De Duitse regering heeft het recht om de vrijheid van reizen permanent in te perken

Nadat de regeringspartijen de nieuwe Wet Infectiebescherming al in een galop door het wetgevingsproces hadden gejaagd, hebben ze nu in een nachtelijke actie een belangrijk deel van de noodwet verlengd tot een jaar na het einde van de gezondheidsnoodtoestand.

Een wijziging van de infectiebeschermingswet werd op het laatste moment gisteravond om 23.00 uur door de Bundestag goedgekeurd, zonder noemenswaardig debat in het Parlement en zonder dat het publiek er van tevoren iets van wist. Het gaat om zeer vergaande beperkingen van de grondrechten. Er waren 412 stemmen voor, 212 tegen en 2 onthoudingen, meldt Norbert Häring.

Aan het einde van het wetsontwerp is een artikel 9 toegevoegd, dat de onlangs massaal aangescherpte wet op de infectiebescherming aanscherpt:

§ Artikel 36, lid 12, van de wet van 20 juli 2000 tot bescherming tegen besmettelijke ziekten, laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 28 mei 2021, luidt als volgt
Een op grond van lid 8, eerste zin, of lid 10, eerste zin, uitgevaardigd wettelijk instrument verliest zijn werking uiterlijk één jaar nadat de Duitse Bundestag de epidemische situatie van nationaal belang heeft verklaard. Tot het verstrijken van de geldigheidsduur kan een op grond van lid 8, eerste zin, of lid 10, eerste zin, uitgevaardigd wettelijk instrument worden gewijzigd, zelfs nadat de epidemische situatie van nationaal belang is opgeheven”.

Zonder enige openbare discussie is ervoor gezorgd dat de regering een jaar nadat de epidemische noodtoestand voorbij is verklaard nog steeds mag beslissen over het opheffen, handhaven of verscherpen van de beperkingen op de vrijheid van reizen, door middel van een noodbevoegdheid, zonder het parlement te vragen.

Lees meer  VK: Aantal griepdoden kan oplopen tot 60.000 deze winter door Lockdowns

ID2020 wordt naar voren geschoven

De in het amendement vermelde paragrafen van §36 van de infectiebeschermingswet bepalen onder meer dat quarantaine kan worden gelast voor personen die Duitsland binnenkomen. Bovendien kan de inreisvergunning afhankelijk worden gesteld van de overlegging van een inentingsbewijs of een negatieve coronaire test. Het is niet verplicht dat een negatieve test een vaccinatiebewijs kan vervangen. Dit blijkt uit het feit dat gevaccineerde personen uit veel landen de EU wel in mogen, maar personen die negatief hebben getest niet.

Zoals zoveel van de moeilijker uit te leggen en onfatsoenlijke pandemiemaatregelen dient deze wijziging van de infectiebeschermingswet ter bevordering van de agenda van de dwang tot vaccinatie en, daarmee samenhangend, de handhaving en verspreiding van het digitale vaccinatiebewijs.

Zo wordt een voorziening getroffen voor het geval een andere coronagolf uitblijft. Bij decreet kan de regering alle niet-gevaccineerde reizigers zeer lang blijven lastigvallen totdat zij zich laten vaccineren en een digitaal vaccinatiebewijs bij zich hebben. Het volstaat om in een land een virusvariant te identificeren die gevaarlijk kan worden verklaard. Het land wordt dan tot een variantgebied verklaard en alleen gevaccineerde mensen mogen van daaruit het land binnenkomen, waarbij misschien de onderdanen die negatief hebben getest in quarantaine moeten worden geplaatst.

Uiteraard kan deze machtiging te allen tijde worden verlengd, hetzij tijdelijk, hetzij permanent, indien er nog voldoende varianten zijn om bang voor te zijn.

Een wereldwijd gebruikt digitaal vaccinatiecertificaat maakt deel uit van de ID2020-campagne die is opgezet door de Rockefeller Foundation en wordt gepusht door Microsoft en de vaccinatiealliantie Gavi. Het is de bedoeling elke wereldburger een digitale identiteitskaart te geven die voor allerlei officiële en privé-doeleinden kan worden gebruikt, en zo het totale toezicht te perfectioneren.

Lees meer  Een derde van de Duitsers meent in een "schijndemocratie" te leven

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/04/14/eu-lidstaten-akkoord-over-uniform-vaccinatiepaspoort/?swcfpc=1

Meer Laden

Leave a Comment