De Corona-crisis: is de “ontvolking” al begonnen?

Denk aan de beruchte uitspraak van Bill Gates met zijn verleidelijke glimlach, iets in de trant van: zelfs als ik er niet meer ben, is het systeem opgezet en zal het zonder mij verdergaan. Dit is geen woordelijk maar een contextueel citaat. Helaas is elke verwijzing naar dit en andere soortgelijke tegenstrijdige verhalen van het internet verwijderd.

Het is onderdeel van een massale censuur. Natuurlijk valt het plan, zonder de alternatieve media te censureren, in duigen. De mainstream media, evenals de sociale platforms, worden gekocht met honderden miljoenen dollars om het valse en criminele corona-verhaal te blijven propageren, bericht Global Research.

Het plan is afschuwelijk. Het is een verdraaiing van de waarheid, van wat er achter de enorme, dwangmatige “vaccinatie” zit. “De drang om iedereen te vaccineren” is zo enorm, voor een ziekte die een overlevingskans heeft van 99,9% – en ongeveer even dodelijk is als een gewone griep (0,3% – 0,8%) – dat iedereen die nog helder kan denken zich moet afvragen wat er achter zit. Wat is de echte agenda?

De Britse regering heeft meer dan 184 miljoen pond geïnvesteerd in communicatie, lees propaganda, met betrekking tot Covid-19 in 2020, zo blijkt uit cijfers van het Cabinet Office. Naar verluidt plant zij nog eens minstens 320 miljoen pond (ongeveer 380 miljoen US$ equivalent) tot 2022. Zie hier.

Dus, hoe geloofwaardig is dan Boris Johnson, die bij verschillende gelegenheden heeft gezegd dat tegen het einde van 2021 alles voorbij zal zijn? Hoewel, zo waarschuwde hij ook, we nooit meer zullen terugkeren naar het oude normaal, dat een Nieuwe of One World Order (OWO) zal voortkomen uit deze unieke covid-kans.

Dezelfde woorden als uitgesproken door Klaus Schwab, de “vader” van het Wereld Economisch Forum (WEF), de vermeende auteur van The Great Reset dat – eerlijk is eerlijk – ons alle afschuwelijk onmenselijke plannen voorlegt die zij voor ons hebben, zo afschuwelijk dat niemand er echt naar luistert.

Maar luisteren moeten we wel, want de uitvoering van deze plannen is al begonnen – en we zitten er middenin, we sluiten nog steeds onze ogen voor wat zij ons vertellen dat komen gaat – en tegelijkertijd met hun waarschuwingen komt. We kunnen dus maar beter wakker worden, met onze ogen wijd open, en onze geesten en ons bewustzijn klaar om te handelen.

Deze unieke “covid-kans”, zoals de goeroe van het WEF, Klaus Schwab, het noemt, is begonnen met een even uniek dodental als gevolg van deze mRNA-achtige covid-injecties, ten onrechte bestempeld als vaccins.

Hier begint een van de ernstigste misdaden van onze regeringen over de hele wereld, die ons de experimentele injecties – die in feite niet zijn getest – verkopen als vaccins. Het is een grote leugen. Ze liegen allemaal tegen ons. Alle 193 regeringen die lid zijn van de VN en, natuurlijk, het politieke orgaan van de VN, geleid door Secretaris-Generaal, António Guterres, gaan mee in deze monsterleugen, met de gedwongen dodelijke “vaccinatie”, een fraude van epische proporties die we nog nooit hebben meegemaakt in wat we kennen als onze huidige beschaving.

Het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau), meldt 5.993 (3 mei 2021) sterfgevallen als gevolg van coronaprikken. Dat is een 50-voudige stijging ten opzichte van het sterftecijfer van traditionele vaccins; zie dit. In feite zijn de covid-injecties, ten onrechte vaccins genoemd, die in Europa en de VS worden toegediend, inentingen van het mRNA-type, die nooit “vaccins” mochten worden genoemd. Ze waren toegestaan (niet goedgekeurd) door CDC als “nood-gen-therapie” behandelingen.

Alle regeringen en instellingen die ze “vaccins” noemen liegen tegen u. Zij plegen fraude, een misdaad tegen de menselijkheid.

Criminelen moeten en zullen worden vervolgd voor Misdaden tegen de Mensheid onder Neurenberg 2.0, een strafrechtelijke vervolging volgens het patroon van de Neurenbergse processen na WO II en volgens de Neurenbergse Code. De belangrijkste architect en advocaat voor dit streven naar wereldwijde gerechtigheid is Dr. Reiner Füllmich, mede-oprichter van de World’s Doctor Alliance; bekijk de video hieronder.

Dr. Füllmich zei zonder enige twijfel: “Dit heeft nooit om het virus gedraaid. Dit is nooit over gezondheid gegaan. Zie dit.

https://www.youtube.com/watch?v=7RG3k76zTRM&t=1s

Dit zijn misdaden die in geen verhouding staan tot alle bekende aanvallen op de mensheid in de geschiedenis van onze beschaving.

De bijwerkingen van deze injecties, zoals geregistreerd door het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van de CDC van de Verenigde Staten, tellen sinds 14 december 2020 tot het einde van Aril 2021, waren een totaal van 4.178 sterfgevallen na experimentele Covid-injecties. Het aantal sterfgevallen als gevolg van covid-injecties is nu gelijk aan 20 jaar geregistreerde sterfgevallen als gevolg van vaccins sinds 2001. Zie dit.

Lees meer
Dieptepunt Jinek

Op 6 mei meldde Fox News commentator, Tucker Carlson, dat dit overeenkomt met ongeveer 30 mensen per dag, die sterven aan het valse Covid vaccin, tussen december 2020 en eind april 2021. Carlson voegt eraan toe,

“Meer mensen, volgens VAERS, zijn gestorven na het krijgen van de prik in vier maanden tijdens een enkele vaccinatiecampagne dan aan alle andere vaccins samen gedurende meer dan anderhalf decennium.”

Carlson verklaarde dat het aantal sterfgevallen waarschijnlijk veel hoger is dan wat VAERS rapporteert, waarbij hij verwees naar rapporten die in 2010 werden ingediend bij het Department of Health and Human Services en waaruit bleek dat “minder dan 1% van de bijwerkingen van vaccins door het VAERS-systeem worden gerapporteerd.” Deze verklaring komt overeen met CDC’s eigen beoordeling, dat slechts een fractie van het werkelijke cijfer van verwondingen en sterfgevallen door covid-jabs door VAERS wordt gemeld, waarbij wordt geschat dat de werkelijke cijfers ten minste 10 keer of meer hoger kunnen zijn dan gemeld.

Ontvolkingsstrategie?

Dr. Joseph Mercola doet een bombshell Covid-19 prik voorspelling, namelijk dat de “vaccins”, d.w.z. de experimentele injecties, waarschijnlijk meer mensen zullen doden dan de covid zelf.

Dr. Mercola verwijst ook onmiskenbaar naar een strenge depopulatiestrategie. Hij herinnert zijn toehoorders eraan dat het CDC, ongelooflijk en belachelijk, aanbeveelt om mRNA-inenting toe te dienen aan zwangere vrouwen. Nooit eerder, bevestigt Dr Mercola, zijn zwangere vrouwen blootgesteld aan experimentele medicijnen, wat dit volgens CDC en FDA is.

Dit is een misdaad van epische proporties, begaan door zowel de onderzoeks- als de waakhond agentschappen, CDC en FDA. Dr. Mercola schat dat tenminste 30% van de zwangere vrouwen die de covid-shot kregen een miskraam kregen. Hij verwees ook naar onvruchtbaarheid en sterilisatie eigenschappen van deze mRNA-achtige injecties en voorspelt massale sterftecijfers in de toekomst als gevolg van de injectie. Zie dit.

Volgens LifeSiteNews:

“Duizenden vrouwen over de hele wereld melden verstoorde menstruatiecycli na het ontvangen van injecties met COVID-19-vaccins.

Het Britse overheidssysteem voor ongewenste bijwerkingen van vaccins heeft meer dan 2200 meldingen verzameld van reproductieve stoornissen na injecties met het coronavirus, waaronder overmatig of afwezig menstrueel bloedverlies, vertraagde menstruatie, vaginale bloedingen, miskramen en doodgeboorten.”

Dr. Janci Chunn Lindsay van CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) heeft een openbaar commentaar gegeven over hoe het covid “vaccin”, alias experimentele gentherapie, het menselijk voortplantingssysteem kan aantasten en abortussen kan veroorzaken – zie hieronder.

https://www.youtube.com/watch?v=6Vj3xGT6izE

Hongersnood en extreme armoede

Het Wereldvoedselprogramma (WVP), het VN-agentschap tegen honger, stelt dat de pandemie:

“heeft bijgedragen tot een sterke toename van de honger en een acute afname van de gezondheidszorg voor moeders, waardoor tientallen miljoenen mensen worden bedreigd, wat de onevenredig grote gevolgen voor de armen in de wereld onderstreept”.

Het aantal mensen dat wereldwijd dringend voedselhulp nodig heeft, bereikte in 2020 het hoogste niveau in vijf jaar – minstens 155 miljoen. Het JN spreekt zijn bezorgdheid uit over het risico van een toename van moeder- en pasgeboren sterfgevallen, als gevolg van een aan covids gerelateerd tekort van ten minste 900.000 vroedvrouwen, of een derde van het wereldwijd benodigde aantal vroedvrouwen. Het WFP zegt dat “we het ergste scenario voor onze ogen zien ontvouwen”.

Het Global Report on Food Crisis – 2021 heeft betrekking op 55 landen en gebieden, waaronder drie – Burkina Faso, Zuid-Soedan en Jemen – waar volgens het rapport ten minste 133.000 mensen [covid-gerelateerde] hongersnood lijden, de ernstigste fase van een hongercrisis. Het daaruit voortvloeiende sterftecijfer kan op dit moment alleen worden geschat. – Zie dit.

Volledige digitalisering van het leven

Is ontvolking, het overhevelen van middelen van onder en midden naar boven, en volledige digitalisering van het leven zelf, de grotere agenda van deze door mensen veroorzaakte covid-crisis? Het is ook de belangrijkste strategie die is vastgelegd in Klaus Schwab’s Great Reset van het WEF.

Het presenteert een veelzijdige aanpak om binnen een tijdsbestek van een decennium – de zogenaamde VN Agenda 2030 – een Eén Wereld Orde te bereiken, gedicteerd door een kleine ultra-vermogende en machtige financiële groep, en hoogstwaarschijnlijk geleid door de huidige gehoorzame “wereldregering” gekochte toppolitici en wetenschappelijke adviseurs. Er werd hen waarschijnlijk beloofd dat ze niet zouden worden gevaccineerd, of in het slechtste geval, alleen maar door een onschuldig placebo, voor de show en voor de propaganda van de public relations.

De VN 2030 en Great Reset agenda speelt op vele fronten en houdt de hele wereld – althans de 193 VN-leden – gegijzeld, vergelijkbaar met een wurggreep door een octopus met zijn vele tentakels. Als er één is verslagen, werken de anderen genadeloos door, totdat de verslagenen weer aangroeien – met andere strategieën. Dit is goed doordacht, al tientallen jaren gepland. Zoals Bill Gates insinueert: als ik weg ben, gaat “het project”, ingebakken in het systeem, door.

Lees meer
Geestesziek: voorzitter van de World Medical Association Frank Ulrich Montgomery roept op tot verplichte vaccinatie van pasgeborenen

Het “Project” (Grote Reset / VN Agenda 2030) betekent, de uitvoering van een drie-doelstellingen-plan:

  1. massale ontvolking;
  2. het overhevelen van publieke activa en andere middelen van de onderkant en het centrum naar de top (het maken van de multi-miljonairs, multi-triljonairs), en
  3. digitalisering van alles, inclusief het menselijk brein.

Klinkt dat gek? – Ja, het is gek, maar afkomstig van de Deep State en machtige financiële belangen, is het des te aannemelijker.

Hier is bewijs; zie dit explosieve interview Dr. Carrie Madej over covid shots DNA Modificatie – Injectie van Nano-Technologie door Hydrogel in Covid “vaccins” naar totale Controle – Transhumanisme.

https://vimeo.com/529524187

De nano-technologie, toegepast via een soort tatoeage-stempel, waarbij hydrogel onder de huid wordt geïnjecteerd met nano-chips, of microscopische bots (robots, beantwoordend aan Artificiële Intelligentie – AI), een Bill Gates patent # 20206060 – wordt momenteel getest in West-Afrika op “mindere mensen”. (Voor meer details Bill Gates, Vaccinaties, Microchips, en Patent 060606).

Wanneer het klaar is, misschien al eerder, zal het worden toegepast op de westerse “betere mensen”, wat vroeger de “White Supremacists” waren. Om deze nano-robots te bedienen, zal de 5G-technologie van pas komen. In feite is dit een van de belangrijkste doelen van 5G. Zie dit.

The Last American Vagabond (en verschillende andere online media) berichten over zichzelf verspreidende, zichzelf versterkende vaccins, zie dit. Nog niet volledig geverifieerd, zou een enkele gevaccineerde persoon het vaccin kunnen verspreiden onder verschillende andere mensen in zijn/haar omgeving. Dat zou afrekenen met de niet-vaccineerders.

Volgens een indringend artikel in Nature (27 juli 2020) zou één enkele gevaccineerde persoon het vaccin kunnen verspreiden onder verscheidene andere mensen in zijn/haar omgeving:

“We zijn nu klaar om te beginnen met de ontwikkeling van zelfverspreidende vaccins tegen een breed scala van menselijke pathogenen, maar er moeten nog belangrijke beslissingen worden genomen over hoe zij het meest effectief kunnen worden ontworpen en gebruikt om pathogenen aan te pakken met een hoog risico op verspreiding en/of opduiken.”

En “overdraagbare vaccins die in staat zijn tot besmettelijke verspreiding via een reservoirpopulatie, verminderen de vaccinatie-inspanning die nodig is om een doelpathogeen te onderdrukken. Bij voldoende transmissie maakt een overdraagbaar vaccin de autonome uitroeiing van een ziekteverwekker mogelijk”.

Een min.-podcast rapport suggereert dat volgens Johns Hopkins University zelfverspreidende vaccins reëel zijn

En het kan al gebeurd zijn, want er zijn verschillende meldingen van vooral niet-gevaccineerde vrouwen, die in nauw contact waren geweest met gevaccineerde mensen, en symptomen kregen van menstruatiestoornissen, abortussen – en, waar het op zou kunnen neerkomen – onvruchtbaarheid. Is dat het doel van “vaccinverspreiders”? – “Geïmplanteerde onvruchtbaarheid”, als een “tak” van de eugenetica-agenda?

Nogmaals, terwijl we nog steeds discussiëren over de geldigheid en de fijne kneepjes van de Great Reset – is de Great Reset – of de Herstructurering van de Wereldeconomie (IMF equivalent van de Great Reset), al in volle gang.

America’s Frontline Doctors (AFLDS) interviewde voormalig Pfizer Vice President en Chief Science Officer, Dr. Mike Yeadon, over zijn visie op het COVID-19 vaccin, hydroxychloroquine en ivermectine, de regelgevende instanties, en meer.

In het begin zei Dr. Yeadon:

“Ik ben me terdege bewust van de misdaden tegen de menselijkheid die wereldwijd tegen een groot deel van de wereldbevolking worden gepleegd.” Hij vervolgde: “Ik voel grote angst, maar ik laat me er niet van weerhouden om deskundige getuigenissen af te leggen aan meerdere groepen capabele advocaten zoals Rocco Galati in Canada en Reiner Fuellmich in Duitsland.” En: “Ik twijfel er absoluut niet aan dat we in de aanwezigheid zijn van kwaadaardige (niet een vaststelling die ik ooit eerder heb gedaan in een 40-jarige onderzoekscarrière) en gevaarlijke producten.” Zie het volledige interview hier.

Genetisch gemodificeerde muggen

RT meldt op 28 april 2021 dat Florida op het punt staat zwermen GGO-muggen los te laten. Zie ook het indringende verslag van F. William Engdahl getiteld Why Are Gates and Pentagon Releasing “Gene Edited” (GMO) Mosquitoes in Florida Keys?

Bewoners hekelen het als een “misdadig experiment” met door Bill Gates gesteunde biotechnologie, zie dit.

Het officiële doel achter dit plan is het vrijlaten van duizenden genetisch gemodificeerde muggen in een poging om ziekten in de Florida Keys te bestrijden. Het project heeft geleid tot grote bezorgdheid onder de plaatselijke bevolking, die spreekt van een “misdadig” experiment dat hen in proefkonijnen zal veranderen.

Het project wordt geleid door het Florida Keys Mosquito Control District (FKMCD) en Oxitec, een Brits biotechbedrijf dat steun kreeg van de Bill and Melinda Gates Foundation. Het project wil de eerste zwermen van genetisch gemanipuleerde insecten loslaten op de Keys vanaf begin mei 2021, zoals werd aangekondigd in een gezamenlijke verklaring.

Lees meer
Amazon: We trappen Parler om middernacht van het internet

Voor het eerste deel van het plan, dat later zal worden uitgebreid, zullen op zes locaties muggenboxen worden geplaatst, die gedurende 12 weken ongeveer 144.000 Aedes aegypti-muggen zullen loslaten, een soort die het meest in verband wordt gebracht met het overbrengen van ziektes zoals dengue, Zika en gele koorts. Als alles volgens plan verloopt, zullen de mannelijke, niet-bijtende muggen paren met de plaatselijke bijtende vrouwtjes, waarvan de vrouwelijke nakomelingen geprogrammeerd zijn om af te sterven, zodat de Aedes aegypti-populatie onder controle kan worden gehouden en de verspreiding van ziekten kan worden beperkt.

Dit is wat de mensen zeiden:

“We zijn misschien geen wetenschappers, maar we lezen. En wat Oxitec zegt en wat we lezen uit andere bronnen zijn twee totaal verschillende dingen,”

zei een bezorgde inwoner tijdens een dorpsraadvergadering: “Ik smeek u, ik smeek u, om onmiddellijk actie te ondernemen [en] een resolutie tegen deze technologie te overwegen.”

En verder: “Ik vind het misdadig dat we worden geïntimideerd in dit experiment – misdadig dat we worden onderworpen aan dit terrorisme door onze eigen Florida Keys Mosquito Control Board.” Zelfs sommige gekozen ambtenaren uitten hun bezorgdheid en noemden de GMO muggen “Frankenstein insecten”.

Vergelijkbare oefeningen werden uitgevoerd in Brazilië met de Zika-dragende mug in 2016, ook door Oxitec, ook gesteund door de Bill en Melinda Gates Foundation. Het resultaat was desastreus, zoals velen van u zich wellicht herinneren – bewust of per ongeluk? (RT, op cit)

Hier is wat RT te zeggen heeft over de dubieuze achtergrond van het muggenproject. Zie ook dit gerelateerde RT artikel.

Het Defense Advanced Research Projects Agency, kortweg DARPA genoemd, een semi-geheime militaire denktank annex onderzoeksinstituut van het Pentagon, wil genetisch gemodificeerde virussen verspreiden… om “gewassen te redden”, of eerder een “defensief biowapen”?

Een groep Europese wetenschappers waarschuwt, dat een Amerikaans militair programma, genaamd “Insect Allies”, gebruikt zou kunnen worden als biologisch wapen. De onderzoekstak van het Pentagon beweert dat zij bedoeld zijn om gewassen te verdedigen, maar ontkent niet dat zij een potentieel voor “tweeërlei gebruik” hebben. Onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Biologie en de Universiteit van Freiburg in Duitsland, alsmede de Universiteit van Montpellier, Frankrijk, hebben een kritiek gepubliceerd op het programma, dat “Insect Allies” wordt genoemd, in de editie van 5 oktober van Science.

Zij stellen dat:

“de kennis die met dit programma kan worden opgedaan, lijkt zeer beperkt in zijn vermogen om de landbouw van de VS te verbeteren of te reageren op nationale noodsituaties” en daarom kan het programma “in brede kring worden opgevat als een poging om biologische agentia voor vijandige doeleinden en hun overbrengingsmiddelen te ontwikkelen”.

wat een schending zou betekenen van het Verdrag inzake Biologische Wapens.

De mensen van de Florida Keys hebben misschien onraad geroken – en geprotesteerd tegen deze proeven. Misschien was de aanleiding voor hun krachtige reactie het feit dat Bill Gates, een bekend eugenist, deze “proef” sponsorde.

Alleen de toekomst zal uitwijzen of ze gelijk hadden.

Intussen leven we nog steeds in een wereld waar geld alles koopt, zonder rekening te houden met het algemeen belang. Een systeem dat absoluut moet worden veranderd – maar niet met “The Great Reset” – die ons regelrecht zou overleveren aan de genade van een ultra-kapitalistisch geregisseerde wereld-controle tirannie.

Al deze octopus-achtige oefeningen over de hele wereld, maar vooral in de westerse wereld, wijzen op een massaal ontvolkingsprogramma, wat niemand zou moeten verbazen.

Depopulatie stond al in de jaren ’50 op de agenda van de Bilderberger – en werd openlijk gepromoot door Henry Kissinger, een protégé van Rockefeller, die op zijn beurt een van de “vaders” is van de eugenetica agenda.

{ … }


Gerelateerd:

  1. Bovengenoemde Kissinger was Schwab’s leermeester, zoals Schwab zelf zegt.
  2. Britse regering gunt Covid-propaganda campagne van £ 320.000.000 aan lid van het World Economic Forum
  3. Dr. Reiner Fuellmich: We hebben het bewijs
  4. “De Great Reset” – de weg naar het digitale concentratiekamp
  5. Horrornieuws uit Davos: Het Wereld Economisch Forum zegt dat we nooit meer teruggaan naar ‘normaal’
  6. Duitse Microbioloog: “Ze vermoorden mensen met deze COVID-vaccins” om de wereldbevolking te verminderen
  7. Florida: Door Bill Gates gefinancierd bedrijf wil genetisch gemodificeerde muggen loslaten

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/05/05/schwab-hersen-chip/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties