Wetenschappelijk model toont aan dat voor elk kind dat gered wordt van de Covid-dood er meer dan 117 zullen worden gedood door het Vaccin

0

Een risico-baten model toont aan dat 5.248 kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar gedood zullen worden door de Pfizer mRNA injectie om 45 kinderen te redden van overlijden aan het Coronavirus, meldt The Expose.

In het “Guidance”-document van het Centre for Disease Control worden 21 dingen beschreven die elk gezondheidseconomisch onderzoek in verband met vaccins moet doen. Maar de erbarmelijke risico-batenanalyse van de Food and Drug Administration (FDA) in verband met Pfizer’s aanvraag voor een noodtoestemming voor gebruik (EUA) om kinderen tussen 5 en 11 jaar te injecteren met een experimentele gentherapie schendt veel van deze principes.

Vandaag wil ik me concentreren op één enkele factor: het Number Needed to Vaccinate (NNTV). Op vier afzonderlijke plaatsen vermeldt het CDC Guidance document het belang van het bepalen van een Number Needed to Vaccinate (NNTV). Ik kon mij niet herinneren dat ik een NNTV had gezien in het risico-baten document van de FDA. Dus heb ik de risico-batenanalyse van de FDA nog eens nagekeken en inderdaad, er werd geen melding gemaakt van een NNTV.

Omdat de FDA verzuimd heeft een NNTV te geven, zal ik proberen die hier te geven.

Eerst een beetje achtergrond. Het Number Needed to Treat (NNT) om één enkel geval, ziekenhuisopname, ICU opname, of overlijden te voorkomen, is een standaard manier om de effectiviteit van een geneesmiddel te meten. Het is een belangrijk instrument omdat het beleidsmakers in staat stelt de afweging te maken tussen een nieuw geneesmiddel, een ander bestaand geneesmiddel, of niets doen. In het onderzoek naar vaccins is de equivalente term Number Needed to Vaccinate (NNTV, soms ook geschreven als NNV) om één enkel geval, ziekenhuisopname, ICU-opname of overlijden te voorkomen (dat zijn 4 verschillende NNTV’s die men zou kunnen berekenen).

De farmaceutische industrie haat het om over NNTV te praten en ze haten het nog meer als het gaat om COVID-19 vaccins omdat de NNTV zo belachelijk hoog is dat dit vaccin geen enkele eerlijke risico-baten analyse kan doorstaan.

Ongeveer een jaar geleden vroeg ik op Twitter inderdaad onschuldig wat de NNTV is voor coronavirusvaccins.

Pharma stuurde een zwerm trollen om mij aan te vallen en Pharma knokploegen publiceerden buiten Twitter om opiniestukken over mij om mij te straffen voor het stellen van de vraag. Natuurlijk heeft geen van de Pharma trollen een schatting gegeven van de NNTV voor COVID-19 shots. Dat vertelt ons dat we precies op het doel zitten.

Verschillende gezondheidseconomen hebben een NNTV berekend voor COVID-19 vaccins.

 • Ronald Brown, een gezondheidseconoom in Canada, schatte dat de NNTV om één enkel geval van coronavirus te voorkomen tussen 88 en 142 ligt.
 • Anderen hebben de NNTV om één enkel geval te voorkomen op 256 berekend.
 • Duitse en Nederlandse onderzoekers, die gebruik maakten van een grote gegevensverzameling (500k) van een veldstudie in Israël, berekenden een NNTV tussen 200 en 700 om één geval van COVID-19 te voorkomen voor de mRNA-prik die door Pfizer op de markt wordt gebracht. Zij gingen verder en berekenden dat de “NNTV om één sterfgeval te voorkomen tussen 9.000 en 100.000 ligt (95% betrouwbaarheidsinterval), met 16.000 als puntschatting”.

Je begrijpt waarom de Farma dit getal zo haat (ik zie de verschillende PR firma’s van de Farma al een “Alle hens aan dek!” bericht uitsturen om hun trollen te vertellen dit artikel aan te vallen). Men zou veel mensen moeten injecteren om enig voordeel te zien en hoe meer mensen worden geïnjecteerd, hoe meer de potentiële voordelen teniet worden gedaan door de aanzienlijke bijwerkingen van de injecties.

Lees meer  Marokkanen smokkelden duizenden kilo's cocaïne via de Rotterdamse haven

Bovendien is de NNTV om één enkel geval te voorkomen geen erg zinvolle maatstaf omdat de meeste mensen, vooral kinderen, vanzelf genezen (of zelfs sneller met ivermectine als ze vroeg worden behandeld). De getallen die gezondheidsbeleidsmakers echt zouden moeten willen weten zijn de NNTV ter voorkoming van een enkele ziekenhuisopname, IC-opname, of overlijden. Maar omdat de NNTV om een enkel geval te voorkomen al zo hoog is, en omdat de bijwerkingen van coronavirusvaccins in het hele land gemiddeld 15% bedragen, durven de farmaceutische industrie en de FDA geen NNTV te berekenen voor ziekenhuisopnamen, ICU-opnamen en sterfgevallen, omdat dan niemand dit product ooit zou nemen (bye bye 93 miljard dollar aan jaarlijkse inkomsten).

Verhoogd sterftecijfer door alle oorzaken in de klinische studie van Pfizer bij volwassenen

Zoals Bobby Kennedy uitlegt, toonde de klinische studie van Pfizer bij volwassenen een alarmerende toename van het sterftecijfer door alle oorzaken bij de gevaccineerden:

In de 6 maanden durende klinische studie van Pfizer bij volwassenen – was er 1 covid-dode op 22.000 in de vaccingroep (“behandeling”) en 2 covid-doden op 22.000 in de placebogroep (zie tabel s4). Dus NNTV = 22.000. Het addertje onder het gras is dat er 5 sterfgevallen door een hartaanval waren in de vaccingroep en slechts 1 in de placebogroep. Dus voor elk leven dat door Covid wordt gered, doodt het Pfizer-vaccin er 4 aan hartaanvallen. Het sterftecijfer door alle oorzaken in de 6 maanden durende studie was 20 in de vaccingroep en 14 in de placebogroep. Dus een 42% toename van het sterftecijfer door alle oorzaken onder de gevaccineerden. Het vaccin verliest praktisch alle werkzaamheid na 6 maanden, dus moesten ze de studie inkorten. Ze maakten de blindering ongedaan en boden het vaccin aan de placebogroep aan. Op dat moment had de stijgende lijn van de schade de dalende lijn van de werkzaamheid al lang doorsneden.

Voormalig onderzoeksjournalist Alex Berenson van de NY Times schreef ook over de slechte resultaten voor de gevaccineerden in de klinische proef van Pfizer bij volwassenen (hier). Berenson kreeg een levenslange ban van Twitter voor het posten van Pfizer’s eigen klinische testgegevens.

Pfizer heeft zijn lesje geleerd met het onderzoek bij volwassenen en toen zij een onderzoek deden naar hun mRNA vaccin bij kinderen van 5 tot 11 jaar, maakten zij het opzettelijk te klein (slechts 2.300 deelnemers) en te kort (slechts 2 maanden follow-up) om de schade te verbergen.

Schatting van een NNTV bij kinderen van 5 tot 11 jaar met behulp van de eigen klinische onderzoeksgegevens van Pfizer

Alle bovenstaande NNTV-schattingen zijn gebaseerd op gegevens van volwassenen. Bij kinderen zal de NNTV nog hoger zijn (hoe lager het risico, hoe hoger de NNTV om een enkele slechte uitkomst te voorkomen). Kinderen tussen 5 en 11 jaar lopen een extreem laag risico op overlijden door coronavirus. In een meta-analyse waarin gegevens van 5 studies werden gecombineerd, vonden Stanford-onderzoekers Cathrine Axfors en John Ioannidis een mediane infectiesterftecijfer (IFR) van 0,0027% bij kinderen van 0-19 jaar. Bij kinderen van 5 tot 11 jaar is het IFR zelfs nog lager. Afhankelijk van de studie waarnaar men kijkt, is COVID-19 iets minder gevaarlijk of ongeveer even gevaarlijk als griep bij kinderen.

Dus hoeveel kinderen zouden moeten worden geïnjecteerd met Pharma’s mRNA-prik om een enkele ziekenhuisopname, ICU-opname of dood te voorkomen?

Laten we eens kijken naar de EUA-aanvraag van Pfizer en de risico-batenanalyse van de FDA. Pfizer geeft zelf toe dat er nul ziekenhuisopnames, ICU-opnames of sterfgevallen waren in de behandelings- of controlegroep in hun studie van 2300 kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar.

Lees meer  George Floyd vonnis - Blanken zijn nu vogelvrij in de Communistische Staten van Amerika

Dus het aantal dat nodig is om te vaccineren om één ziekenhuisopname, ICU-opname of sterfgeval te voorkomen, is volgens de gegevens van Pfizer zelf, oneindig. ∞. Niet het goede soort oneindigheid zoals in God of liefde of tijd of het universum. Dit is het slechte soort oneindigheid als in je kunt elk kind in de leeftijd van 5 tot 11 jaar in de VS vaccineren en geen enkele ziekenhuisopname, IC-opname of sterfgeval als gevolg van coronavirus voorkomen, volgens Pfizer’s eigen klinische onderzoeksgegevens zoals ingediend bij de FDA. Natuurlijk houdt Pfizer van dit soort oneindigheid, want het betekent oneindige winst. [Technisch gesproken is het resultaat “ongedefinieerd” omdat men wiskundig gezien niet door nul kan delen, maar u begrijpt wat ik bedoel].

Schatting van een NNTV en risico-batenmodel bij kinderen van 5 tot 11 jaar met behulp van de beperkte gegevens die beschikbaar zijn

Iedereen weet dat Pfizer niet eens heeft geprobeerd om een verantwoord klinisch onderzoek uit te voeren naar hun mRNA-prik bij kinderen van 5 tot 11 jaar. Pfizer had de FDA een papieren servetje kunnen voorleggen met de woorden “Iz Gud!” in krijt en de VRBPAC zou de injectie hebben goedgekeurd. Ze zitten allemaal in het kartel en ze kijken allemaal uit naar hun enorme uitbetaling/ betaaldag.

Maar laten we niet zoals de Farma zijn. Laten we in plaats daarvan proberen een beste schatting te maken, gebaseerd op echte wereld gegevens. In de loop van de tijd zullen anderen een veel verfijndere schatting ontwikkelen (bijvoorbeeld Walach, Klement, & Aukema, 2021 schatten een NNTV voor 3 verschillende populaties op basis van “dagen na de dosis”). Maar voor onze doeleinden hier denk ik dat er een veel eenvoudigere manier is om tot een schatting van de NNTV voor kinderen van 5 tot 11 jaar te komen.

Hier is het batenmodel:

 • Op 30 oktober 2021 verklaarde de CDC dat sinds het begin van de pandemie 170 kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar aan COVID-19-gerelateerde ziekten zijn overleden. (Dat is minder dan 0,1% van alle coronavirus-gerelateerde sterfgevallen in het hele land, ook al maken kinderen van die leeftijd 8,7% uit van de Amerikaanse bevolking).
 • De mRNA-prik van Pfizer “werkt” maar ongeveer 6 maanden (hij verhoogt het risico in de eerste maand, biedt matige bescherming in de maanden 2 tot en met 4 en daarna begint de werkzaamheid af te nemen, daarom is in alle modellen van de FDA maar een tijdsbestek van 6 maanden gebruikt). Dus elk model zou moeten worden gebaseerd op de effectiviteit van het vaccin in verband met de 57 (170/3) kinderen die anders zouden zijn gestorven aan COVID-gerelateerde ziekte gedurende een periode van 6 maanden.
 • In het beste geval zou de mRNA-prik van Pfizer voor 80% effectief kunnen zijn tegen ziekenhuisopnamen en overlijden. Dat cijfer komt rechtstreeks uit de modellering van de FDA (blz. 32). Ik buig me in alle bochten om Pfizer het voordeel van de aanzienlijke twijfel te geven, want nogmaals, de klinische studie van Pfizer toonde GEEN vermindering van het aantal ziekenhuisopnamen of sterfgevallen in deze leeftijdsgroep. Dus alle 28.384.878 kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar injecteren met twee doses Pfizer (wat de regering Biden wil doen) zou, op zijn hoogst, 45 levens redden (0,8 effectiviteit x 57 sterfgevallen die anders zouden hebben plaatsgevonden in die periode = 45).
 • Dus dan is de NNTV om een enkel dodelijk slachtoffer in deze leeftijdsgroep te voorkomen 630.775 (28.384.878 / 45). Maar het is een twee-dosis regime, dus als men de NNTV per injectie wil berekenen verdubbelt het aantal tot 1.261.550. Het is letterlijk de slechtste NNTV in de geschiedenis van vaccinatie.
Lees meer  De VS heeft zoveel wapens naar Oekraïne gestuurd dat het zichzelf bijna ontwapend heeft

Als je zoveel kinderen injecteert, zul je zeker heel veel ernstige bijwerkingen hebben, waaronder invaliditeit en dood. Dus laten we eens kijken naar de risicokant van de vergelijking.

Hier is het risicomodel:

 • Omdat de klinische proef van Pfizer geen bruikbare gegevens heeft, moet ik een immunobrug maken van de dichtstbijzijnde leeftijdsgroep.
 • 31.761.099 mensen (dus ongeveer 10% meer mensen dan in de leeftijdscategorie van 5 tot 11 jaar) in de leeftijd van 12 tot 24 jaar hebben ten minste één vaccin tegen het coronavirus gekregen.
 • Het COVID-19 vaccinprogramma bestaat nog maar 10 maanden en jongeren hebben er pas sinds kort toegang toe (kinderen van 12 tot 15 hebben er vijf maanden toegang toe; sinds 10 mei) – dus we kijken naar ongeveer dezelfde observatieperiode als hierboven gemodelleerd.
 • In die periode zijn er 128 meldingen van fatale bijwerkingen na coronavirus mRNA-injecties bij mensen van 12 tot 24. (Dat is tot 22 oktober 2021. Er is echter een vertraging in de rapportage, dus het werkelijke aantal meldingen dat is ingediend is zeker hoger).
 • Kirsch, Rose, en Crawford (2021) schatten dat VAERS fatale reacties met een factor 41 onderwaardeert, wat het totaal aantal fatale bijwerkingen in deze leeftijdsgroep op 5.248 zou brengen. (Kirsch e.a. geven een voorzichtige schatting, omdat anderen de onderrapportagefactor op 100 hebben gesteld).
 • Aangezien potentieel dodelijke bijwerkingen zoals myo- en pericarditis onevenredig vaak voorkomen bij jongeren, is het redelijk te denken dat het aantal dodelijke bijwerkingen van mRNA-prikken bij kinderen van 5 tot 11 jaar op den duur vergelijkbaar zal zijn met het aantal bijwerkingen bij kinderen van 12 tot 24 jaar.

Eenvoudig gezegd zou het plan van de regering-Biden dus betekenen dat 5.248 kinderen worden gedood door een mRNA-prik van Pfizer om te voorkomen dat 45 kinderen sterven aan het coronavirus.

Voor elk kind dat door de prik wordt gered, zouden er 117 andere kinderen door de prik worden gedood.

De Pfizer mRNA-prik slaagt niet in een eerlijke risico-batenanalyse bij kinderen van 5 tot 11 jaar.

Zelfs onder de beste omstandigheden is het schatten van de NNTV en het modelleren van risico’s versus voordelen een hachelijke zaak. In de huidige situatie, met een nieuw bio-genetisch virus, waar de gegevens van Pfizer opzettelijk te weinig bewijsmateriaal bevatten om de schade te verbergen, en de FDA, CDC, en Biden regime alles doen wat in hun macht ligt om gevaarlijke medicijnen aan kinderen op te dringen, is het maken van goede beleidsbeslissingen nog moeilijker.

Als de FDA of CDC een andere NNTV willen berekenen (en willen uitleggen hoe ze aan dat getal zijn gekomen), dan ben ik een en al oor. Maar we weten allemaal dat de FDA geweigerd heeft een NNTV te berekenen, niet omdat ze het vergeten waren, maar omdat ze wisten dat het getal zo hoog was dat het de zaak voor mRNA-vaccins bij kinderen van deze leeftijd zou vernietigen. U bent aan zet CDC – in uw eigen Guidance document staat dat u dit getal moet geven.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/11/14/23137/

Meer Laden
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments