Wat me afgelopen jaar echt raakte was het gebrek aan correcte analyses in de main stream media en in de politiek met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. Weinig of niets is gebaseerd op feiten. Meer dan 90% van de gepubliceerde output is propaganda, meldt Moon of Alabama.

Het ‘westerse’ plan was om Rusland naar Oekraïne te lokken om het vervolgens te ‘doden’ door economische sancties. Zoals Biden zei toen hij die aankondigde:

Wij hebben deze sancties met opzet zo ontworpen dat de gevolgen voor Rusland op lange termijn maximaal zijn en voor de Verenigde Staten en onze bondgenoten minimaal.

En ik wil duidelijk zijn: de Verenigde Staten doen dit niet alleen. We bouwen al maanden aan een coalitie van partners die meer dan de helft van de wereldeconomie vertegenwoordigen.

Zevenentwintig leden van de Europese Unie, waaronder Frankrijk, Duitsland en Italië – evenals het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en vele anderen – om het gezamenlijke effect van onze reactie te versterken.

Ik heb vanmorgen met de leiders van de G7 gesproken, en we zijn het volledig met elkaar eens. We zullen het vermogen van Rusland beperken om zaken te doen in dollars, euro’s, ponden en yen om deel uit te maken van de wereldeconomie. We zullen hun mogelijkheden daartoe beperken. We gaan het vermogen om Rus- – het Russische leger te financieren en te laten groeien beperken.

We gaan hun vermogen om te concurreren in een high-tech 21e eeuwse economie aantasten.

We hebben het effect van onze acties al gezien op de Russische munt, de roebel, die begin vandaag zijn zwakste niveau ooit in de geschiedenis bereikte. En de Russische aandelenmarkt kelderde vandaag. De rente op leningen van de Russische regering steeg met meer dan 15%.

De veronderstellingen achter deze sancties over de toestand van de Russische economie waren volledig verkeerd. Rusland had niet langer een economie van laag niveau. Ja, zijn BBP in dollars was veel lager dan dat van de meeste Europese landen. Maar het BBP per hoofd van de bevolking, gemeten naar de koopkracht van de roebel, was vrij hoog. Het BBP van Rusland omvat ook een veel hoger percentage reële productie en een lager percentage dubieuze “diensten”. De gezondheidszorg is goed voor 5,6% van het BBP. In de VS is dat 16,7%, zonder dat dit een veel beter resultaat oplevert. Als men kijkt naar de Russische productie van staal, beton en elektriciteit per hoofd van de bevolking, zaken van reële waarde, dan ziet men dat het land evenzeer ontwikkeld is als andere grote middeninkomenslanden in Europa.

De sancties faalden niet alleen, maar sloegen ook terug op degenen die ze uitvaardigden. Kijk maar naar de energiecrisis in Europa. Door de sancties in 2014, toen Rusland de Krim weer integreerde, wist het wat er ging komen en had het zich erop voorbereid. Binnen enkele weken ging de roebel zo hoog dat de centrale bank ingreep om hem te verlagen. ‘Westerse’ bedrijven in Rusland werden snel overgenomen of vervangen door Russische. De handel met China en andere niet-westerse landen groeide enorm. De totale daling van het Russische BBP in 2022 zal 2,5-2,9% bedragen, niet de 20+% die sommige westerse ‘deskundigen’ hadden voorspeld. Sommige van de Europese landen die de sancties uitvaardigden zullen een veel sterkere daling kennen.

Rusland was en is rijk. Het produceert veel voedsel en heeft alle natuurlijke hulpbronnen die het zich kan wensen. Zijn economie is grotendeels zelfvoorzienend. De bevolking is goed opgeleid. Het heeft de militaire middelen om zich te verdedigen. Hoe iemand dacht dat Rusland door sancties op de knieën kon worden gedwongen, begrijp ik niet.

Toen kwam de oorlog. In april mislukte de poging om vrede te sluiten met Kiev nadat de VS Kiev ervan weerhield een deal te tekenen. Als gevolg daarvan trokken de Russische troepen zich terug uit Kiev. Het had daar nooit genoeg troepen gehad om de stad te veroveren. (Men heeft 1 soldaat per ~40 inwoners nodig om een stad te bezetten. Rusland had slechts de helft van de benodigde troepen bij Kiev). De ‘deskundigen’ noemden dat een ‘nederlaag’, terwijl Rusland in werkelijkheid was overgestapt op een ander plan dat een andere opstelling van de troepen vereiste. Vervolgens nam het de Oblast Luhansk van Oekraïne in en schakelde het over op een defensieve tactiek. Het nieuwe doel was de Oekraïense troepen te laten bloeden terwijl er weinig Russische verliezen werden geleden.

Toen kwam de Oekraïense poging om Kherson in te nemen. Die mislukte. Een parallelle Oekraïense poging in de regio Kharkiv had meer succes omdat Rusland de meeste van zijn troepen al uit dat gebied had verwijderd. Maar neem een kaart en kijk naar het Kharkiv-gebied dat Rusland ‘verloor’. Het heeft weinig industrie en geen belangrijke natuurlijke hulpbronnen. Wat is de werkelijke waarde ervan voor Rusland? De zuidelijke landcorridor van Rusland naar de Krim was veel belangrijker en daar waren de troepen naartoe gegaan.

De regio Kherson ten westen van de Dnjepr bleek moeilijk te bevoorraden. De nieuwe legerleiding wilde dat de 30.000 troepen die daar zaten, naar elders verhuisden. De Russische troepen trokken zonder verliezen naar de oostkant van de Dnjepr. Het Oekraïense militaire commando in dat gebied erkent dat het gefaald heeft in zijn belangrijkste missie:

[Majoor-generaal Andriy Kovaltsjoek, die het tegenoffensief in Kherson moest leiden] wilde het door Rusland bezette gebied aan de westkant van de Dnjepr doorsnijden en de Russische troepen in de val lokken. “Mijn taak was niet alleen het gebied te bevrijden,” zei hij. “Mijn taak was vanaf het begin om de troepen in te sluiten en te vernietigen. Dat wil zeggen, ze niet te laten vertrekken of bestaan.”

De eerste taak werd door de opvolger van Kovaltsjoek pas vervuld nadat de Russische troepen zich uit het gebied hadden teruggetrokken. Het tweede deel van de taak bleef, ondanks de hoge Oekraïense verliezen, onvervuld.

Net als bij de Russische terugtrekking uit Kiev beweerden de “deskundigen” dat de verplaatsing ten oosten van Kharkiv en naar de regio Kherson Oekraïense overwinningen waren. Vanuit militair oogpunt waren geen van beide dat.

Nu zijn er ‘deskundigen’ van de BBC die voorspellen hoe het conflict in 2023 zou kunnen verlopen. Hun analyses van de werkelijke situatie zijn zo slecht dat je je afvraagt op welke desinformatie ze zijn gebaseerd.

Michael Clarke, associate director van het Strategic Studies Institute, Exeter, UK

Beide partijen hebben een pauze nodig, maar de Oekraïners zijn beter uitgerust en gemotiveerd om door te gaan, en we kunnen verwachten dat zij de druk zullen handhaven, tenminste in de Donbas.

Rond Kreminna en Svatove zijn ze heel dicht bij een grote doorbraak die de Russische troepen 40 mijl terug zou werpen naar de volgende natuurlijke verdedigingslinie, dicht bij waar hun invasie in februari effectief begon.

Andrei Piontkovsky, wetenschapper en analist in Washington DC

Oekraïne zal winnen door zijn territoriale integriteit uiterlijk in het voorjaar van 2023 volledig te herstellen. Twee factoren bepalen deze conclusie.

De ene is de motivatie, vastberadenheid en moed van het Oekraïense leger en de Oekraïense natie als geheel, die ongekend is in de moderne oorlogsgeschiedenis.

De andere is het feit dat het Westen, na jaren van appeasement van een Russische dictator, zich eindelijk bewust is geworden van de omvang van de historische uitdaging waarvoor het staat.

Barbara Zanchetta, Departement van Oorlogsstudies, King’s College London

De kosten van de oorlog, zowel materieel als menselijk, zouden de inzet van de Russische politieke elite kunnen breken. De sleutel zal binnen Rusland liggen.

Eerdere oorlogen waarin misrekening een cruciaal element was, zoals Vietnam voor de Verenigde Staten, of Afghanistan voor de Sovjet-Unie, eindigden alleen op deze manier. De binnenlandse politieke omstandigheden in het land dat zich misrekend had, veranderden, waardoor uittreding – al dan niet “eervol” – de enige haalbare optie werd.

Helaas zal dit een langdurige politieke, economische en militaire strijd blijven. En tegen het einde van 2023 zal het hoogstwaarschijnlijk nog steeds aan de gang zijn.

Ben Hodges, voormalig bevelvoerend generaal, United States Army Europe...

Tegen januari kan Oekraïne in een positie zijn om de laatste fase van de campagne te beginnen, namelijk de bevrijding van de Krim.

We weten uit de geschiedenis dat oorlog een test van wilskracht en logistiek is. Als ik de vastberadenheid van het Oekraïense volk en de Oekraïense soldaten zie, en de snel verbeterende logistieke situatie voor Oekraïne, zie ik geen andere uitkomst dan een Russische nederlaag.

David Gendelman, militair expert uit Israël…

De bezetting van de regio’s Luhansk en Donetsk zal doorgaan, maar een grote Russische doorbraak zoals een opmars vanuit het zuiden naar Pavlograd om de Oekraïense troepen in de Donbas te omsingelen is minder waarschijnlijk.

Waarschijnlijker is een voortzetting van de huidige tactiek – een langzame vermaling van de Oekraïense troepen in smalle richtingen en een langzame opmars, zoals in de gebieden Bakhmut en Avdiivka, met mogelijk dezelfde tactiek in het gebied Svatove-Kreminna.

Ik kan met zekerheid zeggen dat, afgezien van een kleine kans dat de allerlaatste voorspelling enige tijd uitkomt, alle andere bovenstaande conclusies waanzinnige onzin zijn. Ze zijn niet gebaseerd op feiten en cijfers, maar op wishful thinking. Ze zijn op zichzelf louter propaganda. (Kijk naar Webb Union en History Legends die er plezier aan beleven).

De waan over de militaire staat van de oorlog is nog erger als het gaat om de politieke kant.

Poetin, niet gewend te verliezen, raakt steeds meer geïsoleerd als de oorlog mislukt…

Er ontstaat een nieuwe kloof tussen de president en de elite van het land

Bovenstaande kop komt uit de Washington Post van vandaag. De ongegronde basisaanname van het stuk is dat Rusland faalt in zijn oorlog. De conclusies zijn gebaseerd op een “deskundige” van Carnegie en anonieme bronnen in Rusland. Het wordt tegengesproken door de realiteit van de oorlog en de resultaten van de huidige opiniepeilingen in Rusland, die een sterke steun voor Poetin en de regering laten zien. Het gaat ook voorbij aan het feit dat Rusland goede betrekkingen heeft met het grootste deel van de rest van de wereld en dat het ook machtige bondgenoten heeft:

De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben vrijdag gezworen hun bilaterale samenwerking te verdiepen tegen de achtergrond van de tien maanden durende oorlog van Moskou in Oekraïne, dat na een massaal raketbombardement opnieuw een nacht van drone- en raketaanvallen heeft doorstaan.

Poetin merkte tijdens zijn gesprek met Xi op dat militaire samenwerking een “speciale plaats” inneemt in de relatie tussen hun landen. Hij zei dat het Kremlin ernaar streeft “de samenwerking tussen de strijdkrachten van Rusland en China te versterken.”

Xi zei op zijn beurt via een vertaler dat “in het licht van een moeilijke en verre van eenvoudige internationale situatie” Peking bereid is “de strategische samenwerking met Rusland te versterken, elkaar ontwikkelingskansen te bieden, mondiale partners te zijn ten behoeve van de volkeren van onze landen en in het belang van de stabiliteit in de wereld”.

De banden tussen Moskou en Peking zijn sterker geworden sinds Poetin op 24 februari zijn troepen naar Oekraïne stuurde. Vorige week nog hielden Moskou en Peking gezamenlijke marineoefeningen in de Oost-Chinese Zee.

China, dat een “grenzeloze” vriendschap met Rusland heeft beloofd, heeft nadrukkelijk geweigerd kritiek te leveren op de acties van Moskou in Oekraïne en heeft de VS en de NAVO de schuld gegeven van het provoceren van het Kremlin.

Rusland heeft op zijn beurt China krachtig gesteund tijdens de spanningen met de VS over Taiwan.

‘Steeds meer geïsoleerd’ lijkt voor de schrijver van de Washington Post iets anders te betekenen dan voor de rest van de wereld.

De waan en het gebrek aan goede analyses over militaire en politieke kwesties gaat gepaard met een waan over de economische toekomst van het “westen”.

Hier is een stukje realiteit:

Zoltan Pozsar, medewerker van Credit Suisse, heeft zijn reeks over Bretton Woods III, waar grondstoffen de Nieuwe Wereld Orde zullen dicteren, voortgezet. In zijn laatste bericht van het jaar beschreef hij hoe de wereld nu verschuift naar een multipolaire orde “die niet wordt opgebouwd door de staatshoofden van de G7, maar door de ‘G7 van het Oosten’ (de BRICS-staatshoofden).”

“Mijn indruk is dat de markt zich begint te realiseren dat de wereld politiek gezien van unipolair naar multipolair gaat, maar de markt moet nog de sprong maken dat in de opkomende multipolaire wereldorde de valutabases kleiner zullen zijn, de grondstoffenbases groter en de inflatie in het Westen hoger”, legt de auteur uit.

Ik kan hier nog wel even over doorgaan.

Dit jaar had ik het gevoel dat de politieke, economische en militaire kwesties die in de main stream media worden besproken, meer dan ooit tevoren in mijn leven zijn losgekomen van de objectieve werkelijkheid. Soms kijk ik in de spiegel en denk: “Misschien ligt het aan jou. Maar ik ben niet de enige. Andere analisten zijn tot dezelfde conclusie gekomen. Maar geen van hen wordt, net als ik, geciteerd in de reguliere media en geen van beiden wordt in traditionele zin betaald om over deze zaken te publiceren.

Wat, als ik erover nadenk, misschien wel de wortel is van dit thema.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De regering-Biden weigert het Amerikaanse volk de waarheid te vertellen: Oekraïne wint niet en zal deze oorlog niet winnen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Peterus
Peterus
2 maanden geleden

Hetzelfde zien we in Nederland waar oud legerleiders hun leugens of onkunde tonen ook instituut Clingendaal maakt zich schuldig aan pure propaganda.

Je kunt die lui totaal niet serieus nemen. Dat zijn zogenaamde professionals. Nou ik ben geen professional maar ik weet wel wat over geschiedenis en economie.

Het westen is gebouwd op een schulden economie die in 2008 al op zijn einde was. Het westen valt alleen landen aan die zwak zijn en veel belangrijke grondstoffen hebben, olie, gas, mineralen met als enige doel die landen leeg te roven en hun land totaal te vernietigen.

Dat is het moderne kolonialiseren !

Amerika heeft na WW2 meer dan 100 oorlogen gevoerd en niet één van die oorlogen gewonnen. NATO is een moord machine die verantwoordelijk is voor miljoenen doden. NATO heeft dan ook niets met vrede te maken. Net als alle fake van de UN. Waar is UN in de zaak Israël. UN is een achterbakse handlanger van NATO.

Het ICC International Criminal Court veroordelen ALLEEN mensen uit arme onbelangrijke landen want van grootmachten mogen ze geen uitspraken doen laat staan berechten. Bij het ICC kun je als geen ander zien hoe de corruptie in de Rechtspraak is doorgedrongen.

Dankzij de miljoen Russische soldaten die het leven hebben gelaten tijdens het bevrijden van Europa spreken wij nu geen Duits !!
ZONDER HET OPRUKKEN VAN HET RUSSISCHE LEGER TOT BERLIJN WAS D-DAY NOOIT GELUKT !!!

Kijk naar alle films waar Rusland voor 99% wordt afgeschilderd als de “bad boy”, pure propaganda van Amerika die alleen de held uit kan hangen in Hollywood maar in werkelijkheid een moord machine is.

Zoals gezegd is de Amerikaanse economie gebaseerd op de dollar schulden economie en op export van oorlogen. Een maak economie heeft Amerika nagenoeg niet.
Amerika heeft een staatsschuld van z’n 120% .

Rusland is rijk aan olie, gas en vele soorten mineralen en is de graanschuur van de wereld. Rusland heeft een staatschuld van 15% plus is Rusland de
2de met de grootste goudvoorraad. Rusland moest het het internationaal ruimte station bevoorraden omdat de Amerikaanse raketten onbetrouwbaar waren en omdat ze de kosten niet konden betalen.

Amerika vuurde in Syrië vele Tomahawk raketten af die bijna allemaal doel miste.
Rusland vuurde de SS-N-27 Sizzler die alle doelen vernietigden !

Rusland is Amerika allang voorbij op technisch vlak dat toonde Rusland al in Syrië en nu in Oekraïne waar Rusland nog steeds niet hun hele oorlog arsenaal hebben getoond.

Ook kan Rusland 90% goedkoper produceren !
Rusland heeft nog NOOIT een oorlog op eigen bodem verloren.
Rusland is inclusief Oekraïne na WW2 nu bij 5 oorlogen betrokken en alle 5 was Amerika daar de aanleiding van.

Om een oorlog te kunnen winnen heb je een onuitputtelijke bron van diesel nodig, techniek en sterke onafhankelijke economie nodig en laat Rusland dat nu allemaal hebben.

Rusland heeft niet stilgezeten na alle boycotten en het afsluiten van SEPA dat is waarom het westen NOOIT in staat is om Rusland te verslaan.

Maar er is zoals bij iedere oorlog maar 1 echte winnaar, dat zijn de banken !.
Banken financieren alle partijen door middel van leningen en het maakt dan ook niet uit wie de oorlog wint want alle partijen moeten hun leningen afbetalen. Voor de banken is het dan ook zo dat hoe langer een oorlog duurt des te meer ze verdienen aan hun bloed geld !!!!

ALL WARS ARE BANKERS WARS !!!!

ZONDER SOLDATEN GEEN OORLOG !!!!!

Laatst bewerkt op 2 maanden geleden door Peterus
Ravian
Ravian
2 maanden geleden
Antwoord aan  Peterus

“ZONDER SOLDATEN GEEN OORLOG !!!!!”

Zonder politieagenten geen criminaliteit…

Wat een dom gelul…

Johan P
Johan P
2 maanden geleden
Antwoord aan  Peterus

Zonder soldaten geen oorlog? Nee, omdat het land zonder soldaten dan onder de voet gelopen wordt door het eerste het beste buurland met soldaten. Geen oorlog dus, gewoon directe onderwerping, wat een vooruitgang.
Dat soort kreten zijn slechts geldig in lala-land

Laatst bewerkt op 2 maanden geleden door Johan P