Midden oktober sprak professor Dolores Cahill met Zeee Media over hoe het ontvolkings- en onvruchtbaarheidsprogramma met behulp van Covid-“vaccins” past in Agenda 21. Ze bespraken ook digitale valuta en hoe de “demoralisatie agenda” van Agenda 21, een psychologische operatie, wordt gebruikt om de rechtsstaat te ondermijnen, schrijft Rhoda Wilson.

Professor Dolores Cahill is medeoprichter en voorzitter van de World Freedom Alliance en voorzitter van de World Doctors Alliance. Zij heeft een achtergrond in moleculaire genetica en immunologie en heeft belangrijke doorbraken bereikt bij het ontwikkelen en demonstreren van toepassingen van high throughput array technologie in biologisch, diagnostisch en medisch onderzoek.

In het midden van de jaren negentig ontwikkelde Prof. Cahill samen met anderen in de Duitse Max Planck Instituten high-throughput protein array of “high protein content chips”.

“We kunnen aantonen dat veel antilichamen die worden gebruikt in diagnostische tests, om ziekten als kanker en auto-immuunziekten te diagnosticeren, fout waren. En toen begon ik veel tegenwerking te krijgen, omdat dit betekende dat de fabrikanten van de diagnostische tests – waarvan werd aangetoond dat ze onjuist waren – hun producten niet meer konden verkopen,” vertelde prof. Cahill aan Maria Zeee tijdens het interview (zie hieronder).

Wat Prof. Cahill en medewerkers aantoonden is dat veel mensen die de diagnose kanker en auto-immuunziekten kregen, de ziekte waarmee ze werden gediagnosticeerd niet echt hadden.

De volgende ontdekking van Prof. Cahill was dat baby’s stierven 2 en 4 maanden nadat ze geïnjecteerd waren met “vaccins” maar dat niemand het “stopte”.

Ze ging de Ierse regering en de Europese Unie adviseren en probeerde in die tijd academische, diagnostische, farmaceutische en overheidsfunctionarissen te waarschuwen voor bijwerkingen van vaccins en behandelingen van ernstige ziekten. “Mijn hele carrière heb ik geprobeerd informatie te geven dat je deze zogenaamde ernstige ziekten kunt behandelen door eenvoudige veranderingen in je levensstijl: minder stress [en] goede voeding met vitamines.

Agenda 21

In de video hierboven zei Prof. Cahill dat Covid-19 de achtste geplande “pandemie” was. “Er waren er al veel eerder, inclusief degene die gestopt werden door Professor Wodarg,” zei ze.

Dr. Wolfgang Wodarg bracht het Mexicaanse griepschandaal van 2009 aan het licht en maakte er een einde aan. Zijn acties leidden tot een onderzoek door het Europees Parlement “naar de kwestie van de ‘vervalste pandemie’ die in juni 2009 door de WHO werd uitgeroepen op advies van haar groep van academische deskundigen, SAGE, waarvan is gedocumenteerd dat vele leden intense financiële banden hebben met dezelfde farmaceutische reuzen zoals GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, die profiteren van de productie van geneesmiddelen en ongeteste H1N1-vaccins.”

In 2002, toen de eerste zogenaamde coronavirus pandemie – die nooit heeft plaatsgevonden – plaatsvond, was Prof. Cahill “er in real time naar aan het kijken.” Ze wist toen dat de bijwerkingen van de vaccins alle gebieden waren waar regeringen en de Europese Unie financieel in investeerden.

“Als je mensen, vooral kinderen, injecteert met gifstoffen – zoals kwik en aluminium – zijn de toxische effecten … allergieën, auto-immuunziekten, darmstoornissen zoals de ziekte van Crohn … onvruchtbaarheid. Kwik en aluminium zijn ook neurotoxines, dus je krijgt neuro-cognitieve stoornissen die zich uiten in Alzheimer … [of] autisme,” zei ze.

“Toen ik me begon te verdiepen in gezondheidskwesties – en ik wist dat veel van wat er in de jaren ’90 in de wetenschap gebeurde, niet klopte – en toen het coronavirus kwam, de eerste in 2002/3, begon ik te bestuderen wat er gebeurde [buiten de gezondheidskwesties] omdat ik wist dat er preventie en behandeling was – zelfs toen, 20 jaar geleden – en ook vitaminen.

“Toen begon ik me te verdiepen in de Wereldgezondheidsorganisatie en hoe zij [Agenda 21] implementeerden en de controle van de media. Ook was ik me bewust van CIA-documenten en documenten van de Verenigde Naties over hoe ze mensen gingen intimideren die hun mond open deden, met name deskundigen en wetenschappers.”

Prof. Cahill legde uit dat een boek uit 1971 getiteld ‘None Dare Call It Conspiracy’ Agenda 21 uiteenzette. En een boek uit 1992 getiteld ‘The Committee of 300’ beschrijft precies de vergiftigingsagenda waarvan zij op de hoogte was geraakt. Het noemt ook de mensen die toen bij het complot betrokken waren.

Agenda 21 is de agenda van de Verenigde Naties voor de 21e eeuw. Het werd gepubliceerd in 1992 en bestrijkt de periode tot 2099. “Het is dus de agenda voor deze hele eeuw … Je hebt Agenda 2020, Agenda 2030, 2040, 2050. En wat er achter Agenda 21 zit is een gedetailleerde routekaart voor elk jaar vanaf 1992 door de eeuw heen,” zei Prof. Cahill. “Ze plannen en implementeren in feite de vernietiging van elk gebied van onze samenleving van binnenuit.”

Het plan is zeer gedetailleerd. Het omvat bijvoorbeeld de politie die op willekeurige tijden de sirenes van hun voertuigen aanzet of de straatverlichting ‘s nachts vermindert met als doel de angst of het gevoel van onveiligheid bij de mensen te vergroten.

Op 17/18 september 2019 stortte de beurs in. “Ik wist dat dat de trigger event was voor de volgende pandemie,” zei Prof. Cahill, “en dat was een maand voor Event 201 … Ik keek naar Event 201 in real-time.”

Eind 2019 had prof. Cahill een vrijwillige rol als vertegenwoordiger van Ierland als vicevoorzitter van het initiatief voor innovatieve geneesmiddelen van de Europese Unie. “Ze duwden geld in mRNA-vaccinaties als onderdeel van een EU-financieringsmechanisme in januari/februari 2020. En van binnenuit [van de EU] kreeg ik de informatie rond vitaminen en dat het niet nodig was, wat geen edict was.”

Prof. Cahill vroeg vervolgens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek van Ierland hoeveel mensen er tot maart 2020 aan Covid-19 waren overleden. Toen het bureau voor de statistiek zei dat er nul Covid-doden waren geweest in Ierland en na controle van verdere informatie via haar “netwerk”, gaf Prof. Cahill in mei 2020 een interview met Computing Forever presentator Dave Cullen waarin ze uitlegde wat ze had ontdekt en dat er preventie en behandeling was. Het interview ging viraal.

Ontvolking en onvruchtbaarheid

De Agenda voor de 21e eeuw betekent “een vermindering van de bevolking, maar ook een toename van de onvruchtbaarheid die door deze injecties wordt veroorzaakt,” verklaarde Prof. Cahill. “Twintig/dertig jaar geleden zeiden ze dat de moordjaren tussen 2020 en 2026 lagen.”

De Agenda voor de 21e eeuw betekent “een vermindering van de bevolking, maar ook een toename van de onvruchtbaarheid die door deze injecties wordt veroorzaakt,” verklaarde Prof. Cahill. “Twintig/dertig jaar geleden zeiden ze dat de moordjaren tussen 2020 en 2026 lagen.”

Voor dit decennium is het de bedoeling om mensen te vaccineren als reactie op een “pandemie” en hebben de media misleiding en intimidatie gecoördineerd. “[Het doel is] mensen erg onwel te maken om hun levensverwachting te verlagen en mensen te doden. Maar, en dit is waarom ik mijn stem heb laten horen, het lijkt erop dat deze mRNA [injectie] is ontworpen om de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen te verstoren. Dus, hun plan … is om de jongere generatie te injecteren … Wat we niet weten … [is] of ze het onvruchtbaarheidsmiddel kunnen overbrengen via seksuele gemeenschap,” zei Prof. Cahill. Hun plan is om een enorme toename van onvruchtbaarheid te hebben gedurende deze eeuw, zei ze, “hun doel is om het aantal mensen te laten instorten” tegen het einde van de eeuw.

In de tetanus injecties zaten tientallen jaren lang onvruchtbaarheidsmiddelen, zei Prof. Cahill, “en dit werd benadrukt in Afrika omdat ze het leger in steden en dorpen in heel Afrika lieten injecteren, onder dwang … en ze injecteerden alleen tetanus [vaccins] bij vrouwen van 14 tot 45 jaar.”

Het spike-eiwit in de Covid-injectie werkt op dezelfde manier als de tetanus-injectie, omdat het de bekleding en het omhulsel van de baarmoeder lijkt aan te vallen. “Daarom was er veel stolling en hevig bloeden bij mensen, of ze nu geïnjecteerd waren of niet,” legde Prof. Cahill uit.

In combinatie met het HPV-vaccin is het effect dat het lichaam de eierstokken aanvalt, zodat er in 10-15 jaar een verschrompeling van de eierstokken optreedt. “De meisjes die op 12-jarige leeftijd het HPV-vaccin kregen, gaan vroeg in de menopauze [wat ook] gevolgen heeft voor hun vruchtbaarheid,” zei ze.

Levensverwachting van de gevaccineerden

In mei 2020, tijdens het interview met Dave Cullen op Computing Forever en enkele dagen later opnieuw in een interview met Del Bigtree, gastheer van The Highwire, zei Prof. Cahill dat er tot 2020 nergens ter wereld ooit een vergunning voor mRNA-injecties is verleend. De reden hiervoor, zei Prof. Cahill, was dat:

“In sommige dierstudies gingen alle dieren dood. Maar in een langere periode na de injectie … omdat het het immuunsysteem primeert en het maanden of jaren duurt voordat het immuunsysteem geactiveerd is – allemaal op een slechte manier – om vervolgens mensen te doden … en ik blijf bij [wat ik zei in mei 2020]. [Wat ik zei heeft betrekking op] de mRNA-injecties – niet alle [de injecties] zijn mRNA.”

Zij legde uit dat sommige partijen injecties placebo’s zijn en dat andere, door slechte menging van de ingrediënten in het productieproces, heel weinig mRNA kunnen bevatten. “Maar voor mensen die het mRNA krijgen, zoals ik zei in mei 2020, is dat dan een stimulans voor hun lichaam om zichzelf aan te vallen. Het is het immuunsysteem dat wordt aangespoord [en] kan homologie hebben met waar het mRNA of het peptide of het eiwit zich ook bevindt in hun organen. Dus zal het immuunsysteem dat orgaan aanvallen.”

“Ze zullen zich aan het medische systeem presenteren met ongewone symptomen zoals een vergroot hart of plotselinge volwassen dood of ademnood of sepsis.

“Wat ik zei [in mei 2020] was, dat voor degenen met het mRNA, de tijd dat ze zouden sterven binnen 3 jaar tot 5 jaar na de injectie zou zijn. Maar het hangt dan af hoe jong ze waren, hoe gezond ze waren, en of ze andere comorbiditeiten hadden.

“Dus, dat is helaas waar. Helaas.”

Eerder in het interview noemde zij de dierproeven waarbij alle met mRNA geïnjecteerde dieren stierven. Maar in sommige dierproeven stierf slechts de helft van de dieren nadat zij met mRNA waren geïnjecteerd. Prof. Cahill legde uit dat in de dierproeven waar slechts 50% van de dieren binnen zes maanden stierf, de 50% sterfte het gevolg was van het feit dat zij het experiment stopzetten en de rest van de dieren doodden. Als zij de dieren die na zes maanden overleefden in leven hadden gehouden en het experiment een jaar hadden voortgezet, dan zouden alle dieren zijn gestorven binnen het tijdsbestek dat bij mensen het equivalent zou zijn geweest van 3-5 jaar.

“Als mensen meerdere injecties hebben gehad, zijn er toxische stoffen [in de vaccins] die een ander mechanisme hebben om mensen te doden. Dus, degene die we zien in Open VAERS, van mensen die sterven binnen de eerste maand … één op de vier sterft binnen 48 uur. En het is waarschijnlijk dat ze sterven met een ander mechanisme, dat ze hyperallergisch zijn voor ingrediënten die in de injectie zitten zoals polysorbaat 80 … of polyethyleenglycol (“PEG”) of SM-102.”

Echt geld versus digitale valuta

De Agenda begon serieus in 1913. Hun plan is uitgevoerd, op de achtergrond, gedurende ongeveer twee generaties. “In zekere zin hebben ze misschien 50% van de Agenda uitgevoerd. Dus, dit is een systematische en incrementele en een duwtje in de rug Agenda,” zei Prof. Cahill.

Agenda 21, gepubliceerd in 1992, is een voortzetting van dezelfde Agenda, en een deel ervan is om de samenleving van binnenuit te ondermijnen. Het is een 108-jarig plan dat stapsgewijs wordt uitgerold, zodat de mensen niet van generatie op generatie zouden merken dat het gebeurde. Een van de belangrijkste hefbomen is het zogenaamde vaccin en een andere is het banksysteem.

Het plan omvat het ondermijnen van alle aspecten van de samenleving – of het nu gaat om de wet, de rechtmatige politie, het onderwijssysteem, het gezondheidssysteem, het regelgevend systeem, de media, de regering of het banksysteem, aldus professor Cahill.

“Cash is vrijheid … Als je geld hebt, cash geld, kun je gewoon kopen en verkopen en kun je ook privé je brood verdienen. Privacy is heel belangrijk in de wet. En echt geld dat echt waarde heeft, en contant geld, is de manier waarop mannen en vrouwen onder de wet opereren, in privé … We hebben een onvervreemdbaar recht op privacy. Als je echt geld en contant geld hebt, zorgt dat voor privacy.”

Als je de wet en de samenleving wilt ondermijnen, hoe doe je dat dan? Dat kan via het banksysteem door in te grijpen in goudgeld en dan te proberen ieders digitale transacties te traceren, zei Prof. Cahill.

“En dan overgaan van een systeem waar je ‘je bezittingen onder de wet kunt hebben’ en niemand ze kan betreden of zich ermee kan bemoeien, naar een systeem waar ze al je bezittingen in hun systeem proberen [te] brengen en dat ze dan met alle middelen kunnen afsnijden.”

In hun digitale systeem zullen al onze activa niet meer van ons zijn, maar van het banksysteem. Dus zij zullen onze activa bezitten.

“Wat we hebben onder deze Agenda 21 is een onwettige laag, in het banksysteem, bovenop wat we denken dat het wettige systeem is … Alles wat ze doen is om de angst te vergroten en mensen te verarmen.

“Dit is een programma voor meerdere generaties … als ze het in één generatie voor elkaar krijgen, zal de generatie die nu vijf jaar oud is, het over 20/30 jaar normaal vinden dat echt geld en contant geld niet wordt geaccepteerd.”

Wat betreft het deel van de Agenda dat echt geld overgaat op digitale valuta, “zijn ze [waarschijnlijk] halverwege [de invoering ervan],” zei Prof. Cahill.

De Demoralisatie Agenda

“Maar ik denk dat wat zeer hoopgevend is,” zei professor Cahill, “de hele zaak is zeer eenvoudig op te lossen … Niemand staat boven de wet … en als elke man of vrouw aansprakelijk is voor elke misdaad die ze doen, onder de wet, en niemand staat boven de wet. Zodra mensen zich dat realiseren kunnen we dit heel eenvoudig stoppen.”

Met andere woorden, de oplossing is om iedereen – artsen, politieagenten, lijkschouwers, rechters en zorgverleners – op persoonlijke titel verantwoordelijk te stellen voor wat ze wel of niet hebben gedaan.

In Ierland bestaat bijvoorbeeld een organisatie die de Irish Republican Brotherhood (“IRB”) heet, de oudste politieke beweging in Ierland. “We hebben de [IRB] opnieuw opgericht … en wat we nu doen – we hebben honderden mensen, duizenden mensen die zich bewust zijn om dit alles op te lossen – we moeten gewoon mensen die betaald worden als rechters of regelgevers of de politie vragen: ‘is wat u doet rechtmatig en wat is uw rol?’,” zei Prof. Cahill.

Ze gaf een voorbeeld van 10 verzorgingshuizen in Ierland in januari 2021 waar mensen stierven kort nadat ze geïnjecteerd waren met een Covid “vaccin.” De plaatselijke politieagent wordt betaald en heeft een eed gezworen die sterfgevallen te onderzoeken.

“We hebben in de samenleving een maatschappelijke binding en dat is dat mensen niet zomaar mensen kunnen gaan vermoorden [ongeacht wie je bent of welke functie je bekleedt]. Het is heel eenvoudig. En wie betalen we om ervoor te zorgen dat mensen letterlijk niet wegkomen met moord? … Wanneer er massale sterfgevallen zijn, zoals 8 mensen [in één verzorgingstehuis] binnen 48 uur, dan moeten we dat onderzoeken en zeggen “wel, heeft de lokale politieagent dat gerapporteerd als een verdachte dood, hebben de begrafenisondernemers het gerapporteerd, hebben de eigenaars van het verzorgingstehuis het gerapporteerd, hebben de mensen die wij betalen, de lijkschouwers, het onderzocht?”.

“Als een lijkschouwer of een arts de verkeerde doodsoorzaak op een overlijdensakte zet, krijgen ze voor één zaak vijf jaar gevangenisstraf. Dat is de wet … Als een familie een klacht indient en de [politie] onderzoekt niet of de lijkschouwer zijn werk doet, of de mensen die wij als rechters betalen [doen geen onderzoek] – dan is het de op één na hoogste misdaad van ambtsmisdrijven en crimineel wangedrag dat een rechter dat soort misdrijven niet onderzoekt.”

Waarom is men er tot nu toe niet in geslaagd om bijvoorbeeld de politie een onderzoek te laten instellen?

Hoe Agenda 21 de rechtsstaat heeft ondermijnd, gedurende de laatste generatie, is door de rechtbanken, politie, lijkschouwers en pathologen niet rechtmatig te laten werken. “Binnen Agenda 21 hebben ze een gedetailleerd programma van analyse van de psychologie achter het criminele gedrag … [het is] wat men noemt een ‘demoralisatie agenda’,” zei Prof. Cahill.

Ze willen dat mensen niet succesvol zijn in het stoppen van crimineel gedrag om bevolkingen te demoraliseren zodat ze zich “hopeloos” voelen. De onsuccesvolle juridische acties van “vrijheidsstrijders” maken deel uit van de demoralisatie-agenda om het erop te laten lijken dat bepaalde systemen niet werken.

Verdere bronnen:


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Melissa Ciummei: Pandemie zal eindigen wanneer hun digitale monetaire systeem ingevoerd is

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties