21.000 sterfgevallen en bijna 1,4 miljoen bijwerkingen – EMA-databank levert krankzinnige cijfers over schade door vaccins

De EudraVigilance-databank van het EMA bevat een lijst van alle schadegevallen met vaccins die bij het EMA zijn gemeld. De gemelde schadegevallen zijn altijd zogenaamde verdachte gevallen. Met andere woorden, schade waarvan wordt vermoed dat zij in verband met de vaccinatie is ontstaan. Deze zijn echter niet causaal bewezen (bijvoorbeeld door een post-mortem onderzoek), meldt Reitschuster.

Niet alleen Europese meldingen stromen in de database. De geregistreerde gevallen zijn slechts ruwweg verdeeld in EU- en niet-EU-meldingen, zodat een gedifferentieerde analyse per land niet zonder meer mogelijk is.

Momenteel komt 60 procent van de meldingen uit de EU en 40 procent uit de rest van de wereld. De EU-kennisgevingen worden via de nationale autoriteiten van de EU-landen gedaan, terwijl de overige gevallen rechtstreeks door de fabrikanten worden verzonden. Deze zijn verplicht ernstige schade te melden aan het EMA. Aangezien de EU slechts ongeveer 450 miljoen inwoners telt, is hier al duidelijk dat de fabrikanten zich niet altijd aan deze verplichting houden, anders zou de verhouding anders zijn.

Hoe groot het raakvlak is tussen meldingen bij EudraVigilance en de Amerikaanse VAERS-databank (de tegenhanger van EudraVigilance), kon niet worden vastgesteld. De fabrikanten zouden dezelfde gevallen in beide gegevensbanken moeten melden. Dit geldt echter niet voor de verslagen van de nationale gezondheidsautoriteiten, die slechts aan één van de gegevensbestanden rapporteren.

Database alleen het topje van de ijsberg

Het is hier al verschillende malen gezegd, maar bij het bekijken van de cijfers van de databanken voor vaccinatieschade moet altijd worden gewezen op de onvolledigheid van de gegevens, aangezien slechts een fractie van de werkelijke schade daadwerkelijk aan de databank wordt gemeld.

Lees meer  Het rapport van april van het Israëlische Volkscomité over de dodelijke gevolgen van de vaccinaties

Vreemd genoeg is het aantal gemelde gevallen in Duitsland en Nederland ongeveer even groot, hoewel Duitsland meer dan viermaal zoveel inwoners telt. Ook in Oostenrijk wordt slechts 6 procent van de gevallen gemeld, citeert ORF een vertegenwoordiger van de vereniging van de farmaceutische industrie.

Maar zelfs als het meldingspercentage 100% zou bedragen, zou de voortzetting van de vaccinatiecampagne met een dergelijke accumulatie zeer twijfelachtig zijn. Tot Corona werden vaccins uit de handel genomen na slechts enkele sterfgevallen.

En nu, op 17.1.22, staan er al 21.251 sterfgevallen in de boeken.

Als we het aantal niet-gemelde gevallen uit Oostenrijk als basis nemen, krijgen we een waarde die ongeveer 16,6 maal zo hoog zou zijn. Geëxtrapoleerd zou dat neerkomen op 352.766 sterfgevallen, die eigenlijk in de EudraVigilance-databank zouden moeten staan.

Nu kan het cijfer in andere landen lager liggen, maar Oostenrijk lijkt relatief vaak te rapporteren, zoals deze grafiek uit oktober suggereert:

Vergelijking van de meldingsgegevens van de Europese landen (bron: EudraVigilance-databank)

Uit de rapportagecijfers van oktober 2021 blijkt dat Oostenrijk in absolute cijfers op hetzelfde niveau staat als Spanje. En dit ondanks het feit dat het aantal inwoners in vergelijking slechts ongeveer 20 procent bedraagt. Dit betekent dat Oostenrijk ongeveer vijf keer zo vaak aangifte doet als Spanje.

Huidige status van gegevens over schade door vaccinatie in de EudraVigilance-databank

Sinds het begin van de COVID-19-vaccinatiecampagne zijn de volgende gevallen aan de gegevensbank gemeld. De gegevensstatus van deze cijfers is 17.1.22 (ruwe gegevens). De toename ten opzichte van de 10.1.22-gegevensstatus staat tussen haakjes.

Totaal:
-> 1.387.759 bijwerkingen (+33.259)
-> 21.251 sterfgevallen (+279)
-> 397.681 ernstige ongewenste bijwerkingen (+11.281).

Lees meer  We zitten niet in een 'pandemie van de ongevaccineerden', legt Peter Doshi uit tijdens COVID-panel

Kinderen:
-> 20.410 bijwerkingen (+605)
-> 109 doden (+6)
-> 8.236 ernstige ongewenste bijwerkingen (+276)

Ernstige bijwerkingen worden gedefinieerd als
– levensbedreigend incident
– vereiste of langdurige ziekenhuisopname
– blijvende schade
– Vermelding van een duidelijk ernstig ongewenst voorval (bv. “trombose”, “blindheid” enz.)
– Gevallen met een gemelde duur van de bijwerking van meer dan 21 dagen.

Alle gerapporteerde sterfgevallen na vaccinatie zijn als volgt over de respectieve leeftijdsgroepen verdeeld:

Vermoedelijke sterfgevallen per leeftijdsgroep (Bron: EudraVigilance-databank)

De volgende grafiek toont het wekelijkse aantal gemelde schadegevallen in verband met de toegediende vaccinaties:

Het aantal gemelde sterfgevallen per week bedraagt momenteel 279. In de loop van de tijd ligt deze waarde ongeveer op het niveau van het voorjaar van 2021, toen de piek van de meldingen werd geregistreerd. Maar het is niet alleen deze waarde die belangrijk is. Zoals blijkt, daalt de curve niet onder de 100 kennisgevingen per week, hoewel het aantal vaccinaties rond kalenderweek 40 2021 een vrij laag niveau bereikt. Er is hier dus sprake van een vertraging in de rapportage of de sterfgevallen doen zich pas voor na enige tijd na de vaccinatie. Hetzelfde effect zal zich nu waarschijnlijk voordoen: De boostercampagne ebt weg, terwijl de gemelde sterfgevallen volgende week een nieuw maximum kunnen betekenen.

Kinderen sterven na vaccinatie

De database bevat 109 sterfgevallen van kinderen per 17.1.22. Dat zijn er zes meer dan de vorige week. De sterfgevallen zijn als volgt naar leeftijdsgroep uitgesplitst:

Aangezien de gegevensbank de gevallen niet laat zien volgens het land van herkomst, heeft de Griekse organisatie E.Y.E. een verzoek om informatie ingediend bij het EMA, dat informatie geeft over de plaats waar de sterfgevallen in de leeftijdsgroep van 12-17 jaar zich hebben voorgedaan.

Lees meer  Rusland, dat nu veel christelijker is dan Amerika, heeft zojuist een nieuwe wet ingevoerd die “LGBT-propaganda” strafbaar stelt

In deze leeftijdsgroep zijn sinds het begin van de Covid 19-vaccinatie acht sterfgevallen in Duitsland en één sterfgeval in Oostenrijk gemeld.

Hiervan vielen zes sterfgevallen na vaccinatie met het preparaat van Biontech/Pfizer en één geval elk met Janssen en AstraZeneca. In geen van de gevallen was er sprake van een eerdere ziekte. Vijf jongens en drie meisjes stierven.

De ruwe gegevens van de databank kunnen worden doorzocht aan de hand van de identificatiegegevens (case ID’s) om een link te krijgen naar het corresponderende schaderapport.

De ID’s van de overleden kinderen uit Duitsland zijn:
EU-EC-10010632312
EU-EC-10011034718
EU-EC-10011062466
EU-EC-10093552
EU-EC-10009817992
EU-EC-10009749988
EU-EC-10009747324
EU-EC-10008609552

Als we de database doorzoeken, zien we dat er nog maar zes vermeldingen zijn. Twee gevallen zijn door het EMA uit de databank verwijderd (zie hierboven).

Het Amerikaanse CDC geeft een verdere indruk van het gevaar. Daar werd een studie uitgevoerd met ongeveer 42.000 kinderen tussen 5 en 11 jaar die het Pfizer-vaccin kregen ingespoten. Van deze 42.000 kinderen was 5,1 procent – d.w.z. 2.100 kinderen – niet in staat een normale dagelijkse routine te volgen na de eerste vaccinatie en 7,4 procent – d.w.z. 2.982 kinderen – na de tweede vaccinatie.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/05/20/14248/?swcfpc=1

Meer Laden
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments