Vaccinatieplicht: nieuwe gegevens en studies ontmaskeren de schaamteloze leugens van de politiek en de media

De beschuldiging weegt zwaar: niet-ingeënte mensen zijn onsolidair, omdat zij een hoger infectierisico vormen en het gezondheidsstelsel overbelasten. Uit een evaluatie van de huidige boekhoudkundige gegevens van de ziekenhuizen blijkt echter dat de bezettingsdagen van de ziekenhuizen sinds het begin van de coronacrisis een permanent laagterecord hebben bereikt. Zelfs de bezettingsdagen op intensivecareafdelingen zijn gedaald ten opzichte van 2019. Recente studies suggereren ook dat het vooral de gevaccineerden zijn die verantwoordelijk zijn voor de huidige recordincidentie, schrijft Karsten Montag.

Demissionair minister van Volksgezondheid Jens Spahn ziet de oorzaak van het hoge gebruik van intensive care-afdelingen uitsluitend in de niet-gevaccineerden, en ook in de media wordt dit gesuggereerd. Maar wat is er waar van de bewering dat het gezondheidsstelsel op instorten staat en dat de strengere maatregelen alleen te wijten zijn aan de ongevaccineerden?

Ziekenhuisbezetting op laagterecord

De redactie heeft de boekhoudkundige gegevens van ziekenhuizen voor de periode januari tot september 2021 ontvangen, die door het “Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus” (InEK) zijn verzameld. De gegevens werden met een week vertraging op 19 november beschikbaar gesteld. Zoals bij eerder onderzoek over dit onderwerp bleek de toegang ertoe via de InEK gegevensbrowser echter zeer moeilijk en tijdrovend te zijn.

Uit de nu beschikbare gegevens blijkt op indrukwekkende wijze dat de Duitse gezondheidszorg in de eerste negen maanden van dit jaar verre van overbelast was. In feite is zelfs het tegendeel het geval. In vergelijking met dezelfde periode in 2019 daalden de ziekenhuisbezettingsdagen met 19 procent en de bezettingsdagen met verblijf op de intensive care met acht procent. Verantwoordelijk voor deze daling waren niet alleen minder gevallen, maar ook een kortere gemiddelde verblijfsduur van de patiënten in het ziekenhuis.

Gegevensbron: InEK

De meest typische diagnoses van een ernstige COVID-19 infectie zijn griepachtige ziekte, longontsteking en andere acute infecties van de lagere luchtwegen (ICD-10 factureringscodes J09 tot J22). In vergelijking met 2019 zijn deze gevallen met 26 procent gedaald. Alleen de gevallen die intensieve verzorging vereisten, vertoonden een stijging van 67%.

Gegevensbron: InEK

Het verloop van het aantal ziekenhuisopnamen laat zien hoe sterk het aantal ziekenhuisgevallen in 2020 en 2021 is afgenomen ten opzichte van 2019 en hoe klein het aandeel van griep, longontsteking en andere acute infecties van de lagere luchtwegen hierin is.

Lees meer
20 feiten over het opkomende wereldwijde voedseltekort die je de rillingen over de rug moeten bezorgen

Hoewel hun aandeel aanzienlijk groter is onder de gevallen met verblijf op de intensive care, heeft het geen zichtbare invloed op de verandering in het totale aantal gevallen dat een behandeling op de intensive care nodig heeft.

Gezien de recorddaling van de bezettingsgraad van de Duitse ziekenhuizen sinds het begin van de Coronacrisis, is het niet alleen de vraag of mensen die zich niet laten vaccineren tegen COVID-19 een bedreiging vormen voor de Duitse gezondheidszorg, maar ook of de pandemie überhaupt een ernstig probleem zou hebben gevormd voor de ziekenhuizen in dit land als er geen maatregelen waren genomen. Volgens de “Analyses van de prestaties van ziekenhuizen en het compensatieforfait in de Coronacrisis” van 30 april 2021 van de adviesraad van deskundigen van het federale ministerie van Volksgezondheid heeft het inkomstenverlies van Duitse ziekenhuizen alleen al in 2020 geleid tot compensatiebetalingen van 10,2 miljard euro.

Het verslag van de adviesraad voor de periode januari-mei 2021 is al maanden klaar. Prof. Dr. Reinhard Busse van de Technische Universiteit van Berlijn, lid en belangrijkste medeauteur van de rapporten van de adviesraad van deskundigen, verklaarde desgevraagd dat minister van Volksgezondheid Spahn tot dusver geen vergadering van de desbetreffende adviesraad heeft bijeengeroepen. Is de minister niet geïnteresseerd in het openbaar maken van de record onderbezetting van de Duitse ziekenhuizen?

Risico van infectie door gevaccineerden even groot

Verschillende studies die de laatste maanden zijn gepubliceerd, wijzen er ook op dat vaccinatie tegen COVID-19 weinig doet om de verspreiding van de deltavariant van SARS-CoV-2 te voorkomen.

  • Het wekelijkse Morbidity and Mortality Report van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse tegenhanger van het Robert Koch Institute (RKI), publiceerde op 6 augustus een artikel over een onderzoek naar een uitbraak van COVID-19 van de deltavariant onder inwoners van een stad in Massachusetts in juli 2021. Met een vaccinatiegraad van 69 procent waren 469 inwoners besmet geraakt. Driekwart van hen was volledig gevaccineerd. Van hen werd 79 procent symptomatisch ziek. Van de vijf gevallen die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, waren er vier volledig gevaccineerd. De Ct-waarde van de bijbehorende PCR-tests, die een indicatie geeft van de virale belasting en dus van het infectiepotentieel (een lage Ct-waarde betekent een hoge virale belasting), was even laag bij de gevaccineerden als bij de niet-gevaccineerden.
  • Advertisement
  • Op 28 oktober is in de Lancet een artikel gepubliceerd over een Britse studie die gedurende een jaar, van 13 september 2020 tot en met 15 september 2021, met een deelnemersaantal van 602 personen, de transmissie en de virale belasting heeft onderzocht bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen met een milde infectie met de deltavariant. In de studie wordt geconcludeerd dat, hoewel de virale belasting bij gevaccineerde personen sneller wordt geklaard, volledig gevaccineerde personen een piekvirusbelasting hebben die vergelijkbaar is met die van niet-gevaccineerde personen en dat zij daarom effectief infectie kunnen overdragen in de thuissituatie, zelfs op volledig gevaccineerde contacten.
  • In de preprint van een studie uit de VS van 6 november over de verspreiding van de deltavariant onder volledig gevaccineerden concluderen de onderzoekers dat zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden die met de deltavariant besmet zijn, de infectie kunnen overdragen.
Lees meer
Frankrijk mobiliseert 30.000 politieagenten uit angst voor rellen

Dergelijke aanwijzingen, tegen de achtergrond van de recordincidenties in heel Duitsland, hebben zowel minister van Volksgezondheid Spahn als voorzitter Wieler van het RKI er blijkbaar toe gebracht op de persconferentie van 12 november toe te geven dat “degenen die gevaccineerd zijn en degenen die hersteld zijn, ook deel hebben aan de ontwikkeling van de infectie in Duitsland” en dat de doeltreffendheid van de vaccinatie om de verspreiding van de delta-variant te voorkomen aanzienlijk geringer is dan voor de alfa-variant.

Spahn en Wieler hebben geen nadere informatie verstrekt over de verhouding van het risico van overdracht bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen. Het is dan ook onbegrijpelijk op grond van welke gegevens de regering eist dat alleen geteste gevaccineerde en herstelde personen aan evenementen mogen deelnemen, terwijl geteste niet-gevaccineerde personen dat niet mogen.

De veronderstelling dat alleen vaccinatie de besmettingsgolf effectief kan stoppen, lijkt gezien de beschikbare gegevens onjuist. Integendeel, de huidige incidenties suggereren dat de faciliteiten voor gevaccineerde en herstelde personen de oorzaak zijn van de huidige recordniveaus.

Noodzakelijke risicobeoordeling

Afgezien van de feitelijk ongegronde – en onethische – publiekscampagnes tegen de niet-gevaccineerden, worden de redenen waarom mensen niet gevaccineerd moeten worden vaak over het hoofd gezien. Eerst en vooral is er de afweging van voordeel en risico. Wat zinvol kan zijn op oudere leeftijd of voor mensen met relevante reeds bestaande aandoeningen, is twijfelachtig voor andere groepen.

Vooral bij jongere mensen en kinderen is de infectie meestal mild. In een Britse studie die in augustus in Lancet is gepubliceerd, wordt geconcludeerd dat de ziekte vaak asymptomatisch of mild verloopt bij kinderen van 5 tot 17 jaar, en dat gevallen met een levensbedreigende ziekte zeldzaam zijn.

Lees meer
Nieuwe 2023 Documentaire Première: COVIDISM - Besmettelijk Bedrog

Dit doet de vraag rijzen of vaccins moeten worden toegediend aan mensen die weinig te vrezen hebben van ernstige gevolgen van een ziekte. Vaccins zijn slechts voorwaardelijk goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau en de bijwerkingen en gevolgen op lange termijn zijn nog niet voldoende onderzocht.

Al bijna 80 jaar zijn medische wetenschappers op zoek naar een doeltreffend vaccin tegen de griep die elk najaar weer de kop opsteekt. Door de voortdurende mutaties van de grieppathogenen moeten de vaccins elk jaar worden aangepast. Niet zelden is de aanpassing onvoldoende, zodat de vaccinatie het infectierisico zelfs meerdere malen verhoogd in plaats van verlaagd heeft, zoals zelfs het RKI in zijn “Verslagen over de epidemiologie van influenza in Duitsland” (hier voor de jaren 2017 en 2018.) moest vaststellen.

Het vereist dan ook veel vertrouwen in de farmaceutische industrie om te geloven dat zij in slechts een half jaar ontwikkelingstijd verschillende vaccins op de markt kan hebben gebracht die duurzame en afdoende bescherming bieden tegen een even snel muterende ziekteverwekker met een vergelijkbaar verspreidingspad en vergelijkbare symptomen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/01/04/duitsland-sluit-de-helft-van-zijn-ziekenhuizen-ondanks-dat-die-door-covid-19-overbelast-zouden-zijn/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties