De afgelopen week hebben we artikelen gepubliceerd over twee populaire figuren die voorstander zijn van ontvolking: Jane Goodall en David Attenborough. Voor degenen die hun ideologieën onderschrijven of verdedigen, is dit artikel bedoeld. De ontvolkingsagenda heeft zich lange tijd achter de schermen genesteld en komt nu in de openbaarheid en wordt mainstream. Als u het niet herkent, het afwijst en het aan de kaak stelt, kunt u het volgende slachtoffer worden, meldt The Expose.

Tijdens een interview met de Wereld Gezondheidsraad vorige maand, besprak Dr. Mike Yeadon de tirannie en ontvolking waarmee we geconfronteerd worden en wat we eraan kunnen doen.

“Het ergste dat kan gebeuren is dat we eindigen als slaven en de meesten van ons dood … Tenzij we in staat zijn om meer mensen bewust te maken van deze [zaak] en als we dat doen, kunnen we winnen … We kunnen hun actie afleiden [en] vertragen.”

Rond dezelfde tijd, op Telegram, deelde hij onderstaande video vergezeld van een commentaar. Zijn commentaar bevatte de volgende opmerkingen:

“Dit is een nuttige verzameling opnames die illustreren dat de zelfbenoemde elites zeker wensen dat er veel minder mensen op de planeet zijn. Ze hebben zeker de mythe van overbevolking gecreëerd, sinds de late jaren 1960, en dat is een niet aflatende focus. De valse wetenschap en modellen van de Club van Rome zijn daar een belangrijk onderdeel van. We zijn niet overbevolkt volgens enige betrouwbare maatstaf. De wereldbevolking is op de meeste plaatsen dichtbij of over haar maximum, en het zal snel afnemen tegen het einde van de eeuw.

“Klimaatverandering is een ander aandachtspunt voor kwaadaardige financiers. Je kunt nauwelijks bewegen zonder te stuiten op een andere leugen over de menselijke invloed op de gemiddelde oppervlaktetemperatuur. We warmen de planeet niet op. Atmosferische CO2 is net van zijn geologische dieptepunt af. Was het veel lager gedaald, dan was het plantenleven mislukt en daarmee ook het dierenleven. Met toegenomen CO2, is het enige onbetwistbare verschil dat de wereld iets groener is sinds de late jaren 1960.

“Het wereldplan van de elite is onuitsprekelijk kwaadaardig.”

Coronavirus Plushie: The Crazy Idea That Rich, Powerful “Elites” Would Ever Try to Reduce the World’s Population (see links under video),, 19 November 2022 (10 mins)

Hieronder staan enkele aantekeningen die een beetje context geven aan het begin van het gedeelte van James Corbett in de video hierboven. Aan het eind van het artikel staat een lijst met de bronnen van de video.

Paul Erhlich

Paul Erhlich was de oprichter en eerste voorzitter van de organisatie Zero Population Growth. Hij werd gezien als een expert in bevolkingsbiologie, ecologie, evolutie en gedrag, en in 1977 had hij meer dan 600 artikelen en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd.

Sanjeev Sabhlok schreef dat Ehrlichs haat voor de mensheid alleen al bleek uit de titel van zijn boek “The Population Bomb” uit 1968. Onder de oplossingen die in het boek werden voorgesteld was bevolkingscontrole, met inbegrip van “diverse vormen van dwang” die gebruikt moesten worden als vrijwillige methoden zouden falen.

Het boek stelde ook dat “[in] de jaren 1970 honderden miljoenen mensen zullen verhongeren, ondanks alle crashprogramma’s die nu worden opgestart”. Niet gekalmeerd door de totale mislukking van al zijn voorspellingen, verkneukelde hij zich in een interview in 2014 over het vooruitzicht dat het zo slecht zou kunnen gaan dat mensen kannibalen worden. “Niets zou hem meer plezier doen dan de armen die elkaar opeten,” schreef Sabhlok.

In de jaren zeventig was Ehrlich co-auteur van het boek ‘Ecoscience: Population, Resources, Environment‘. Net als in het vorige boek worden in dit boek verschillende vormen van verplichte sterilisaties genoemd als oplossing voor de “bevolkingscrisis.”

Verdere bronnen:  Meet Paul Ehrlich, Pseudoscience Charlatan, The Corbett Report, 6 juni 2018.

Club van Rome

De Club van Rome is beschreven als een crisisdenktank die gespecialiseerd is in het creëren van crises. Het hoofddoel van deze denktank was het formuleren van een crisis die de wereld zou verenigen en ons zou conditioneren tot het idee van mondiale oplossingen voor lokale problemen. Het doel: de wereldbevolking met minstens tweederde verminderen.

Volgens Sanjeev Sabhlok is de specifieke kwestie van klimaatalarm ontstaan in het kader van de Club van Rome van 1968 en zijn rapport “Grenzen aan de groei” van 1973. Tijdens een vergadering in 1973 sprak de voorzitter van de Club van Rome, Aurelio Peccei, over dit rapport. “Als gevolg van stress met een groeiende bevolking en niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen werd geconcludeerd dat de planeet behoefte had aan een mondiaal beheer om voor de planeet te zorgen,” zei Peccei. Deze ideologie vond haar weg naar het manifest van Davos en het Wereld Economisch Forum besloot dat de “elites” van de wereld de rol van rentmeesters van de planeet op zich zouden nemen.

Twintig jaar later, in 1991, besprak de Club van Rome de mondiale problemen in een boek genaamd ‘The First Global Revolution’, geschreven door Alexander King en Bertrand Schneider. Onderwerpen die in dit boek aan de orde komen zijn onder meer de beheersing van de opwarming van de aarde: de noodzaak om de wereldwijde uitstoot van kooldioxide te verminderen, herbebossing aan te moedigen, traditionele vormen van energie te behouden en alternatieven te ontwikkelen. Het verklaart dat al deze vermeende “gevaren” worden veroorzaakt door de mens:

Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke in aanmerking zouden komen … Al deze gevaren worden natuurlijk veroorzaakt door menselijk ingrijpen en alleen door een andere houding en een ander gedrag kunnen ze worden overwonnen.

The First Global Revolution, Chapter V: The Vacuum, The Common Enemy of Humanity is Man, pg. 114

De Club van Rome beschrijft zichzelf als volledig structuurloos, met uitzondering van een 8-koppig uitvoerend comité dat oorspronkelijk werd geleid door Aurelio Peccei en Alexander King. Het aantal leden is beperkt tot 100. Een van de medewerkers was Maurice Strong, die wordt beschouwd als de peetvader van de klimaatveranderingsagenda. Hij was een misantroop en had als zodanig een afkeer van mensen. In zijn autobiografie uit 2000 droomde Strong van de dag waarop tweederde van de wereldbevolking zou kunnen worden weggevaagd.

De Club van Rome en de aan haar gelieerde organisaties blijven actief en opereren achter de schermen. Er bestaat een machtig netwerk van mensen die vastbesloten zijn de propaganda voor klimaatalarm te gebruiken als instrument om de landbouwproductiviteit te beperken en het energieverbruik van de armen te verstikken. Al Gore is wellicht de bekendste, maar de groep omvat talloze “wetenschappers” die graag met gegevens knoeien, in de schaduw opereren om de feiten te verdraaien en het publiek te misleiden.

Laatste gedachten

Het is verbazingwekkend dat met alle middelen en ervaring die deze mensen beweren te hebben, ze niet in staat zijn om andere oplossingen voor “klimaatverandering” te vinden dan ontvolking. Het doet je beseffen dat ze geen oplossingen willen vinden voor de problemen die ze zien. Ze hebben liever de “oplossing” en proberen ons een reden te verkopen om erin te trappen.

Michael Snyder schreef over een studie van november 2019, de dag nadat deze was gepubliceerd. In de studie stond: “Wij verklaren, met meer dan 11.000 ondertekenaars van wetenschappers uit de hele wereld, duidelijk en ondubbelzinnig dat de planeet Aarde wordt geconfronteerd met een klimaatnoodtoestand … Precies 40 jaar geleden kwamen wetenschappers uit 50 landen bijeen op de Eerste Wereldklimaatconferentie (in Genève 1979) en waren het erover eens dat alarmerende trends voor klimaatverandering het dringend noodzakelijk maakten om te handelen.”

De studie bepleitte wereldwijde bevolkingsbeperking als een van de oplossingen voor de “klimaatnoodsituatie” en riep openlijk op tot een vermindering van de menselijke bevolking. “Dit is altijd het eindspel geweest voor de klimaatveranderingscultus,” schreef Michael Snyder, “maar nu wordt er een grote druk uitgeoefend om het publiek te laten geloven dat er een ‘wetenschappelijke consensus’ bestaat dat dit noodzakelijk is.”

De voor de hand liggende vraag die we ons allemaal zouden moeten stellen is: Waarom geven voorstanders en ware gelovers van de ontvolkingsagenda om “de planeet te redden” niet het goede voorbeeld en beginnen ze niet met zichzelf te ontvolken? Het antwoord is eenvoudig. Bevolking is niet het probleem. Het probleem is hebzucht.

Zoals Snyder met 45 quotes aangeeft, is bevolkingsbeperking al heel lang een obsessie van de mondiale “elite”. Lang voordat “opwarming van de aarde” en “klimaatverandering” populair werden, droomden degenen aan de top van de sociale piramide al van het drastisch ruimen van de kudde.

Er zijn een paar mensen die meer geld hebben dan er in vele levens kan worden uitgegeven. Voor deze weinigen is geld niet meer genoeg om tevreden te zijn, dus willen zij alles bezitten, controleren en beheersen. Maar de bevolking is te groot om het niveau van controle te bereiken dat zij wensen. Dus, in hun gedachten, moeten ze de wereld ontdoen van de “overtollige” of “nutteloze eters”, zodat de bevolking “duurzaam” wordt. Met andere woorden, de bevolking zo klein maken dat elk aspect van elk leven gemakkelijk en duurzaam door hen gecontroleerd kan worden. Hun hebzucht en fantasievolle dromen om als goden te zijn is onverzadigbaar en kent geen grenzen.

Climate and Capitalism onderzocht de duistere geschiedenis van bevolkingscontrole en citeerde Matthew Connelly’s Fatal Misconception. Connelly beschreef wat er gebeurt wanneer machtige, invloedrijke groepen besluiten dat andere groepen mensen “overtollig” zijn. “Dit is een verhaal over hoe sommige mensen hebben geprobeerd anderen te controleren zonder zich aan iemand te hoeven verantwoorden,” zei Connelly. “Ze konden meedogenloos en manipulatief zijn op manieren die schokkend waren en zijn.”

Helaas zal het effect van de campagnes van deze groepen op degenen die erin trappen, op zijn minst de kritiekloze mensen ervan overtuigen dat ontvolking een noodzakelijk kwaad is, zodat elke actie van ontvolkingsdeskundigen om hun agenda uit te voeren niet als een misdaad zal worden gezien. En in het ergste geval zullen de kritieklozen hun slachtoffers worden nadat ze de dood van velen mogelijk hebben gemaakt. Trap er niet in, degenen die de wereld willen ontvolken liegen – het zijn criminelen.

Video bronnen:


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De plannen van de demonen die de wereldwijde ontvolkingscampagne leiden, zijn bekend

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over:

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Peterus
Peterus
2 maanden geleden

Onze volksvertegenwoordigers ( op een enkele na) zijn volksverraders en maken zich schuldig aan volksverraad, en het dealen met vreemde mogendheden zoals; WEF, EU, WHO ,UN, IMF, WORLD BANK, BIS.

HET VOLGENDE MOETEN MENSEN ZICH EENS AF GAAN VRAGEN !!

Het volk heeft NOOIT ingestemd om onze soevereiniteit weg te geven aan deze particulieren criminele organisaties.

WIE heeft ooit de koning benoemd.

Volgens alle ” officiële ” stukken bij de Gratie God’s maar ze kunnen dat document niet tonen !

Ergens in 1700 of 1800 schijnen z’n 400 elite de koning benoemd te hebben. Maar hebben die 400 elite de bevoegdheid om dat namens het hele volk te doen ?

Dan is er nog het DNA dat dit ” koningshuis ” weigeren te laten controleren !!

Volgens de rekenkamer is 70% van ons belastinggeld niet te achterhalen waar dat blijft !

De Rechtspraak heeft tijdens de corona tijd maar ook met Joris Demmink duidelijk hun door en door corrupte criminele bestaan laten zien.

Nederland heeft daarom ook geen Constitutioneel Hof.

Nederland is een bananenrepubliek, regering, de Rechtspraak, koningshuis, banken, msm, multinationals, belastingdienst, RIVM, is samen de allergrootste criminele organisatie.

Qvic
Qvic
2 maanden geleden
Antwoord aan  Peterus

Nederland als land bestaat officieel niet eens, de naam van het zogenaamde land is een handelsnaam. Het commerciële bedrijf wat in Amerika gevestigd is en een postzone hier heeft noemen we Staat der Nederlanden. De zogenaamde koning is de enige aandeel houder van dat bedrijf. Bij onze geboorte aangifte is onze naam gestolen en zo een fictieve entiteit aangemaakt met een opvolgend nummer. Dat we een natuurlijk persoon noemen met een burger service nummer. De levende geborene is vanaf toen dood verklaard en zo alsware omgedoopt dat hij/zij die natuurlijke persoon werd. Die fictieve entiteit is alsware een bedrijf, die onder de coöperatie Staat der Nederlanden valt. Met deze fictieve constructie is iedere natuurlijke persoon een personeelslid van de coöperatie Staat der Nederlanden.

Op deze manier wordt de levende mens alsware de slaven van de coöperatie Staat der Nederlanden. Zo is de leerplicht ingevoerd, om deze fictieve waarheid op de scholingen ons te indoctrineren dat we in een democratie leven en een koning hebben die we moeten gehoorzamen en dat de overheid het beste met ons voor hebben. Hoe langer jij op school en hoger bent opgeleid, hoe meer jij bent geïndoctrineerd in deze fictieve constructie.

Het Amerikaanse bedrijf staat der Nederlanden is al sinds november 2020 failliet, het faillissement was al in 2015 aangevraagd. Daarvoor zijn er vele staatsbedrijven geprivatiseerd om een faillissement te voorkomen en/of uit het sterfhuis constructie te redden voor handelsbedrijf. In juli 2021 verliep het lease contract over het land voor het handelsbedrijf. (het is nergens terug te vinden bij wie dit land geleaset was). Terwijl alle natuurlijke personen op beurzen werden verhandeld als staatsobligaties, waar de zogenaamde natuurlijke persoon als de levende mens borg voor stonden.

Alle opbrengsten van deze staatsobligaties werden in op onze gestolen naam gezet in trusten die beheerd werden door het handelsbedrijf Staat der Nederlanden. Op ieders naam zijn 3 geboorte trusts op afgesloten. Zo staat jouw bankrekening op zo’n trust naam. Jij als levende mens bezit jij niets, maar wordt wel zodanig ervoor aangeslagen door de belastingdienst.
Want heel jouw leven ga jij al door het leven als de natuurlijke persoon en niet als levende soevereine mens. Als levende mens besta jij dan ook niet voor het handelsbedrijf. Werk is dan onmogelijk als levende mens bij een baas, want die wil jouw natuurlijke persoon met BSN identiteit van jouw hebben eveneens jouw bankrekeningnummer die op naam staat van een geboorte trust.

Om het nog troebeler te maken en vager hoe alles in elkaar steekt, hebben de commerciële coöperaties die we regeringen noemen de landen leeg plunderen en alles wat los en vast zit illegaal toe eigenen zich verenigd in wat we nu noemen het WEF. Daar bestaan eigenlijk alleen aandeelhouders van. Het gehele circus erom heen is enkel voor de bühne, zodat de illusie voor de bevolking hoog gehouden kan worden. Want de constructie van het handelsbedrijf Staat der Nederlanden is wereldwijd zo opgezet. De centrale banken hebben met hun fiatgeld (wat uit het niets ontstaat en geen onderliggende waarde vertegenwoordigd) het konden omzetten in echte waarden. Doordat we leningen zijn aangegaan voor onze huizen, bedrijven, land e.d. wat we 3x terug moesten betalen inclusief rente. Zo verkreeg de coöperaties hun inkomsten, want de natuurlijke persoon zijn hun eigendom.

Eind 2013 werden alle geboorte trusts vrijgegeven door het Vaticaan aan de coöperaties en was de coöperatie verplicht om deze gelden uit te betalen aan de levende soevereine mensen, maar dit is in geen enkele coöperatie gedaan. Het is allemaal aan de strijkstok van de coöperaties blijven hangen en die willen nu ook al onze bezittingen die op naam staat van de natuurlijke persoon.

Want hun speculaties op de beurzen hebben een fictieve parallellen economie gecreëerd en de aandelen zover opgeblazen dat de fondsbeheerders meer geld uit het fictieve systeem willen halen, dan dat er bestaat in de wereld. Om deze impasse op te lossen moet er een grote reset komen. Wat dit dan ook betekent dat iedereen alles verliest wat waarde heeft. Om dan zoveel mogelijk mensen bewust dan te doden op een manier, dat zij er mee weg kunnen komen. Is het zogenaamde corona virus hoax bedacht, om via vergiftigde injecties de bevolkingen langzamerhand uit te roeien. En dat dan de schuld aan het virus te geven. Toen er teveel mensen er te snel aan dood gingen werd er een oorlog uitgelokt met Rusland (dit is plan B) Want met een oorlog gaan ook vele dood en een wereld oorlog zou nog mooier zijn als jij het gehele systeem wil gaan resetten en daar is het criminele westen dan ook van plan en schuwen een kernoorlog niet meer. Want zij zitten toch allang op 5 tot 10 km onder de grond, in een luxueuze bunkers, wetende dat elk land duizenden Km gangenstelsels hebben op 5 à 10 Km diepte. In deze ondergrondse bunkers gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Puur evil waar de honden geen brood van lusten gebeurd daar.

Om nu genoeg dienaren voor de zich zelf benoemde goden over te houden die hun kunnen vertroetelen, hebben zij mensen nodig zonder eigen wil en zonder eigen verstand en zonder de mogelijkheid dat zij kunnen voortplanten. Daarom moeten de zogenaamde gelukkige hoogopgeleide die allemaal zogenaamde een soort van placebo injecties hebben gekregen. Die worden uiteindelijk omgebouwd tot de transhumanisten en de rest wordt langzaam vergiftigd om het spoor van verantwoordelijkheid te vervagen. Dat is het project wat nu lopende is. Niemand heeft echt alle kaarten in handen van de uiteindelijke uitkomst.

Tigron
Tigron
2 maanden geleden

Hier is de werkelijkheid te zien m.b.t. overbevolking.
Dat er op sommige plaatsen teveel mensen bij elkaar zitten, klopt.
Dat op het overgrote deel van de aarde geen mens te ontdekken valt, klopt ook.

Bezoek onderstaande site en verbaas u over de leugens van overpopulatie van de wereldbevolking.
https://notthebee.com/article/the-world-is-far-less-populated-than-you-think-babies

Vilseledd
Vilseledd
2 maanden geleden

“Hun hebzucht en fantasievolle dromen om als goden te zijn is onverzadigbaar en kent geen grenzen.”

Die gek op die afbeelding word dit jaar 68 en die andere mongool dit jaar 85. Met een beetje geluk leeft Gates nog 20 jaar en Schwab 10 of 15. En dan zijn ze dood. Wat willen ze in godsnaam nog?

Petra
2 maanden geleden

Nederland is wel overbevolkt, maar de oorzaak daarvan is het grootschalig binnenhalen van volk dat daar niet thuishoort dat vervolgens ook nog eens op onze kosten fokt als konijnen. Tja, dat is gewoon DOM!

Daar mee stoppen en beginnen met het grootschalig uitwijzen van alles en iedereen dat niet in Nederland thuishoort om te beginnen met alles dat leeft van bijstand zou de juiste oplossing zijn.

De enkele Christelijke Iraniër die ECHT als vluchteling is gekomen, inmiddels hier perfect is ingeburgerd, een goede baan heeft waarmee hij of zij de maatschappij ondersteunt is natuurlijk de uitzondering op de regel dat de Mislims de boel slechts kaal vreten.

Helaas zijn dat er erg weinig. Nee, de meerderheid gaat op vakantie in land van herkomst om daar de achtergeblevenen de ogen uit te steken met de gratis rijkdom die hem hier is toegeworpen.

Grootschalige moordpartijen zoals de elite dat ziet, zijn natuurlijk uit den boze. Beëindiging van al hun uitkeringen en inname van het Nederlandse paspoort in het geval er ook een ander paspoort is, is de juiste weg. Die is zéér begaanbaar, dus slechts de wil is nodig om hem in te slaan.

luisa
luisa
2 maanden geleden

Er is te veel vervuiling, ontbossing op aarde en dat is erger dan de CO2. Het is beter één kind beleid na 100 jaar is alles opgelost, de mensen blijven consumeren. Jammer dat corona niet sterk is ook voor de jongeren voor de evenwicht op aarde maar er moet iets anders komen.

Hagar
Hagar
2 maanden geleden

De eco-debielen willen alle mensen weg van de Aarde, zodat die alleen voor de dieren is.

Maar de eco-debielen zijn geen machthebbers, dat zijn gewoon nuttige idioten en meelopers.

De echte macht ligt bij de internationale satanistische samenzweerders, en die willen het Blanke ras zien verdwijnen, vooral de Duitsers en de Russen, die haten ze echt extreem.