andere elites ongelukkig met China, omdat China hen niet toestaat de controle over hun markten, financiële systeem en valuta over te nemen, zoals ze in Amerika hebben gedaan. Dus nu willen diezelfde moordende bedrijven dat we een oorlog beginnen met het monster dat zij gecreëerd hebben?

Zie je dat? Ziet u dat de meedogenloze provocaties tegen China niets te maken hebben met de nationale veiligheid of de belangen van de VS? We worden bij de neus genomen om te vechten en te sterven voor de kaders van vraatzuchtige westerse oligarchen die China als het volgende doelwit van hun grote plunderoperatie hebben gekozen.

Maar laten we het verleden even vergeten en ons richten op de toekomst, daar gaat het tenslotte om, toch?

Nou dan, welk land heeft een meer “positieve visie” voor de toekomst: China of de Verenigde Staten?

Heb je ooit gehoord van China’s Belt and Road Initiative, het enorme infrastructuurplan van meerdere biljoenen dollars dat de kern vormt van China’s buitenlands beleid? Het is het grootste infrastructuurprogramma in de geschiedenis en meer dan 150 landen hebben al in het plan geïnvesteerd. Het is een ontwikkelingsgericht project dat de connectiviteit moet vergroten door middel van hogesnelheidstreinen, scheepvaartroutes en havens, wolkenkrabbers, spoorwegen, wegen, bruggen, luchthavens, dammen, elektriciteitscentrales en spoortunnels. Door de snelheid van reizen te verhogen, zullen China’s producten en koopwaar sneller op de markten aankomen, wat meer welvaart oplevert voor China zelf en voor de andere betrokken landen. En vergeet niet dat de BRI landen over de hele wereld met elkaar zal verbinden in een hogesnelheidssysteem dat niet vereist dat de deelnemers een specifiek economisch model volgen dat door Peking wordt gedicteerd. Met andere woorden, het Belt and Road Initiative is vrijemarkteconomie zonder politiek. Het is een win-winsituatie voor iedereen, een garantie voor wederzijdse welvaart zonder politieke manipulatie, dwang of uitbuiting.

De oligarchen die de VS besturen, kunnen zich niet eens een project van deze omvang of potentie voorstellen. In feite kunnen ze niet eens genoeg geld opbrengen om de treinen in Amerika op de rails te houden. De winsten die deze miljardair-parasieten uit hun activiteiten halen, komen steevast voort uit het terugkopen van aandelen, belastingontduiking en andere slinkse, schuldbeluste ponzi-zwendels, waar niemand baat bij heeft en die alleen maar meer rijkdom van het land naar hun eigen uitpuilende bankrekeningen verschuiven. Het land bestelen zou natuurlijk al erg genoeg zijn, maar nu zien we hoe deze zelfde klasse van schoften zich heeft gevestigd op de volksgezondheid als een middel om hun politieke macht te vergroten, zodat ze repressieve, politie-staat maatregelen kunnen opleggen die de vrijheid van de hele bevolking sterk beknotten. Kortom, ze willen absolute sociale controle en ze zullen niet ophouden tot ze die hebben.

Lees meer  Iedereen geschokt nadat beroemde trans-stewardess die ideaal trans-leven leidt zelfmoord pleegt

Waar is de “positieve visie” in dit gedrag?

Die is er niet. Amerika was ooit een land van ideeën, idealen en visie. Nu is het een door oligarchen geleid detentiecentrum waarin alle hoop op de toekomst meedogenloos is uitgedoofd door een handvol huurlingen-miljardairs.

In het geval van China kunnen we ons tenminste een betere, meer welvarende wereld voorstellen, die onderling verbonden is en toegankelijker voor iedereen. Maar hoe zit het met de Verenigde Staten? Moeten we geloven dat een oorlog in Oost-Europa ons leven zal verbeteren? Moeten we geloven dat de enige manier om “aan de top te blijven” is door alle anderen naar beneden te duwen? Wordt er van ons verwacht dat we China en Rusland haten, zelfs als onze eigen regering 80 miljoen van ons demoniseert omdat we op de verkeerde presidentskandidaat hebben gestemd of omdat we de terroristen die onze steden platbranden en plunderen niet steunen, of omdat we geloven dat de mensen in East Palestine onze steun en hulp meer verdienen dan de moordenaars in Kiev?

Feit is dat onze leiders zich niet kunnen voorstellen publieke middelen te besteden aan een gigantisch onderling verbonden infrastructuurproject als BRI, omdat dat minder winst voor henzelf zou betekenen. Dus hebben ze besloten om het te vernietigen, net zoals ze Nord Stream hebben vernietigd. Lees maar eens de persoverzichten over dit baanbrekende project. Westerse journalisten kunnen er geen goed woord over zeggen. Een groot gebied in het centrum van Amerika werd op een duivelse manier bestookt met vinylchloride, butylacrylaat en isobutyleen, maar de westerse media bekritiseren liever China’s ambitieuze BRI-project dan dat ze hun betaalmeesters ter verantwoording roepen. Stel je voor.

Dezelfde regel geldt voor Rusland. Het Biden-team en hun rijke bondgenoten willen geen nauwere betrekkingen tussen Duitsland en Rusland, want nauwere betrekkingen betekenen meer welvaart voor beide landen, en Washington kan dat niet hebben, daarom bliezen ze de pijpleiding op die Duitsland’s levensader was naar goedkope brandstof. Zo heeft Washington het probleem opgelost. Het duwde Duitsland en Rusland naar beneden zodat de VS aan de top kon blijven. Wie ziet dit niet?

Het Belt and Road Initiative daarentegen biedt een positieve visie op de toekomst, een idee waar de meerderheid van de wereld achter staat. Het zet ons op weg naar een onderling verbonden wereld waarin mensen hun levensstandaard kunnen verhogen, een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan hun gemeenschap en kunnen genieten van hun eigen cultuur en tradities zonder bang te hoeven zijn voor sancties, opsluiting of bombardementen. Dit is een fragment uit China’s Global Times:

Het door China voorgestelde Belt and Road Initiative (BRI) is al een goed ontvangen internationaal publiek goed geworden en een belangrijk platform voor internationale samenwerking…

“BRI overstijgt de verouderde mentaliteit van geopolitieke spelletjes en creëert een nieuw model van internationale samenwerking. Het is geen exclusieve groep die andere deelnemers uitsluit, maar een open en inclusief samenwerkingsplatform. Het is niet alleen de solo-inspanning van China, maar een symfonie uitgevoerd door alle deelnemende landen….

Lees meer  Rutte regime gaat Ernst Kuipers sensibiliseren na uitspraken over avondklok

Sinds het initiatief voor de ontwikkeling van de Belt and Road (BRI) in 2013 werd voorgesteld, is het initiatief altijd ontwikkelingsgericht geweest en zijn er consequente inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat het aan hoge normen voldoet, duurzaam is en gericht is op mensen…..

In augustus had China’s goederenhandel met landen die deelnemen aan het BRI ongeveer 12 biljoen dollar bereikt en de niet-financiële directe investeringen van het land in die landen overschreden de 140 miljard dollar. … Eind 2021 hadden Chinese bedrijven 43 miljard dollar geïnvesteerd in de bouw van economische en handelssamenwerkingszones in BRI-landen, waardoor meer dan 340.000 lokale banen werden gecreëerd, zo bleek uit officiële gegevens…

China staat open voor deelname van andere landen en regio’s aan de BRI en overweegt aansluiting te zoeken bij infrastructuurinitiatieven van andere landen om de wereld meer collectieve goederen van goede kwaliteit te bieden….. China hoopt de handen ineen te slaan met alle partners om de ontwikkeling van hoge kwaliteit te bevorderen … en benadrukt dat China streeft naar wereldwijde verbinding in plaats van fragmentatie, naar wederzijdse openstelling in plaats van sluiting, naar wederzijdse integratie in plaats van een nulsomspel. (“BRI remains open, inclusive for all, transcends the outdated mentality of geopolitical games“, Global Times)

Wat is het door Amerika geleide project dat het Belt and Road Initiative evenaart?

Dat is er niet. De VS trekt meer dan 1 triljoen dollar per jaar uit voor dodelijke wapens en oorlogvoering, en nog eens triljoenen om de banksters van Wall Street te redden, en nog eens triljoenen om alle bedrijven in het hele land te sluiten die gedwongen werden zich te schikken naar de dictaten van miljardair-elites die de bevolking wilden injecteren met hun giftige smurrie, maar nul voor een mondiaal infrastructuurproject dat de wereldbevolking vreedzaam dichter bij elkaar zou brengen door handel en recreatie.

Niemand zegt dat China perfect is, althans ik niet. Ik wil ook niet in China wonen. Dat wil ik niet. Ik ben een Amerikaan en ik ben van plan hier te sterven.

Maar ik ben niet blind. Het is makkelijk te zien dat deze oorlog met Rusland niets te maken heeft met “ongeprovoceerde agressie.” Dat is slechts een rookgordijn dat wordt gebruikt om het echte doel te verbergen, namelijk het behoud van Amerika’s wereldwijde hegemonie. Wat we nu moeten doen, is eerlijk analyseren “wat er gebeurt”; proberen te begrijpen “waarom het gebeurt”, en vervolgens uitzoeken wat het resultaat zal zijn als de Verenigde Staten zegevieren. Met andere woorden, willen we een door oligarchen gecontroleerd systeem in stand houden dat Rusland verplettert, China onder controle houdt, Europa uithongert van de energie die het nodig heeft, het Belt and Road infrastructuurplan saboteert en hetzelfde mislukte beleid versterkt dat ons Afghanistan, Libië, Syrië en Irak heeft gebracht?

Willen we dat? Willen jullie dat?

Het Amerikaanse volk wil dat hun regering samenwerkt met andere landen om een meer welvarende en vreedzame wereld te creëren. Ze willen geen Nieuwe Wereld Orde en zeker geen Derde Wereldoorlog.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2023/02/26/keerpunt-china-gaat-de-frontale-confrontatie-met-de-amerikaanse-hegemonie-aan/

Meer Laden
5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments