Een eind 2022 gepubliceerd rapport van The ETC Group onthult hoe een handvol bedrijven met behulp van Big Tech de wereldvoedselvoorziening overneemt.

Het rapport, getiteld ‘Food Barons 2022 – Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power’, biedt een momentopname van ‘s werelds ‘Food Barons’ – de grootste spelers in de industriële voedsel- en landbouwketen. Het onderzoekt de toonaangevende bedrijven die elk van de 11 belangrijkste industriële agrovoedingssectoren controleren: zaden, landbouwchemicaliën, genetisch vee, kunstmest, landbouwmachines, diergeneesmiddelen, grondstoffenhandelaren, voedselverwerkers, Big Meat, kruidenierswinkels en voedselbezorging, schrijft Rhoda Wilson.

Uit de bevindingen blijkt dat veel agrovoedingssectoren nu zo “topzwaar” zijn dat ze worden gecontroleerd door slechts vier tot zes dominante bedrijven, waardoor deze bedrijven enorme invloed kunnen uitoefenen op markten, landbouwonderzoek en beleidsontwikkeling, wat de voedselsoevereiniteit ondermijnt.

Helaas bewijst het verslag lippendienst aan het valse verhaal over klimaatverandering van het Wereld Economisch Forum/de Verenigde Naties en bepleit het raciale rechtvaardigheid. Wat precies wordt bedoeld met “raciale rechtvaardigheid” is onduidelijk. Als het een blijk van solidariteit is met de “social justice warriors” van de neomarxistische Critical Race Theory – de dominante ideologie achter de sociale beweging Black Lives Matter – dan is dat opnieuw jammer. Een misplaatst geloof in deze ideologieën heeft echter de essentie en de integriteit van het rapport niet aangetast, ook al noemen de auteurs een begrip van de relatie tussen beide als onderdeel van de basis van het rapport:

De analyse in dit rapport is gebaseerd op inzicht in de relatie tussen raciale rechtvaardigheid en klimaatverandering en hoe de winningslandbouw mensen van kleur en inheemse gemeenschappen onevenredig zwaar treft.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 5

Wij gaan hier niet in op deze onderdelen van het verslag, maar zij zijn een must voor iedereen die het gebruik van deze technologieën op enigerlei wijze nuttig acht.

De digitalisering van de landbouw

Health Impact News gebruikte het Food Barons rapport in een artikel om te wijzen op Big Tech’s plan om de voedselvoorziening over te nemen. “Alles en nog wat in verband met digitale computertechnologie wordt tegenwoordig bestempeld als Artificial Intelligence (“AI”), het nieuwe marketing buzzword voor Big Tech om geld van investeerders te lokken, dus het zou ons niet moeten verbazen dat Big Tech nu probeert AI toe te passen op de voedselproductie,” schreef Health Impact News en neemt enkele passages op uit het Food Barons rapport:

Power Up: Techno-fixes om bedrijfscontrole stevig te verankeren

De Voedselbaronnen introduceren een reeks nieuwe technologieën en “techno-fixes” die zijn bedacht en ontworpen om de bedrijfscontrole over voedsel en landbouw nog verder te verankeren.

“Techno-fix” verwijst naar de ontwikkeling van een technologisch product of interventie om een sociaal of milieuprobleem aan te pakken – vaak een probleem dat is ontstaan door een eerdere technologische mislukking.

Van boven tot onder in de industriële voedselketen komt de digitalisering van voedsel en landbouw naar voren als de nieuwe techno-fix van het moment. Uit ons lopende onderzoek blijkt dat elke sector van de industriële voedselketen bezig is zich om te vormen tot een digitale onderneming. Tegelijkertijd raakt Big Tech nauw verweven met de industriële voedselproductie. Gegevens die via digitale technologieën worden geëxtraheerd, zijn nu zelf een grondstof: De industriële voedselketen vertrouwt op Big Data om zijn producten te verbouwen, te verwerken, te verhandelen, te traceren, te verkopen en te vervoeren.

Digitalisering van voedsel en landbouw van boerderij tot voordeur

Het panorama van nieuwe digitale initiatieven in voeding en landbouw is duizelingwekkend.

Op de boerderij omvat het gecoördineerde pogingen om digitale landbouw op te leggen, waarbij drone-spuiten, door kunstmatige intelligentie aangedreven robotplanters en geautomatiseerde voederoperaties met gezichtsherkenning voor het vee worden ingevlochten.

Grote landbouwgiganten als Bayer, Deere & Company, Corteva, Syngenta en Nutrien herstructureren hun hele bedrijf rond Big Data-platforms.

Het digitale platform ‘Field View’ van Bayer, bijvoorbeeld, verzamelt 87,5 miljard datapunten van 78,2 miljoen hectare landbouwgrond in 23 landen en stuurt deze naar de cloudservers van Microsoft en Amazon.

Deere, ‘s werelds grootste producent van landbouwmachines, heeft nu meer software- dan mechanische ingenieurs in dienst.

Op weg naar de detailhandel krijgt het wereldwijde graanhandelssysteem een digitale revisie naarmate het steeds meer wordt geautomatiseerd en producten worden gevolgd via blockchain. Tegelijkertijd nemen online kruideniersplatforms en apps voor voedselbezorging (zoals DoorDash, Zomato en Deliveroo) een hoge vlucht tijdens pandemische lockdowns en groeien ze uit tot een geheel nieuwe ‘last mile’/laatste schakel van de industriële voedselketen.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 9

Dit is de reden waarom miljardair-technocraten, zoals Bill Gates en Jeff Bezos, nu tot de grootste bezitters van landbouwgrond in de Verenigde Staten behoren.

Bill Gates koopt enorme hoeveelheden landbouwgrond terwijl de ‘Great Reset’ Amerikanen vertelt dat de toekomst zonder privébezit is

Zoals het ETC-rapport zo welsprekend stelt, is dit de “droomboerderij” van de technocraten. Het is een ” eenmansboerderij ” waar de technologie al het werk doet en de winst binnenharkt:

Elk toonaangevend agrochemisch bedrijf biedt zijn eigen digitale agroplatform aan, dat aan boeren wordt aangeboden als een manier om bedrijfsgegevens om te zetten in besparingen die uiteindelijk de winstgevendheid van het bedrijf zullen verhogen.

De heilige graal, zeggen ze, is een “eenmansboerderij”, waar een enkele boer/gegevensbeheerder (uitgerust met vele vingers, misschien?) kan inloggen op een verbonden apparaat, toekijken hoe de algoritmen inputvoorschriften berekenen – op basis van gegevens die zijn verzameld van sensoren in het veld en hyperspectrale beelden – en die voorschriften vervolgens doorsturen naar een vloot van gecontracteerde drones die herbicide, fungicide, meststof, groeiregulator of andere input in een precies juiste dosering zullen dumpen voor elke plant die op het veld groeit.

Na de oogst kan de boer zogenaamd achterover leunen en genieten van de winst uit een hogere verkoop van de gewassen en lagere arbeidskosten – en ook van betalingen voor “koolstofvastlegging” die worden gecontroleerd door traceerbaarheidsgegevens die worden verzameld en opgeslagen op een blockchain.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 22

Met de inmenging van Big Tech in de landbouw, zijn we nu verschoven van Is dit voedsel veilig om te eten? naar Is dit zelfs “voedsel” en is het eetbaar?

Zoals het ETC-rapport onthult, was Big Food vóór covid al geconsolideerd, maar ze gebruikten covid om nog meer te consolideren, zodat nu slechts een paar bedrijven het grootste deel van het wereldvoedsel controleren. “Gegevens,” geleverd door Big Tech en hun AI, is wat deze enorme consolidatie van macht mogelijk maakt.

Lees het volledige artikel van Health Impact News HIER.

Bedrijven die de wereldvoedselvoorziening controleren

Als je van 15 naar 10 bedrijven gaat, verandert er niet veel… Als je van 10 naar 6 gaat, verandert er veel. Maar als je van zes naar vier gaat, is het een fix.

Zij die marktmacht hebben, kunnen hun prijzen verhogen tot boven wat als eerlijke marktwaarde wordt beschouwd… We zijn op een punt in onze marktconcentraties dat we nog nooit eerder hebben gezien.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 8

Vermogensbeheerders

Alvorens de dominante actoren in elke agrovoedingssector op te sommen, begint het rapport met een overzicht van de aandeelhouders van enkele van die bedrijven.

De laatste decennia is er wereldwijd een enorme toename geweest van landroof en speculatie met risicokapitaal in voedsel en landbouwactiva, waarbij deze laatste trend de “financialisering” van de industriële voedselketen illustreert. Op die manier verschuift het drijvende doel van voedselsystemen steeds verder van het voeden van mensen naar het voeden van winsten. Meer recent trekken private equity en vermogensbeheerders massaal naar de wereldwijde voedsel- en agribusiness. Eind 2020 beheerde de private equity-industrie meer dan 7,5 biljoen dollar aan kapitaal, met een toenemende invloed op de hefbomen van de bedrijfsmacht in voedsel en landbouw. Zo controleren slechts drie van ‘s werelds grootste vermogensbeheerders samen meer dan een kwart van alle institutionele aandelen van enkele vooraanstaande agribusinessbedrijven.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 11

Agrochemische stoffen en pesticiden

Als gevolg van recente megafusies domineren ten minste vijf van de belangrijkste pesticidenbedrijven ook de wereldmarkt voor commerciële zaden en rassen. De sectoren bestrijdingsmiddelen en zaden zijn onlosmakelijk verbonden geraakt met de commercialisering van moleculaire biotechnologieën in het midden van de jaren negentig (bv. genetisch gemodificeerde planten die bestand zijn tegen herbiciden). Vandaag worden zij verder verbonden door Big Data-strategieën.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 14

Ondanks het verbazingwekkende niveau van bedrijfsconcentratie in de wereldwijde commerciële zaadsector, voorziet de overgrote meerderheid van de boeren ter wereld zichzelf van zaden, en door boeren gecontroleerde zaadnetwerken zijn nog steeds goed voor naar schatting 80-90% van de zaden en het plantgoed wereldwijd. In de afgelopen 40 jaar hebben ‘s werelds grootste agrochemische bedrijven via wetgeving inzake intellectuele eigendom, fusies en overnames en nieuwe technologieën de controle over de commerciële zaadsector overgenomen. Vandaag de dag zijn pesticiden en commercieel zaad niet langer afzonderlijke schakels in de industriële voedselketen. ETC Group biedt echter nog steeds bedrijfsranglijsten en marktaandelen voor zaden en landbouwchemicaliën als afzonderlijke sectoren. Het “pure-play” zaadbedrijf (d.w.z. een bedrijf dat zich hoofdzakelijk richt op zaden) is een zeldzaamheid onder de toonaangevende bedrijven.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 16

Synthetische meststoffen

De wereldwijde kunstmestindustrie is gefragmenteerd, maar heeft in het verleden gewerkt met exportkartels per type kunstmest (soms gesanctioneerd door de overheid en met staatsbedrijven). Staatseigendom/investeringen in de kunstmestproductie en -handel zijn nog steeds gebruikelijk. Veel meststoffenbedrijven breiden hun aanbod uit met zogenaamde speciale meststoffen (bv. die micronutriënten en/of formuleringen op basis van microben bevatten) en digitale landbouw.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 43

Veeteelt en genetica

De industrie selecteert gewoonlijk op genetische kenmerken om de productie te maximaliseren (d.w.z. snelle groei en hoge opbrengsten) en om de productie, de verwerking en het vervoer van uniforme dierlijke eiwitproducten op grote schaal te vergemakkelijken. Industriële rassen kunnen niet overleven zonder eiwitrijk voer, dure medicijnen en klimaatgecontroleerde huisvesting.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 56 and 57

Machines voor Big Ag

‘s Werelds grootste producenten van landbouwmachines maken zich op om digitale landbouwtechnologieën en landbouwgegevens te beheersen als hun belangrijkste strategie om hun marktaandeel uit te breiden. Gedigitaliseerde landbouw impliceert andere machines die op de boerderij worden gebruikt – bijvoorbeeld drones, sensoren en apparaten waarop apps draaien – en internetconnectiviteit.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 82

Dierlijke farmacie

De diergeneesmiddelenindustrie (ook bekend als de diergezondheidsindustrie) verkoopt commerciële producten voor de productiviteit/gezondheid van vee en gezelschapsdieren, waaronder geneesmiddelen en vaccins, diagnostiek, medische hulpmiddelen, voedingssupplementen, veterinaire en andere aanverwante diensten. Deze sector omvat geen producten voor veevoer en voeder voor gezelschapsdieren (hoewel hij in sommige gevallen toevoegingsmiddelen voor diervoeders met medicinale werking kan omvatten).

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 69

Handel in landbouwgrondstoffen

De kolossale bedrijven die de wereldwijde grondstoffenhandel controleren behoren tot de machtigste en minst transparante bedrijven in de industriële voedselketen. De totale waarde van de wereldwijde landbouwgrondstoffenmarkten is moeilijk te schatten omdat veel van de informatie eigendom is en de toeleveringsketens ondoorzichtig zijn: drie van de grootste landbouwgrondstoffenhandelaren ter wereld zijn in particuliere handen en één is in handen van de staat.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 87 and 88

Big Meat en Proteïne

De vleesverwerkende industrie houdt zich bezig met het slachten, verwerken, verpakken en distribueren van dierlijke eiwitten van vee. In toenemende mate is de industriële vleessector ook verbonden met de productie van “alternatieve eiwitten” – d.w.z. eiwitrijk voedsel dat is vervaardigd uit planten, insecten, schimmels of via celcultuur- of fermentatietechnieken (synthetische biologie) – ter vervanging van of naast de conventionele dierlijke en visgebaseerde eiwitten op de markt.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 95

Voedsel- en drankverwerking

De levensmiddelen- en drankenindustrie richt zich op de verwerking van ruwe landbouwgrondstoffen na de oogst tot consumentenproducten – zowel levensmiddelen als diervoeders voor menselijke en dierlijke consumptie.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 105

Detailhandel in kruidenierswaren

De grootste kruidenierswinkels ter wereld verkopen zowel non-foodproducten (“non-edible grocery”) als levensmiddelen. Volgens retailanalist Edge by Ascential zouden de wereldwijde consumentenuitgaven voor voeding en dranken in 2020 in totaal 8.271 miljard dollar (8,3 biljoen dollar) bedragen.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 115

Voedselbezorging

De Food Delivery-sector verwijst naar digitale, on-demand platforms voor het bestellen en betalen van bereid voedsel en, in toenemende mate, kruidenierswaren en andere detailhandelsartikelen. Restaurants/winkeliers vullen de bestellingen in en koeriers leveren ze binnen een voorgeschreven termijn af bij de klanten.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 123 and 124

Geselecteerde uittreksels uit het verslag

De volgende passages uit het rapport van The ETC Group spreken voor zich en behoeven geen commentaar.

Vandaag, te midden van een steeds toenemende bedrijfsconcentratie en een gebrekkige antitrustregulering, gebruiken sommige van ‘s werelds grootste bedrijven de door een pandemie veroorzaakte blokkering van de bevoorradingsketen en de inflatie als excuus om de prijzen op te drijven: een praktijk die bekend staat als “crisisprofijt”.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 6

Machtsspel: valse verhalen spinnen

Om hun marktdominantie te behouden, proberen de grote spelers van de industriële voedselketen actief de aandacht af te leiden van hun machtsgrepen door een vertekend beeld te schetsen van de wereldwijde voedsel- en landbouwsystemen. Dit was duidelijk tijdens de controversiële VN-top over voedselsystemen in 2021, waar Big Food-managers en hun handelsgroepen zich druk maakten over een voedselsysteem dat ‘gebroken’ was door klimaatverandering en pandemie; vervolgens verzekerden zij ons dat zij de enigen waren die het konden repareren, met een kant-en-klare agenda voor ‘transformatie van het voedselsysteem’.

Big Food probeert consequent het feit te ondermijnen dat ‘s werelds drie miljard inheemse en boerenproducenten – platteland en stad, vissers en veehouders – niet alleen een meerderheid van de wereldbevolking en de meeste ondervoeden ter wereld voeden, maar dat zij ook het grootste deel van ‘s werelds biodiversiteit creëren en behouden, waardoor inheemse en boerenproducenten de beste verdediging van de mensheid zijn tegen klimaatverandering.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 8

We stellen vast dat de Voedselbaronnen – waaronder gigantische handelaren, voedselverwerkers, kruideniers, technologen en financiers – doorgaan met het (her)ontwerpen en verfijnen van de Industriële Voedselketen, zodat ze deze steeds effectiever kunnen controleren en steeds meer waarde kunnen wegsluizen van producenten en de natuurlijke omgeving. Zij spekken hun eigen schatkist, terwijl zij mensen en dieren van slechte kwaliteit en meestal ongezond voedsel voorzien en daarbij de bodem en de biodiversiteit vernietigen.

Door de huidige industriële voedselketen hebben de grootste voedselbaronnen ter wereld meer economische macht dan de 3,6 miljard boerenfamilies, vissers en producenten samen. Dit is zeer inefficiënt, pervers en extractief.

Ons rapport wijst ook op drie kritische multisectorale trends die een toenemende controle over de industriële voedselketen door Big Ag, Big Data en Big Finance mogelijk maken.

  1. Nieuwe technologieën stellen de Voedselbaronnen in staat hun rijkdom en controle verder te consolideren, vooral via de digitalisering van de landbouw: ze zijn druk bezig met het promoten van digitaal gebaseerde en genetische technologieën en regelingen, ook als planeetbesparende techno-fixes, om de investeringen te maximaliseren.
  2. We zien de toenemende macht van Aziatische (vooral Chinese) Big Ag-levensmiddelengiganten.
  3. Tot slot vinden we dat de toenemende betrokkenheid van vermogensbeheerders bij voedsel en landbouw de schijn van concurrentie wekt, maar de werkelijke concurrentie vermindert.

Met de hulp van filantrokapitalisten zoals de Bill & Melinda Gates Foundation breidt het bereik van Big Tech voedsel en landbouw zich nu uit naar boeren en kleine boeren in het Zuiden, van plattelandsmarkten tot stedelijke megasteden. Maar de nieuwe vormen van controle en waarde-extractie die deze technologieën met zich meebrengen, dreigen de autonomie en de besluitvorming van de boeren verder te ondermijnen, terwijl ze mogelijk een nieuw tijdperk van landroof en nieuwe vormen van controle over kleine boeren vergemakkelijken en bespoedigen.

Food Barons 2022, ETC Group, September 2022, pg. 137 and 138

Mondiaal bestuur uit zich in corporatisme en de opkomst van conglomeraten. Een bijzonder voorbeeld van corporatisme en sociale controle is te vinden in wereldwijde voedselsystemen, de manieren waarop deze worden gemonopoliseerd en beheerd. En de controle en het beheer van de wereldwijde voedselvoorziening zijn al tientallen jaren een zakelijke en politieke prioriteit, met in de VS gevestigde conglomeraten voorop. Zoals Henry Kissinger opmerkte in 1970:


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Waarschuwing: Bill Gates heeft controle genomen over wereldwijde zaadproductie en opslag

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 maand geleden

Goed schrijfsel je ziet wat ze doen en waar ze naartoe willen.

Jerome
Jerome
1 maand geleden

Met raciale rechtvaardigheid wordt bedoeld dat blanken het veld moeten ruimen, volgens de extreem criminele Chabbad Lubavitch en Sabbatean Frankist joden. Eerst uit het sociale leven, later letterlijk. Daarna zijn de andere rassen aan de beurt. De zwarten en kleurlingen die nu misbruik maken van de situatie komen van een koude kermis thuis.

Johan P
Johan P
1 maand geleden

Ze flikkeren maar een eind op. Ik verbouw zelf de meeste groenten. Ik verzamel mijn eigen zaden van mijn eigen gewassen en ruil soms via een lokaal netwerk van mensen die hetzelfde doen.
En ik raad iedereen aan dat ook te doen.