Rusland zal waarschijnlijk niet in het aas happen: Het heeft het echte strategische voordeel op alle gebieden waarop het met de Oekraïense strijdkrachten te maken heeft.

Er is te veel “ruis” in het systeem, en dat vertroebelt het zicht.

Davos is altijd ‘raar’ geweest. Maar dit jaar waren de maffe aspecten zo duidelijk. Het WEF sterft voor het zijn plannen kan verwezenlijken, schrijft Alastair Crooke. De ‘visie’ lijkt steeds fantasierijker, en de hoogmoed – inherent aan de ‘gedragsconditionering’ om mensen de ‘juiste keuzes’ te laten maken – staat naakt, zichtbaar voor iedereen. De kloof tussen het leven zoals het in de praktijk wordt ervaren en het sombere recept van het WEF is nog nooit zo groot geweest. De kloof zal alleen maar groter worden naarmate de sterk dalende levensstandaard de overgrote meerderheid richt op onmiddellijkheid en het overleven van het gezin.

Men kan dit gebeuren afdoen als een curiositeit. Maar dat zou verkeerd zijn. Het schip van Davos heeft misschien een grote geloofwaardigheidsijsberg geraakt, maar het is nog niet gezonken.

Het feit dat Davos wegzinkt in griezelige idiosyncrasie is veelbetekenend – zeer veelbetekenend.

Klaus Schwab ziet zijn globalistische droom uiteenspatten – Medvedev verklaart Wereld Economisch Forum de oorlog

Het is belangrijk omdat het een discontinuïteit markeert in dat “vreemde koppel” van de Europese klimaatijveraars die samenwerken met de Amerikaanse en Britse neocon-Russofoben. Het was altijd al vreemd dat de Duitse Groene Partij – ooit anti-oorlog – zo’n fervent voorstander van oorlog met Rusland is geworden.

De ‘groene’ vleugel van de coalitie verzwakt. Maar we moeten verwachten dat de terugslag van het klimaat op de Groene Transitie zal toenemen, nu de levensstandaard blijft dalen in een tempo dat sinds WO2 niet meer is vertoond.

Intuïtief lijkt Davos dat er raar uitziet misschien een goede zaak. Maar pas op met wat we wensen – want het afbrokkelen van de ‘Groene’ vleugel laat de ideologen van de Amerikaanse hegemonie (de neocons) vrijer om de vrijgekomen ruimte in te nemen.

De oorsprong van het Davos/Reset-einde van dit kader was altijd al “schimmig”. De bedenker van het concept was nooit Team Schwab, maar David Rockefeller, voorzitter van de Chase Manhattan Bank, en zijn protegé (en later Klaus Schwab’s “onmisbare adviseur”), Maurice Strong.

William Engdahl heeft geschreven hoe “kringen die direct verbonden waren met David Rockefeller in de jaren zeventig een duizelingwekkende reeks elite organisaties en denktanks lanceerden. Deze omvatten de neo-Malthusiaanse Club van Rome; de door het MIT geschreven studie ‘Grenzen aan de groei’; en de Trilateral Commission”:

“In 1971 publiceerde de Club van Rome een zeer gebrekkig rapport, Grenzen aan de groei, dat het einde van de beschaving voorspelde, als gevolg van bevolkingsgroei in combinatie met uitputting van de hulpbronnen. Dat was 1971. In 1973 presenteerde Klaus Schwab op zijn derde jaarlijkse Davos, Grenzen aan de Groei als zijn [toekomstvisie], aan de verzamelde bedrijfsleiders. In 1974 stelde de Club van Rome’s Turning Point vervolgens dat “onderlinge afhankelijkheid zich moet vertalen in een afname van onafhankelijkheid”: Nu is het tijd om een masterplan op te stellen [voor] een nieuw mondiaal economisch systeem.

Het was Maurice Strong, Rockefellers protegé, die als voorzitter van de Earth Day VN-conferentie van Stockholm in 1972 een economische strategie van bevolkingsvermindering en verlaging van de levensstandaard over de hele wereld propageerde om “het milieu te redden”. Als secretaris-generaal van de VN-conferentie van Rio gaf Strong opdracht tot het rapport van de Club van Rome waarin werd toegegeven dat de bewering over de opwarming van de aarde door CO2 slechts een verzonnen list was om verandering af te dwingen: De echte vijand is de mensheid zelf – wiens gedrag moest worden veranderd. De afgevaardigde van president Clinton in Rio, Tim Wirth, gaf hetzelfde toe: “We moeten het probleem van de opwarming van de aarde aanpakken. Zelfs als de theorie van de opwarming van de aarde fout is, zullen we het ‘juiste’ doen in termen van economisch beleid”.

Het punt hier is dat het recept van Rockefeller-Davos altijd een zwendel was om een nieuwe financiële zeepbel op te blazen om het project van de dollarhegemonie overeind te houden. De wereld stapt echter over van het recept van Davos voor een unitair wereldbestuur naar decentralisatie en multipolariteit – op zoek naar de renaissance van autonomie, historische waarden en soevereiniteit. Op het WEF dit jaar was het duidelijk: Davos is passé.

Het belangrijkere effect echter, dat vaak wordt gemist, is het belang van “de Agenda mislukking” op de financiële oorlog: Het ‘nieuwe economische systeem’ van Davos voorzag in een vloedgolf van uitgaven voor hernieuwbare technologie; voor subsidies (zoals CO2-kredieten) en voor het vloeibaar maken van de overgang. Het ging om het uitbroeden van een nieuwe zeepbel, gebaseerd op nieuw geld zonder kosten (bekend als MMT).

Daarom zijn bedrijven als Blackrock en de oligarchen zo enthousiast over Davos. De komst van hoge rentetarieven maakt de nieuwe “zeepbeloptie” echter effectief kapot – precies op het moment dat de westerse wereld aan de vooravond staat van een ernstige economische krimp.

‘Toevallig’ – op dit moment dat Davos instort- kwam er een rauwe, afleidende herrie op gang: Abrams M1’s en Leopards voor Oekraïne. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock verklaart dat Duitsland en de EU-familie “in oorlog zijn met Rusland“. Het lawaai slaagt er, zoals gewoonlijk, in een breder beeld te verdoezelen.

Ja, punt een, we hebben mission creep: We sturen geen offensieve wapens, maar dat deden zij wel. We sturen geen lange-afstandswapens M777), maar toen deden ze het wel. Wij sturen geen meervoudige raketlanceersystemen (HIMARS), maar toen deden ze het wel. We sturen geen tanks, maar nu wel. Geen NAVO laarzen op de grond, maar die zijn er al sinds 2014.

Punt twee: Kolonel Douglas Macgregor, voormalig adviseur van een Amerikaanse minister van Defensie, zegt dat de stemming in Washington opmerkelijk is veranderd: DC snapt het – de VS verliest de proxy-oorlog. Dit feit, zegt Macgregor, blijft echter nog steeds “onder de radar” bij de reguliere media. Het belangrijkste punt dat Macgregor maakt is dat deze late “bewustwording” van de realiteit de houding van de neocons haviken niet verandert. Zij willen escalatie (net als een kleine factie in Duitsland – de Groenen; evenals een leidende factie in Polen en, zoals gewoonlijk, de Baltische staten).

En Biden heeft zich omringd met oorlogshaviken van het State Department.

Punt drie: de tegendraadse ‘realiteit’ is dat de ‘geüniformeerde’ militairen van Europa het ook ‘snappen’: dat Oekraïne aan het verliezen is, en zich nu grote zorgen maken over het vooruitzicht van escalatie – en van een oorlog die Oost-Europa overspoelt. De tanks hebben niets te maken met hun berekeningen over de uitkomst van de oorlog.

De professionals weten dat de Abrams of Leopards het verloop van de oorlog niet zullen veranderen, en ook niet zullen arriveren voordat het te laat is om nog iets te veranderen. Het Europese militaire kader wil geen oorlog met Rusland: Zij weten dat de EU niet over de nodige capaciteit beschikt om een oorlog tegen Rusland langer dan een zeer klein tijdsbestek vol te houden.

In Duitsland (en elders in Europa) verharden de publieke opinie en belangrijke delen van de elite zich in hun verzet tegen de oorlog. Men vreest dat de nadruk op het sturen van Duitse tanks, met hun donkere symboliek van bloedige veldslagen uit het verleden, bedoeld is om elk vooruitzicht op toekomstige Duitse betrekkingen met Rusland – voorgoed – te begraven.

Deze oorlog wordt niet gevoerd tegen Moskou, maar om de Europese Unie te verzwakken

Bovendien vrezen Duitse militairen dat een falend Oekraïens leger terug zal vallen naar de Poolse grens – en er zelfs overheen – voordat de tanks zijn geleverd. De tanks zouden dan door het Poolse leger worden geabsorbeerd. In deze militaire kringen wordt gedacht dat dit wel eens de uiteindelijke bedoeling van de neocons zou kunnen zijn: Polen, dat al een leger van 200.000 man mobiliseert, zou de nieuwe proxy worden (en het grootste leger in Europa) in een bredere Europese oorlog tegen Rusland.

Het is begrijpelijk dat de Duitsers zich zeer ongemakkelijk voelen. Een recent verslag van de Poolse editie van het Duitse Die Welt – gebaseerd op gesprekken met Poolse diplomatieke bronnen, waaronder een hoge ambtenaar van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken – meldde dat “elke dag Poolse politici zeggen wat de vertegenwoordigers van Duitsland of Frankrijk gewoonlijk niet durven te zeggen, en zo een van de doelen van de oorlog formuleren, namelijk dat Rusland onvoorwaardelijk zoveel mogelijk verzwakt moet worden. Ons doel is Rusland voorgoed te stoppen. Een verrot compromis mag niet worden toegestaan”. En verder: “Een bestand op Ruslands voorwaarden zou slechts leiden tot een pauze in de gevechten, die slechts zou duren tot Rusland zich herstelt”, verklaarde de hoge diplomaat.

Laten we dit perspectief dus omdraaien en het van de andere kant bekijken. Natuurlijk is het Oekraïne-conflict een caleidoscoop van bewegende vormen – maar er zijn enkele handvatten waarop men zich kan vastgrijpen, voor stabiliteit.

De as van staten “in oorlog met Rusland” staat aan de rand van een economische afgrond. De levensstandaard daalt in het snelste tempo sinds WO2. Woede, die traag opkomt, laait nu op. De Britse en EU politieke klasse hebben geen antwoorden op deze crisis. De heersende klasse probeert zich afzijdig te houden en vertrouwt erop dat het volk alle “dingen” zal accepteren: Stijgende prijzen, banen die door hogere energiekosten worden weggeconcurreerd, lege plekken in de winkelschappen, de energie black-outs – en de disfunctionele systemen (d.w.z. op luchthavens en in transportsystemen) die het soepel functioneren van de maatschappij in de weg staan. Hetzelfde geldt voor de Amerikanen.

De sukkels die belast zijn met het beheer en de werking van “het systeem” zijn in de war. Hun (hoge) gevoel van eigenwaarde berustte tot nu toe op het uiten van “juiste standpunten” en het omhelzen van de “voorgeschreven oorzaken” – meer dan op het tonen van enige bijzondere bekwaamheid in hun werk. Nu weten ze niet meer wat ze moeten zeggen, of welke zaak ‘juist’ is. Verhalen vallen uit elkaar; de onthullingen op Twitter hebben het vroegere ‘evenwicht’ verstoord.

Het regime in Kiev staat ook aan de rand. Het bereikt de rand van het militaire moreel – en van de aanvoer van capabele mannen. Het is financieel blut. In een van de boodschappen die het hoofd van de CIA, Bill Burns, tijdens zijn recente bezoek afgaf, werd naar verluidt gewaarschuwd dat Kiev tot juli op de financiële steun van Washington kan rekenen – maar dat de financiering daarna een dode letter zal zijn.

Kolonel Macgregor suggereert dat de levering van “tanks” bedoeld was om “het lijden te verlengen” – d.w.z. meer “optiek” totdat (vermoedelijk) een zondebok kan worden aangewezen die de schuld kan dragen voor een eventueel Oekraïne-debacle. Wie zou dat kunnen zijn? Wel, de geruchtenmolen laat doorschemeren dat de Biden Classified Documents saga een list is die moet leiden tot het vertrek van Joe Biden vóór de Democratische voorverkiezingen.

Wie weet … Maar wat duidelijk is, is dat er in de VS een factie is, die zich net als de Europeanen verzet tegen de neiging van het Biden-team tot escalatie. De Europeanen vrezen een kinetische oorlog in Europa, terwijl de Amerikaanse factie meer bang is voor het vooruitzicht van een financiële melt-down, mocht de oorlog zich uitbreiden.

Natuurlijk wil ook Moskou geen grotere oorlog – hoewel het zich op zo’n geval moet voorbereiden.

Moskou zal ook beseffen dat de aanhoudende westerse militaire provocaties (d.w.z. de drone-aanvallen op de Krim) gretig worden aangegrepen door de haviken in de hoop een Russische escalatiestap uit te lokken. De haviken beweren namelijk dat het uitblijven van een dergelijke vergelding door Rusland wordt aangevoerd als bewijs van zwakte – en rechtvaardigt het zetten van een kwalitatieve stap verder, in volgende provocaties.

Het is echter onwaarschijnlijk dat Rusland in het aas zal happen: Het heeft het echte strategische voordeel op alle gebieden waarop het met de Oekraïense strijdkrachten te maken heeft. Terwijl het Westen slechts een kortstondig optisch escalatievoordeel heeft.

Team Poetin heeft de speelruimte om eventuele escalatiestappen (bij wijze van vergelding) in miniforme banen te leiden, om te voorkomen dat de strijders in Washington hun gehoopte ‘Pearl Harbour’-penning krijgen (zoals toen de Amerikaanse vloot voor anker werd achtergelaten als doelwit voor een Japanse aanval).


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De zelfbenoemde Davos “elites” zijn bang – Heel erg bang

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Edwin Vissers
Edwin Vissers
1 maand geleden

J€W$ Mass Migration Plans

Netanyahu and the Laws of Killing ‘Goyim’Israel is becoming a racist society, in which the prime minister of a country that was founded after the murder of Jews salutes a rabbi who supported a work on the laws of killing non-Jews.

J€W$ Mass Migration Plans
https://odysee.com/@I-Rabbi-T:3/J%E2%82%ACW–Mass-Migration-Plans:d?r=41m4rFahVB8YcWfTKZkND3udWuic7ebC

Dit gaat een dure begrafenis worden !

Edwin Vissers
Edwin Vissers
1 maand geleden

Oorlog met Rusland ?

https://www.artnews.com › art-news › news › medusa-metoo-sculpture-luciano-garbati-controversy-1234573326
Medusa Sculpture Installed Across from New York’s Criminal Courthouse …The sculpture, titled Medusa With the Head of Perseus, is by Argentine-Italian artist Luciano Garbati, and it will be installed in the park facing the New York County Criminal Court, where…

Dit medusa 666-beeld beest is met opzet met opzet in het LAW-gerechtsgebouw NYC (het hart / de kern) geplaatst, het is een teken om te zeggen; “Onze (hun) demonische WETTEN zullen Gods wetten terzijde schuiven” – misschien verwijst het naar het feit dat ze een verklaring zijn voor hun “Noachitische wetten” en “shariawetten”? Wat de reden ook is, we kunnen er zeker van zijn dat het voor snode doeleinden is om als wapen tegen alle volgelingen van Christus te worden gebruikt.

Ruth Bader Ginsberg geboren op 15 maart aka 666 – een beest!

Ruth = “verdriet, ellende”. De naam Ruth wordt opzettelijk gebruikt omdat God de integriteit en ijver van Ruth eert door haar te verweven in het grote verhaal van redding. Ruth was trouw aan God. Ze werd een voorouder van de toekomstige koning van Israël. Ruth is een symbool van blijvende loyaliteit en toewijding. Ze vertrouwde haar leven aan God toe.

Bade = “bewust maken of baden”.

Ginaberg = “Vesting ommuurde stad”

Het beeld is 18ft (666), niets verbaast ons daarmee. 666 is het beest en zijn merkteken/nummer.

Roe = spawn (van de duivel) kikkers oftewel demonische spirts.

Wade = “binnenvallen, doordringen” – invasie van demonische spawn van de duivel? Wade = door een medium gaan, ook wel een kanaal genoemd, (kanaal) om het over te steken – misschien oversteken van de spirituele dimensie naar het fysieke (een lichaam binnengaan, om het te bezitten?). De body snatchers.

Deze feministen zijn erg gevaarlijk….Ik noem ze “wolven”, die proberen het menselijk leven te vernietigen, dat een ziel/geest heeft – van God gegeven – een geschenk van het leven! Hun haat tegen het door God gegeven leven is ongelooflijk. Ze willen echt niet meer dat Gods kinderen op natuurlijke en organische wijze op deze aarde worden geboren, die worden geboren uit liefhebbende en castrerende vrouwen. Alle “kinderen” zullen geboren worden in capsules, in laboratoria, reageerbuizen, enz. – allemaal kunstmatig gemaakt, dus ze zijn gemaakt naar het beeld van hun vader, Satan. Ze zeggen arrogant; “mijn lichaam, mijn keuze” maar wie heeft ze dat lichaam gegeven, weten ze dat niet? “Je bent niet van jezelf”? (1 Korintiërs 6:9)

@1:28 De woorden “soevereiniteit en autonomie” sprongen er echt uit voor mij…

Autonomie

zelfstandig naamwoord
1.
het recht of de voorwaarde van zelfbestuur
“tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog kreeg Canada meer autonomie van Groot-Brittannië”
2.
(in Kantiaanse moraalfilosofie) het vermogen van een agent om te handelen in overeenstemming met objectieve moraliteit in plaats van onder invloed van verlangens.

Zelfbestuur = Crowley’s wet van Thelma “Doe alsof je wilt” en ze noemden zelfs dat afschuwelijke standbeeld van medusa “NU”! Nu = 16/7 Gods getal van perfectie. Deze mensen denken dat ze ‘perfectie’ kunnen bereiken door onze hemelse Vader te verloochenen door zelfredzaam te worden ‘doe wat je wilt’ om hun eigen god te worden! Hun eigen soevereiniteit hebben – zich gesterkt voelen door hun eigen gerechtigheid, een egoïstische houding van het type ‘Zij heersen’, niemand anders, alleen zij. Opstand is niet eens het woord voor die demonen!

De naam Shahzia betekent “zeldzaam, kostbaar, uniek of zelfs geurig” – Sikander betekent “krijger, verdediger” – haar naam zegt het eigenlijk al, niets anders dan een opstandige geest van Satan zelf. De naam “Sikander” is ook gekoppeld aan Alexander de Grote, de Perzen noemden hem deze naam. En Alexander was een krijger – een demon!

We zullen de nihilisten en de atheïsten ontketenen, en we zullen een formidabele sociale catastrofe veroorzaken die in al zijn verschrikkingen de naties duidelijk zal laten zien wat het effect is van absoluut atheïsme, de oorsprong van wreedheid en van de meest bloedige onrust. https://ia601900.us.archive.org/16/items/albert-pike-letter-to-mazzini/Albert%20Pike%20Letter%20to%20Mazzini.pdf
Derde Wereldoorlog was gepland op het feest van Lucifer, 15 augustus 1871.
Het Medusa-beeld verschijnt met nihlisme; het plan is om het nihlisme te ontketenen; de afwijzing van alle religieuze en morele principes, in de overtuiging dat het leven zinloos is. In Freuds interpretatie “Onthoofden = castreren”….
De angst voor Medusa is dus een angst voor castratie die gekoppeld is aan het zien van iets. “Toen we vrouwen vroegen hoe vrouwelijke woede er voor hen uitziet, was het altijd Medusa, het slangenharige monster uit de mythe, die in me opkwam… In het ene interview na het andere kregen we te horen dat Medusa ‘de meest gruwelijke vrouw ter wereld’ is. ‘.

Medusa is ook een aanfluiting voor God. Exodus 33:20 “Maar hij zei: je kunt mijn gezicht niet zien, want niemand zal mij zien en leven.”! Zie ook 1 Korintiërs 1:29.

Medusa = Gorgo Wat betekent “De grimmige/vreselijke”! Doet denken aan de passage Jesaja 25:5 “De tak van de verschrikkelijken zal neergehaald worden.” Het 666 beestbeeld van de gouden (lucifer – gouden kind) medusa is “Gracing” madison square park. Nog een aanfluiting van Gods geschenk van Genade. (Efeziërs 2:8-9)

” De kruisende paden van kometen Hale-Bopp en Hyakutake en de links naar medusa”

De paden die in 1996 en 1997 in de lucht werden getraceerd door de “met het blote oog” kometen “Hyakutake” en “Hale-Bopp” kruisen elkaar. In 1997 werd een belangrijke waarneming gedaan, namelijk dat de twee kometen precies één zonnejaar na elkaar het snijpunt bereikten. Wanneer de timing van hun elkaar kruisende paden grondig wordt onderzocht, komt de buitengewone datering van de 13e dag van de 1e maand naar voren als het middelpunt van hun aankomst op dat kruispunt. Van oudsher is het verschijnen van een komeet geaccepteerd als een ‘slecht voorteken’. Dat vindt in dit geval zeker steun wanneer de oude betekenis van de plaats van kruising wordt meegewogen in lang gekoesterde tradities, identificeer de nabije ster als de meest kwaadaardige ster aan de hemel!

Komeet Hyakutake werd nagesynchroniseerd; “De grote komeet van 1996.” Komeet Hale-Bopp werd nagesynchroniseerd; “The Great Comet of 1997”, en het was misschien wel de meest waargenomen komeet van de 20e eeuw. Dit zeldzame en spectaculaire hemellichaam was 18 maanden zichtbaar met het blote oog en verdubbelde het vorige record van de Grote Komeet uit 1811. Net nadat Hale-Bopp het perihelium was gepasseerd (het dichtst bij onze zon tijdens zijn baan) arriveerde het waar Hyakutake was geweest precies een jaar eerder. Wat zo opmerkelijk is, is dat deze kruising van paden op dezelfde dag van het jaar plaatsvond.

Op de kalender van de Heer vertegenwoordigt die dag, 11 april, twee verschillende data op de kalender van de Heer. Toen Hale-Bopp het pad van Hyakutake kruiste, was het de 4e dag van de 1e maand, volgens mijn beste berekeningen, gecontroleerd en opnieuw gecontroleerd. (Aangezien ik geen betrouwbare documentatie heb gevonden van de kalender van de Heer die zo ver teruggaat, heb ik mijn archiefverzameling van bevestigde gegevens gebruikt om een projectie te maken. Al dit gedoe is gebaseerd op het bereik van datums waarop de 1e maand kan beginnen, en het bereik van wanneer de nieuwe maan kan worden waargenomen, wat factoren is in het % verlichting en de vertraging tussen zonsondergang en maansondergang. Het helpt verder om te weten dat de volle maan altijd op de 13e of 14e dag is.) Een jaar eerder was Hyakutake daar geweest , op de 22e dag van de 1e maand. De 13e dag komt naar voren als het middelpunt. (22-9=13 en 4+9=13) Hyakutake arriveerde op het snijpunt in 1996, 9 dagen na de 13e, en Hale-Bopp arriveerde een jaar later, 9 negen dagen voor de 13e. Het feit dat de paden elkaar op dezelfde exacte dag op de populaire kalender kruisten, verzekerde dat deze kwestie onze aandacht zou trekken. Het steekt uit als een zere duim.

Deze twee opmerkelijke “slechte voortekenen” kometen kruisten elkaar op een tijd en op een plaats die de vijand van de Messias betekent. Het algemene gebied is het sterrenbeeld, bekend als Perseus, dat wordt afgebeeld als een man met een zwaard omhoog gehouden en het afgehakte hoofd van de Gorgon “Medusa” in zijn andere hand.

Als je de in kaart gebrachte paden van de twee kometen over elkaar legt, zie je dat er een X wordt gevormd omdat de paden bijna loodrecht op elkaar staan. Op de foto staat het afgehakte hoofd van wat de Grieken Medusa noemden, zoals in het vizier van een richtkijker. Knal. Precies tussen de ogen. De Hebreeuwse naam voor het hoofd van medusa is “Rosh Satan”, wat “het hoofd van de tegenstander” betekent. Andere namen ervoor zijn ‘Al Ghoul’ – ‘de boze geest’ en ‘Al Oneh’, ‘de onderworpene’.
De Beta-ster in Perseus bevindt zich zeer dicht bij de kruising van de komeet in Rosh Satan. De naam is ‘Algol’ (zoals een algoritme?) wat ‘rondrollen’ betekent. Het Starlore-handboek zegt dat, volgens de traditie, “Algol” de meest kwaadaardige ster aan de hemel is. Deze ster is met name een variabele ster, die elke 69 uur wisselt tussen een helderheid van de vierde en de tweede magnitude. Dit is een van de vele veranderlijke sterren met namen die de vijanden van God aanduiden. De betekenis van de plaats van de kruising van de paden van deze “slechte voortekenen” is niet dubbelzinnig.

De loodrechte kruising van de twee komeetpaden nabij Algol lijkt ook op een kruis, gevormd tussen de ogen of in het voorhoofd van Rosh Satan! Dat is nogal bekende symboliek, nietwaar? De verschijning van het kruis spreekt van de kerk, waarmee het Beest geïdentificeerd zal worden. (1 Johannes 2:19) De verschijning van het kruis op het voorhoofd spreekt ook van het “merkteken van het beest” in het voorhoofd van zijn volgelingen (Openbaring 13:16).

Het is geen verbeeldingskracht om het kruisen van de paden van de kometen te interpreteren als een voorbode van de komst van de wetteloze. Het is een feit dat de kometen elkaar kruisten in het gebied van de hemel dat in het Hebreeuws bekend staat als “Rosh Satan” – het hoofd van Satan, waar de dichtstbijzijnde heldere ster lang is geïdentificeerd als de meest kwaadaardige ster aan de hemel. Het is een feit dat hun gedeelde aankomsttijd op die ongunstige oversteekplaats onze aandacht trok. Uit een zorgvuldige overweging van de kalender van de Heer komt naar voren hoe de 13e dag van de 1e maand het gemiddelde of middelpunt is van hun aankomsttijden. Wat we in deze studie hebben geleerd van de bijbelse modellering van de 13e dag van de 1e maand, is dat deze 1

Medusa bevindt zich in Milton’s “paradise lost”.

https://www.jstor.org/stable/30032053

Ik ben ook vreemde verhalen “dienaar van Satan”…

https://www.fadedpage.com/showbook.php?pid=20211136

Satan en medusa – de symboliek…

Medusa en Marie zijn de duivel en de engel van Franken Stein….

Anneken
Anneken
1 maand geleden

Rusland is bedrogen door Merkel en Macron. Door het akkoord van Minsk werd Poetin aan het lijntje gehouden. Maar die schaakmeester gaat niet verliezen, hij weet ook dat velen in Europa en Amerika tegen deze proxy-war zijn. Ophouden met dat fascistische Oekraïne te steunen, anders gaat Europa ten gronde.