Onder Satans banier – Poetin’s het Westen is Satanisch toespraak

In de hele geschiedenis is er geen enkel voorbeeld van een land dat voordeel heeft gehad van langdurige oorlogsvoering

– Sun Tzu, ‘The Art of War’

Tijdens de ondertekeningsceremonie van de toetreding van de vier nieuwe regio’s tot de Russische Federatie op 30 september verklaarde president Vladimir Poetin dat er een “revolutionaire transformatie van de wereld” aan de gang is en dat er “geen terugkeer naar de oude orde” zal zijn, schrijft Dragan Filipovic. Zoals verwacht werd zijn oratie grotendeels genegeerd of ontkracht door de westerse mainstream media:

“Onze landgenoten, onze broeders en zusters in Oekraïne die deel uitmaken van ons verenigde volk, hebben met eigen ogen gezien wat de heersende klasse van het zogenaamde Westen heeft voorbereid voor de mensheid als geheel. Ze hebben hun maskers laten vallen en laten zien waar ze werkelijk van gemaakt zijn.

Toen de Sovjet-Unie ineenstortte, besloot het Westen dat de wereld en wij allen zich permanent aan zijn dictaten zouden onderwerpen. In 1991 dacht het Westen dat Rusland na zo’n schok nooit meer zou opstaan en vanzelf in elkaar zou storten. Dit was bijna gebeurd. We herinneren ons de verschrikkelijke jaren negentig, hongerig, koud en hopeloos. Maar Rusland bleef overeind, herleefde, werd sterker en nam zijn rechtmatige plaats in de wereld in.”

Ondertekeningsceremonie voor de toetreding van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk en de regio’s Zaporozhye en Kherson in de Sint-Joriszaal van het Grote Kremlinpaleis

“Ondertussen bleef het Westen zoeken naar een nieuwe kans om ons een slag toe te brengen, om Rusland te verzwakken en op te splitsen… om onze volkeren tegen elkaar op te zetten en te veroordelen tot armoede en uitroeiing. Ze kunnen er niet gerust op zijn dat er zo’n groot land is met zo’n enorm grondgebied en zijn natuurlijke rijkdommen, hulpbronnen en mensen die niet kunnen en willen doen wat een ander wil.

Westerse landen zeggen al eeuwen dat ze andere landen vrijheid en democratie brengen. Niets is minder waar. In plaats van democratie te brengen, onderdrukken en exploiteren ze, en in plaats van vrijheid te geven, maken ze slaven en onderdrukken ze. De unipolaire wereld is inherent antidemocratisch en onvrij; ze is door en door vals en hypocriet.

Willen we in Rusland “Ouder nummer één, ouder nummer twee en ouder nummer drie” in plaats van Moeder en Vader? Willen we dat onze scholen onze kinderen perversiteiten opleggen die leiden tot verloedering en uitroeiing? Willen we hen het idee inprenten dat er naast Vrouw en Man nog andere geslachten bestaan en hen een geslachtsveranderende operatie aanbieden? Dit is allemaal onaanvaardbaar voor ons. Wij hebben zelf een andere toekomst.

https://twitter.com/DissidentNl/status/1581718386853130240

Ik herhaal dat de dictatuur van de westerse elites gericht is tegen alle samenlevingen, inclusief de burgers van de westerse landen zelf. Dit is een uitdaging voor ons allen. Deze volledige ontkenning van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van geloof en traditionele waarden, en de onderdrukking van vrijheid beginnen te lijken op het omgekeerde van religie – puur satanisme. Jezus Christus ontmaskerde valse messiassen in de Bergrede: “Aan hun vruchten zult gij hen herkennen.” Deze giftige vruchten zijn al duidelijk voor de mensen, en niet alleen in ons land, maar in alle landen, waaronder veel mensen in het Westen zelf.

De wereld is een periode ingegaan van een fundamentele, revolutionaire transformatie. Er ontstaan nieuwe machtscentra. Zij vertegenwoordigen de meerderheid van de internationale gemeenschap. Zij zijn bereid niet alleen hun belangen te verkondigen, maar deze ook te beschermen. Zij zien in de multipolariteit een kans om hun soevereiniteit te versterken, wat betekent dat zij echte vrijheid, historische vooruitzichten en het recht op hun eigen onafhankelijke, creatieve en onderscheidende vormen van ontwikkeling, tot een harmonieus proces krijgen.

Er zijn veel gelijkgezinden in Europa en de Verenigde Staten, en wij voelen en zien hun steun. Een in wezen emancipatoire, antikoloniale beweging tegen de unipolaire hegemonie krijgt vorm in de meest uiteenlopende landen en samenlevingen. De kracht ervan zal alleen maar toenemen met de tijd. Het is deze kracht die onze toekomstige geopolitieke realiteit zal bepalen.”

“De vernietiging van de westerse hegemonie is onomkeerbaar,” besloot Poetin.

JFK’s vergeten ‘Vrede voor altijd’-toespraak

President John F. Kennedy hield, onder invloed van de Cubaanse Raketcrisis toen de wereld op de rand van de vernietiging werd gebracht, op 10 juni 1963 een even gedenkwaardige toespraak aan de Amerikaanse Universiteit:

“Ik heb deze tijd en plaats gekozen om een onderwerp te bespreken waarover te vaak onwetendheid heerst en de waarheid te zelden wordt ingezien – en toch is het het belangrijkste onderwerp op aarde: wereldvrede.

Wat voor soort vrede bedoel ik? Wat voor soort vrede zoeken we? Niet een Pax Americana, opgelegd aan de wereld door Amerikaanse oorlogswapens. Niet de vrede van het graf of de veiligheid van de slaaf.

Ik heb het over echte vrede, het soort vrede dat het leven op aarde de moeite waard maakt, het soort dat mannen en naties in staat stelt te groeien en te hopen en een beter leven op te bouwen voor hun kinderen – niet alleen vrede voor Amerikanen maar vrede voor alle mannen en vrouwen – niet alleen vrede in onze tijd maar vrede voor alle tijden.”

Lees meer  "Ze hebben de controle verloren" - Michael Snyder waarschuwt: "Het doel is de economische ineenstorting"

“Ik spreek over vrede vanwege het nieuwe gezicht van oorlog. Totale oorlog heeft geen zin in een tijdperk waarin grote mogendheden grote en relatief onkwetsbare nucleaire strijdkrachten kunnen handhaven en weigeren zich over te geven zonder hun toevlucht te nemen tot deze strijdkrachten. Het heeft geen zin in een tijdperk waarin één enkel kernwapen bijna tien keer zoveel explosieve kracht bevat als alle geallieerde luchtmachten in de Tweede Wereldoorlog. Het heeft geen zin in een tijdperk waarin het dodelijke gif van een nucleaire uitwisseling door wind, water, bodem en zaad naar alle uithoeken van de wereld en naar nog ongeboren generaties zou worden meegevoerd.

Tegenwoordig zijn de uitgaven van miljarden dollars per jaar voor wapens die worden aangeschaft om ervoor te zorgen dat we ze nooit hoeven te gebruiken, essentieel om de vrede te bewaren. Maar de aanschaf van zulke nutteloze voorraden – die alleen maar kunnen vernietigen en nooit creëren – is zeker niet de enige, laat staan de meest efficiënte manier om vrede te verzekeren.

…waar we ook zijn, we moeten allemaal in ons dagelijks leven het eeuwenoude geloof waarmaken dat vrede en vrijheid samengaan. In te veel steden is de vrede niet veilig omdat de vrijheid onvolledig is. Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht op alle niveaus van de overheid – lokaal, staat en nationaal – om die vrijheid te bieden en te beschermen voor al onze burgers met alle middelen binnen hun bevoegdheid…

Dit alles staat niet los van de wereldvrede. “Als iemands wegen de Heer behagen”, zegt de Schrift ons, “maakt hij zelfs zijn vijanden tot vrede met hem. En is vrede niet… eigenlijk een kwestie van mensenrechten – het recht om ons leven te leiden zonder angst voor verwoesting…?

De Verenigde Staten zullen, zoals de wereld weet, nooit een oorlog beginnen. We willen geen oorlog. We verwachten nu geen oorlog. Deze generatie Amerikanen heeft al genoeg – meer dan genoeg – van oorlog, haat en onderdrukking. We zullen voorbereid zijn als anderen dat willen. We zullen alert zijn om te proberen het te stoppen. Maar we zullen ook ons deel doen om een wereld van vrede op te bouwen waar de zwakken veilig zijn en de sterken rechtvaardig. Wij staan niet machteloos tegenover die taak en zijn niet hopeloos wat betreft het welslagen ervan. Vol vertrouwen en zonder angst werken we verder – niet aan een strategie van vernietiging maar aan een strategie van vrede.”

“De mens heeft in zijn sterfelijke handen de macht om alle vormen van menselijke armoede en alle vormen van menselijk leven af te schaffen.” – JFK in zijn inaugurele rede van 1961

Opkomst en ondergang van een Hegemoon

De toespraak van Kennedy verdween snel in het geheugen na zijn moord, slechts vijf maanden later, toen zijn opvolger Lyndon B. Johnson de oorlog in Vietnam snel opvoerde, waarbij hij ervoor koos om de pijnlijke Franse koloniale lessen van tien jaar eerder te negeren, evenals de waarschuwing van president Charles de Gaulle dat “…u stap voor stap zult wegzinken in een bodemloos militair en politiek moeras”. LBJ ging met volle kracht vooruit en gebruikte een valse aanval in de Golf van Tonkin in augustus 1964 om een half miljoen Amerikaanse troepen naar de jungle van Indochina te sturen.

Een vermeende Noord-Vietnamese aanval op de USS Madoxx werd gebruikt als excuus om de Vietnamoorlog op te voeren, die uiteindelijk 58.220 Amerikaanse en meer dan twee miljoen Vietnamese, Laotiaanse en Cambodjaanse levens kostte.

Ook al gebeurde dit onder de vlag van “verdediging van democratie en vrijheid”, het logenstrafte JFK’s bewering dat de Verenigde Staten nooit een oorlog zouden beginnen.

Shock and Awe in Bagdad, maart 2003 bij het begin van de oorlog om de wereld te bevrijden van Saddams niet-bestaande massavernietigingswapens; wanneer de kinetische fase van een oorlog is voltooid, wordt deze vervangen door een economische shock and awe, waarbij de economie van het doelland wordt geplunderd.

De voormalige Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Karin Kneissl sluit zich aan bij Poetins voorstelling van de uitbuitende koloniale mentaliteit van het Westen:

“Het tijdperk van de ‘Seven Sisters’, een kartel van oliemaatschappijen dat de oliemarkt verdeelde, kwam tot een einde (in de jaren 1970). Maar voor Amerikaanse beleidsmakers – althans, psychologisch – duurt dit tijdperk nog steeds voort. “Het is onze olie”, is een uitdrukking die ik vaak in Washington hoor. Die stemmen waren bijzonder luid tijdens de illegale, door de VS geleide invasie van Irak in 2003. Om de kern van het conflict in Oekraïne – waar een proxy-oorlog woedt – echt te begrijpen, moet men de confrontatie aldus uitsplitsen: De VS en hun Europese bondgenoten, die de wereldwijde financiële sector vertegenwoordigen en steunen, zijn in wezen verwikkeld in een strijd tegen de energiesector van de wereld. ” schreef Kneissl op 13 oktober voor de The Cradle.

Hoogleraar politieke studies Radhika Desai doceert in dezelfde geest:

“Het conflict dat het Westen de inval van Rusland in Oekraïne noemt… is geen conflict tussen Oekraïne en Rusland; het is een fase in de hybride oorlog die het Westen al tientallen jaren voert tegen elk land dat een ander economisch pad kiest dan onderwerping aan de Verenigde Staten. In de huidige fase neemt deze oorlog de vorm aan van een door de VS geleide NAVO-oorlog om Oekraïne. In deze oorlog is Oekraïne het terrein, en een pion – een die kan worden opgeofferd. Dit feit wordt verborgen gehouden door de westerse propaganda waarin de Russische president Vladimir Poetin wordt afgeschilderd als een gek of een duivel die vastbesloten is de Sovjet-Unie te herscheppen. Dit sluit elke vraag uit over waarom Poetin dit doet, over de beweegredenen voor Russische acties.

Lees meer  Argentijnse pro-abortusleidster sterft tijdens haar eigen abortus

De Verenigde Staten, die zonder succes hebben geprobeerd de wereld te domineren, voeren deze oorlog om hun historisch verval, het verlies van wat er nog over is van hun macht, af te remmen. Dit verval is de afgelopen decennia versneld doordat het neoliberalisme het kapitalistische economische systeem onproductief, gefinancialiseerd, roofzuchtig, speculatief en ecologisch destructief heeft gemaakt, waardoor de toch al twijfelachtige aantrekkingskracht van Washington op zijn bondgenoten overal ter wereld enorm is afgenomen.”

Met een jaarlijks budget van bijna een biljoen dollar is het Amerikaanse leger ver verwijderd van zijn Hollywood-imago van ‘mean, lean fighting machine’, en is het veranderd in een opgeblazen dinosaurus die verstrikt is in monumentale corruptie. Dit werd bevestigd door niemand minder dan de voormalige minister van Defensie Donald Rumsfeld, die op 10 september 2001 onthulde dat auditors van het Pentagon hadden vastgesteld dat 25% van het militaire budget niet kon worden verantwoord, en dat er 2,3 biljoen dollar ontbrak.

De volgende dag echter werd de oorlog tegen verspilling ingehaald door de “oorlog tegen terreur” en werd alles vergeven en vergeten. De zaken gingen gewoon door.

De huidige vervallen staat van het Amerikaanse leger wordt weerspiegeld in de bedroevende rekruteringscijfers: op 1 oktober kondigde het leger aan dat het – ondanks het aanbieden van inschrijvingsbonussen tot 50.000 dollar – er nog steeds in was geslaagd zijn inschrijvingsdoelstelling met 25% te missen.

De meest waarschijnlijke oorzaken: een op de drie Amerikanen heeft overgewicht of is anderszins niet fit, de Covid-“vaccin”-mandaten, en ten slotte de verdediging door het Pentagon van de LGBTQ/transgender-ideologie, die het middelpunt is geworden van de “talrijke verwezenlijkingen” van het Biden-regime, maar die a priori potentiële conservatieve en religieus gezinde kandidaten elimineert, die gewoonlijk de ruggengraat van het leger vormen.

Na verplichte inentingen moeten rekruten een doctrine volgen waarin de nadruk wordt gelegd op “gelijkheid en rechten van minderheden” alvorens te worden losgelaten om overal ter wereld dood en verderf te zaaien ter verdediging van de mensenrechten.
Het Nieuwe Normaal: “Drag Queens” zijn nu verantwoordelijk voor het onderwijzen van biologie aan kinderen.

72 genders bestaan – volgens peilingen beschouwt een derde van generatie Z zichzelf als “gender fluid” – en dat is waar Poetin op doelde in zijn toespraak.

De winnaar wint alles

“Oekraïne’s Blitzkrieg betekent dat Rusland de oorlog niet kan winnen”, luidt een typische kop van de mainstream media, waarin het strategische succes van Rusland wordt gebagatelliseerd en de tactische tegenslagen worden uitvergroot, zodat het lijkt alsof de oorlog een moeras wordt voor Poetin.

Dit is iets waar geopolitiek analist Pepe Escobar het niet mee eens is: ” … in slechts 7 maanden tijd annexeerde Rusland 120.000 km2 – of 22% van het Oekraïense grondgebied – dat bijna 90% van het BBP produceert en meer dan 5 miljoen burgers telt. Onderweg hebben de geallieerde strijdkrachten het Oekraïense leger vernietigd, wat ze 24/7 blijven doen; miljarden dollars aan NAVO-apparatuur; de ondergang van de meeste westerse economieën versneld; en de notie van Amerikaanse hegemonie verdampt…”.

Het Amerikaanse leger heeft aangetoond niet in staat te zijn een Taliban-troepenmacht in Afghanistan te verslaan en maakt geen kans tegen Rusland, zoals militair expert Scott Ritter in 2017 bevestigde:

“De NAVO zou totaal overklast zijn in een conventionele oorlog met Rusland… Vandaag de dag blijven de NAVO en de Amerikaanse anti-wapen wapens een inhaalslag maken ten opzichte van de nieuwe innovaties die door de Russen worden ingezet. De Amerikanen kwantificeren het Russische leger graag als ‘near peer’ qua capaciteiten; feit is dat het de Amerikaanse en NAVO-pantsertroepen zijn die ‘near peer’ zijn aan hun Russische tegenhangers, en er zijn tegenwoordig veel meer Russische tanks in Europa dan er NAVO- en Amerikaanse zijn.”

https://twitter.com/DissidentNl/status/1579459422333857793

In plaats van dat Rusland zonder raketten en munitie zit, zoals vaak wordt beweerd, zijn het de VS en de NAVO die hun magazijnen hebben geleegd en zonder wapens zitten, zoals gemeld door CNBC: “In de Amerikaanse wapenindustrie is het normale productieniveau voor artillerierondes voor de 155mm houwitser – een langeafstands zwaar artilleriewapen dat momenteel wordt gebruikt op de slagvelden van Oekraïne – ongeveer 30.000 rondes per jaar in vredestijd. De Oekraïense soldaten… gebruiken die hoeveelheid in ongeveer twee weken.” Het Pentagon zoekt nu Amerikaanse bedrijven om meer granaten te bouwen, terwijl de aan Oekraïne beloofde nieuwe HIMARS-systemen nog jaren op zich laten wachten.

De pijnlijke waarheid voor de NAVO is dat de decennialange verplaatsing van de productie naar lagelonenlanden haar onvoldoende industriële capaciteit heeft opgeleverd om een langdurige oorlog te voeren tegen een ‘bijna-peer’ tegenstander.

Dit alles wordt genegeerd door de westerse media, die met sensationele koppen als “In Washington, Putin’s Nuclear Threats Stirwing Alarm” en “Putin Prepared to Use Nuclear Weapons” de illusie wekken dat Rusland zwaar aan het verliezen is en tot alles zal overgaan om de zaken te keren.

Lees meer  DIESELGEDDON - Amerika's dieselvoorraad op de rand van catastrofale ineenstorting, leidend tot een TEKORT aan voedsel, kunstmest, kolen en energie

Zo werd voormalig CIA-directeur en gepensioneerd generaal David Petraeus op 2 oktober geïnterviewd door ABC News en verklaarde dat Rusland “wanhopig is na een reeks tegenslagen” en beloofde vervolgens dat als het kernwapens zou gebruiken, de VS het Russische leger in Oekraïne zou vernietigen en zijn marinevloot tot zinken zou brengen.

https://twitter.com/DissidentNl/status/1582066973122306048

Wat Petraeus – beter bekend omdat hij beide ‘surges’ in Irak en Afghanistan heeft verloren – niet vermeldt, is dat de VS de enige nucleaire supermacht is met een ‘first strike’-beleid, dat wordt gedefinieerd als een “…aanval op het nucleaire arsenaal van een vijand die vergelding tegen de aanvaller effectief voorkomt. Een succesvolle eerste aanval zou vijandelijke raketten die klaarstaan voor lancering lamleggen en voorkomen dat de tegenstander andere raketten klaarmaakt voor een tegenaanval door de nucleaire voorraden en lanceerinstallaties van de vijand aan te vallen”.

Volgens dit beleid “heeft de Amerikaanse president het recht om, zonder overleg, een preventieve nucleaire aanval te bevelen – niet alleen als vergelding… Onze kernkoppen kunnen worden gelanceerd ter verdediging van bondgenoten, na het begin van een conventionele oorlog waarbij onze troepen betrokken zijn… of als reactie op een oorlogszuchtige dreiging van een nucleaire staat.”

Aan de andere kant staat de Russische doctrine van basisprincipes geen onuitgelokt gebruik van kernwapens toe – tactisch of strategisch. In ieder geval heeft Rusland absoluut geen behoefte aan tactische kernwapens, omdat het beschikt over het krachtigste conventionele wapen dat er bestaat, bijgenaamd FOAB – Vader van alle bommen – een thermobarische bom met een explosievermogen van 44 ton TNT; belangrijker is dat deze wapens geen straling uitzenden, omdat een nucleaire neerslag zowel een onmiddellijke als een langdurige bedreiging zou vormen voor de troepen en de plaatselijke burgers – van wie de meesten naar verwachting ooit loyale Russische burgers zullen worden.

Ongeveer 150 Amerikaanse B61 kernbommen bevinden zich op zes vliegbases in Europa.

Kunstenares Marina Abramovich en Jacob Rotschild poseren voor een schilderij getiteld –
‘Satan Summoning His Legions’ door Thomas Lawrence in de Royal Academy of Arts. Lord Rotschild & Co. controleren de meeste activa van de planeet

High Noon voor de NAVO, Midnight voor de mensheid?

100 seconden voor middernacht volgens het Bulletin of the Atomic Scientists, dat nu waarschuwt dat we nog nooit zo dicht bij een nucleaire holocaust zijn geweest en voor de deur van het onheil staan.

De NAVO heeft op 17 oktober ‘Steadfast Noon’ gelanceerd, haar jaarlijkse nucleaire oefeningen die tot 30 oktober zullen duren en die plaatsvinden op 600 mijl van de Russische grens met “14 landen en luchtmachten uit de hele NAVO om nucleaire afschrikkingscapaciteiten te oefenen met tientallen vliegtuigen, waaronder straaljagers van de vierde en vijfde generatie en surveillance- en tankvliegtuigen”, aldus het persbericht van de NAVO.

Het toeval wil dat ‘Steadfast Noon’ waarschijnlijk samenvalt met Moskou’s eigen jaarlijkse nucleaire oefeningen onder de naam ‘Grom’, waarbij Rusland zijn nucleaire bommenwerpers, onderzeeërs en raketten test.

Dit is een Do-or-Die-moment voor de westerse hegemoon, die onder geen beding wil of liever gezegd kan terugschrikken. In het besef dat het een conventionele oorlog tegen Rusland niet kan winnen, zal het elke maatregel nemen om te winnen, zelfs als dat betekent dat de wereld in brand wordt gestoken.

De VS zijn erin geslaagd zichzelf ervan te overtuigen dat zij als winnaar uit een preventieve kernoorlog kunnen komen, maar kunnen het zich niet veroorloven in de ogen van de wereldgemeenschap als de agressor te worden gezien; daarom zal in Oekraïne een “False Flag”-gebeurtenis worden geënsceneerd met een apparaat met een lage lading, waarvan Rusland snel de schuld zou krijgen, zodat de NAVO onmiddellijk zou reageren. Zoals de Oekraïense president Zelensky onbedoeld bevestigde toen hij op 6 oktober het Australische Lowy Institute toesprak, omvat het plan een “onthoofdingsaanval” op Moskou tegen Poetin en zijn kabinet, waarna de rest van het regime als een kaartenhuis in elkaar zou storten.

Als dit zelfmoordbeleid ooit buiten een computersimulatie wordt toegepast, zal de wereld zich ongetwijfeld moeten aansluiten bij Poetins bewering dat het collectieve westen wordt geleid door satanisten.

Helaas zal dat besef te laat komen om de mensheid te redden.

2017 Deagel.com voorspelling waarin de VS naar verwachting tweederde van zijn bevolking zal verliezen tegen 2025; Deagel is een tak van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, die briefings opstelt voor agentschappen als de NSA, de NAVO, de VN en de Wereldbank. Deze voorspelling is gezuiverd na het overlijden van de oprichter Edwin Deagel in 2021.

“Er zijn decennia waarin niets gebeurt; en dan zijn er weken waarin decennia gebeuren.”

– Vladimir Iljitsj Lenin

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/08/07/poetin-waarschuwt-dat-wokeness-het-westen-vernietigt-het-gebeurde-in-rusland-het-is-slecht-het-vernietigt-waarden/

Meer Laden

Leave a Comment