17.000 artsen en wetenschappers eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de georkestreerde COVID-pandemie aansprakelijk worden gesteld

17.000 dokters en medische wetenschappers hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven, meldt Science Files, waarin ze eisen dat:

 • alle medische noodmaatregelen die op het terrein van “COVID-19” worden gebruikt, worden opgeheven,
 • de integriteit van de wetenschap wordt hersteld,
 • en de misdaden tegen de menselijkheid die in de nasleep van COVID-19 zijn gepleegd, worden aangepakt.

Ter gelegenheid van een “wereldwijde Covid 19-top” vorige week hebben 17.000 artsen en medische wetenschappers een verklaring gepubliceerd waarin zij een vernietigende balans opmaken van het Covid-beleid van de afgelopen jaren:

Wij, artsen en medische wetenschappers van de wereld, verenigd in onze trouw aan de Eed van Hippocrates, erkennen dat de rampzalige gezondheidsmaatregelen van COVID-19, die aan artsen en patiënten zijn opgelegd, tot op heden het hoogtepunt zijn van een corrupte alliantie tussen organisaties die actief zijn in de farmaceutische, verzekerings- en gezondheidssector en de institutionele beleggers die hen steunen. Zij hebben ons gezondheidssysteem op alle niveaus geïnfiltreerd en worden gesteund door een alliantie van Big Tech, media, academici en overheidsorganisaties die allemaal van deze georkestreerde ramp hebben geprofiteerd.

Deze corrupte alliantie heeft de integriteit van onze meest prestigieuze medische genootschappen, waarvan wij er een zijn, in gevaar gebracht. Het heeft de illusie van medische consensus geschapen en de waarheid vervangen door propaganda. Deze alliantie blijft onwetenschappelijke beweringen beschermen door gegevens te censureren, artsen te bedreigen of te ontslaan die niets anders hebben gedaan dan feitelijke klinische resultaten publiceren of patiënten behandelen met geneesmiddelen waarvan bewezen is dat zij het leven in stand houden. De rampzalige beslissingen worden genomen ten koste van de burgers, die aan gezondheidsrisico’s worden blootgesteld doordat hun levensreddende geneesmiddelen worden onthouden waarvan het absoluut noodzakelijk is dat zij tijdig worden gebruikt, of doordat zij gedwongen gentherapieën toegediend krijgen die noch veilig noch doeltreffend zijn.

Lees meer  San Francisco: Drie maal meer doden door drugs dan door Corona

De medische gemeenschap heeft patiënten het fundamentele mensenrecht ontzegd om een weloverwogen beslissing te nemen en eventueel in te stemmen met experimentele COVID-19 injecties. Onze patiënten wordt verder de toegang ontzegd tot informatie die nodig is om de risico’s en voordelen van vaccins en hun alternatieven naar behoren te kunnen beoordelen. Dit is onder meer te wijten aan de wijdverbreide censuur en de propaganda die door regeringen, gezondheidswerkers en de media wordt verspreid. Patiënten worden nog steeds gedwongen opgesloten, wat schadelijk is voor hun gezondheid en loopbaan, het onderwijs van hun kinderen belemmert en sociale relaties schaadt die essentieel zijn voor een burgermaatschappij. Dit is geen toeval. In het boek getiteld “COVID-19: The Great Reset” hebben de leiders van de voornoemde allianties duidelijk hun bedoeling te kennen gegeven om COVID-19 te gebruiken als een stimulans, als een gelegenheid om de gehele wereldmaatschappij, haar cultuur, politieke structuren en economieën te resetten.

Onze 17.000 artsen en medische wetenschappers die wereldwijd de COVID-top bijwonen, vertegenwoordigen een veel grotere, beter geïnformeerde wereldwijde medische gemeenschap waarvan de leden weigeren toe te staan dat hun werk wordt gecompromitteerd en die zich verenigen in hun bereidheid om de gezondheid van hun patiënten te verdedigen, zelfs tegen de toorn van een corrupte media-alliantie.

De opdracht van de COVID wereldtop bestaat erin een einde te maken aan deze georkestreerde crisis die zonder rechtsgrondslag aan de wereld is opgedrongen, en te verklaren dat de daden van de corrupte alliantie die hiervoor verantwoordelijk is, niets minder zijn dan misdaden tegen de menselijkheid.

Lees meer  Top gezondheidsdeskundige zegt dat gevaccineerde mensen de delta variant verspreiden

We moeten het vertrouwen van de burgers in de geneeskunde herstellen. Dit begint met een vrije en open dialoog tussen artsen en medische wetenschappers. We moeten de gezondheidsrechten en de autonomie van de patiënt herstellen. Daaronder valt ook het grondrecht van de beschermde relatie tussen arts en patiënt. De maatschappelijke behoefte daaraan bestaat al tientallen jaren en wij, de artsen van de wereld, zijn geroepen om die te verwezenlijken.

Na twee jaar wetenschappelijk onderzoek, na de behandeling van miljoenen patiënten, na honderden klinische proeven die zijn uitgevoerd en gegevens die onder wetenschappers zijn uitgewisseld, hebben we met succes aangetoond dat we COVID-19 niet alleen kunnen begrijpen, maar ook met succes kunnen behandelen. Bij het afwegen van de risico’s en voordelen van belangrijke beleidsbeslissingen, heeft onze Global COVID Summit van 17.000 artsen en medische wetenschappers uit de hele wereld een consensus bereikt over de volgende fundamentele principes:

 1. Wij eisen, en de gegevens ondersteunen deze eis, dat de experimentele COVID-19 injecties worden stopgezet.
 2. Wij eisen dat artsen niet verhinderd mogen worden om levensreddende medische behandelingen uit te voeren.
 3. Wij eisen dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de “nationale noodtoestand” die corruptie in de hand werkt en de pandemie verlengt.
 4. Wij eisen dat de medische autonomie nooit meer mag worden geschonden en dat de reisbeperkingen en de sociale beperkingen worden opgeheven.
 5. Wij merken op dat maskers geen doeltreffende bescherming bieden tegen een door de lucht overgedragen virus.
 6. Wij eisen dat financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de schade van vaccins te vergoeden, om dood en lijden te verlichten.
 7. Wij eisen dat noch onderwijs, noch carrières in het leger of de geneeskunde afhankelijk zijn van toestemming om geïnjecteerd te worden.
 8. Wij eisen dat alle acties van regeringen of mediabedrijven tegen de vrijheid van meningsuiting door middel van censuur van medische informatie, worden beëindigd.
 9. Wij stellen vast dat Pfizer, Moderna, Biontech, Janssen, AstraZeneca en hun helpers bij de regelgevende instanties opzettelijk informatie over de veiligheid en doeltreffendheid van hun vaccins / gentherapieën voor patiënten hebben achtergehouden en daarom onmiddellijk wegens fraude zouden moeten worden aangeklaagd.
 10. Wij eisen dat regeringen en hun medische diensten ter verantwoording worden geroepen.
Lees meer  Nigeria: Moslims vermoorden christelijke Kerstvierders en verbranden de kerk


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/05/06/31917/?swcfpc=1

Meer Laden
5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments