Onderzoeken naar de Amerikaanse biolaboratoria: ‘Doodsgevaar voor de mensheid’

0

De exploitatie van Amerikaanse biologische laboratoria in Oekraïne is in strijd met het Verdrag inzake het verbod op de ontwikkeling, productie en aanleg van voorraden van bacteriologische en toxinewapens (Verdrag inzake biologische wapens). Dat was de conclusie van de Russische parlementaire commissie die het biologische wapenprogramma van Washington onderzoekt.

De militaire biologische activiteit van de Verenigde Staten in Oekraïne was in strijd met het Verdrag inzake biologische wapens (BTWC). Dat is de conclusie van de Russische parlementaire commissie die onderzoek doet naar de activiteiten van Amerikaanse biolaboratoria, meldt RT.de.

“De conclusies van onze commissie zijn voornamelijk schendingen door Oekraïne en de Verenigde Staten … van de basisnormen van het BTWC. Zonder het volledige verlies van soevereiniteit en extern beheer door de Verenigde Staten zouden deze schendingen niet mogelijk zijn geweest in Oekraïne .”

Dat zei covoorzitter van de commissie en plaatsvervangend voorzitter van de Russische Doema Irina Yarovaya.

Volgens haar bracht het onderzoek aan het licht dat in Oekraïne militaire faciliteiten van de VS en de NAVO werden opgezet onder het mom van biologische laboratoria. De oprichting van dergelijke faciliteiten buiten zijn eigen grondgebied stelt Washington in staat om genetische en biologische experimenten op mensen uit te voeren zonder de Amerikaanse wetten te overtreden en zonder angst voor het Amerikaanse publiek, zei de afgevaardigde van de Doema.

“De voordelen die de Verenigde Staten hiermee hebben behaald, en de schending van het BWC die de Verenigde Staten hebben begaan, zijn erop gericht om ongehinderd biologisch en genetisch materiaal te kunnen verzamelen, en om experimenten uit te voeren, niet alleen op dieren, maar ook op mensen. Wij hebben bewijzen van dergelijke experimenten op Oekraïense soldaten.”

Yarovaya verduidelijkte dat deze studies erop gericht zouden zijn Washington een militair-biologisch voordeel te geven ten opzichte van andere staten.

De covoorzitter van de Commissie verklaarde ook:

“Onze Commissie … heeft bij de behandeling van strategische documenten van de Verenigde Staten herhaaldelijk de conclusie bevestigd dat alle strategische documenten en de activiteiten van de paramilitaire structuren van de Amerikanen rechtstreeks gericht zijn op het bereiken van een militair-biologisch voordeel. Hun enorme belangstelling gaat uit naar het toekomstige toneel van mogelijke militaire operaties. In dit specifieke geval werd Oekraïne gezien als een toekomstig strijdtoneel.”

“45 militaire programma’s”

In haar toespraak herinnerde Irina Yarovaya eraan dat de implementatie van het Amerikaanse militair-biologische project in de post-Sovjet-ruimte vrijwel onmiddellijk na de ineenstorting van de USSR in 1991 begon.

Onder het mom van een biomedisch programma creëerde Washington een netwerk van laboratoria op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie om bijzonder gevaarlijke infecties te bestuderen die de epidemiologische situatie van het land zouden kunnen verslechteren. Het Pentagon besteedde speciale aandacht aan binnenlandse collecties van micro-organismen, die op criminele wijze naar Amerika werden geëxporteerd, aldus de covoorzitter van de commissie.

Lees meer
Poetin: Regering VS creëerde COVID als een biowapen tegen de mensheid
Vice-voorzitter van de Russische Doema Irina Yarovaya en vice-voorzitter van de Federatieraad Konstantin Kosachev tijdens een briefing na de laatste zitting van de RIA Novosti-commissie.

De politicus wees erop dat de militair-biologische ontwikkeling van de post-Sovjetruimte door de Verenigde Staten gepaard ging met de ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten die bewust discriminerend waren voor deze staten. Ze voegde eraan toe dat dergelijke Amerikaanse bio-objecten zich niet alleen in de landen van de voormalige Sovjet-Unie bevinden, maar ook in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Afrika.

Een actieve rol in deze processen wordt gespeeld door het door het Pentagon gecontroleerde Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), dat in 2014 een speciale biotechnologie-afdeling heeft opgericht, zei Yarovaya.

“Momenteel werkt DARPA aan meer dan 45 militaire programma’s, waarvan er 14 synthetische biologie toepassen … Een aantal militaire biologieprogramma’s wordt uitgevoerd door CIA-structuren,” wees zij erop.

Volgens Irina Yarovaya zijn niet alleen het Pentagon en de Amerikaanse geheime diensten betrokken bij Amerikaanse militaire en biologische projecten, maar ook aan hen gelieerde bedrijven. Met name de Verenigde Staten hebben ongeveer 400 laboratoria voor tweeërlei gebruik opgericht. De Amerikanen kunnen de daar verkregen onderzoeksresultaten gebruiken om de verspreiding van epidemieën te beheersen, voegde de politicus eraan toe.

“vernietiging van de Oekraïense soevereiniteit”

Volgens Yarovaya neemt Oekraïne een speciale plaats in in de Amerikaanse militair-biologische aspiraties. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie lanceerde Washington een grootschalig biomedisch programma op het grondgebied van dit land. Zo werd in 1993 een overeenkomst getekend tussen de VS, Canada, Zweden en Oekraïne om in Oekraïne een centrum voor wetenschap en technologie op te richten, waar vijf jaar later ook de EU-landen bij kwamen.

In 2005 kreeg dit programma een boost toen de nieuwe leiding van het land, die aan de macht kwam als gevolg van de ‘Oranje Revolutie’, onder druk van de Verenigde Staten, een opzettelijk discriminerend akkoord met Washington tekende. Hij kwam overeen om samen te werken aan het voorkomen van de verspreiding van ziekteverwekkers, technologieën en knowhow die kunnen worden gebruikt om biologische wapens te ontwikkelen.

In augustus 2008 is het plan voor technische bijstand aan het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid schriftelijk overeengekomen tussen het Office of State Sanitary-Epidemiological Control van Oekraïne en het hoofd van de afdeling Dreigingsvermindering van de Amerikaanse ambassade, en in oktober 2009 is het concept voor de uitvoering van het programma ter vermindering van biologische dreigingen ondertekend, herinnerde Irina Jarovaya zich.

President Vladimir Janoekovitsj had geprobeerd de activiteiten van Amerikaanse biolabs in Oekraïne aan banden te leggen. In de laatste dagen van zijn presidentschap, in januari 2014, kreeg de Verchovna Rada (parlement) een wetsvoorstel voorgelegd dat de inzet van virale biologische laboratoria door buitenlandse staten zou hebben verboden. Volgens Irina Yarovaya werd de goedkeuring van dit document echter verhinderd door de staatsgreep, die werd gesteund door de VS.

De Oekraïense president Viktor Janoekovitsj woont een zitting bij van de Hoge Euraziatische Economische Raad op het niveau van de staatshoofden in Minsk, 25 oktober 2013.

De vice-voorzitter wees erop dat een van de eerste besluiten van de nieuwe “Maidan”-regering van Arseniy Yatsenyuk de vroegtijdige beëindiging van het staatsdoelprogramma voor bioveiligheid en biologische bescherming van Oekraïne was.

Lees meer
Rusland geeft meer details over biowapenonderzoek VS in Oekraïne

Irina Jarovaja voegde daaraan toe:

“Oekraïne heeft onder druk van de Verenigde Staten zijn biologische soevereiniteit dus volledig opgegeven. Na de ongrondwettelijke machtsovername in 2014 is ook de sanitaire en epidemiologische dienst met hulp van de VS gereorganiseerd en in 2017 al volledig geliquideerd. Het systeem van medisch toezicht en verplichte vaccinatie van de bevolking werd afgeschaft.”

Tegelijkertijd acht de politicus de uitspraken van Washington over het doel van een dergelijke samenwerking met Kiev onhoudbaar.

De plaatsvervangend voorzitter van de Doema onderstreepte:

“Wij hebben meer dan eens gehoord en gelezen in officiële documenten van de Verenigde Staten dat alle inspanningen van de VS met betrekking tot Oekraïne zogenaamd gericht waren op het elimineren van de zogenaamde negatieve gevolgen van de activiteiten van de USSR. Wij beschikken echter over officiële documenten van Oekraïne zelf, ingediend in het kader van het BWC, die een officiële status hebben en waaruit duidelijk blijkt dat er nooit biologische agentia of bestanddelen op Oekraïens grondgebied zijn geweest.”

Volgens de Commissie lijdt het geen twijfel dat de militair-biologische ontwikkeling van Oekraïne vanaf het begin agressief en paramilitair van aard was en gericht was tegen de belangen van de Russische Federatie.

Irina Yarovaya voegde toe:

“De Verenigde Staten hebben zich verzekerd van het recht om de epidemiologische situatie in Oekraïne in hun eigen belang te controleren. Hoewel de VS de genoemde exclusieve rechten hebben verkregen, is geen ervan gebruikt voor de humanitaire zorg voor de Oekraïense bevolking. Bovendien vormt het verkrijgen van deze rechten de basis voor het beïnvloeden en heimelijk beïnvloeden van de gezondheid en het epidemiologisch welzijn van Oekraïne op een negatieve manier.”

De afgevaardigde van de Doema zei ook dat de commissie een eindrapport over de activiteiten van Amerikaanse biolaboratoria ter overweging naar beide kamers van het Russische parlement heeft gestuurd. Het rapport wordt op 12 april besproken door de Doema en de Federatieraad.

“Bereid een bacteriologisch wapen voor”

In dit verband moet worden opgemerkt dat de activiteiten van het Amerikaanse leger op het gebied van biologische wapens eerder werden beschreven in verschillende briefings door het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie.

Het ministerie zei met name dat er in Oekraïne meer dan 30 laboratoria actief waren die aan gevaarlijke ziekteverwekkers werkten in het kader van het Amerikaanse militair-biologische programma.

Daarnaast heeft het Russische Ministerie van Defensie een lijst gepubliceerd van Amerikaanse en Oekraïense staatsburgers die betrokken zijn bij de biolaboratoriumactiviteiten. Deze lijst geeft aan dat enkele sleutelfiguren in het biowapenprogramma banden hebben met de Amerikaanse Democratische Partij.

Vladimir Vinokurov, een professor aan de diplomatieke academie van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat Amerikaanse militair-biologische activiteiten in Oekraïne en andere post-Sovjetlanden gericht zijn op Rusland.

In een gesprek met RT legde een analist uit:

Lees meer
Europa registreert officieel een schokkende 691% oversterfte onder kinderen

“Door het gebruik van biologische wapens is de vernietiging van een deel van de mensheid in elke regio van de wereld gemakkelijk haalbaar zonder de noodzaak van nucleaire of andere wapens. De VS zien Rusland als een belangrijke bedreiging voor zichzelf. Dit blijkt ook uit de laatste editie van hun nationale veiligheidsstrategie. Dienovereenkomstig hebben ze ons land omringd met een netwerk van dergelijke laboratoria.”

De experts beweren dat het onmogelijk is om de activiteiten van de Amerikaanse biolaboratoria te verifiëren, omdat de VS het verificatieprotocol van het Verdrag inzake biologische wapens niet hebben ondertekend.

“De Amerikanen houden zich niet aan het verdrag, ze hebben het protocol over inspecties in het kader van het verdrag niet ondertekend, dus er is geen manier om te controleren wat ze doen. Ze weigeren ook inspecteurs toe te laten. Uit de documenten die tijdens de speciale operatie in onze handen zijn gekomen, blijkt dat hun activiteiten van kwaadaardige aard zijn en gericht zijn op de voorbereiding van bacteriologische wapens om het naburige grondgebied, met name dat van de Russische Federatie, te besmetten.”

Dat vertelde Mikhail Aleksandrov, een senior expert aan het Centrum voor Militaire en Politieke Studies aan het Moskouse Staatsinstituut voor Internationale Betrekkingen, aan RT.

De analist voegde eraan toe dat Oekraïne werd gekozen als proeftuin voor dergelijke studies vanwege de extreme loyaliteit van de autoriteiten in Kiev aan Washington.

“Dit land is gekozen omdat de anti-Russische elite van Oekraïne bereid was alles te doen om bescherming van de VS te krijgen. Ze waren zelfs bereid hun eigen volk op te offeren om deze nieuwe ziekteverwekkers te testen. In het proces speelde Oekraïne een cruciale rol omdat het moeilijk is om een ​​land te vinden waar de lokale bevolking niets betekent voor de leiding.”

Tegelijkertijd gelooft Mikhail Aleksandrov dat dergelijke Amerikaanse activiteiten niet alleen een bedreiging vormen voor Rusland, maar voor de hele wereld. Ten slotte specificeerde hij:

“Deze projecten vormen een dodelijk gevaar voor de mensheid. Kijk naar de schade die het coronavirus de wereld heeft berokkend! En het is niet onmogelijk dat dit virus ook een product was van de biologische laboratoria van de Verenigde Staten. Het lek kan een ongeluk zijn geweest, want zij zijn er tenslotte zelf door getroffen. Maar als ze 100% zeker waren dat het geen kwaad kon, zouden ze deze ziekteverwekkers over de hele wereld gebruiken. Dat is erg gevaarlijk.”


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/06/11/pentagon-geeft-eindelijk-toe-46-biolabs-in-oekraine-te-runnen/

Stel je op de hoogte van het moderatiebeleid voor je iets post !

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over –

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties