De EU gaat door met het ondemocratische en ideologische VN-migratiepact

0

De Europese Commissie heeft haar impopulaire migratiepact stilletjes en stiekem voortgezet. De globalisten willen natuurlijk niet in het openbaar over deze kwestie debatteren.

Daarom hebben ze geknoeid met een zogenaamd “niet-bindend pact” waarin doelstellingen worden geformuleerd en de uitvoering ervan wordt “aanbevolen” door middel van specifieke actiemogelijkheden.

Maar naarmate meer en meer regeringen het pact ondertekenen en uitvoeren in overeenstemming met de aanbevelingen, zal het pact uiteindelijk een internationaal gewoonterecht worden. Het is immers voldoende dat de internationale gemeenschap – vertegenwoordigd door haar regeringen – ermee instemt, bericht Free West Media.

De aanbevelingen die aanvankelijk niet juridisch bindend waren, en dus in combinatie met in achterkamertjes gesloten overeenkomsten, worden nu zonder parlementaire resolutie ten uitvoer gelegd. Erger nog, er is geen ontkomen aan, want er waren geen exit-clausules voorzien.

Deze aanpak is vergelijkbaar met de uitvoering van de aanbevelingen voor het actieplan van de vrouwenconferentie van Peking in 1995 en de daarmee samenhangende invoering van “gender” en “gendermainstreaming”. Het is op precies dezelfde manier achter de schermen gedaan.

Gendermainstreaming werd dus ingevoerd door het parlement en de kiezers te omzeilen. In Duitsland werd het gedaan door een kabinetsbesluit van de federale regering op 23 juni 1999. Vandaag de dag zijn er genderspecifieke leerstoelen, vroege seksualisering op basisscholen en de “regenboogsleutel” voor homo- en lesbische gecertificeerde bejaardentehuizen.

Het VN-migratiepact met zijn 23 doelstellingen bevat 54 paragrafen waarin het woord “verplichting” of de zinsnede “wij ondernemen” meer dan tachtig keer voorkomt. Toch wordt de kiezers voorgehouden dat het pact op de een of andere manier niet bindend is. Het VN-document zal juridisch bindend worden door een “zachte” juridische benadering te volgen zonder parlementaire debatten – en zeker geen stemming.

Lees meer
Zwarten in de VS boos dat de blanke Tom Brady opnieuw de Super Bowl won

Op 18 april 2018, vóór het korte debat over het pact, heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het Global Compact for Safe, Ordly and Regular Migration (GCM) van de VN, niet volgens de normale procedure van een technisch comité en inspraak van het publiek, maar volgens de zogenaamde “achterkamerprocedure”, waarbij alleen afzonderlijke fracties van het Parlement onderhandelen.

Met deze resolutie onderstreepte het Europees Parlement het bindende karakter van het VN-migratiepact met anticiperende gehoorzaamheid. In Duitsland hebben slechts twee leden van het Europees Parlement tegengestemd: Daniel Caspary (CDU) en Jörg Meuthen (AfD). Zij waren tegen de uitsluiting van het publiek, aangezien het pact nu via de parlementen zal worden gekanaliseerd.

Gespecialiseerde commissies werden vervangen door een zogenaamde feedbackprocedure, waarbij de 500 miljoen burgers van de EU zich in iets minder dan vier weken tijd per e-mail konden uitdrukken. Dat ging natuurlijk bijna onopgemerkt voorbij. Slechts 1 829 particulieren en organisaties namen deel, waaronder de beruchte Soros Foundation Open Society.

Het “Nieuwe Pact inzake Migratie en Asiel” heeft tot doel “een alomvattend, duurzaam en crisisbestendig kader te creëren voor het beheer van asiel en migratie in de EU”. Honderden miljoenen migranten zullen toegang krijgen tot de EU via de regeling die het einde zal betekenen van het Europa zoals we dat kennen.

Het EU-migratiepact dat de Commissie de landen wil opleggen, heeft niets te maken met democratie, cultuur, identiteit of gezond verstand. Het gaat om ideologie, globalisme en elitesalarissen.

https://twitter.com/vanvlietdesign/status/1232838085789941762

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties