In opdracht van het Pentagon: ontwikkeling van mRNA-vaccins als onderdeel van biologische oorlogsvoering.

Het idee om vaccins te produceren met een volledig nieuw soort technologie vindt zijn oorsprong in de militaire logica van de biologische oorlogsvoering. Meer dan tien jaar geleden werkte het Amerikaanse leger al aan beschermingsmechanismen die het mogelijk zouden maken virussen en bacteriën in een oorlog te gebruiken.

Biologische oorlogsvoering betekent het uitlokken van epidemieën in “vijandelijk gebied” – met de gevaren en gevolgen die we nu voldoende kennen, schrijft Manuela Guter.

Het werd al snel duidelijk dat in geval van een buitenlandse of binnenlandse aanval met biologische wapens, de bevolking en het leger doeltreffend zouden moeten worden beschermd. Wat de ideeën over “overwinning” of “nederlaag” in dit geval ook mogen zijn, het gebruik van verschillende virussen of bacteriën maakt deel uit van het tactische arsenaal. De militaire hypothese: men wil de tegenstander verrassen en hem treffen zonder specifieke beschermende immunisatie, maar zelf snel kunnen reageren op eigen en vreemde ziektekiemen.

Volgens het Federaal Agentschap voor Burgereducatie verbiedt het Verdrag inzake biologische wapens van 1975 de ontwikkeling, de productie en de opslag van biologische wapens. Zij staat echter het werken met biologische micro-organismen en toxinen die als wapen kunnen worden gebruikt toe, zolang dit “wordt gerechtvaardigd door preventieve, beschermende of andere vreedzame doeleinden” (artikel II). Dit maakt het mogelijk te werken aan afweermiddelen tegen biowapens.

Maar biologische beschermings- en afweermiddelen maken het gebruik van biologische wapens überhaupt mogelijk

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft via zijn DARPA- en BARDA-programma’s het onderzoek naar en de ontwikkeling van synthetische biologie als “bio-verdedigingsmiddel” tien jaar geleden al met miljoenen dollars gefinancierd. Hierdoor kon de mRNA-technologie, die nu is opgenomen in de vaccins tegen SARS-CoV-2, de eerste obstakels overwinnen en het huidige ontwikkelingsstadium bereiken.

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) is het agentschap voor geavanceerde defensieonderzoeksprojecten, en BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) is “een onderdeel van het Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR)” en houdt zich bezig met “zaken die verband houden met bioterrorisme en andere noodsituaties en rampen op het gebied van de volksgezondheid”.

De ontwikkeling van de genetische industrie door DARPA en BARDA

Vanaf 2012 heeft het Pentagon verschillende civiele farmaceutische bedrijven gecontracteerd om het concept van een massaal toepasbaar en flexibel mechanisme voor de bescherming tegen biologische risico’s, dat al in de basisbeginselen was uitgewerkt, verder te ontwikkelen.

DARPA vroeg Pfizer om vaccins radicaal te herzien

Het biotechbedrijf Pfizer tekende in 2013 een contract van 7,7 miljoen met DARPA. Het Amerikaanse tijdschrift Fierce Pharma schreef hierover op 9 december 2013:

“Het Pentagon contracteert Pfizer om de ontwikkeling van vaccins radicaal te herzien.

Wat DARPA heeft onthuld, impliceert dat het de reactietijd bij dreigingen van pandemieën of bioterrorisme wil verkorten door verschillende van de stappen te elimineren die momenteel nodig zijn om immuniteit te verlenen.”

In een circulaire over lopende contracten verklaarde het Amerikaanse ministerie van Defensie destijds in dit verband:

Dan in oktober 2013, legde het Marine Corps Times portaal op zijn beurt uit:

“Het streven naar deze technologie was een weerspiegeling van de militaire bezorgdheid over bioterrorisme. Dit is een belangrijke nationale kwetsbaarheid.”

Moderna 2013-2020: de lange weg naar het COVID-19 vaccin

In hetzelfde jaar sloot het Pentagon zich aan bij Moderna, een biolab dat pas in 2010 werd opgericht. In de overeenkomst DARPA-Moderna W911NF-13-1-0417 van 2.10.2013 staat:

“Een therapeutisch mRNA-platform ontwikkelen ter bescherming tegen bekende en onbekende infectieziekten en bedreigingen van genetisch gemanipuleerde biologische organismen.”

Moderna werd onmiddellijk een van de begunstigden van de hoogste subsidies van militaire onderzoeksprogramma’s (oorspronkelijke naam: modeRNA=gemodificeerd RNA). Op een webpagina getiteld: “DARPA – Bevordering van mRNA-therapieën en vaccins voor bioverdediging“, verduidelijkt Moderna de militaire aard van dit onderzoek. Hier meldt het bedrijf miljoenen aan financiering van DARPA en BARDA.

Uit een recente studie van het Britse Institute for Innovation and Public Projects (IIPP) blijkt dat Moderna vanaf 2013 995 miljoen heeft ontvangen van BARDA en 81 miljoen van DARPA. In 2017 kwam daar 56 miljoen bij; DARPA richtte toen het Pandemic Prevention Platform (P3) op. Volgens de auteurs hebben verschillende Amerikaanse regeringen miljarden aan onderzoeksgelden geïnvesteerd in het mRNA-systeem. Naast DARPA waren ook de Bill en Melinda Gates Foundation en andere particuliere donoren sponsors van Moderna – in ruil voor octrooiaandelen.

In de tekst van de IIPP-studie staat:

“De focus van DARPA’s biotechnologische activiteiten is gericht op militaire toepassingen en bescherming van militair personeel.”

Maar de defensie-uitgaven van de instelling zijn lager dan op andere onderzoeksgebieden, zei hij.

Experimenten met Zika-virussen als weg naar mRNA-therapie

Het Moderna-lab werkte aanvankelijk met genstrengen van Zika-virussen, waarvoor BARDA 125 miljoen betaalde. Zij leverden het materiaal op voor vroege medische RNA-boodschappertechnologie met nanodeeltjes voor vaccins, die later ook werd getest met coronavirussen. De experimenten zijn terug te voeren op de Moderna-octrooien voor genetisch gemodificeerde virussen in de jaren voor de pandemie. In het algemeen heeft de regering van de VS zich verzekerd van royalty-vrij gebruik van de uitvindingen dankzij de financiering door DARPA en BARDA.

Vervolgens heeft Moderna, aan het begin van de pandemie, op 28 februari 2020 een octrooi genomen op dezelfde techniek om een vaccin tegen COVID-19 te produceren (Patent Nr. 58558175 / 16/805,587 of mRNA-1273-programma).

Merck tekende in 2015 een driejarig contract met Moderna voor de gezamenlijke ontwikkeling van mRNA-vaccins en geneesmiddelen tegen vier nog onbekende virussen. Tegelijkertijd nam Merck door DARPA gefinancierde taken op zich op het gebied van bioverdediging.

“Genchirurgie” en “genprogrammering”

Maar zonder de gelijktijdig ontwikkelde techniek van “genchirurgie” of “genbewerking”, waarvoor in 2012 de Nobelprijs werd toegekend aan twee vrouwelijke wetenschappers, zou het mRNA-platform voor vaccins niet mogelijk (of rendabel) zijn geweest. Het systeem, CRISPR/Cas9 genaamd, maakt het mogelijk om met grotere nauwkeurigheid, snelheid en kostenbesparing veranderingen aan te brengen in de genetische sequenties (codering) van levende wezens. In 2013 werd het bedrijf CRISPR Therapeutics opgericht, dat in 2015 fuseerde met Bayer, waarbij Bayer octrooiaandelen kreeg.

Lees meer  Dr. Hodkinson: Tast het vaccin de mannelijke vruchtbaarheid aan?

Automatische genafbraak en herprogrammering met behulp van sequencingmachines en een computerprogramma maakt nu deel uit van het dagelijks leven in biolaboratoria.

Nanodeeltjes

Er is nog een derde factor die de mRNA-technologie mogelijk heeft gemaakt: het gebruik van nanodeeltjes. De kleine vetbolletjes omhullen het genetisch materiaal en maken het proces van celfusie mogelijk om de immuunrespons op te wekken. De gevolgen van tijdelijke afzettingen in lichaamsorganen en de hersenen na boosters zijn nog niet onderzocht (vergelijk: EMA Assessment Report blz. 45/46).

Biologische oorlogsvoering heeft snel aanpasbare gen-vaccins nodig

Achteraf gezien: Al in 2012 en 2013 beschikte het Pentagon over de basisconcepten van de technieken die nu in mRNA-vaccins worden gerealiseerd en contracteerde het farmaceutische bedrijven om ze verder te ontwikkelen. Immuunreacties op korte termijn tegen verschillende ziekteverwekkers die elkaar snel opvolgen, zijn onder de omstandigheden van biologische oorlogsvoering belangrijker dan immunisatie op lange termijn door middel van traditionele geïnactiveerde vaccins. En dit zijn precies de kenmerken van de huidige mRNA-vaccins tegen de COVID-varianten.

De massale investeringen in “synthetische biologie” hebben een tweeledig karakter, uitgedrukt als zowel medisch als militair exploiteerbaar onderzoek. Dit is de enige manier om de enorme sommen belastinggeld te verklaren die ervoor zijn opgehaald, vooral in de VS. Het zou het duurste vaccinprogramma in de geschiedenis van de mensheid zijn – ware het niet dat het deel uitmaakt van een strategisch defensieproject op lange termijn dat in fasen verloopt.

De wereldwijde industriële infrastructuur

Met behulp van miljoenen dollars is de farmaceutische industrie vanaf 2013 de “bio-synthetische” weg ingeslagen door te experimenteren met virussen en bacteriën voor hun toekomstige beschikbaarheid in de nieuwe vaccins. In verschillende landen werd de nodige infrastructuur voor de massaproduktie van vaccins ontworpen en gebouwd, werden grootschalige laboratoria met hoogtechnologische apparatuur ingericht en werd het betrokken personeel opgeleid. DARPA heeft in 2019 een programma met de naam “mondiale nucleïnezuurbehoeften” gelanceerd. Moderna kreeg 56 miljoen. Het doel was,

“Zorg voor productiecapaciteit die snel nucleïnezuren kan produceren als vaccins of therapeutica.”

Aan het begin van de pandemie waren de productieketens grotendeels gereed; zoiets kun je niet op korte termijn improviseren.

Tegenwoordig bieden particuliere bedrijven op internet genstrengen aan met een “gegarandeerde houdbaarheid“. Zij klonen en programmeren op bestelling alles wat nodig zou kunnen zijn om kunstmatige virussen voor mRNA medische producten te produceren. Zelfs het spike-eiwit van het Corona-virus van 2019 kan rechtstreeks worden afgeleverd.

Er moesten echter jaren voorbijgaan en er moest sprake zijn van een echte pandemische noodsituatie voordat de technologie doorbrak in massaproductie. Dit komt omdat talrijke octrooien in de wachtstand stonden en niet werden goedgekeurd.

Lees meer  Is Pokken een nieuwe biowapen-aanval gepland om de mensheid te vernietigen?

Een schokkende waarheid: de pandemie moest plaatsvinden

Het meest schokkende is het feit dat het project in de eindfase een echte epidemie nodig had om zijn doelbepaling te bereiken. Want het ontbrak nog aan het doorslaggevende punt: echte testgegevens bij mensen. Hoe kon de werkzaamheid van de mRNA-vaccins tegen een specifiek virus überhaupt worden aangetoond, als het niet in een epidemische situatie gebeurde? Hoe moeten enkele tienduizenden gevaccineerde en niet-gevaccineerde proefpersonen worden vergeleken zonder dat zij in het dagelijks leven worden blootgesteld aan een reëel risico van besmetting met ernstige symptomen? Hoe moeten de bijwerkingen bij mensen bekend worden – ook al worden ze tegenwoordig grotendeels verzwegen?

Het “existentiële” militaire doel als rechtvaardiging

De ingewijde militairen, politici en wetenschappers in de besluitvormingscentra van de westerse wereld moeten zich hiervan bewust zijn geweest. De logica kan niet weerlegd worden. De wetenschappelijke en praktische evaluatie van het project is onontbeerlijk voor de exploitanten na de miljardeninvesteringen en vanwege de militaire langetermijnplanning. Alleen door een “existentieel” militair doel op het hoogste niveau kunnen de machtselites dit scenario rechtvaardigen – dat weten we uit de Duitse geschiedenis. Volgens deze bevindingen moeten ook de beschuldigingen van Rusland aan het adres van de VS van het uitvoeren van experimenten met biologische oorlogsvoering in Oekraïne serieus worden onderzocht.


Artikelen over (Amerikaanse) Biolaboratoria (in Oekraïne)


Kwam SARS-CoV-2 uit een Moderna bio-lab?

In deze algemene context verdient een studie in het tijdschrift Frontiers of Virology van 22 februari heroverweging.

Virologen gebruikten een speciaal zoekprogramma om tussen miljoenen gesequencede virussen in een database een genetische match te vinden bij het spike-eiwit van het SARS-CoV-2 uit 2019 en het RaTG13-coronavirus dat in 2017 door Moderna werd gepatenteerd. Het zou zijn gebruikt bij kankeronderzoek (Patent No. 9,587 003 B2 07 maart 2017 United States Patent, Bancel et al.). Volgens de auteurs kan de overeenkomst volgens hun berekeningen geen toeval zijn. Maar de studie is door de media onder het tapijt geveegd.

Als Moderna niets te maken had met het militair-civiele vaccinprogramma, niet met miljoenen was gefinancierd door DARPA en BARDA, had zij geen belang bij noodzakelijke testgegevens voor de validatie van haar eigen vaccin. Dan zou de toevalshypothese meer overtuigingskracht hebben.

De volgende fase: het project gaat verder

Sinds juni worden we geconfronteerd met de volgende fase van het militair-civiele onderzoeksproject. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan bereiden regerings- en gezondheidsleiders de volgende vaccinatiecampagne voor het najaar voor – ook al loopt de pandemie wereldwijd ten einde. Wat heeft dit te maken met het onderzoeksprogramma van het Pentagon? Meer hierover in het volgende artikel, deel 2.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/06/28/uitgelekte-documenten-moderna-vaccin-was-volledig-ontwikkeld-voordat-covid-19-opdook/

Meer Laden

Leave a Comment