De wereldwijde Covid-inentingscampagne is een misdaad tegen de menselijkheid

Vanaf de laatste weken van 2020 tot 1 februari 2022 is meer dan zestig procent van de wereldbevolking geïnjecteerd met Covid-19 vaccins.

Dit betekent dat in een periode van minder dan veertien maanden meer dan 4,7 miljard mensen ten minste één Covid-prik hebben gekregen. Tientallen miljoenen ontvingen maar liefst vier doses, schrijft Vasko Kohlmayer.

De eerste klinische proef met Covid-vaccins is op 23 april 2020 in Duitsland van start gegaan met het vaccin van Pfizer-BioNTech. Het eerste land dat toestemming gaf voor het gebruik van het vaccin in de algemene bevolking was het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk gaf zijn vergunning af op 2 december 2020, en deze stap werd snel gevolgd door tientallen andere landen. De Verenigde Staten gaven hun toestemming voor noodgebruik op 11 december.

Dit betekent dat de massale wereldwijde vaccinatiecampagne – die al snel een uitzinnige hoogte bereikte – minder dan 8 maanden na de start van de klinische proeven van start is gegaan.

Binnen zo’n korte proefperiode een begin maken met het toedienen van een vaccin aan de algemene bevolking was een primeur in de annalen van de moderne geneeskunde.

Om vast te stellen dat een vaccin veilig is, moeten uitgebreide tests op lange termijn worden uitgevoerd. Dit proces omvat klinische proeven in verschillende fasen en waarnemingsstudies die grote aantallen proefpersonen omvatten gedurende perioden die in jaren worden gemeten. Dit grondige en ingewikkelde proces neemt ten minste vijf jaar in beslag en meestal veel langer. Volgens de Johns Hopkins Universiteit:

“Een typische tijdlijn voor de ontwikkeling van een vaccin duurt 5 tot 10 jaar, en soms langer, om na te gaan of het vaccin veilig en doeltreffend is in klinische proeven, de reglementaire goedkeuringsprocessen af te ronden, en voldoende hoeveelheden vaccindoses te produceren voor een wijdverspreide distributie.”

Alleen wanneer dit langdurige proces naar tevredenheid is voltooid, kan een vaccin als redelijk veilig worden beschouwd voor massale toediening aan het grote publiek.

Maar zelfs de voltooiing van dit lange proces garandeert niet dat een vaccin volledig veilig is. Nadat vaccins volledig zijn goedgekeurd, worden zij nog steeds zorgvuldig gecontroleerd op ongewenste voorvallen, voor het geval er tijdens de meerjarige testfase een fout in het vaccin is ontdekt. Er zijn een aantal vaccins uit de handel genomen nadat zij volledig waren goedgekeurd als gevolg van onverwachte veiligheidsproblemen. Het gaat onder meer om vaccins tegen het Rotavirus, de ziekte van Lyme en Pertussis.

Daarom moet een vaccin, om met recht “volledig veilig” te kunnen worden verklaard, ten minste vijf jaar intensief worden getest in klinische proeven en vervolgens verscheidene jaren worden gecontroleerd wanneer het wordt toegediend aan de bevolking in het algemeen.

Lees meer  Het Covid "Vaccin" heeft een Pandemie veroorzaakt

De Covid-vaccins werden echter minder dan 8 maanden na het begin van de klinische proeven op mensen publiekelijk “volledig veilig” verklaard. Op de normale tijdlijn voor proeven met vaccins valt maand 8 in fase 2 van de klinische proef in drie fasen.

De bewering dat de Covid-vaccins “volkomen veilig” waren, was dan ook volledig ongerechtvaardigd en niet onderbouwd. Degenen die deze bewering hebben gedaan, hebben zich schuldig gemaakt aan een opzettelijke en gewetenloze misleiding van het publiek.

En toch werd deze bewering gebruikt als basis voor een wereldwijde campagne waarbij meer dan de helft van de wereldbevolking is geïnjecteerd met experimentele geneesmiddelen die niet naar behoren waren getest.

De uitdrukking “veilig en effectief” werd de de-facto slogan van de wereldwijde vaccinatie-onderneming. In de overtuiging dat de vaccins “volkomen veilig” waren, gingen miljarden mensen gewillig – en zelfs enthousiast – in de rij staan om hun Covid-injecties te ontvangen.

Onnodig te zeggen dat niet iedereen bereid was de propaganda te accepteren. Maar alle redelijke bezwaren negerend, besloten veel regeringen dat universele vaccinatie hun doel was en besloten zij dat de onwilligen moesten worden gedwongen. Dit trachtten zij te doen door middel van directe vaccinatiemandaten en covidpaspoorten of digitale certificaten. De laatste twee werden zo ontworpen dat weigeraars gedwongen werden zich te laten inenten op straffe van uitsluiting van de normale gang van zaken in de samenleving.

Regerings- en volksgezondheidsfunctionarissen rechtvaardigden deze drastische aanpak door herhaaldelijk te verklaren dat de vaccins “volkomen veilig” en doeltreffend waren, en dat het daarom in orde was de inentingen op te dringen, zelfs aan degenen die ze niet wilden nemen.

De bewering “veilig en doeltreffend” werd dus gebruikt als een middel om mensen te verleiden en te dwingen tot de kruistocht voor Covid-vaccinatie over de hele wereld.

We moeten hier even stilstaan bij de enorme omvang van wat de vaccineerders hebben “bereikt”. Minder dan 22 maanden na het begin van de klinische proeven zijn zij erin geslaagd de overgrote meerderheid van de mensheid in te spuiten met hun onvoldoende geteste producten. Als de zaken goed waren aangepakt, zouden de ontwikkelaars van het vaccin zich nu hebben voorbereid op fase III van de klinische proeven. Deze fase vindt normaal plaats tussen 24 en 48 maanden na het begin van het proefproces. Dit is hoe de Johns Hopkins Universiteit beschrijft wat deze fase inhoudt:

“Fase III klinische proeven zijn van cruciaal belang om te begrijpen of vaccins veilig en effectief zijn.”

Fase III is waar we ons nu bevinden op de tijdlijn van de ontwikkeling van vaccins. In het geval van de Covid-vaccins worden de tests van fase III echter niet uitgevoerd op een geselecteerde groep vrijwilligers, maar op de wereldbevolking.

Lees meer  Bill Gates' laboratoriumvlees is gemaakt van kankercellen. Wilt u het rare of medium?

De miljarden mensen die zijn gelokt en gedwongen om aan dit experiment deel te nemen, zijn niet eerlijk ingelicht over de waarheid van de situatie, d.w.z. dat de Covid-vaccins niet naar behoren zijn getest en dat hun veiligheidsprofiel niet met enige bevredigende nauwkeurigheid kon worden vastgesteld. In plaats daarvan werden zij voorgelogen en werd hun verteld dat de vaccins “volkomen veilig” waren.

Volgens het normale schema zouden de fase III-proeven met de Covid-vaccins in april 2024 worden afgerond. Als deze fase probleemloos zou verlopen, zou april 2024 het vroegste tijdstip zijn waarop iemand met recht zou kunnen zeggen dat de Covid-vaccins “veilig en effectief” zijn.

Het is even verbazingwekkend als beangstigend dat deze grootschalige, bliksemsnelle vaccinatiecampagne met onvoldoende geteste stoffen mocht worden uitgevoerd, ondanks het feit dat de injecties een nieuwe mRNA-technologie voor genoverdracht bevatten die nog nooit eerder was uitgeprobeerd. Vanwege de aanwezigheid van deze nieuwe technologie hadden deze vaccins met grote omzichtigheid moeten worden benaderd en met de grootst mogelijke grondigheid en kracht moeten worden getest. Verbazingwekkend genoeg is dit niet gebeurd. Integendeel, van enkele van de meest rudimentaire onderdelen van de gebruikelijke testroutine werd terloops afgezien.

Na ongeveer veertien maanden van deze wereldwijde injectie-operatie is het duidelijk dat de bewering dat de vaccins “volkomen veilig” zouden zijn, niet alleen ongefundeerd was, maar zelfs ronduit vals.

Kort nadat met het vaccineren was begonnen, begonnen de berichten over ernstige bijwerkingen en sterfgevallen binnen te stromen. Zie de grafiek hieronder die de explosie van overlijdensmeldingen aan de VAERS-databank van de Amerikaanse overheid weergeeft. Deze explosie begon eind 2020, toen de vaccinatoren hun COVID-producten begonnen toe te dienen aan het grote publiek.

Binnen een paar maanden overtrof het aantal sterfgevallen als gevolg van de Covid-injecties het jaarlijkse aantal geregistreerde sterfgevallen van alle andere vaccins in de geschiedenis van de databank. In minder dan twaalf maanden tijd overtrof het aantal sterfgevallen in verband met de Covid-injecties het aantal geregistreerde sterfgevallen in verband met alle andere vaccins in de afgelopen dertig jaar.

Dit is een gruwelijke telling voor vaccins die geacht werden “volkomen veilig” te zijn.

Hoewel de vaccinatoren probeerden de verwoestende bijwerkingen van hun product te verdoezelen en te bagatelliseren, kon de realiteit niet worden verborgen. Myocarditis en pericarditis werden een goed gedocumenteerd gevolg van de Pfizer en Moderna injecties. In december vorig jaar gaven wetenschappers van Astra Zeneca eindelijk toe wat al vele maanden bekend was, namelijk dat hun vaccin dodelijke bloedklonters veroorzaakte.

In een poging om het nieuws zo veel mogelijk te verzachten, is dit de kop waarmee de Mail Online dit schrijnende feit bekendmaakte:

Hoe gevaarlijk en dodelijk deze vaccins zijn, blijkt uit het feit dat binnen twaalf maanden na het begin van de vaccinatiecampagne meer dan 1000 artikelen en peer reviewed studies in wetenschappelijke tijdschriften zijn verschenen, waarin de verschillende bijwerkingen van deze geneesmiddelen worden beschreven. De meeste van de besproken bijwerkingen zijn ernstig en dodelijk. Zij omvatten:

 • Fatale hersenbloeding
 • Veneuze trombose
 • Immuun trombocytopenische purpura
 • Myopericarditis
 • Guillain-Barré-syndroom
 • Acute veneuze trombo-embolie
 • Lymfadenopathie
 • Portaal veneuze trombose
 • T-cel lymfoom
 • Afasie
 • Anafylaxie
 • Cardiomyopathie
 • Trombofilie

Meer dan de helft van de mensheid injecteren met ondeugdelijk geteste, gevaarlijke farmaceutische produkten, gebaseerd op een nog nooit eerder beproefde technologie, terwijl men beweert dat deze “volkomen veilig” zijn, is waarschijnlijk de grootste misdaad tegen de mensheid die ooit is begaan.

Nooit eerder heeft een regering, een internationale actor of een transnationale kliek een actie ondernomen waardoor een zo groot deel van de mensheid aan zulk een ernstig gevaar werd blootgesteld.

Deze operatie werd onder valse voorwendselen uitgevoerd en degenen die ermee begonnen wisten dat hun beweringen ongefundeerd en vals waren.

De vraag die moet worden beantwoord is deze: Hoe heeft men zoiets kunnen laten gebeuren?

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben op korte termijn al ernstige bijwerkingen van deze injecties ondervonden. En we weten nog niet wat de gevolgen op middellange of lange termijn kunnen zijn, aangezien deze vaccins niet voor dergelijke tijdsbestekken zijn beproefd.

Men mag niet vergeten dat de klinische proeven met de Covid-vaccins pas minder dan 22 maanden geleden zijn begonnen. In zo’n korte tijdspanne is het gewoon onmogelijk om de veiligheid van een vaccin naar behoren te beoordelen.

De Covid-19 vaccinatie kruistocht is een wereldwijde misdaad zoals de wereld nog nooit heeft gezien.

Degenen die medeplichtig zijn aan deze enorme misdaad tegen de mensheid zijn de vaccinproducenten, de leiders van de regelgevende instanties, volksgezondheidsambtenaren en politici. Ook medeplichtig zijn de media die eindeloos de bewering “volkomen veilig” hebben verspreid, die de mantra is geworden waaronder deze onderneming is uitgevoerd.

Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten zich in rechte verantwoorden voor hun daden, zodat hun daden kunnen worden geëvalueerd en beoordeeld in overeenstemming met nationale en internationale wetten en statuten.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/01/30/klaus-schwab-we-gaan-jullie-allemaal-vaccineren/?swcfpc=1

Meer Laden
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments