Afrika werd nauwelijks gevaccineerd en had hoegenaamd geen ‘Covid’ – Andere landen kregen pas ‘Covid’ ná vaccinatie

Afrika is totaal niet gevaccineerd en nauwelijks geraakt door COVID. Laten we die overwinning met de grootste ijver bestuderen.

Afrika als geheel is zeer opvallend niet gevaccineerd, volgens de Johns Hopkins University, Our World in Data, schrijft Colleen Huber.

Laten we dat meest opvallende continent op een verder sombere wereldkaart in gedachten houden, [1] als we de volgende kaart bekijken, die de omvang van de COVID-gevallen in Afrika sinds het begin van de COVID weergeeft. [2]

Hier is het relatieve aandeel van Afrika in het aantal COVID-gevallen sinds het begin van COVID:

De gegevens die na drie jaar pandemie kunnen worden verwacht

Van een wereldwijde pandemie die drie jaar geleden is begonnen, mag redelijkerwijs worden verwacht dat het aantal gevallen en de ziekte- en sterftecijfers over de hele wereld inmiddels met enige nauwkeurigheid zijn geregistreerd, aangezien elk halfrond drie winters heeft doorgemaakt. Men zou ook verwachten dat een wereldwijde vaccinatiecampagne die meer dan een jaar geleden haar hoogtepunt bereikte, tot betrouwbare kaarten van de vaccinopname zou hebben geleid. Men zou een algemene consensus over dergelijke gegevens verwachten. Laten we dus de bovenstaande kaarten aanvaarden als niet (of nog niet) betwist, en als betrouwbare documentatie van historische gebeurtenissen van het grootste belang, gebeurtenissen die de mensheid er goed aan doet goed te begrijpen, en zo grondig te begrijpen alsof ons toekomstig welzijn ervan afhangt.

Iemand die vertrouwen heeft in de praktijk van vaccinatie zou ook hebben verwacht dat vaccins die de naam van de pandemie dragen het aantal gevallen van dezelfde ziekte zouden hebben verminderd. Hoe moet dan de algemene ervaring van het Afrikaanse continent worden begrepen?

Afrika was niet het enige deel van de wereld waar weinig COVID-gevallen zijn gemeld. Vóór de vaccinatie werden tal van landen nauwelijks getroffen door COVID. Laten we nu uitzoomen van Afrika om de gebeurtenissen in andere landen te onderzoeken.

Gavin de Becker, voormalig adviseur van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, schreef een artikel over Children’s Health Defense [3] dat ook voorkomt in een boek van Edward Dowd, Cause Unknown; daarin kijkt hij naar de COVID-sterfte in verschillende landen, vooral in Azië, maar ook in Afrika, Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, nadat de COVID was begonnen, en ook voor en na de start van hun vaccinatiecampagnes. Drie van de Becker’s tijdlijnen zijn als volgt. De Becker geeft met een spuitwijzer de datum aan waarop elk van de volgende landen met hun COVID-vaccinatiecampagnes is begonnen.

De Becker merkt op dat “de werkelijkheid die wordt weergegeven op de grafieken die u hebt gezien onloochenbaar is, niet ongezien kan worden, en beschikbaar is voor iedereen [4] die meer geïnteresseerd en ijveriger is dan de media en regeringen zijn geweest.”

Ongrijpbare waarheid in ziekte- en sterftecijfers: het PCR-probleem

Het artikel van De Becker berust, net als de gegevens van Johns Hopkins, noodzakelijkerwijs op rapporten die om de redenen die ik hieronder bespreek, met veel moeilijkheden gepaard gaan, in de eerste plaats de in het wilde weg verkeerd toegepaste PCR-“test” voor de diagnose van COVID. Maar omdat die vermeende test de belangrijkste manier is waarop de wereld drie jaar lang COVID-gevallen en -doden heeft geëvalueerd en geteld, zijn we voor een zinvolle beoordeling van de COVID-epidemiologie noodzakelijkerwijs afhankelijk van en beperkt tot de afgeleide gegevens van deze vermeende test.

Lees meer  Poetin zegt dat het satanistische Westen de traditionele waarden van Rusland bedreigt

COVID-19 diagnoses zijn vanaf het begin problematisch geweest. Er is opgemerkt, onder meer aan de Johns Hopkins University, die de meeste statistische gegevens over COVID op universitair niveau produceert, dat het aantal gemelde sterfgevallen door griep, longontsteking, hartziekten en diabetes in 2020 aanzienlijk is gedaald, terwijl de sterfgevallen door COVID-19 de doodsoorzaak werden voor nu meer dan zes miljoen verloren levens over de hele wereld. Griep en longontsteking als primaire doodsoorzaken zijn bijna verdwenen. Voor elk verloren leven en elke rouwende familie kwamen de tekenen en symptomen van dit ademhalingsziekteverschijnsel, en dan is het een kwestie van onenigheid of we die sterfgevallen griep, longontsteking of COVID zullen noemen, waarbij geen enkel verlies van leven voor de nabestaanden van de ene diagnose minder tragisch is dan van de andere. Ook de cardiovasculaire sterftecijfers zijn sterk gedaald, zonder dat daar een geloofwaardige reden voor was. Een andere onverklaarbare verrassing voor epidemiologen was dat de overledenen met een COVID-doodsoorzaak de gemiddelde levensverwachting in de VS overschreden. Genevieve Briand van de Johns Hopkins Universiteit bespreekt deze anomalieën. [5]

Griep en longontsteking behoorden altijd tot de meest bedreigende ziekten voor senioren. En toen veranderden de sterftecijfers. Er zijn twee belangrijke invloeden die een vermeende 2020 pandemie creëerden uit wat anders een typisch griepjaar was. De volgende twee factoren leidden tot onjuiste rapportage van Amerikaanse sterftecijfers voor de COVID:

https://dissident.one/2021/08/21/17775/

De eerste domino valt

De eerste was een produktietechniek die uiteindelijk op grote schaal werd misbruikt als diagnostische test, ondanks de voorafgaande protesten van de uitvinder ervan, wijlen Kary Mullis, PhD. [6] De essentie van de wereldwijde verwarring en angst voor COVID komt voort uit de test zelf. Reverse-transcriptase, polymerase chain reaction (RT-PCR) is een methode om meer RNA nucleïnezuur sequenties te produceren. In wezen doet PCR waarvoor het door Mullis is ontworpen: Het vergelijkt of stemt specifieke genetische signaturen af tussen een bepaald testreagens en een monster. Als de test in opeenvolgende cycli wordt uitgevoerd, vermenigvuldigt elke cyclus het monster. Dus dat monster groeit dan exponentieel. De PCR is gewoon niet in staat te bepalen of het ingevoerde monster voldoende virale deeltjes of virionen bevat om een infectie te veroorzaken.

Voor degenen die met PCR hebben gewerkt, is het duidelijk dat elk PCR-proces dat 20 of meer cycli doorloopt, nutteloos is voor detectie. De CDC erkende dat 33 cycli of meer waarschijnlijk geen actief virus zullen detecteren. Toch lag het aantal cycli dat in 2020 in de hele VS werd gebruikt bij “COVID-19 testen” boven de 37 en vaak ver in de 40. [7] Boris Borovoy en ik bespreken problemen in verband met dit misbruik van PCR. [8] Het misplaatste vertrouwen in deze fabricagetechniek als test voor alles wat met besmetting te maken heeft, was de verkeerde inschatting die aan de basis lag van de wereldwijde ramp.

Lees meer  Artsen die desinformatie over Covid vaccins verspreiden kunnen vergunning verliezen, zegt medisch panel

Uit zo’n eenvoudige beslissing en wijdverspreide instemming om een test te creëren uit een niet-test, hetzij door een fout, misverstand of mogelijk erger van de kant van sommigen: opzettelijk misbruik van een industrieel proces, kan een nieuwe wereld ontstaan uit deze praktijk. Dit misbruik, geboren uit een wijdverbreid misverstand over PCR, werd het voorwendsel voor de naar schatting vier biljoen dollar kostende COVID-industrie.

Tweede domino valt

De tweede factor die de COVID-motoren zogezegd aanwakkerde, althans in de Verenigde Staten, was de financieel gestimuleerde COVID-doodsoorzaak. Onder de Amerikaanse CARES Act, kregen ziekenhuizen meer dan twee keer zoveel geld [9] voor een COVID geval dan een griep of longontsteking geval, [10] en de meest dodelijke behandelingen werden nog meer gecompenseerd. [11] Veel Amerikaanse ziekenhuizen verdienden miljoenen dollars aan deze verschuiving in diagnose tijdens de behandeling en op overlijdensaktes.

Ander forensisch bewijs toont het ontbreken van een pandemie in 2020. Wall Street lijkt meer behoefte te hebben aan en vertrouwen te hebben in nauwkeurige gegevens dan regeringen. COVID is voornamelijk een ziekte van de luchtwegen, met dyspneu (kortademigheid) als een van de meest voorkomende symptomen samen met hoesten, waarbij de acute en late zorg vaak aanvullende zuurstof omvat. Zuurstofgebruik zou het meest betrouwbare artefact van de COVID-zorg zijn. Daarom keken we naar de verkoop van medische zuurstof, naar omzet van de topbedrijven die het produceren, in 2020 vs 2019. We stelden vervolgens vast dat hun verkoop in die tijd daalde. Ondertussen was de omzet van zes van de top producenten van zuurstofconcentrators die handelen op de NYSE met minder dan één procentpunt gestegen van 2019 naar 2020. [12] Dit is de 0,93% in de laatste regel van de volgende tabel. In dezelfde tijd groeide de wereldbevolking met 1,05%. [13]

C Huber, B Borovoy. Data that disprove the COVID-19 pandemic.  Dec 19, 2020.  PDMJ.   https://pdmj.org/papers/is_there_a_pandemic

Wat ook de andere verdeling van de rijkdom was tijdens wat algemeen wordt beschouwd als het piekjaar van de pandemie in 2020, de New York Stock Exchange weerspiegelt niet de primaire medische behoefte van de pandemische patiënten om impact te hebben op de inkomsten van de belangrijkste bedrijven die in die medische behoefte voorzien.

Hoe Afrika COVID zo beslissend versloeg zonder vaccins

Een deel van het succes van het Afrikaanse continent is ongetwijfeld te danken aan een gelukkige samenloop van microbiologie, infectieziekten, farmacologie en immunologie. Het toeval wil dat twee van de meest doeltreffende behandelingen tegen COVID, ivermectine en hydroxychloroquine, ook routinematige profylactische wekelijkse medicijnen zijn in heel equatoriaal Afrika, omdat zij toevallig al een halve eeuw bekend staan als de meest doeltreffende, toepasbare en veiligste antiparasietmedicijnen. Dus de bevolking, met name in ongeveer 31 landen, ruwweg de tropische middelste rechthoek, van Afrika was al goed uitgerust voordat COVID- eind 2019 tot begin 2020 van start ging.

Zoals het fortuin wil, is het ongepatenteerde en relatief goedkope, halve eeuw oude medicijn ivermectine, waarvan de uitvinders in 2015 de Nobelprijs voor de geneeskunde wonnen, [14] ook het meest effectieve medicijn tegen COVID geweest, [15] deels door zijn specifieke werking tegen RNA-transcriptase, evenals zijn blokkerende werking op alle drie de delen van het trimerische spike-eiwit, en andere mechanismen. [16]

Lees meer  VS: Rechter haalt kinderen weg bij moeders die betrapt worden op het niet dragen van maskers

Hydroxychloroquine wordt ook veel gebruikt in ten minste equatoriale gebieden van Afrika als een profylactisch middel tegen parasieten, maar is gelukkig nu uitgebreid bestudeerd en met succes gebruikt als zowel preventie als behandeling van COVID ziekte, en als remmer van SARS-CoV-2 replicatie en activiteit. Dit blijkt uit meer dan 380 studies in 55 landen. [17]

https://dissident.one/2022/06/03/who-lijdt-nederlaag-omdat-niet-westerse-landen-het-dictatoriale-pandemieverdrag-wegstemmen/

Afrika leidt opnieuw

Dit is niet het eerste bewijs dat Afrika de wereld wegleidt van een microbiële tirannie. Afgelopen zomer was Afrika het enige continent, geleid door Botswana, dat de wereldbevolking terugtrok van de afgrond, terwijl het de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) terugduwde van hun poging tot tirannie over alle wereldregeringen. [18] Dit gevaar is nog lang niet geweken, en nieuwe pogingen om de WHO over de wereld te laten heersen hergroeperen zich op dit moment op onheilspellende wijze. [19]

[1] Johns Hopkins University. Our world in data. Jan 15 2023 update. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

[2] Johns Hopkins University.  Coronavirus Resource Center.  https://coronavirus.jhu.edu/map.html

[3] G de Becker.  Seeing is believing: What the data reveal about deaths following COVID vaccine rollouts around the world.  Jan 9 2023.  The Defender.  https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-deaths-cause-unknown/

[4] Johns Hopkins University.  Coronavirus Resource Center.  https://coronavirus.jhu.edu/region

[5] G Briand.  COVID-19 deaths: A look at US data.  Mar 18, 2021.  https://pdmj.org/papers/Briand_look_at_US_data

[6] K Mullis, interviewed.  Every scary thing you’re being told depends on the unreliable PCR test.  English Rose.  Bitchute video.  https://www.bitchute.com/video/UbKDEvIG6m2t/

[7] A Mandavilli.  Your coronavirus test is positive.  Maybe it shouldn’t be. New York Times.  Aug 29, 2020.  https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

[8] C Huber, B Borovoy. Data that disprove the COVID-19 pandemic.  Dec 19, 2020.  PDMJ.   https://pdmj.org/papers/is_there_a_pandemic

[9] M Rogers.  USA Today. Fact check:  Hospitals get paid more if patients listed as COVID-19, on ventilators.  Apr 24 2020.   https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/04/24/fact-check-medicare-hospitals-paid-more-covid-19-patients-coronavirus/3000638001/

[10] American Hospital Association. Special Bulletin: Senate passes the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act.  https://www.aha.org/special-bulletin/2020-03-26-senate-passes-coronavirus-aid-relief-and-economic-security-cares-act

[11] S Begley.  With ventilators running out, doctors say the machines are overused for COVID-19.  STAT. Apr 8 2020.  https://www.statnews.com/2020/04/08/doctors-say-ventilators-overused-for-covid-19/

[12] C Huber, B Borovoy.  Data that disprove the COVID-19 pandemic.  Dec 19, 2020.  PDMJ.   https://pdmj.org/papers/is_there_a_pandemic

[13]  Worldometer.  World population.  https://www.worldometers.info/world-population/

[14] M Turkia.  A timeline of ivermecting-related events in the COVID-19 pandemic [preprint].  Mar 2021.  https://www.researchgate.net/publication/350496335_A_Timeline_of_Ivermectin-Related_Events_in_the_COVID-19_Pandemic_March_24_2021

[15] L Clay, J Druce, et al.   The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Jun 2020.  Antiviral Res.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011?via%3Dihub

[16]  C Huber.  Ivermectin is safe and effective: the evidence.  Sep 9 2021.

[17] Science Direct.  COVID-19 treatment studies for hydroxychloroquine.  Updated Jan 15 2023.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011

[18] C Huber.  Thank you x 3, Africa.  Jun 4 2022.

[19] J Roguski.  100 reasons.  Jan 5 2023.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/01/15/26653/

Meer Laden
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments