Dr. Vanden Bossche waarschuwt: nieuwe virusvarianten zullen vooral gevaccineerde mensen ernstig ziek maken

De geringe werkzaamheid van Covid-vaccins, die zijn ontwikkeld voor virusvarianten die al lang niet meer circuleren, kan gevaccineerden nog duur komen te staan: De Belgische viroloog en vaccinspecialist Dr. Geert Vanden Bossche waarschuwt hiervoor in een recent artikel, meldt Report24.

De titel: “Het geringe virusneutralisatievermogen in sterk met C-19 gevaccineerde populaties zou spoedig kunnen leiden tot een ernstige verspreiding van Sars-CoV-2 supervarianten, die zeer besmettelijk en zeer virulent zijn bij gevaccineerden, terwijl zij volledig resistent zijn tegen alle bestaande en toekomstige C-19 vaccins op basis van spikes”.

Vanden Bossche vat zijn grimmige waarschuwing als volgt samen:

Ik verwacht TEN ZEERSTE dat een aantal nieuwe, zeer virulente en zeer besmettelijke SARS-CoV-2-varianten (SC-2) nu snel en onafhankelijk van elkaar in sterk gevaccineerde landen over de hele wereld de kop opsteekt en zich spoedig in snel tempo zal verspreiden. Ik verwacht dat het huidige patroon van zich herhalende infecties en betrekkelijk milde ziekten bij gevaccineerde mensen spoedig zal verergeren en zal worden vervangen door ernstige ziekte en dood.

Bron

In essentie stelt Vanden Bossche, die al enkele maanden waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van massale vaccinatiecampagnes, dat vaccinaties met ongeschikte en slecht werkende vaccins de immuunafweer van de gevaccineerden negatief beïnvloeden: Gevaccineerde personen kunnen niet langer op hun immuunsysteem vertrouwen wanneer zij in contact komen met SARS-CoV-2-varianten, aangezien de aangeboren neutraliserende IgM-antilichamen daarbij zeer gemakkelijk worden overstemd door vaccingeïnduceerde antilichamen die een hoge affiniteit voor SARS-CoV-2 hebben. De door het vaccin geïnduceerde antilichamen binden zich dus veel meer aan de overeenkomstige receptoren van het virus en verdringen zo vrijwel de lichaamseigen antilichamen. Deze vaccinantilichamen neutraliseren het virus echter niet, maar versterken de infectie.

Lees meer  Oorlog - De NAVO is verslagen door "een kok en een stel veroordeelden"

Niet-gevaccineerden daarentegen hebben dankzij de omicron-variant een voordeel: hun aangeboren immuunafweer wordt getraind voor SARS-CoV-2 door contact met het virus. Bij ontstentenis van door vaccinatie veroorzaakte infectieversterkende antilichamen zijn zij ook beter toegerust om virulentere varianten het hoofd te bieden.

Terwijl een natuurlijke pandemie op natuurlijke wijze tot kudde-immuniteit leidt, zal een pandemie die wordt verstoord door massale vaccinatiecampagnes die niet in staat zijn de keten van virale overdracht te doorbreken, er uiteindelijk toe leiden dat het virus de door het vaccin geïnduceerde immuunrespons volledig kan weerstaan. Als gevolg van de toenemende immuundruk op de virale infectiviteit op populatieniveau (veroorzaakt door anti-RBD-antilichamen tegen het vaccin) zal het virus, als eerste stap, ontsnappen aan de potentieel neutraliserende antilichamen en zijn infectiviteit verhogen (ADEI). Dit komt nu tot uiting in de overheersende circulatie van Omicron, dat zeer besmettelijk is en grotendeels resistent tegen mogelijk neutraliserende vaccinantilichamen. Als gevolg van de toenemende immuundruk die sterk gevaccineerde bevolkingsgroepen nu uitoefenen op de door C-type lectine gemedieerde virale “trans-infectiviteit” (veroorzaakt door niet-neutraliserende, “amplificerende” anti-NTD-antilichamen), zal het virus waarschijnlijk in een volgende stap evolueren om ook zijn virulentie te verhogen, hetgeen een dramatische toename van het aantal gevallen van ernstige ziekte (ADED) en sterfgevallen bij gevaccineerden zal veroorzaken. Aangezien het mechanisme van versterking van infectie en ziekte wordt gemedieerd door de binding van niet-neutraliserende antilichamen die gericht zijn tegen een geconserveerde plaats op het spike-eiwit, zal het optreden van ADEI en ADED bijzonder uitgesproken zijn bij “zwaar gevaccineerde – zwaar gebooste” populaties die zijn blootgesteld aan een SC-2-variant die grotendeels resistent is tegen vaccinantilichamen die mogelijk een virale infectie remmen (d.w.z. virusneutraliserende antilichamen).

Bron

Om de gevaccineerden te beschermen, roept Vanden Bossche nu op tot grootschalige antivirale profylaxeprogramma’s in landen met een hoge vaccinatiegraad – anders zouden volgens hem veel mensen kunnen sterven.

Lees meer  De toename van kanker, veroorzaakt door het Covid 19 "Vaccin"

Er is al lang gewaarschuwd voor het gevaar van antilichaam-afhankelijke boosting in de Covid-vaccins, maar alle kreten bleven ongehoord – of werden gebrandmerkt als samenzweringstheorieën. Het is echter reeds een feit dat de vaccins tegen Omikron geen overtuigend bewezen effect hebben. Uit gegevens uit verschillende landen blijkt ook dat gevaccineerden blijkbaar vaker ziek worden dan niet-gevaccineerden – en dat, ondanks de eigenlijk milde Omikron-variant, met ernstige verschijnselen.

Dr Geert Vanden Bossche is niet zomaar iemand. Vandaag de dag kan hij een doorn in het oog zijn van de voorstanders van de vaccinatie-agenda, omdat zijn werk gericht is op het welzijn van mensen en niet op de winsten van de farmaceutische industrie. Maar in het verleden vertrouwde men steeds op zijn expertise in het voorbereiden op pandemieën: Hij bekleedde zelfs een hoge functie bij de Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) en was nauw betrokken bij diverse onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van vaccins.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/03/19/dramatische-oproep-aan-who-topviroloog-waarschuwt-voor-massale-sterfte-door-corona-vaccins/?swcfpc=1

Meer Laden

Leave a Comment