Economische wereldoorlog: Wie profiteert en hoeveel tijd is er nog?

Ik waarschuw al vele jaren voor een onvermijdelijke economische oorlog tussen Oost en West, schrijft Brandon Smith. De vraag was nooit een kwestie van waarschijnlijkheid, het was altijd een kwestie van timing. Wanneer zou het meest geschikte moment zijn voor de Derde Wereldoorlog?

De kwestie van “gemak” klinkt misschien vreemd, maar ik wil dat de lezers één regel onthouden: Alle oorlogen zijn bankiersoorlogen. De enige oorlogen die dat niet zijn, zijn oorlogen van opstand tegen de bankiers.

Er is niets dat je uiteindelijk niet kunt begrijpen in termen van geopolitiek, zolang je het feit accepteert dat internationale conflicten over het algemeen worden opgezet en altijd ontworpen zijn om ten goede te komen aan een bepaalde groep van gevestigde machtsmakelaars en financiële elites. Als u een van die mensen bent die aanneemt dat al deze gebeurtenissen slechts “toevallige en ongelukkige toevalligheden” zijn, dan zult u de rest van uw leven in het duister tasten – en u zult nooit begrijpen waarom er verschrikkelijke dingen met u gebeuren terwijl de wereld uiteenvalt. Je zult een vroegtijdig graf tegemoet gaan omdat je onvoorbereid was terwijl je nog steeds dacht dat je de slimste persoon in de kamer was.

In mijn artikel Order out of Chaos: How the Ukraine Conflict Is Designed to Benefit Globalists, schetste ik de vele factoren die het Kremlin verbinden met globalistische instellingen zoals het Wereld Economisch Forum (WEF), de Bank of International Settlements (BIS), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), elitisten zoals Henry Kissinger en internationale banken zoals Goldman Sachs. De realiteit is dat Rusland al lang verbonden is met de belangen van de globalisten en dat dit niet zal veranderen door de oorlog in Oekraïne, net zoals het niet veranderde nadat Rusland de Krim had geannexeerd.

China is natuurlijk nog erger als het gaat om heimelijke afspraken met globalistische instellingen. De natie heeft triljoenen dollars schuld opgebouwd omdat dit een voorwaarde is om toe te treden tot de mand van bijzondere trekkingsrechten (SDR) van het IMF. Ja, China ging van een natie met een minimale schuld naar een natie met triljoenen in het rood, alleen omdat het IMF “liquiditeit” eist voor de valuta en obligatie-instrumenten van een natie om als levensvatbaar te worden beschouwd voor hun wereldwijde centralisatie-initiatief. Dit is niet het gedrag van een land dat anti-globalistisch is.

Ik ga hier niet verder met het herhalen van de feiten rond oosterse naties en hun verbondenheid met de globalisten. Dat heb ik al meer dan een decennium gedaan en eerlijk gezegd word ik er moe van de lessen te moeten herhalen die briljante onderzoekers als Antony Sutton al vakkundig behandelden voordat ik geboren was. Als er een grote oorlog is, dan zitten er globalisten achter die beide kanten beïnvloeden en meer macht proberen te krijgen. Als je dat nu nog niet door hebt, dan zul je het nooit weten.

Hier is waar oorlog goed voor is

Waarom een oorlog uitlokken? Simpel – als je beide kanten van een schaakspel bespeelt, eindig je altijd als winnaar. Bovendien is chaos het ultieme recept om draconische agenda’s door te drukken die het publiek in vredestijd nooit zou laten passeren.

Wat ik hier in plaats daarvan wil onderzoeken is de kwestie van timing en ontwikkeling; hoe zal deze massale economische oorlog uitpakken en hoe lang zal het duren voordat het gebeurt? Als we de stadia eenmaal begrijpen, kunnen we ons misschien voorbereiden op de gevolgen en maatregelen nemen om de uitkomst te veranderen.

De eerste stap is te erkennen dat de bal in het kamp van de oosterse naties ligt en dat hun daden het tempo van de gebeurtenissen zullen bepalen.

Lees meer  Great Reset: Big Data samen met Global Banking om elk aspect van je leven te beheersen (Video)

De economische les die het Westen is vergeten

Echte rijkdom heeft niets te maken met geld of schuldcreatie; echte rijkdom komt van grondstoffen, de middelen van productie en arbeid. Dit is iets wat de marxisten in hun filosofie eigenlijk goed begrepen; het probleem is dat marxisten alleen geïnteresseerd zijn in manieren om arbeid, middelen en produktie te stelen, terwijl ze het publiek laten denken dat die diefstal voor hun eigen bestwil is.

Oosterse naties blijven begrijpen wat echte rijkdom is. Je kunt al het geld van de wereld hebben, maar als je geen productiebasis of ontwikkeling van hulpbronnen hebt, heb je niets. Zo simpel is het. Als een land geen hulpbronnen heeft ontwikkeld en geen produktiemiddelen heeft, zal geen drukpers zijn economie redden.

Het Westen heeft veel van zijn productiemiddelen opgegeven en heeft de exploratie van zijn eigen hulpbronnen lamgelegd door valse milieuoverwegingen zoals “koolstofvervuiling”. Het Oosten heeft dit niet gedaan, althans niet op een manier die de productiviteit op lange termijn beïnvloedt. Daarom is het Oosten in de sterkste positie om een wereldwijd economisch conflict te overleven.

Maar de echte sleutel tot het verloop van een economische wereldoorlog is de combinatie van de betrokken landen en hun handelsovereenkomsten.

Rusland en China, bijvoorbeeld, ontwikkelen al vele jaren bilaterale handel om de Amerikaanse dollar uit te schakelen. Rusland is rijk aan grondstoffen, en China heeft ‘s werelds grootste productie- en exportbasis. Een alliantie is economisch gezien logisch, en dat is wat er is gebeurd.

Slechts enkele weken voor de invasie van Oekraïne ondertekende Rusland met China een olie- en gascontract voor 30 jaar ter waarde van honderden miljarden dollars. Deze overeenkomst valt samen met de aanleg van een grote pijplijn van Rusland naar China, die in 2025 klaar zal zijn.

India heeft ook afspraken gemaakt over meer olietransporten uit Rusland, en zal betalen zonder de dollar (voorheen de enige petro-valuta ter wereld). Bovendien is de belofte van lagere prijzen terwijl de rest van de oliewereld een snelle inflatie van de energieprijzen kent, zeer verleidelijk voor wie olie, aardgas of steenkool uit Rusland koopt.

De andere landen van het BRICS-blok (Brazilië, India, China en Zuid-Afrika) zijn allemaal zeer actief geweest in de handel met Rusland, ondanks de westerse sancties en de verwijdering van Russische banken uit het internationale SWIFT-betalingsnetwerk. Dit is precies wat ik vele jaren geleden al voorspelde.

Maar hoe beïnvloedt dit handelsblok het tijdschema van de wereldoorlog?

Een economische oorlog heeft economische doelen

Ik ben ervan overtuigd dat het echte doelwit van deze oorlog niet Rusland of China is, maar de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse economie. Ja, er zullen verstrekkende financiële gevolgen zijn buiten de VS, maar onze economie is de enige economie die volledig afhankelijk is van de wereldwijde reservestatus van onze munt.

Een wereldoorlog met economische wapens en tactieken is de ergste oorlog die we kunnen voeren, omdat we hem niet kunnen winnen. De wereldwijde reservestatus van de dollar is onze achilleshiel. Het is geen kracht, maar een zwakte. Terwijl alle ogen gericht zijn op de schietoorlog in Oekraïne aan de andere kant van de planeet, beseffen maar weinigen dat de ergste schade ons hier in eigen huis zal treffen.

De sancties tegen Rusland zijn slechts een deel van het probleem, want dit creëert een momentum voor een algemene ontkoppeling van de dollarhandel. Het grotere probleem zijn de BRICS-landen (en hun export/importpartners) die sancties zullen weigeren te aanvaarden omdat ze economisch van elkaar afhankelijk zijn.

Lees meer  Aftellen naar wanbetaling door de Amerikaanse overheid

Een voorbeeld hiervan is de recente aankondiging van Hongarije dat het van plan is om elke verlaging van de Russische olie- en gasinvoer te weigeren. Waarom? Omdat dit een energiecrisis in hun land zou veroorzaken, waarvan zij niet zouden kunnen herstellen. Veel andere landen in de wereld volgen deze logica, en als de NAVO blijft aandringen op een economisch isolement van Rusland, dan zullen die landen steevast stoppen met het gebruik van de dollar als hun reservevaluta.

Waarom, zult u zich afvragen, leidt het economische isolement van Rusland tot het einde van de wereldwijde reservestatus van de dollar? Toen de regering Biden en de Europese Unie (EU) Rusland sancties oplegden, bevroren zij ook Ruslands dollarrekeningen en beëindigden zij Ruslands aansluiting op het internationale betalingsplatform. De rest van de wereld keek toe hoe het Westen Rusland financieel uitschakelde, en deze daad van economische oorlogsvoering bracht een bijna ondenkbare conclusie aan het licht: Als ze het met Rusland hebben gedaan, kunnen ze het ook met ons doen.

Natuurlijk zullen veel landen maatregelen nemen om zich te distantiëren van de afhankelijkheid van de Amerikaanse en westerse financiële systemen en valuta’s. Zoals Zoltan Poszar, wereldwijd hoofd rentestrategie van Credit Suisse, aan Bloomberg’s “Odd Lots” show vertelde:

“…oorlogen worden vaak een belangrijk knooppunt voor de wereldvaluta’s, en nu Rusland de toegang tot zijn deviezenreserves is kwijtgeraakt, is aan alle landen de boodschap afgegeven dat zij er niet op kunnen rekenen dat deze geldvoorraden ook echt van hen zijn in geval van spanningen. Als zodanig kan het voor mondiale reservebeheerders steeds minder zin hebben om dollars aan te houden voor de veiligheid, aangezien ze kunnen worden weggehaald op het moment dat ze het hardst nodig zijn.”

Met andere woorden, de gevestigde elites in de VS en Europa scheppen precies de voorwaarden die uiteindelijk de dollar zullen vernietigen.

De status van de dollar is volledig afhankelijk van het geloof in zijn vraag. Als de vraag naar dollars afneemt als gevolg van wereldwijde sancties, zullen al die triljoenen dollars die bij buitenlandse banken liggen, terugstromen naar de VS, waardoor het land nog dieper in een stagflatoire crisis terechtkomt. De globalisten weten heel goed dat dit het gevolg zal zijn. Sterker nog, ze rekenen erop.

Acht jaar tot Dystopia?

Het jaar 2030 wordt consequent genoemd door de Verenigde Naties, het IMF, het WEF en de rest van de cabal van globalistische instellingen als de einddatum voor hun Grote Reset agenda.

Als een wereldwijde economische crisis de katalysator is, zoals het lijkt te zijn, dan zijn er verscheidene jaren nodig om de ineenstorting te laten uitspelen – samen met de introductie van een “oplossing” voor het probleem. Dit betekent dat de economische oorlog in het komende jaar snel zal moeten versnellen.

Vandaag zien we al een inflatie op het hoogste punt in 40 jaar, samen met aanzienlijke verstoringen van de toeleveringsketen. Meerdere globalistische stichtingen “voorspellen” voedseltekorten over de hele wereld in de komende 3-6 maanden. Ik denk dat de oorlog zelf zich binnen een jaar snel zal uitbreiden naar China, en dat de meeste schade aan het eind van 2024 zal zijn aangericht. Dit zal allemaal afhangen van hoe snel de exporteurs (vooral China) de dollar dumpen; de dollar-dump zal de belangrijkste trigger zijn.

Een belangrijk deel van de agenda van de Great Reset van het WEF en het initiatief van het IMF voor speciale trekkingsrechten in mondiale digitale valuta vereist het einde van de dollar als ‘s werelds reservevaluta. Dit is een proces waar de globalisten al enige tijd openlijk over praten. Het is geen “samenzweringstheorie”, het is samenzweringswerkelijkheid. Het IMF heeft bij vele gelegenheden betoogd dat het mondiale monetaire kader moet worden “beheerd” door een gecentraliseerde entiteit die kan voorkomen dat nationale regeringen de valutahandel voor hun eigen doeleinden misbruiken, en dit omvat ook digitale valuta’s.

Lees meer  Trend stijgend: Europese Unie meldt 1,9 miljoen gewonden door vaccinatie en 20.595 sterfgevallen

De weg is al vrij voor dit verhaal. De VS zal worden afgeschilderd als een voorbeeld van waarom nationalisme een “weg naar rampspoed” is en waarom geen enkele natie vertrouwd zou moeten worden met zoveel macht in de vorm van een wereldreservemunt. Dat soort macht verleidt regeringen niet alleen tot buitensporige geldcreatie en met schulden gefinancierde uitgaven. Nieuw geld wordt gemaakt om oude schulden te betalen, waardoor de koopkracht van de dollar wereldwijd afneemt en devalueert (ook bekend als inflatie).

Het is dus niet meer dan “logisch” dat een wereldwijde centrale autoriteit zonder nationale loyaliteiten de controle krijgt over een “internationale” reservemunt, nietwaar? Misschien een op meerdere valuta’s gebaseerd korfsysteem, of misschien een enkele wereldmunt om te voorkomen dat toekomstige tragedies en machtsmisbruik ooit nog plaatsvinden. Zou je je daar niet veilig bij voelen?

Laat je niet misleiden. Het is een complete oplichtij.

Een wereldoorlog, economisch of kinetisch, en de dood van de dollar als wereldreservemunt is een perfect excuus voor de “rationele” invoering van een wereldwijde financiële oligarchie.

En, in tegenstelling tot zijn voorgangers, zou deze heersende raad in het daglicht opereren, zodat iedereen het kan zien, en niet in de schaduw diep in de ingewanden van de centrale bankkartels. Hun gezag zou “officieel” zijn, en hun controle noodzakelijk, zelfs van levensbelang voor de stabiliteit in de wereld.

Dit is hetzelfde wat na elke grote oorlog of wereldoorlog is gebeurd; het argument wordt aangevoerd dat nationale soevereiniteit de oorzaak was en dat natiestaten niet zouden moeten bestaan omdat wanneer mensen zich in groepen organiseren zij verschillende ideeën zouden kunnen vormen over hoe te leven, en verschillende ideeën veroorzaken conflicten.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de Volkenbond opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog richtten ze de VN en het IMF op. En na de huidige economische Derde Wereldoorlog zullen zij proberen een programma voor één wereldmunt en wereldwijd economisch bestuur in te voeren.

Globalisten beweren dat het beter is als er geen soevereiniteit, geen groepen en geen verschillende ideeën zijn. “We hebben één homogeen wereldcollectief nodig met één enkele Hive Mind,” luidt het argument, “zodat er nooit conflicten ontstaan.” Natuurlijk krijgen ze hun eigen groep, en die groep is van plan om alle voordelen van de crisis en de macht die uit de paniek zal voortkomen, op te strijken.

Met die waarschuwing laat ik u achter met een citaat van globalist en lid van de Council on Foreign Relations Richard Gardner, gepubliceerd in het tijdschrift Foreign Affairs in 1974, dat naar mijn mening de realiteit van de mensen waarmee we te maken hebben duidelijk maakt:

“Kortom, het “huis van de wereldorde” zal van onderaf moeten worden opgebouwd in plaats van van bovenaf. Het zal eruitzien als een grote “dreunende, zoemende verwarring”, om de beroemde beschrijving van de werkelijkheid van William James te gebruiken, maar een einde aan de nationale soevereiniteit, die het stukje bij beetje uitholt, zal veel meer bereiken dan de ouderwetse frontale aanval.’


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/12/16/25180/?swcfpc=1

Meer Laden

Leave a Comment