Gefabriceerde dystopie – Globalisten zullen niet stoppen met het hacken van mensen

Digitale identiteit, digitale tweelingen, programmeerbare centrale bank digitale valuta (CBDC), een sociaal kredietsysteem, menselijke augmentatie en het Internet of Bodies (IoB). Dit zijn allemaal onderdelen van de dystopische toekomst die door de globalistische cabal wordt uitgerold als de “oplossingen” voor de wereldproblemen, schrijft Dr Mercola.

Transhumanisme is lang verkocht als een manier om ons gezonder en uiteindelijk onsterfelijk te maken. Vandaag de dag wordt het gepromoot onder de noemer “gelijkheid”. De propaganda is dat iedereen zal profiteren van menselijke augmentatie, van de rijksten tot de armsten. In werkelijkheid is transhumanisme een eugenetica programma, alleen in naam verschillend.

Transhumanisme vereist ontvolking

Iedereen die denkt dat de globalistische cabal, de rijkste mensen op de planeet, van plan zijn om “nutteloze eters” die “hun” hulpbronnen opslokken, nog langer te laten leven dan we al doen, heeft het helaas mis. Dat is niet hun bedoeling. Al dat gepraat over “gezondheidsgelijkheid” is een rookgordijn, een wortel, om mensen mee te lokken in hun plan voor wat uiteindelijk de uitroeiing van miljarden zal zijn.

Sommigen binnen deze kliek, zoals de adviseur van het Wereld Economisch Forum (WEF), Yuval Noah Harari,1 praten openlijk over het plan van de elite voor een postmenselijke samenleving, en dat is precies hoe het klinkt.

Een wereld zonder echte mensen. Een wereld waarin iedereen is geaugmenteerd met (en in het geval van de lagere klasse, gecontroleerd door) technologie. Een wereld zonder geloof in een hogere macht dan de programmeurs en uitvinders zelf.2 Een wereld waar robots het meeste werk doen, kunstmatige intelligentie de meeste beslissingen neemt en geaugmenteerde mensen de programmering uitvoeren.

Zo’n wereld heeft geen nut voor miljarden mensen. In een interview3 besprak Harari de Vierde Industriële Revolutie (een andere term voor transhumanisme), waarbij hij opmerkte dat we nu leren om “lichamen en geesten te produceren” (d.w.z. vergrote lichamen en met cloud- en kunstmatige intelligentie verbonden geesten) en dat een van de grootste uitdagingen waarvoor we staan zal zijn wat te doen met alle mensen die daarbij overbodig zullen worden.

Het antwoord, aldus Harari, kan liggen in “een combinatie van drugs en computerspelletjes.” Ik geloof hem voor geen meter. Drugs en computerspelletjes zijn zeker hulpmiddelen geweest om de jongere generaties af te leiden en te controleren, maar in de toekomst die zij voor ogen hebben is geen plaats voor niet-productieve leden.

De ontvolkingseis van de transhumanistische utopie kan de reden zijn waarom landen weigeren de buitengewone dodelijkheid van de COVID-prikken te bespreken.

Ik zie een wereldwijd totalitair regime niet de verantwoordelijkheid op zich nemen om miljarden mensen die niet nuttig voor hen zijn te voeden, te huisvesten en te voorzien van een universeel basisinkomen, gezondheidszorg en medicijnen. Nee, de logische oplossing zou zijn om de niet-productieven uit te roeien en de rest om te vormen tot gehoorzame cyborgs die gevangen zitten in het Internet of Bodies 5G ecosysteem.

COVID injecties dienen een groter doel

Ik denk dat de ontvolkingseis van de transhumanistische utopie de reden is waarom zowat elke natie op de planeet weigert de buitengewone dodelijkheid van de COVID injecties aan te bespreken.

Invaliditeits- en levensverzekeringsclaims zijn omhoog geschoten. Geboortecijfers zijn gekelderd en miskramen en oversterfte gaan door het dak, toch blijft iedereen de COVID injecties promoten. Het lijkt erop dat deze effecten opzettelijk zijn, en de enige manier om deze angstaanjagende realiteit te begrijpen is te begrijpen dat ontvolking een noodzakelijk element is van de transhumanistische agenda.

Er komen twee klassen – de geaugmenteerde “have it all’s” en de gecontroleerde subklasse. Augmentatie van de onderklasse zal alleen voor controlemaatregelen zijn, en dat zal waarschijnlijk de mogelijkheid inhouden om het leven te beëindigen van iedereen die wordt gezien als iemand die zijn nut binnen het systeem heeft overleefd.

Lees meer
Cijfers uit Nieuw-Zeeland suggereren een naderende vaccin-aidspandemie

We leven in een grote misleiding

Zij die zich hebben verdiept in transhumanisme en The Great Reset kunnen duidelijk zien hoe zo ongeveer alles wat er gebeurt, deel uitmaakt van een plan om de massa’s te manipuleren om hun beoogde controlesysteem te accepteren. Degenen die weigeren naar deze zaken te kijken, kunnen het echter niet zien. Bovendien kunnen ze zich niet eens voorstellen dat zoiets duivels waar zou kunnen zijn.

In de video hierboven bespreekt Max Igan van “The Crowhouse” de geschiedenis van de Grote Misleiding waarin we ons bevinden – het hoe en waarom mensen tientallen jaren lang zijn gemanipuleerd om dingen te geloven die eenvoudigweg niet waar waren – overtuigingen die het gedrag vormden en de globalisten in staat stelden om hun langetermijnagenda voor wereldwijde overheersing langzaam en stil vooruit te helpen.

Wat is het Internet of Bodies?

Wat is het IoB eigenlijk? De Rand corporation definieert het als apparaten met computermogelijkheden die kunnen communiceren met op het internet aangesloten apparaten of netwerken die door personen gegenereerde gezondheids- en biometrische gegevens verzamelen en/of de functie van het menselijk lichaam kunnen veranderen4.

Het WEF heeft het omschreven als een ecosysteem van “een ongekend aantal sensoren”, waaronder emotionele sensoren, “die op menselijke lichamen worden bevestigd, erin worden geïmplanteerd of erin worden opgenomen om menselijke lichamen en gedrag te monitoren, te analyseren en … aan te passen.”5

Sleutelwoorden in die zin zijn onder andere het verklaarde doel om “menselijk gedrag te veranderen”. Het WEF vertelt ons niet wie de leiding zal hebben over deze aanpassingen, maar we kunnen veilig aannemen dat het degenen zullen zijn die iets te winnen hebben bij het controleren van andermans handelingen en gedrag.

FDA klaar voor goedkeuring implanteerbare biosensor

Hoewel dit allemaal klinkt als pure sci-fi, hebben het Amerikaanse Pentagon en Profusa Inc. al een implanteerbare biosensor ontwikkeld die chemische reacties in je lichaam volgt, ogenschijnlijk om ziektes op te sporen.6 Zoals uitgelegd door Defense One, bestaat de biosensor uit twee delen:7

“Het ene is een 3 mm lange sliert hydrogel … De sliert wordt met een injectiespuit onder de huid ingebracht en bevat een speciaal ontwikkelde molecule die een fluorescerend signaal naar buiten stuurt wanneer het lichaam een infectie begint te bestrijden.

Het andere deel is een elektronische component die aan de huid wordt bevestigd. Het zendt licht door de huid, detecteert het fluorescerend signaal en genereert een ander signaal dat de drager kan sturen naar een arts, website, enz. Het is als een bloedlaboratorium op de huid dat de reactie van het lichaam op ziekte kan oppikken vóór de aanwezigheid van andere symptomen, zoals hoesten.”

