Een nieuwe studie constateert een plotselinge en aanhoudende toename van oversterfte en doodgeboorten in Duitsland vanaf april 2021

3

Een nieuwe studie gebruikte de modernste actuariële wetenschap om overtollige sterfgevallen in Duitsland te onderzoeken. De studie was bedoeld om covid-sterfgevallen te schatten. Er waren geen extra sterfgevallen in 2020, maar “er moet iets zijn gebeurd in het voorjaar van 2021 dat heeft geleid tot een plotselinge en aanhoudende toename van het sterftecijfer”, aldus de studie. Een vergelijkbaar sterftepatroon werd waargenomen voor doodgeboortes, schrijft Rhoda Wilson

De studie onderzocht ook factoren die deze sterftepatronen zouden kunnen verklaren, waaronder het vergelijken van sterftepatronen met covid-vaccinatiecampagnes. Het bleek dat er in de maanden met een hoog aantal vaccinaties ook een hoog aantal extra sterfgevallen was.

Gezien deze relatie merkten de auteurs van het onderzoek op: “Het lijkt verrassend dat een respectief veiligheidssignaal niet is gedetecteerd in de geneesmiddelenbewaking door het Paul-Ehrlich-Institut (PEI).” En dus omvatte de studie een kort onderzoek naar de veiligheidsanalyse van PEI die volgens hen gebrekkig bleek te zijn.

Het Duitse federale bureau voor de statistiek houdt geen rekening met de effecten van veranderingen in de omvang en het leeftijdsprofiel van de bevolking bij zijn schatting van het aantal sterfgevallen. En de Wereldgezondheidsorganisatie houdt ook geen rekening met de effecten van historische trends in sterftecijfers. “De schattingen van de WHO negeren niet alleen langetermijntrends, maar ook veranderingen in de bevolking”, merkten de auteurs van het onderzoek op.

Om deze effecten te verklaren, gebruikte de studie een state-of-the-art methode van actuariële wetenschap – gebaseerd op bevolkingstabellen, overlevingstafels en levensduurtrends – om het verwachte aantal sterfgevallen door alle oorzaken van 2020 tot 2022 te schatten alsof er geen pandemie was geweest. Dit verwachte aantal sterfgevallen door alle oorzaken werd vervolgens vergeleken met het gerapporteerde aantal sterfgevallen door alle oorzaken om de oversterfte te berekenen.

“De resultaten laten zien dat het waargenomen aantal sterfgevallen in 2020 dicht bij het verwachte aantal lag met betrekking tot de empirische standaarddeviatie … Daarentegen lag het waargenomen aantal sterfgevallen in 2021 twee empirische standaarddeviaties boven het verwachte aantal en zelfs meer dan vier keer de empirische standaarddeviatie in 2022”, aldus de studie.

De empirische regel, ook wel de “drie-sigma regel” of de “68-95-99,7 regel” genoemd, is een statistische regel die stelt dat voor normaal verdeelde gegevens bijna alle datapunten binnen drie standaarddeviaties aan weerszijden van het gemiddelde (gemiddelde waarde) zullen vallen – 68% van de gegevens binnen 1 standaarddeviatie; 95% van de gegevens binnen 2 standaarddeviaties; en 99,7% van de gegevens binnen 3 standaarddeviaties. Hogere standaardafwijkingswaarden (sigma) betekenen dat het steeds minder waarschijnlijk is dat de ontdekking per ongeluk een fout, “willekeurig toeval” of een gevolg van toevallige variaties is.

Met andere woorden, de waargenomen drie standaarddeviatie van 2021 (3-sigma) bevindt zich aan de buitengrenzen van wat wordt verwacht, maar de vier standaarddeviatie van 2022 (4-sigma) valt buiten de normale verdeling. Als de distributie van een dataset normaal is, wordt 4-sigma zelden gezien.

De normale verdeling ziet eruit als een “bell curve. De gearceerde gebieden links en rechts van het gemiddelde vertegenwoordigen één sigma of standaarddeviatie (links), twee sigma (midden) en drie sigma (rechts).

Bron: Normale verdeling: wat het is, eigenschappen, gebruik en formule 

Aantal overtollige sterfgevallen

De studie schatte het aantal sterfgevallen in 2020 op 4.000. Het aantal te veel overledenen was echter 8,5 keer zoveel als in 2021 en verdubbelde in 2022 tot 16,5 keer het aantal te veel overledenen in 2020:

In totaal is het aantal te veel overledenen in het jaar 2021 circa 34.000 en in 2022 circa 66.000, wat in beide jaren cumulatief 100.000 te veel overledenen oplevert.

Er moet op worden gewezen dat in de afgelopen 20 jaar de maximale oversterfte in een jaar ongeveer 25.000 doden bedroeg, en de auteurs zijn niet op de hoogte van een oversterfte van meer dan 60.000 doden – of in twee opeenvolgende jaren ongeveer 100.000 doden – in de laatste decennia.

Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Schatting van oversterfte in Duitsland in de periode 2020-2022 . Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

Figuur 1: Jaarlijkse oversterfte. De rode balken tonen de oversterfte in 2020 (links), 2021 (midden) en 2022 (rechts) in verschillende leeftijdsgroepen. De grijze balken zijn de totale oversterfte.

Over het algemeen was het waargenomen aantal sterfgevallen in 2020 een stijging van 0,4%, zeer dicht bij het verwachte aantal … Daarentegen was het aantal waargenomen sterfgevallen in 2021 3,4% hoger dan het aantal verwachte sterfgevallen … In 2022 was het aantal van de waargenomen sterfgevallen was zelfs 6,6% hoger dan het aantal verwachte sterfgevallen.

Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Schatting van oversterfte in Duitsland in de periode 2020-2022 . Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

In de studie werd opgemerkt dat de hoge oversterfte in 2021 en 2022 voornamelijk te wijten was aan een toename van het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroepen tussen 15 en 79 jaar en pas vanaf april 2021 begon op te stapelen.

Aantal doodgeborenen

Voor doodgeboorte werd een sterftepatroon waargenomen dat vergelijkbaar is met het aantal sterfgevallen bij “levende personen”. In 2020 was er geen verandering in het aantal doodgeboorten ten opzichte van 2019. In 2021 was er een plotselinge stijging in het tweede kwartaal, die in het vierde kwartaal verder toenam. In 2022 bleef het aantal doodgeboorten ongewoon hoog, met een maximum in het derde kwartaal. De auteurs van het onderzoek merkten op dat “het waargenomen kwartaalpatroon in het jaar 2022 met de nodige voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd, omdat er alleen voorlopige gegevens beschikbaar zijn op basis van de rapportagemaand.”

Advertisement

Het aantal doodgeboorten per 1.000 totale geboorten steeg met 9,4% in het tweede kwartaal van 2021 en met 19,4% in het vierde kwartaal van 2021.

Doodgeboorten gaan levendgeborenen uit hetzelfde zwangerschapscohort ongeveer een trimester vooraf. Dus op het moment van de studie kon het aantal doodgeborenen per 1.000 totale geboorten niet worden bepaald voor het vierde kwartaal van 2022 omdat het aantal levendgeborenen in het eerste kwartaal van 2023 nog niet was gepubliceerd door het Federaal Bureau voor de Statistiek van Duitsland.

Tot eind 2021 vertoont het aantal levendgeborenen een stabiel verloop met een zich regelmatig herhalend seizoenspatroon.

In het eerste kwartaal van 2022 wordt een plotselinge en aanhoudende daling van het aantal geboorten waargenomen.

Wat het aantal doodgeboorten betreft, wordt een stabiel verloop waargenomen tot het einde van het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 wordt een plotselinge stijging van het aantal doodgeboorten waargenomen, ondanks het stabiele verloop van de levendgeborenen tot eind 2021.

Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Schatting van oversterfte in Duitsland in de periode 2020-2022 . Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

Figuur 6: Doodgeborenen in de jaren 2019 tot 2022 in Duitsland. Het eerste paneel toont het aantal levendgeborenen per kwartaal van 2019 tot 2022, het tweede paneel het aantal doodgeboorten per kwartaal van 2019 tot 2022, het derde paneel het aantal doodgeboorten per 1.000 totale geboorten (som van het aantal doodgeboorten in een kwartaal en het aantal levendgeborenen in het volgende kwartaal) per kwartaal van 2019 tot en met 2022, en het vierde paneel de kwartaaltoename van het aantal doodgeborenen per 1.000 totale geboorten in de jaren 2021 en 2022 ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2019 en 2020.

Wat gebeurde er in het voorjaar van 2021?

Omdat de extra sterfgevallen in 2020 waren zoals verwacht, maar er een plotselinge en aanhoudende toename was vanaf het voorjaar van 2021, onderzochten de auteurs van het onderzoek drie factoren die de trend kunnen verklaren: het aantal covid-sterfgevallen, covid-vaccinatiecampagnes en opgelegde maatregelen als reactie op covid.

Met betrekking tot het aantal sterfgevallen zoals gerapporteerd door het Duitse Robert Koch Instituut, merkten de auteurs van het onderzoek op: “Het is misleidend om het risico van de covid-19-pandemie alleen te meten aan de hand van de gerapporteerde covid-19-sterfgevallen. Men kan beter de oversterftecurve gebruiken dan het aantal gerapporteerde covid-19-sterfgevallen, of een combinatie van beide.”

Met betrekking tot de covid-vaccinatiecampagnes merkte de studie op: “Als de vaccinaties met succes voorkomen dat mensen sterven aan covid-19, is een eenvoudige voorspelling dat de oversterfte zou moeten afnemen met een groter aantal gevaccineerde personen … [maar] tijdens perioden waarin veel mensen gevaccineerd waren, lijkt de oversterfte te zijn toegenomen … zowel de oversterfte als het aantal doodgeboorten nam toe met toegenomen vaccinaties.

Inspectie van de aantallen vaccinaties en oversterfte per maand bevestigt … Anders dan het jaar ervoor werd tijdens de maanden met een hoog aantal eerste, tweede en derde vaccinaties ook een hoog aantal oversterfte vastgesteld. De tijdsrelatie tussen vaccinatiekuren en extra sterfgevallen is vooral uitgesproken voor de derde vaccinatie.

Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Schatting van oversterfte in Duitsland in de periode 2020-2022 . Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

Figuur 9: Aantal vaccinaties versus oversterfte. De rode lijn toont het sterftetekort en het teveel aan sterfgevallen, en de vier stippellijnen het aantal vaccinaties van januari 2021 tot december 2022.

Gezien de tijdsrelatie tussen de toename van vaccinaties en oversterfte, lijkt het verrassend dat een respectief veiligheidssignaal niet is gedetecteerd in de geneesmiddelenbewaking door het Paul-Ehrlich-Institut (PEI), dat verantwoordelijk is voor de veiligheidsbewaking van geneesmiddelen in Duitsland .

Een nadere inspectie van de methoden die door de PEI worden gebruikt om mogelijk dodelijke bijwerkingen van de covid-19-vaccinaties te monitoren, onthult dat er een gebrekkige veiligheidsanalyse wordt gebruikt die geen veiligheidssignaal aangeeft, zelfs niet als een vaccin extreem veel onverwachte sterfgevallen veroorzaakt.

Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Schatting van oversterfte in Duitsland in de periode 2020-2022 . Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen


600.000 Amerikanen sterven per jaar door COVID-injecties zegt top verzekeringsanalist

Er wordt de eerste tijd streng gemodereerd op de nieuwe site tot iedereen het een beetje begrijpt.

Stel je op de hoogte van het moderatiebeleid voor je iets post.

Ongepaste ‘boemer Hitler- en nazivergelijkingen’ verdwijnen in de prullenbak, en –

Oproepen tot geweld in de comments worden beantwoord met een onmiddellijke permaban !

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
Petra
11 maanden geleden

Dat de gifprikken mensen en hun nageslacht vermoorden ligt met dit onderzoek gewoon vast.

4 Sigma buiten de verwachting is uitzonderlijk significant!

Het feit dat het twee jaren achter elkaar boven verwachting was maakt het nog zekerder dat hier moord door injectie in het spel is.

Ruimte voor twijfel is er gewoon niet meer.

De vragen zijn: hoe zal dit in 2023 en verder zijn? Is er al data over jan-mei 2023?

Zal de Roverheid ter verantwoording geroepen worden?

Hoe ligt dit allemaal in Nederland en België? Het zal zéér waarschijnlijk hetzelfde beeld zijn, maar hoe staat het met dat beeld boven water krijgen?

John
John
11 maanden geleden
Antwoord aan  Petra

Sommige (echte) wetenschappers geloven dat alle gevaccineerden binnen 2 jaar zullen sterven.
Dus dat ter verantwoording roepen (via de wettelijke weg) kun je dan vergeten.
Nu negeren ze je al gewoon als je erover begint, maar over 2 jaar lachen ze je hartstikke vierkant uit.
Hoe langer het onder water is, hoe moeilijker het boven water komt.

Mooi hoor, die grafieken en dergelijke.
Daar hebben mensen die hun boerenverstand en onderbuikgevoel gebruiken weinig aan.
Die wisten het al.

Marco "
Marco "
11 maanden geleden

Jep , vrees dat het nog langzamer kan : MS bijv. https://youtu.be/I9S2jooTxkQ