Reden voor exodus: Miljoenen Oekraïners vluchten uit angst voor Zelenski-regime

Tachtig procent van het grondgebied van Oekraïne is niet getroffen door oorlogshandelingen. Enkele miljoenen burgers van de oostelijke gebieden kunnen of willen niet naar het westen vluchten. Niettemin hebben tot nu toe ongeveer 6,5 miljoen mensen hun huizen verlaten. Dat is ongeveer 15 procent van de totale bevolking. Het is de moeite waard te bekijken waarvoor deze mensen vluchten en waarom, schrijft Peter Haisenko.

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn niet overal welkom. Dit is ook te wijten aan het feit dat kan worden vastgesteld dat vluchtelingen in Duitsland aankomen in chique auto’s, waarvoor de gebruikelijke accommodatie voor vluchtelingen niet geschikt lijkt. Er zijn ook berichten dat Oekraïners die zijn aangekomen, eerst in chique boetieks hebben gewinkeld. Natuurlijk moet dit als een uitzondering worden beschouwd, maar men moet zich toch afvragen waarom zelfs de duidelijk welgestelden hun vaderland verlaten. Men mag aannemen dat zij profiteurs zijn van het post-Maidaanse coupregime. Zij zijn duidelijk bang dat zij hun privileges zullen verliezen zodra er in Kiev weer een regering wordt geïnstalleerd die de misdaden van het huidige regime onder ogen zal zien.

Dan zijn er degenen, de overgrote meerderheid, die naar Polen zijn gemigreerd. Intussen keren er ongeveer evenveel naar Oekraïne terug als er nog naar Polen gaan. Dit is waarschijnlijk ook te wijten aan het feit dat de bezworen vriendschap tussen Polen en Oekraïners niet bestaat. Polen noch Oekraïners zijn de massamoorden vergeten die zij elkaar aan het eind van de Tweede Wereldoorlog hebben aangedaan. Om nog maar te zwijgen van de wreedheden die Polen beging tegen de Oekraïense minderheid tussen de oorlogen. De anti-Rusland hysterie die ook in Polen wordt gevoerd, brokkelt snel af tegen de realiteit wanneer Oekraïense vluchtelingen met miljoenen tegelijk in Polen aankloppen. Ik denk echter dat vluchtelingen die naar Polen gaan en niet verder willen naar het beloofde Duitsland werkelijk vrezen voor hun leven, hoe reëel deze vrees ook moge zijn.

Mensen vluchten zonder direct door de oorlog getroffen te worden

De realiteit is dat de overgrote meerderheid van de vluchtelingen uit het westen van Oekraïne komt, hoewel juist deze regio’s zeer weinig van de oorlog te lijden hebben. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de regio rond Lviv. De stad zelf is nog niet aangevallen, alleen gebieden buiten de stad zijn beschoten. Dit zijn opleidingscentra waar NAVO-officieren soldaten van het Oekraïense leger onderrichten. Ook depots van allerlei soorten wapens, vers geleverd uit het Westen, zijn aangevallen en vernietigd. Rusland zelf heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat het geen steden zal aanvallen, vernietigen of bezetten. Wat er in die zin in de oostelijke provincies gebeurt, is te wijten aan Zelenski’s beleid van de verschroeide aarde. Het zijn de Azov-bendes en het Oekraïense leger zelf die zich achter burgers in woonwijken verschuilen en verschroeide aarde achterlaten in hun kielzog wanneer zij hun posities niet kunnen handhaven.

Waarom vluchten mensen dan uit Lviv? Ik heb vrienden die lang geleden uit Lviv naar Duitsland zijn gekomen. Zij zijn hier volledig geïntegreerd en leveren een waardevolle bijdrage aan de welvaart van ons land. Een van hen heeft mij nu verteld waarom zij haar moeder en schoonvader al heel vroeg uit Lviv moest laten overkomen om bij haar te komen wonen. Om te beginnen, het is niet vanwege de oorlog als zodanig. Het is veeleer omdat deze oude mensen in hun geboortestad Lviv het slachtoffer zijn geworden van massale represailles omdat zij geen Oekraïens spreken. Hun leven werd bedreigd door Oekraïense nationalisten die Oekraïne willen “de-Russificeren”. Niet alleen hebben zij problemen met kantoren waar alleen Oekraïens mag worden gesproken, Oekraïense nationalisten het accepteren alleen als je Oekraïens spreekt als je moedertaal. Dat is altijd zo geweest, maar nu menen deze nationalisten in alle wreedheid te kunnen optreden.

Lees meer  Staande ovatie in volle Tweede Kamer voor de leider van de Oekraïense nazi-bataljons

De haat van de nationalisten tegen de Moskali

Toen mijn vader in 1944 als politieagent in de omgeving van Lviv diende, werd hij als Rus alleen door zijn Oekraïense collega’s geaccepteerd omdat hij ook Oekraïens kon spreken in zijn moedertaal. Dat werd hem direct verteld. Gedurende vele jaren kon alleen het deksel van het Sovjetrijk de haat van de Oekraïense nationalisten tegen alle “Moskali” voor openlijke uitbarstingen behoeden. Sinds de staatsgreep van Maidan zijn echter alle barrières gevallen. Dit werd duidelijk zichtbaar door het steeds ruimere verbod op het gebruik van de Russische taal. Dit was ook de reden waarom de overwegend Russischtalige bevolking in Oost-Oekraïne autonomie eiste. Dit werd geweigerd, zelfs nadat het Minsk II-akkoord precies daarin had voorzien. Dat was de aanleiding voor de burgeroorlog, en sindsdien worden Russischtaligen in Oost-Oekraïne geconfronteerd met massale discriminatie en aanvallen. Geen wonder dus dat zij de Russische operatie verwelkomen als een bevrijding en daarvoor gemarteld en doodgeschoten worden zodra zij in handen van Azov-ers vallen.

Kinderdagverblijfplaatsen voor Oekraïense baby’s

We moeten dus beseffen dat veel vluchtelingen uit Oekraïne helemaal niet op de vlucht zijn voor het Russische leger, maar eerder voor de radicale Oekraïense nationalisten. Maar er zijn nog andere aspecten en die worden steeds aantrekkelijker. Er is de belofte van Berlijn om elke vluchteling uit Oekraïne onmiddellijk “kost en inwoning” te garanderen, met inbegrip van gratis medische behandeling en gratis reizen met alle openbaar vervoer. Wie kan zo’n gratis reis naar het beloofde migrantenparadijs Duitsland weerstaan? Het wordt pervers wanneer meegebrachte zuigelingen recht krijgen op een plaats in een crèche. Ik dacht altijd dat die er waren zodat moeders konden gaan werken terwijl er voor hun kleintjes werd gezorgd. Maar de gevluchte Oekraïense moeders gaan niet aan het werk.

Pensioen voor Oekraïners

Maar dat is niet alles. Nu gaat het gerucht dat Oekraïense vluchtelingen vanaf 1 juni 2022 in Duitsland een pensioen kunnen aanvragen. Dit wordt onmiddellijk op alle kanalen tegengesproken. Vooral wat de leeftijd betreft, want in Oekraïne is pensionering ongeveer tien jaar eerder mogelijk dan in Duitsland. Als men de tegenstrijdigheden nader bekijkt, blijkt dat zij alleen betrekking hebben op de pensioengerechtigde leeftijd. Zo meldt de Augsburger Allgemeine: “Alle hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne is momenteel geregeld in de wet op de asielzoekersuitkering. Vanaf 1 juni 2022 zal dit echter veranderen, zo blijkt uit informatie van het federale ministerie van Arbeid. Een belangrijke verandering zal dan zijn dat Oekraïners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, een basis-ouderdomsverzekering zullen kunnen aanvragen als zij geen inkomen of slechts een laag inkomen hebben. Ook alle Duitse burgers hebben recht op deze basiszekerheid”. Welke pensioengerechtigde leeftijd doorslaggevend is, blijft echter open, maar het is duidelijk dat een Oekraïens pensioen als een “laag inkomen” zal worden beschouwd.

Lees meer  Zelensky zegt dat de NAVO "preventieve kernwapenaanvallen" op Rusland moet uitvoeren

Oekraïners worden dus op dezelfde manier behandeld als Duitse burgers, ook al hebben zij nooit aan het pensioenstelsel bijgedragen. Hoeveel Oekraïners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, willen in hun eigen land blijven? Zal dit voor ons pensioenstelsel een soortgelijke ramp worden als na 1990? In die tijd kregen alle Joden die van het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie naar Duitsland kwamen, onmiddellijk verblijfsrecht, met inbegrip van het recht op een maximaal pensioen wanneer zij oud genoeg waren. Dat was de reden waarom het Duitse pensioenstelsel na de hereniging met enorme geldproblemen kampte. Helemaal niet waar was de bewering dat de integratie van gepensioneerden uit de nieuwe deelstaten de schuldige was. Wat staat ons dus te wachten als miljoenen gepensioneerde Oekraïners nu in ons land blijven? En ze zullen blijven, want ze zullen het in hun thuisland niet zo goed hebben als hier. Maar de grap is dat dit recht ook geldt voor Oekraïners die gevlucht zijn voor radicale nationalistische Oekraïners.

Arbitraire ontneming van burgerschap

Maar het wordt nog gekker, ze willen gewoon het staatsburgerschap van impopulaire burgers intrekken. Niet alleen in Oekraïne. In Letland word je het land uitgezet als je instemt met de Russische operatie om Oekraïne te pacificeren. O ja, Letland zit in de EU en verdedigt de democratie en westerse waarden. In Oekraïne zelf wil men nog verder gaan en mensen het staatsburgerschap ontnemen die niet willen sterven in de oorlog die Kiev zelf heeft ontketend en die het land zijn ontvlucht.

Na de regering van Letland heeft nu ook de regering van Oekraïne besloten de strijd tegen de burgers van hun eigen land in de wet vast te leggen. Maar terwijl parlementsleden in Riga hebben besloten het staatsburgerschap in te trekken van Letten die de Russische speciale operatie in Oekraïne steunen (d.w.z. vanwege hun politieke opvattingen), probeert de Verkhovna Rada nu nog een stap verder te gaan: Het parlement is van plan het staatsburgerschap in te trekken van Oekraïners die het land in de afgelopen twee maanden hebben verlaten. Een wetsvoorstel van die strekking werd ingediend door afgevaardigden van de regerende “Volksdienaren”-partij van Vladimir Zelenski.

Dit is ook een manier om de financiën van de staat op orde te brengen door eenvoudigweg al diegenen te deporteren die men niet meer wil omdat zij alleen maar een last zijn voor de staatskas. Net zoals Kiev in 2014 stopte met het betalen van pensioenen aan de afgescheiden oostelijke provincies en vervolgens nog steeds beweert dat dit gebied bij Oekraïne hoort, hoewel het niet langer voldoet aan de verplichtingen die een staat tegenover zijn burgers heeft.

Lees meer  Noord-Mitrovica gesloten voor 12e dag: Kosovo op de rand van conflict – Strela-10, Nora B-52 en tanks op de grens

Russische soldaten worden verwelkomd als bevrijders

De meerderheid van de mensen in Oost-Oekraïne verwelkomt de Russische soldaten als bevrijders. Als bevrijders van Oekraïense nationalisten die burgers lastigvallen en vermoorden. In West-Oekraïne vluchten de Russisch sprekenden om dezelfde redenen. Hieruit kan alleen maar worden geconcludeerd dat Oekraïne zich sinds 2014, uiterlijk sinds de staatsgreep op de Maidan, in een staat van voortdurende burgeroorlog bevindt. En dit is het geval in het hele land. In het Westen echter zonder openlijke strijd met wapens, maar met repressieve maatregelen tegen al diegenen die geen foutloos Oekraïens kunnen of willen spreken.

In die zin moet men het met Poetin eens zijn wanneer hij oproept tot denazificatie en demilitarisering van deze corrupte en gebroken staat. Om het gehele gebied duurzaam te pacificeren moet deze staat, die qua oppervlakte de op één na grootste van Europa is, worden opgedeeld in eenheden die overeenkomen met de wil van de burgers en die de Russische burgers beschermen tegen de Oekraïense nationalisten. En ook in die zin moeten de aanspraken van Polen op delen van West-Oekraïne beslist neutraal tot positief worden bekeken, want dan zou Polen ook de Russische burgers van Lviv kunnen bevrijden van de pesterijen van de Oekraïense nationalisten.

De grenzen moeten zonder vooroordelen opnieuw worden getrokken

Er moet een einde komen aan de onzin van de “onschendbaarheid” van grenzen, want geen enkele grens in Oekraïne houdt rekening met de etnische kenmerken van zijn minderheden. Grenzen zijn door de mens gemaakt en dus heeft de mens zelf de plicht grenzen te veranderen, zodat vrede mogelijk wordt. Dit standpunt is nu zelfs door Henry Kissinger in Davos verwoord. Maar blijvende vrede is niet gewenst, want dan zou de macht van het militair-industrieel complex gebroken worden en zou de NAVO definitief overbodig worden.

Laten we niet vergeten dat het de Britten waren die na de Eerste Wereldoorlog de grenzen opnieuw definieerden en deze vervolgens als onveranderlijk omschreven. Later hebben zij echter ook grenzen hertekend, zie Kasjmir, en alle grenzen die zij hertekenden, werden zo getrokken dat zij maximale schade veroorzaakten en voortdurende conflicten garandeerden. Kijk maar naar het Midden-Oosten. De wereld moet volledig worden vernieuwd en ik hoop dat het initiatief van Rusland daarvoor de weg zal openen. De Anglo-Amerikaanse eeuw loopt ten einde en dat geeft hoop voor de toekomst. Tenminste in die mate dat de Oekraïners niet langer hoeven te vluchten voor radicale nationalistische Oekraïners.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/05/26/eerste-kijkje-in-de-catacomben-van-azovstal-en-bekentenissen-na-de-eerste-verhoren/

Meer Laden

Leave a Comment