De afgelopen weken is een gecoördineerde aanval begonnen op onze landbouw – het vermogen om voedsel te produceren voor het menselijk bestaan. De recente G20 regeringsvergadering in Bali, de VN Agenda 2030 Cop27 vergadering in Egypte, het Wereld Economisch Forum in Davos en Bill Gates zijn allemaal medeplichtig. Typisch is dat ze dystopische taal gebruiken om de illusie te wekken dat ze goed bezig zijn, terwijl ze eigenlijk een agenda bevorderen die zal leiden tot hongersnood en dood voor honderden miljoenen zo niet miljarden als het doorgaat. Het wordt gedreven door een coalitie van geld, schrijft F. William Engdahl.

Van G20 tot Cop27 tot WEF

Op 13 november heeft de G20 – vertegenwoordigers van de 20 meest invloedrijke landen waaronder de VS, het VK, de Europese Unie (hoewel het geen natie is), Duitsland, Italië, Frankrijk, Japan, Zuid-Korea, en verschillende ontwikkelingslanden waaronder China, India, Indonesië en Brazilië – overeenstemming bereikt over een slotverklaring.

Het eerste belangrijke punt is een “oproep voor een versnelde transformatie naar duurzame en veerkrachtige landbouw- en voedselsystemen en voorzieningsketens”. Verder “samen werken aan duurzame productie en distributie van voedsel, ervoor zorgen dat voedselsystemen beter bijdragen tot aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering en het stoppen en omkeren van het verlies aan biodiversiteit, diversificatie van voedselbronnen…”. Daarnaast riepen zij op tot “inclusieve, voorspelbare en niet-discriminerende, op regels gebaseerde handel in landbouwproducten op basis van de WTO-regels”. En: “Wij zijn vastbesloten de invoering van innovatieve praktijken en technologieën, waaronder digitale innovatie in de landbouw en voedselsystemen, te ondersteunen om de productiviteit en duurzaamheid in harmonie met de natuur te verbeteren…”. Dan komt de onthullende verklaring: “We herhalen ons engagement om wereldwijd netto nul broeikasgasemissies/koolstofneutraliteit te bereiken tegen of rond het midden van de eeuw.”

“Duurzame landbouw” met “netto nul uitstoot van broeikasgassen” is Orwelliaanse dubbelzinnigheid. Voor een buitenstaander in de VN-taal klinken de woorden te mooi. Wat er in feite wordt gepromoot is de meest radicale vernietiging van de landbouw en de landbouw wereldwijd onder de naam “duurzame landbouw”.

Een paar dagen na de G20-conferentie op Bali volgde de jaarlijkse COP27-klimaattop van de Verenigde Naties in Egypte. Daar stelden de deelnemers van de meeste VN-landen samen met NGO’s als Greenpeace en honderden andere groene NGO’s een tweede oproep op. COP27 lanceerde iets wat ze onthullend FAST noemen – het nieuwe VN-initiatief Food and Agriculture for Sustainable Transformation (FAST). Snel, als in “zich onthouden van voedsel…” Volgens Forbes zal FAST een “verschuiving naar duurzame, klimaatbestendige, gezonde voeding bevorderen, de kosten voor gezondheid en klimaatverandering met maximaal 1,3 biljoen dollar helpen verminderen en tegelijkertijd de voedselzekerheid in het licht van de klimaatverandering ondersteunen.” We hebben het over grote getallen. 1,3 biljoen dollar door de overgang naar “duurzame, klimaatbestendige, gezonde voeding” die de kosten van klimaatverandering met 1,3 biljoen dollar zou verminderen. Wat gebeurt er echt achter al deze woorden?

Groot geld er achter

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN die tijdens COP27 met Reuters sprak, zal de FAO binnen een jaar een “gouden standaard” blauwdruk lanceren voor de vermindering van de zogenaamde broeikasgassen uit de landbouw.

De impuls voor deze oorlog tegen de landbouw komt niet verrassend van het grote geld, FAIRR Initiative, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde coalitie van internationale investeringsmanagers die zich richt op “materiële ESG-risico’s en kansen veroorzaakt door intensieve veeteelt”. Tot hun leden behoren de meest invloedrijke spelers in de wereldwijde financiële wereld, waaronder BlackRock, JP Morgan Asset Management, het Duitse Allianz AG, Swiss Re, HSBC Bank, Fidelity Investments, Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank en tal van andere banken en pensioenfondsen met een totaal beheerd vermogen van 25 biljoen dollar. Zij openen nu de oorlog tegen de landbouw, net als tegen de energie. Zitouni Ould-Dada, adjunct-directeur van de VN FAO voor het beleid inzake klimaatverandering, zei tijdens de COP27: “Er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor voedsel en landbouw. Deze COP is beslist die ene.”

De FAIRR beweert, zonder bewijs, dat “de voedselproductie verantwoordelijk is voor ongeveer een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en de belangrijkste bedreiging vormt voor 86% van de met uitsterven bedreigde soorten in de wereld, terwijl de veehouderij verantwoordelijk is voor driekwart van het verlies aan regenwoud in het Amazonegebied.” De FAO is van plan een drastische vermindering van de wereldwijde veeteelt voor te stellen, vooral van runderen, die volgens FAIRR verantwoordelijk zijn voor “bijna een derde van de wereldwijde methaanemissies die verband houden met menselijke activiteit en die vrijkomen in de vorm van veeboeren, mest en de teelt van voedergewassen”. Voor hen is de beste manier om koeienboeren en koeienmest te stoppen het afschaffen van vee.

Sinistere Rockefeller voedselsysteem agenda - Zij creëerden het, en willen het nu vernietigen

Niet duurzame duurzame landbouw

Het feit dat de FAO van de VN op het punt staat een stappenplan uit te brengen om de zogenaamde broeikasgassen van de mondiale landbouw drastisch te verminderen, onder de valse bewering van “duurzame landbouw” die wordt aangestuurd door ‘s werelds grootste vermogensbeheerders waaronder BlackRock, JP Morgan, AXA en dergelijke, zegt boekdelen over de ware agenda. Dit zijn enkele van de meest corrupte financiële instellingen op de planeet. Ze stoppen nooit een cent waar ze niet verzekerd zijn van enorme winsten. De oorlog tegen de landbouw is hun volgende doelwit.

De term “duurzaam” werd gecreëerd door David Rockefeller’s Malthusiaanse Club van Rome. In hun rapport uit 1974, Mankind at the Turning Point, stelde de Club van Rome:

Naties kunnen niet van elkaar afhankelijk zijn zonder dat elk van hen iets van zijn eigen onafhankelijkheid opgeeft, of tenminste de grenzen daarvan erkent. Nu is het tijd om een masterplan op te stellen voor organische duurzame groei en wereldontwikkeling op basis van een wereldwijde toewijzing van alle eindige hulpbronnen en een nieuw mondiaal economisch systeem

Dat was de vroege formulering van de VN Agenda 21, Agenda2030 en de Grote Reset van Davos in 2020. In 2015 namen de VN-lidstaten de zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s aan: 17 doelen om onze wereld te transformeren. Doelstelling 2 is “Honger beëindigen, voedselzekerheid en betere voeding bereiken en duurzame landbouw bevorderen”.

Maar als we in detail lezen in voorstellen van COP27, G20 en Davos WEF van Klaus Schwab vinden we wat er bedoeld wordt met deze mooi klinkende woorden. Nu worden we overspoeld met niet geverifieerde beweringen van talloze overheids- en particulier gefinancierde denktankmodellen dat onze landbouwsystemen een belangrijke oorzaak zijn van, jawel, de opwarming van de aarde. Niet alleen CO2, maar ook methaan en stikstof. Maar het hele wereldwijde broeikasgas argument dat onze planeet op de rand van een onomkeerbare ramp staat als we onze uitstoot niet radicaal veranderen tegen 2030 is oncontroleerbare onzin uit ondoorzichtige computermodellen. Op basis van deze modellen beweert het IPCC van de VN dat als we een wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 C boven het niveau van 1850 niet tegenhouden, de wereld tegen 2050 in wezen zal vergaan.

De oorlog is net begonnen

De VN en Davos WEF sloegen in 2019 de handen ineen om gezamenlijk de SDG VN Agenda 2030 te bevorderen. Op de website van het WEF wordt openlijk toegegeven dat dit betekent het afschaffen van vleeseiwitbronnen, het introduceren van onbewezen nepvlees, het bepleiten van alternatieve eiwitten zoals gezouten mieren of gemalen krekels of wormen ter vervanging van kip of rund- of lamsvlees. Op COP27 ging de discussie over “diëten die binnen de planetaire grenzen kunnen blijven, inclusief het verlagen van de vleesconsumptie, het ontwikkelen van alternatieven, en het stimuleren van de verschuiving naar meer inheemse planten, gewassen en granen (waardoor de huidige afhankelijkheid van tarwe, maïs, rijst, aardappelen wordt verminderd).”

Het WEF promoot een verschuiving van vlees-eiwit diëten naar veganistische, met het argument dat dit “duurzamer” zou zijn. Ze promoten ook in laboratoria gekweekte of op planten gebaseerde alternatieven voor laboratoriumvlees, zoals het door Bill Gates gefinancierde Impossible Burgers, waarvan de eigen FDA-tests aangeven dat het waarschijnlijk kankerverwekkend is, omdat het wordt geproduceerd met GGO-soja en andere producten die verzadigd zijn met glyfosaat. De CEO van Air Protein, een ander nep-vleesbedrijf, Lisa Lyons, is een speciale adviseur van het WEF. Het WEF promoot ook insecten-eiwit alternatieven voor vlees. Merk ook op dat Al Gore een Trustee is van het WEF.

De oorlog tegen het fokken van dieren voor vlees wordt pas echt serieus. De regering van Nederland waarvan premier Mark Rutte, voorheen van Unilever, een WEF Agenda Contributor is, heeft een speciale minister voor Milieu en Stikstof, Christianne van der Wal, in het leven geroepen. Met behulp van een nooit ingeroepen en verouderde EU Natura 2000 natuurbeschermingsrichtlijn, zogenaamd ontworpen om “mos en klaver te beschermen”, en gebaseerd op frauduleuze testgegevens, heeft de regering zojuist aangekondigd 2.500 veehouderijen in heel Nederland met geweld te zullen sluiten. Hun doel is om 30% van de veehouderijen te sluiten of onteigenen.

De link tussen stikstof-minister Christine van der Wal en Picnic van Bill Gates

In Duitsland zegt de Vereniging van de Duitse Vleesindustrie (VDF) dat Duitsland in de komende vier tot zes maanden te maken zal krijgen met een vleestekort en dat de prijzen de pan uit zullen rijzen. Hubert Kelliger, een bestuurslid van de VDF, zei: “Over vier, vijf, zes maanden hebben we gaten in de schappen”. Varkensvlees zal naar verwachting de ergste tekorten kennen. De problemen met de vleesvoorziening zijn te wijten aan het feit dat Berlijn aandringt op een vermindering van de veestapel met 50% om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In Canada is de regering Trudeau, een ander product van het WEF in Davos, volgens de Financial Post van 27 juli van plan de uitstoot van meststoffen tegen 2030 met 30% te verminderen als onderdeel van een plan om in de komende drie decennia tot netto nul te komen. Maar telers zeggen dat ze daarvoor de graanproductie misschien aanzienlijk zullen moeten inkrimpen.

Toen de autocratische president van Sri Lanka in april 2021 alle invoer van stikstofhoudende meststoffen verbood in een brutale poging om terug te keren naar een verleden van “duurzame” landbouw, stortten de oogsten in zeven maanden tijd in en dwongen hongersnood en geruïneerde boeren hem het land te ontvluchten. Hij beval dat het hele land onmiddellijk zou overschakelen op biologische landbouw, maar voorzag de boeren niet van een dergelijke opleiding.

Combineer dit alles met de catastrofale politieke beslissing van de EU om Russisch aardgas te verbieden dat wordt gebruikt om stikstofhoudende meststoffen te maken, waardoor kunstmestfabrieken in de hele EU moeten sluiten, wat wereldwijd tot een daling van de gewasopbrengsten zal leiden, en ook met de nep-vogelgriepgolf die boeren in Noord-Amerika en de EU ten onrechte opdracht geeft om tientallen miljoenen kippen en kalkoenen af te maken, om nog maar een paar gevallen te noemen, en het wordt duidelijk dat onze wereld voor een ongekende voedselcrisis staat. Allemaal voor de klimaatverandering?


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Globalisten: De wereld zal doodhongeren over 6 maanden vanaf nu

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over:

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Eddy
Eddy
1 maand geleden

Al die smeerlappen met kun kutkoppen en sadistische ideeen vermalen tot diervoeder, dan hebben ze misschien nog enig nut alhoewel ik verwacht dat zelfs een geit die toch alles vreet ervan moet kotsen

NOWAR
NOWAR
1 maand geleden

ik adviseer een ieder te kijken naar Bitchute; redpillworld het is allemaal erg complex, maar dat is ook de bedoeling onthou; niets is wat het lijkt

Hagar
Hagar
1 maand geleden

Al die zogenaamde bezorgdheid om de natuur en het klimaat is totaal fake, bedrog en leugens.

Deze bende pathologische leugenaars en bedriegers geeft geen ene zier om de natuur of het milieu.

Het is allemaal een dekmantel om een wereldwijde Bolsjewistische slavenstaat te organiseren, waarin zijzelf in de grootste luxe zullen leven, en waarin wij een extreem ellendig leven zullen moeten leiden.

Ronjaspers.
Ronjaspers.
1 maand geleden

Het WEF = de (nazi) bilderberg groep,de (nazi) bilderberg groep = het WEF.De (nazi) bilderberg groep is opgericht in 1954 te oosterbeek in nederland.Medeoprichter de overleden nepprins en nazi/sser bernhard,samen met de CIA.Het WEF is opgericht in 1971,de voorzitter is de nazi/rotschild en bilderberger klauSS schwab.Hun masterplan, 90% van de wereldbevolking uitmoorden,de overige 10% dient als slaven.Het uitmoorden gebeurt momenteel d.m.v. de dodelijke corona vaccinazi,s.Eventueel i.c.m. uithongeren of oorlog.Het criminele corrupte,onwettige en illegale oranje nepkoningshuis,zit vuistdiep in de nazi bilderberg groep.