Copyright

Auteursrecht

De content van de website Dissident.one valt onder auteursrechtelijke bescherming zoals vastgelegd in de Auteurswet. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de hoofdredacteur van Dissident.one is overname of kopiëring van de content van deze website en publicatie elders niet toegestaan. Deze toestemming kunt u aanvragen in een mail aan Dissident.one.

Overname van content

Reblogging van (een) Dissident-artikel(-en) of overname (van gedeelten) daarvan op een andere website of medium is aan de volgende strikte voorwaarden verbonden:

  • Een kort uittreksel uit een Dissident-artikel dat niet meer dan 75 woorden bedraagt mag worden geciteerd.
  • Onder dat uittreksel moet een hyperlink worden geplaatst naar het oorspronkelijke document op Dissident.one.
  • De naam van de auteur moet duidelijk boven het artikel worden vermeld.
  • De indruk mag niet worden gewekt dat het gereblogde artikel is geschreven voor de rebloggende website.

Ongeautoriseerde overname

Bij zonder toestemming van de hoofdredacteur publiceren van artikelen van Dissident.one of gedeelten daarvan wordt aan de dader een schikkingsbedrag van ten minste € 1000,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Tevens zal de afhandeling worden overgedragen aan ons incassobureau en onze jurist. Dit geldt evenzo voor het zonder toestemming van de redactie publiceren van een vertaling van een artikel van Dissident.one. Dit geldt evenzo voor het zonder toestemming van de redactie publiceren van door Dissident.one gecreëerde afbeeldingen.