Met de sensor kan de biologie van een persoon op afstand worden onderzocht via smartphone-connectiviteit, en Profusa wordt gesteund door Google, het grootste dataminingbedrijf ter wereld. Dat wetende, is het moeilijk voor te stellen dat jouw biologische gegevens niet zullen worden gebruikt om de winsten van Google te vergroten en de totalitaire controle door biobeveiliging te bevorderen.

Profusa verwachtte in 2021 goedkeuring te krijgen van de Amerikaanse Food and Drug Administration, maar dat lijkt nog niet het geval te zijn. Dat gezegd hebbende, de wielen van het goedkeuringsproces zijn in beweging, dus het is slechts een kwestie van tijd.

Lees meer
VIDEO: Katholieke non zegt dat COVID-19 Vaccins een Globalistisch Complot zijn voor Ontvolking, Paus Francis hun 'Spirituele Leider'

Kunstmatige intelligentie en het Internet of Bodies

In de video hierboven interviewt het Wilson Center NOW Richard Solash, redacteur van The Wilson Quarterly, en Eleonore Pauwels, directeur van het Anticipatory Intelligence (AI) Lab bij het Science and Technology Innovation Program van het Wilson Center, over de IoB en de rol die AI zal spelen in het komende “algoritmische tijdperk”.

Advertisement

Pauwels maakt duidelijk dat een van de onontkoombare facetten van de IoB is dat we voortdurend zullen worden beoordeeld, “onder maat van berekening”, in elk aspect van ons leven, “van wat je eet, met wie je uitgaat, wat je koopt, hoeveel energie je gebruikt” tot en met je vitale functies en genetische gegevens.

Om het idee achter de IoB uit te leggen, stelt ze voor dat je begint te denken aan hoe het internet der dingen werkt, al die slimme apparaten die niet alleen met elkaar verbonden zijn, maar ook met een breder netwerk, waar AI al die gegevens kan analyseren en optimaliseren.

Voeg nu aan die netwerken gezondheidsmonitoringapparaten toe, van wearables tot implantaten, die je meest privégegevens zullen delen. AI zal dan ook die gegevens “analyseren en optimaliseren”, en hoewel Pauwels niet zegt dat die optimalisatie automatisch, zonder uw medeweten, zal worden uitgevoerd, zie ik geen reden om aan te nemen dat dat geen deel uitmaakt van het plan.

Gezien dit alles zal de grootste uitdaging volgens Pauwels zijn om uit te vinden hoe we de controle over onze eigen toekomst kunnen behouden en ervoor kunnen zorgen dat AI “naar onze idealen wordt gevormd”.

IoB is onlosmakelijk verbonden met de eugenetische transhumanistische agenda

Die waarschuwing klinkt rationeel, maar over wiens idealen hebben we het eigenlijk? Het is naïef om te geloven dat de mensheid in het algemeen er iets over te zeggen heeft. We kunnen de IoB niet los zien van de eugenetische transhumanistische Great Reset.

De krachten die de IoB vooruit duwen zijn dezelfde die de Grote Reset nastreven, en het doel van de Grote Reset is het creëren van één wereldregering die transhumanisme gebruikt als platform voor de controle van de menselijke geest en het menselijk lichaam.

Ik zie geen enkele omstandigheid waarin de idealen van de AI een ander ideaal zullen zijn dan dat van de transhumanisten, de eugenetisten en de Grote Resetters.

AI zal beslissingen nemen op basis van zijn programmering, en die programmering wordt gevormd en gestuurd door degenen die streven naar heerschappij over alle anderen. Hoe kan AI worden gevormd volgens mensgerichte idealen als ze wordt gefinancierd en ontwikkeld door mensen die uitkijken naar een postmenselijke samenleving?

Erken de risico’s

De enige manier om de controle over onze toekomst te behouden, is de IoB te verwerpen. Helaas zal dit niet gemakkelijk zijn. Weinigen zijn bereid af te zien van wat zij als gemak beschouwen, en nog minder begrijpen echt waar het allemaal toe leidt.

Het beste wat we nu kunnen doen is onszelf en anderen informeren over de einddoelen. Een groeiend besef dat al dit gemak ons in een digitale gevangenis zal doen belanden zonder ontsnappingsmogelijkheid is misschien het enige dat dit kan voorkomen.

Het is goed te beseffen dat als je je vrijheid opgeeft, je ook je vermogen opgeeft om je dierbaren te beschermen. Je kinderen kunnen je worden afgenomen als je ongehoorzaam bent. Je echtgenoot of ouders kunnen gewond raken of gedood worden en jij hebt daar niets over te zeggen.

Lees meer
Yuval Noah Harari bespreekt de creatie van een enorme klasse nutteloze mensen en wat er met hen moet gebeuren

Canada’s euthanasiewetten zijn rijp voor misbruik

Canada biedt al euthanasie aan voor verschillende aandoeningen en situaties, van langdurige COVID8 en geestelijke ziekten9 tot gehoorverlies10 en armoede “die een waardig leven in de weg staat”11 .

Zoals opgemerkt door Exposing the Darkness,12 “Na twee jaar van genocidale COVID tirannie, gebaseerd op de bewapening van de volksgezondheid, was de inzet van gewapende psychiatrie om dissidenten te bestrijden en geesteszieke ‘nutteloze eters’ te elimineren te verwachten.”

Gezien het feit dat Psychology Today heeft gesuggereerd dat anti-vaxxers een geestelijk gezondheidsprobleem hebben, is het niet ondenkbaar dat je op een dag op een euthanasielijst komt te staan als je een COVID-booster weigert. Voorlopig is het zogenaamd vrijwillig, maar we weten allemaal wat een glibberig pad dat kan zijn, vooral wanneer artsen gecompenseerd worden voor elke patiënt die ze onder de grond stoppen.

In ten minste één geval hebben familieleden verklaard dat ze vermoeden dat de patiënt is gedwongen of misleid om het euthanasieformulier te ondertekenen.13 In 2018 gaf een man uit Ontario met een ongeneeslijke neurologische ziekte geluidsopnamen vrij van ziekenhuispersoneel dat hem probeerde over te halen in te stemmen met euthanasie, terwijl hij alleen maar thuiszorg wilde.14

Zachte dwang leren herkennen

Decennialang hebben we technologieën omarmd met het oog op gemak en/of veiligheid. Dat is altijd hoe ze ons binnenhalen. Zo zullen ze ons ook verleiden om de IoB, digitale identiteit en CBDC’s te omarmen. We moeten slimmer worden en op lange termijn gaan denken, want degenen die ons tot slaaf willen maken doen dat zeker. Ze plannen tientallen jaren in de toekomst.

De mars naar CBDC’s in de VS begon vorige week toen het Innovation Center van de Federal Reserve Bank of New York, of NYIC, aankondigde dat het een 12 weken durende proof-of-concept pilot zou starten voor een digitale munt van de centrale bank, of CBDC.15

Het is belangrijk te beseffen dat we alles wat de moeite waard is om voor te leven zullen verliezen als we op deze weg doorgaan zonder privacywaarborgen en persoonlijke autonomierechten. Zelfs dan is het een risico, want weinig wetten zijn waterdicht. Kijk maar hoe de Amerikaanse grondwet met voeten wordt getreden, ook al zou die onschendbaar zijn.

Zolang de corrumperende invloed van de globalisten blijft bestaan, kunnen we er zeker van zijn dat ze doorgaan met hun pogingen om onze lichamen en hersenen te hacken, en met het bedenken van manieren om degenen die zich tegen hen verzetten te elimineren.

Bronnen en verwijzingen


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/11/13/dodelijke-agenda-auf1-onthult-duivels-globalistisch-plan/

 

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties