Over minder dan een week zijn er acht miljard mensen op aarde. Natalie Kanem, hoofd van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, is er blij mee: “Acht miljard mensen, het is een gedenkwaardige mijlpaal voor de mensheid. Toch besef ik dat dit moment misschien niet door iedereen wordt gevierd. Sommigen maken zich zorgen dat onze wereld overbevolkt is. Ik ben hier om duidelijk te zeggen dat het aantal mensenlevens op zich geen reden tot angst is.”

Op 15 november zullen de Verenigde Naties de “Dag van de Acht Miljard” vieren, die volgens de organisatie “zowel een reden is om te vieren als een oproep aan de mensheid om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarvoor we staan.” Echter, blanken die de voorgestelde “oplossingen” van de organisatie lezen zouden zich zorgen moeten maken, schrijft Gregory Hood. De VN klaagt over “ongelijkheid”, met name “ongelijke toegang tot gezondheidszorg, kansen en middelen, en ongelijke lasten van geweld, conflicten, armoede en slechte gezondheid”.

De VN heeft de oplossing: “We moeten systematisch de barrières wegnemen – op basis van geslacht, ras, handicap, seksuele geaardheid of migratiestatus – die mensen verhinderen toegang te krijgen tot de diensten en mogelijkheden die ze nodig hebben om te gedijen.” Het verwijderen van “de barrières op basis van migratiestatus” betekent “Laat ze allemaal binnen”.

We bevinden ons duidelijk in het vizier van de VN:

We moeten modellen van economische groei en ontwikkeling die tot overconsumptie hebben geleid en geweld, uitbuiting, aantasting van het milieu en klimaatverandering in de hand hebben gewerkt, opnieuw bekijken, en we moeten ervoor zorgen dat de armste landen – die deze problemen niet hebben veroorzaakt, maar er wel het zwaarst door worden getroffen – de middelen krijgen om de veerkracht en het welzijn van hun groeiende bevolking op te bouwen.

“Overconsumptie” is een beladen term; wie bepaalt hoeveel te veel is? En “wij” worden geacht “de middelen te hebben” voor de “groeiende bevolking” van arme landen. Je kunt wel raden wie dat moet betalen.

Zijn er te veel mensen? “Veel deskundigen zeggen dat dit de verkeerde vraag is,” aldus een verhaal over bevolkingsgroei. Eén “deskundige” is Joel Cohen van de Rockefeller Universiteit. “Te veel voor wie, te veel voor wat?” vroeg hij. Hij zei ook dat mensen “dom” en “hebzuchtig” zijn en niet “vooruitziend”. Als mensen dom, hebzuchtig en kortzichtig zijn, waarom wil je er dan miljarden meer?

Een andere “expert”, Jennifer Sciubba van het Wilson Center, zei: “Het is lui en schadelijk om steeds maar weer terug te komen op overbevolking.” “Echt, wij zijn het,” legde ze uit. “Het zijn jij en ik, de airconditioning waarvan ik geniet, het zwembad dat ik buiten heb, en het vlees dat ik ‘s avonds eet dat zoveel meer schade veroorzaakt.”

Het is duidelijk dat als we de airconditioning, zwembaden en vlees gewoon opgeven, alles goed komt, maar waarom zouden we meegaan in demografische chantage? Het is niet “lui en schadelijk” voor degenen in de ontwikkelde landen om te zeggen dat het een slechte zaak is dat de bevolking van arme landen blijft groeien als wij ons voor hen moeten opofferen. Maar wat zal het leuk zijn voor de “deskundigen” die mogen beslissen wie te veel hulpbronnen gebruikt, wie meer moet krijgen en wat we moeten opgeven.

Het is niet de hele wereldbevolking die groeit. Volgens het National Policy Institute zullen blanken in 2060 minder dan 10% van de wereldbevolking uitmaken. In 1950 was dat 28 procent. Zwarten, die in 1950 minder dan 9 procent van de wereldbevolking uitmaakten, zullen in het midden van de eeuw meer dan 25 procent uitmaken. Pat Buchanan schreef dit in 2008:

Nog verontrustender is dat de blanke bevolking niet alleen relatief maar ook reëel krimpt. Tweehonderd miljoen blanken, één op de zes op aarde – een aantal gelijk aan de gehele bevolking van Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland – zal tegen 2060 verdwenen zijn.

Het blanke ras gaat de weg van de Mohikanen.

In tegenstelling tot de Mohikanen krijgen wij geen reservaat of een casino. The Guardian schreef in 2000 in een artikel “The last days of a white world”:

Het mondiale zwaartepunt verandert. In 1900 had Europa een kwart van de wereldbevolking, en driemaal die van Afrika; tegen 2050 zal Europa naar verwachting slechts 7% van de wereldbevolking hebben, en een derde van die van Afrika. De vergrijzing en afname van de bevolking van overwegend blanke landen heeft geleid tot prognoses van – en oproepen tot – meer immigratie van de jonge en groeiende bevolking van ontwikkelingslanden om het tekort aan te vullen.

De bevolkingstekorten in Europa zijn vooral te wijten aan het feit dat blanken niet genoeg kinderen krijgen. Natalistisch beleid om het geboortecijfer te verhogen is echter controversieel. Zo zei de Zweedse minister Annika Strandhall over Hongarijes pro-baby beleid: “Dit beleid riekt naar de jaren ’30 en als rechtse populisten moeten ze rookgordijnen creëren voor wat dit soort politiek doet met de onafhankelijkheid waarvoor vrouwen hebben gevochten.” Het is duidelijk fascistisch om je volk te willen laten overleven.

Terwijl de VN de “Dag van 8 miljard” viert, wordt vaak gezinspeeld op abortus. Waarom moedigen we het niet aan in arme landen? Van de acht miljard mensen in de wereld leeft de helft in slechts zeven landen, waaronder de Verenigde Staten. Dit kan echter geen blank land meer genoemd worden. De blanke bevolking neemt zelfs af, iets wat linkse mensen openlijk vieren.

China heeft de grootste bevolking ter wereld, maar kampt met een demografische crisis. Dankzij het één-kind-beleid zal de Chinese bevolking van 1,4 miljard tegen het einde van de eeuw onder de 800 miljoen zakken. Chinezen zullen oud zijn, en jongeren zullen moeite hebben om hen te onderhouden. Het geboortecijfer in China is tijdens het bewind van Xi Jinping gedaald en China heeft het hoogste abortuscijfer van alle grote landen.

De echte bevolkingsgroei in de komende eeuw zal uit Afrika komen. Bill Gates zei in 2019 dat “tegen het einde van de eeuw bijna de helft van de jongeren in de wereld zich in Afrika ten zuiden van de Sahara zal bevinden.” Volgens een Pew-peiling uit 2017 willen miljoenen Afrikanen – meerderheden in sommige landen – emigreren. Pew meldde in 2019 dat 45 procent van de inwoners van Nigeria, het dichtstbevolkte Afrikaanse land, van plan is binnen de komende vijf jaar te emigreren. Dat zullen veel mensen zijn. Nigeria kan in 2100 het op één na dichtstbevolkte land ter wereld zijn. Als we de VN aan hun woord houden, mogen er geen “barrières” zijn die Nigerianen tegenhouden om de “diensten en mogelijkheden” te krijgen die ze willen.

In feite is het onze schuld dat ze weg willen. Op een conferentie over klimaatverandering in Egypte zei premier Philip Davis van de Bahama’s dat als de rijke landen de klimaatemissies niet terugdringen, er miljoenen “klimaatvluchtelingen” zullen komen. Premier Mia Mottley van Barbados zei dat er nu al 21 miljoen “klimaatvluchtelingen” zijn en dat er tegen 2050 een miljard zullen zijn. Ze wil een belasting op fossiele brandstoffen en meer van ons geld. Denkt iemand dat de massa-immigratie zou stoppen als we een koolstofvrije economie zouden hebben?

“Klimaatvluchtelingen” zijn onderdeel van de nieuwe zwendel. Omdat het noorden verantwoordelijk is voor de meeste koolstofuitstoot, is slecht weer in het zuiden onze schuld. Dus de oplossing is “klimaatherstel-betalingen“. Kijk niet naar de Europese Commissie om dit te bestrijden. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei dat ze “blij” was dat het op de agenda stond. “Nu is het belangrijk om te gaan zitten en echt te definiëren en te sorteren wat het is, en dan te kijken naar de financiering die beschikbaar is,” zei ze. Met Europa in een energiecrisis, een waarschijnlijke recessie en het betalen voor de verdediging van Oekraïne, welke “financiering” is er beschikbaar? De Verenigde Staten zullen niet worden uitgesloten van een dergelijke regeling. Wij hebben de meeste koolstof uitgestoten en zijn dus het meest “verantwoordelijk”.

Rijke landen stoten misschien meer koolstof uit dan arme, maar dat betekent dat iedereen die naar een rijk land verhuist de uitstoot verhoogt. Gary Bauer schreef in 2010:

Wanneer mensen uit arme landen naar Amerika verhuizen, passen ze zich snel aan op tenminste één manier – hun consumptiegewoonten. Studies tonen aan dat de consumptiepatronen van recente immigranten, inclusief energieverbruik, snel lijken op die van autochtone Amerikanen.

Maar het is belangrijk om de CO2-uitstoot van immigranten niet te vergelijken met die van autochtone Amerikanen, maar met landgenoten die thuisblijven.

In een rapport uit 2008, “Immigration to the United States and World-Wide Greenhouse Gas Emissions”, ontdekte Patrick McHugh van het Center for Immigration Studies dat immigranten gemiddeld hun uitstoot verviervoudigen nadat ze naar de Verenigde Staten zijn gekomen.

Amerikaanse immigranten produceren naar schatting 637 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Dat is 482 miljoen ton meer dan wanneer ze in hun thuisland waren gebleven.

Natuurlijk komen ze omdat ze meer willen consumeren, en geen twee keer nadenken over koolstof. Het is moeilijk te geloven dat iemand die arme immigranten wil binnenlaten serieus is over het verminderen van de koolstofuitstoot.

Geloven klimaatactivisten wat ze zeggen? Ze praten over het einde van de wereld. Denk aan Just Stop Oil in Groot-Brittannië. Een jonge blanke activiste zei dat ze “geen toekomst” had en hekelde jongeren die niet “hun plicht” deden om fossiele brandstoffen te stoppen. Leden van Just Stop Oil vielen kunstwerken aan omdat het beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen “de allereerste stap is om onze overleving te verzekeren”. Activisten hielden vier dagen achter elkaar het verkeer op de M25 tegen.

De groep noemt het niet stoppen van fossiele brandstoffen “verraad”. Ze beweert dat “klimaatverandering en armoede onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarbij arme mensen en gekleurde mensen waarschijnlijk onevenredig veel te lijden hebben onder de gevolgen van het klimaat.” De bron is een nieuwsbericht van NBC waarin staat dat zwarte buurten het meest te lijden zullen hebben omdat klimaatverandering zal leiden tot meer overstromingen. De groep maakt zich zorgen over haar “broeders en zusters in het zuiden van de wereld”.

Hier hebben we jonge blanke activisten die schreeuwen over ernstige bedreigingen voor hun overleving, waaronder, “in het uiterste geval, het uitsterven van de mens”. Zij en andere milieuactivisten lijken zich niet bewust van de bedreiging van hun raciale uitsterven of van het verband tussen massa-immigratie en milieuvernietiging. Als westerlingen gedwongen worden om airconditioning, vlees of auto’s op te geven, waarom dan niet de migranten tegenhouden die hierheen zijn gekomen omdat ze juist die dingen willen? Zouden deze extreme milieuactivisten net zo bereid zijn om zwarten te vertellen thuis te blijven als om een schilderij van Van Gogh te bekladden?

“Klimaatverandering kan, net als racisme, ingrijpen in bijna alles rechtvaardigen. Net zoals de Civil Rights Act van elk privaat zwart-wit geschil een potentiële federale zaak maakt, rechtvaardigt de “klimaatnoodtoestand” ingrijpende inmenging in ons leven. Bovendien combineren klimaatactivisten hun strijdbaarheid met een diepe grief tegen het Westen dat de moderne wereld heeft opgebouwd. “Klimaatherstel”, “klimaatvluchtelingen” en “klimaatrechtvaardigheid” zijn nieuwe excuses om onze rijkdom te geven aan mensen die zichzelf niet kunnen onderhouden. Als milieuactivisten hun oproepen tot opoffering niet combineren met een oproep tot het stoppen van immigratie, is het gewoon weer een anti-blank protest. Mensen die zich zorgen maken over het milieu zouden “progressieve” campagnes moeten steunen voor geboortebeperking en wat activisten “vrouwenrechten” noemen.

Het blanke ras, een wereldwijde minderheid, wordt zelfs in zijn thuisland een minderheid. Dat is het echte existentiële probleem dat jonge activisten moeten bestrijden. De oplossing is niet het zinloos opvoeren van de strijd tegen klimaatverandering. Het is dat blanken een staat opbouwen die ons in staat stelt te ontsnappen aan de eindeloos groeiende, gapende muil van niet-blanke afhankelijkheid. Als er geen blanken zijn om de planeet te redden, zal niemand anders dat doen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Globalisten hernoemen illegalen als ‘klimaatmigranten’ om hun omvolkingsplan te bespoedigen (Video)

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Eddy
Eddy
2 maanden geleden

Moeder Aarde heeft genoeg capaciteit om iedereen goed te voeden. Helaas wordt onze wereld geregeerd door corrupt, zichzelf verrijkend schorem dat altijd ons bang probeert te maken met schaarste. Er komt dan weer een expert lopen verklaren hoe en wat te doen. Allemaal gelul. Het probleem ligt bij onszelf. We zijn te dom en te lui om te doen wat we moeten doen en dat is dat schorem de nek afsnijden en gaan werken om ons land weer gezond te krijgen. Eigen volk eerst en als elk land dat doet is iedereen gelukkig in eigen land en heeft iedereen te vreten in eigen land. Ben je te lui dan vreet je maar niks

loekie
loekie
2 maanden geleden
Antwoord aan  Eddy

Eddy kerel, je plukt het zo it mijn hart. en dan druk je je nog heel voorzichtig uit

Hagar
Hagar
2 maanden geleden

Immigratie en integratie zijn terroristische en genocidale haatmisdaden tegen de Europese volkeren.

Petra
2 maanden geleden

Het enige dat het westen moet doen is: GRENZEN DICHT!

Laat de landen waar mensen fokken als konijnen het maar zelf uitzoeken.

Het echte probleem in Nederland is de regering die opzettelijk zoveel mogelijk vreters uit Midden-Oosten en Afrika verzamelt en vervolgens verwent op onze kosten. Daar moet iets aan gedaan worden.

loekie
loekie
2 maanden geleden
Antwoord aan  Petra

grenzen dicht en de bezem erdoor maar dan ook echt erdoor

Bernie
Bernie
2 maanden geleden

Het is inderdaad zo dat migranten in Nederland ongeveer hetzelfde consumptiepatroon vertonen op gebied van energie en CO2 als de overige Nederlanders. In dat opzicht passen ze zich wel aan….
Maar als de Green Deal echt doorgezet wordt, vertrekt de meeste industrie uit Nederland, zal bijna niemand meer autorijden, zijn er bijna geen vrachtauto’s meer nodig, want we hebben geen inkomen meer om goederen te laten bezorgen en zijn we net zo arm als Afrika. Dat is ook een soort nivellering.
Misschien niet wat de meesten zich nu voorstellen bij energietransitie, maar dat komt omdat ze niet goed hebben opgelet.

loekie
loekie
2 maanden geleden
Antwoord aan  Bernie

laat ze daarom maar fijn spuitjes gaan halen; hoe beter geïmpregneerd hoe sneller verrot