“Veel mensen weten niet wat er gisteren is gebeurd. Simpel gezegd heeft Biden alle Amerikanen die in China werken gedwongen te kiezen tussen ontslag nemen en het verliezen van het Amerikaanse staatsburgerschap. Alle Amerikaanse managers en ingenieurs die in China’s halfgeleiderindustrie werken, hebben gisteren ontslag genomen. Eén sanctieronde van Biden heeft meer schade aangericht dan alle vier jaren van sancties onder Trump. Hoewel Amerikaanse halfgeleiderexporteurs tijdens de Trump-jaren vergunningen moesten aanvragen, werden de vergunningen binnen een maand goedgekeurd.

Met de nieuwe Biden-sancties vertrokken alle Amerikaanse leveranciers van IP-blokken, componenten en diensten van de ene op de andere dag – waardoor alle dienstverlening [aan China] werd afgesneden. Om een lang verhaal kort te maken, elk geavanceerd halfgeleiderbedrijf wordt momenteel geconfronteerd met een uitgebreide leveringsstop, ontslag van al het Amerikaanse personeel en onmiddellijke verlamming van de activiteiten. Zo ziet vernietiging eruit: China’s halfgeleiderindustrie is van de ene op de andere dag tot nul gereduceerd. Volledige ineenstorting. Geen kans op overleven.”
Geplaatst op  Jordan Schneider’s Twitter account @jordanschnyc vanuit een vertaalde thread op @lidangzzz

De regering Biden heeft haar oorlog tegen China vorige week geïntensiveerd door een thermonucleaire bom te laten ontploffen in het hart van Beijings bloeiende technologie-industrie, schrijft Mike Whitney. In een poging om de toegang van China tot cruciale halfgeleidertechnologie te blokkeren, kondigde Team Biden strenge nieuwe exportregels aan, gericht op een “alomvattende afsluiting van de levering” van essentiële halfgeleidertechnologie, wat volgens een analist leidde tot een “onmiddellijke verlamming van de activiteiten”. De terreur die de aankondiging teweegbracht, werd treffend samengevat in een bericht op het Twitter-account van Jordan Schneider van een vertaald bericht op @lidangzzz (zie bovenstaand citaat).

Uiteraard werd de Chinese regering verblind door de draconische nieuwe regels die “alle Chinese bedrijven die geavanceerde computerchips ontwerpen” omvatten en ongetwijfeld “de eliminatie van alle Amerikaanse producten en technologieën uit het hele ecosysteem” zullen waarborgen. De nieuwe sanctieregeling zal waarschijnlijk aanzienlijke schade toebrengen aan China’s bloeiende technologie-industrie en de Amerikaanse partners die hierover niet werden geraadpleegd, aanzienlijke schade berokkenen. Maar hoewel de aankondiging een complete verrassing was, past zij wel in de veel uitgebreidere lijst van vijandige acties van de VS jegens China in de afgelopen maanden. Enkele daarvan zijn:

  1. Meerdere Amerikaanse delegaties (Nancy Pelosi en andere zittende Congresleden) reisden naar Taiwan om het één-China-beleid, dat de afgelopen 40 jaar de hoeksteen is geweest voor normale betrekkingen tussen beide landen, ter discussie te stellen.
  2. Twee Amerikaanse oorlogsschepen varen door zeestraat, BBC
  3. Manoeuvres VS-India aan de grens tussen India en China
  4. De hardnekkige vastberadenheid van de regering-Biden om Zuid-Korea te voorzien van een dodelijk raketafweersysteem dat voor offensieve doeleinden kan worden gebruikt en dat de Chinese veiligheid bedreigt.
  5. De voortdurende versterking van een “anti-China” coalitie.
  6. Twee Amerikaanse vliegdekschepen oefenen in de Zuid-Chinese Zee.
  7. En nu, volgens de Financial Times, wordt de EU aangespoord om haar China-beleid te heroverwegen.

Hoewel de lijst geenszins volledig is, zou hij de lezer enig idee moeten geven van de toename van de oorlogszucht die momenteel op Peking is gericht. China de les lezen is een fulltime baan geworden, wat niet geheel onverwacht is aangezien het “beheersingsbeleid” van de VS en China teruggaat tot de Koude Oorlog. Wat nu anders is – zoals de nationale veiligheidsstrategie van Biden uit 2022 aangeeft – is dat de VS zichzelf midden in een “grote machtsstrijd” zien, waarin de voornaamste vijand China is, dat wordt beschouwd als “de enige concurrent met zowel de intentie als, in toenemende mate, het vermogen om de internationale orde opnieuw vorm te geven. (NSS) Met andere woorden, de regering Biden geeft toe dat we in oorlog zijn met China en dat we alle noodzakelijke middelen moeten gebruiken om in dat conflict te zegevieren. Zoals analist voor buitenlands beleid Andre Damon onlangs opmerkte, is de NSS geen strategie voor de verdediging van de Republiek maar een “blauwdruk voor de Derde Wereldoorlog”.

Inperking alleen zal dus niet langer volstaan. Wat nodig is, zijn steeds meer provocerende acties die zullen helpen om China te isoleren, te belasteren en uiteindelijk te verzwakken, zodat het een “verantwoordelijke belanghebbende” wordt in het “op regels gebaseerde systeem”. Met andere woorden, Biden zoekt een volgzame vazal die op zijn hielen likt en doet wat hem gezegd wordt.

Klinkt dat bekend?

De strenge nieuwe exportregels van Biden passen perfect in deze bredere strategie van aanhoudende confrontatie en vijandigheid. Het strookt ook met het vaak herhaalde neoconservatieve standpunt dat er “geen hoop is op coëxistentie met China zolang de Communistische Partij het land regeert”. We zien dus eens te meer dat de aanvallen van de regering op China niet alleen bedoeld zijn om de Chinese ontwikkeling “in te dammen”, maar ook gericht zijn op regimeverandering. Wij denken dat de recente intensivering van Biden’s Tech War niets te maken heeft met nationale veiligheidsbelangen (zoals “nog steeds opkomende gebieden van kunstmatige intelligentie en kwantumcomputing”), maar eigenlijk een andere wanhopige poging is om Washington’s verslappende greep op de wereldmacht te behouden. Zo vat auteur Jon Bateman het samen in een artikel in Foreign Policy Magazine:

“Het Bureau voor Industrie en Veiligheid (BIS) heeft nieuwe beperkingen aangekondigd op de export naar China van geavanceerde halfgeleiders, apparatuur voor het maken van chips en onderdelen van supercomputers. De controles… onthullen een doelbewuste focus op het dwarsbomen van Chinese capaciteiten op een breed en fundamenteel niveau…. De primaire schade voor China zal economisch zijn, op een schaal die ver buiten proportie is met de door Washington genoemde militaire en inlichtingenzorgen…. Deze verschuiving kondigt nog hardere Amerikaanse maatregelen aan, niet alleen in geavanceerde computers maar ook in andere sectoren (zoals biotech, productie en financiën) die als strategisch worden beschouwd. Het tempo en de details zijn onzeker, maar het strategische doel en het politieke engagement zijn nu duidelijker dan ooit. China’s technologische opkomst zal tegen elke prijs worden afgeremd.”  (“Biden is Now All-In on Taking Out China”, Jon Bateman, Foreign Policy Magazine)

Daar staat het zwart op wit. De VS zullen alles doen wat nodig is om hun toppositie in de wereldorde te behouden. En Bateman heeft gelijk, er zullen ongetwijfeld “nog hardere Amerikaanse maatregelen komen, niet alleen in geavanceerde computers maar ook in andere sectoren (zoals biotech, productie en financiën)”. En dat betekent natuurlijk meer sancties en tarieven, meer verstoring van vitale aanvoerlijnen en hogere kosten voor alles. Als je dacht dat de oorlog met Rusland invloed had op de energieprijzen, dan heb je nog niets gezien. 40 jaar globalisering terugdraaien wordt een ondraaglijke ervaring, vergelijkbaar met een grote tandheelkundige operatie zonder verdoving. Dit komt van Reuters:

“De VS proberen de onbedoelde gevolgen van hun nieuwe exportbeperkingen voor de Chinese chipindustrie aan te pakken, die onbedoeld de toeleveringsketen van halfgeleiders zouden kunnen schaden, aldus mensen die bekend zijn met de zaak: vanaf middernacht dinsdag konden leveranciers ook geen ondersteuning, service en niet-Amerikaanse benodigdheden naar de in China gevestigde fabrieken sturen zonder licenties als er Amerikaanse bedrijven of mensen bij betrokken zijn. Als gevolg daarvan kunnen zelfs basisartikelen zoals gloeilampen, veren en bouten die gereedschap draaiende houden niet worden verzonden totdat de verkopers vergunningen krijgen. En zonder de steun die de gieterijen van minuut tot minuut nodig hebben, zouden ze kunnen beginnen met sluiten, zei een bron…

De VS zijn van plan om vergunningen voor niet-Chinese fabrieken in China die door de nieuwe beperkingen worden getroffen, per geval te bekijken, maar zelfs als dat wordt goedgekeurd, kan dat tot vertragingen in de verzending leiden. Licenties voor Chinese chipfabrieken zouden waarschijnlijk worden geweigerd.”  (“U.S. scrambles to prevent export curbs on China chips from disrupting supply chain“, Reuters)

Zie je wat ik bedoel? Meer verstoring van de aanvoer betekent hogere prijzen, meer gehavende huishoudbudgetten, en minder Amerikaanse gezinnen die kunnen rondkomen van hun krimpende loon. Denkt iemand in Washington aan deze dingen voordat ze de wielen in beweging zetten? De regering Biden is zo geobsedeerd door het beheersen van China, dat zij bereid is de levensstandaard in de VS de afgrond in te jagen en de wereld nog dichter bij nucleaire vernietiging te brengen. Hier is meer achtergrondinformatie uit een artikel in de Asia Times:

De Amerikaanse maatregelen zullen geen invloed hebben op China’s sensoren, satellietbewaking, militaire geleiding en andere strategische systemen omdat de overgrote meerderheid van de militaire toepassingen gebruik maakt van oudere chips die China thuis kan produceren…..De nieuwe Amerikaanse beperkingen zullen China’s 2.000 oppervlakte-schip en oppervlakte-grondraketten er niet van weerhouden Amerikaanse vliegdekschepen in het westelijk deel van de Stille Oceaan of Amerikaanse luchtmachtbases in Guam en Okinawa aan te vallen, en ze zullen China’s meer dan 1.000 onderscheppingsraketten er niet van weerhouden lucht-luchtraketten op lange afstand op Amerikaanse vliegtuigen te richten…

Het zal ook een totale Chinese inspanning uitlokken om de Amerikaanse chip- en ontwerptechnologie te vervangen. De investeringen en O&O zullen drastisch dalen in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie, terwijl China een enorm budget aan de sector toekent.

Over een periode van vijf of tien jaar zal de technologische voorsprong van Amerika op het gebied van halfgeleiderontwerp en -fabricage waarschijnlijk verdwijnen. Naarmate de kapitaalbudgetten in de westerse halfgeleiderindustrie instorten, zal de schade voor de VS en andere westerse economieën waarschijnlijk groter zijn dan de schade die aan China wordt toegebracht … een volledig verbod van de VS op de verkoop van chips aan China zou 37% van de inkomsten van de Amerikaanse halfgeleiderbedrijven elimineren en leiden tot … het verlies van 15.000 tot 40.000 hooggekwalificeerde directe banen in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie.”.

De schade aan de Chinese economie zal in het slechtste geval waarschijnlijk tijdelijk zijn… Maar de gevolgen van de beginnende depressie in de westerse halfgeleiderindustrie kunnen wel degelijk permanente schade aanrichten. (“China chip ban a US exercise in extreme self-harm”Asia Times)

Dus, het zou allemaal kunnen terugslaan zoals de slecht doordachte sancties tegen Rusland die heel Europa in een ongekende energiecrisis hebben gestort?

Ja, dat is wat hij zegt. De nieuwe regels zullen China op korte termijn pijn doen, maar op lange termijn zullen ze de Amerikaanse industrie alleen maar schaden. Het is weer een klassiek voorbeeld van “cutting off your nose to spite your face”, wat de werkwijze van Biden lijkt te zijn in een groot aantal kwesties.

Het is vermeldenswaard, dat het plan van Biden weer een grote stap is naar “de-globalisatie”. (dat is het opnieuw opwerpen van grensoverschrijdende handelsbarrières om verdere economische integratie en lagere kosten te voorkomen). Decennia lang hebben zakelijke en politieke leiders de deugden van offshoring van bedrijven en outsourcing van banen aangeprezen, alsof dat de ware uitdrukking was van Gods goddelijke plan. Maar nu de groei van China de wereldhegemonie van de VS bedreigt, zijn de elites van het buitenlands beleid snel 180 graden gedraaid. Nu moet de geest van de globalisering worden getrokken en terug in de fles worden gestopt, zodat het Westen zijn primaat kan behouden door zich effectief af te scheiden van de Chinese grootmacht.

Tussen haakjes, “ontkoppeling” is het nieuwe modewoord onder buitenlandpolitici. Wat het woord impliceert is dat de VS “een zekere mate van technologische scheiding van China moet doorvoeren, maar niet zo ver moet gaan dat de Amerikaanse belangen erdoor worden geschaad”. Met andere woorden, Washington is op weg om selectief veel handelsgebieden met China te beëindigen terwijl het probeert zichzelf niet in zijn eigen voet te schieten.

Succes daarmee.

Dus, waar gaat dit allemaal heen, vraagt u?

Naar meer conflicten, meer confrontaties, hogere prijzen, lagere levensstandaarden en, uiteindelijk, een desintegratie van de heersende orde. Zoveel is zeker. Het probleem is natuurlijk dat de China-haviken nu de machtshefbomen in Washington in handen hebben, wat betekent dat de aanvallen op China zullen verhevigen, de ontkoppeling zal versnellen, en een massaal destabiliserende internationale crisis spoedig zal volgen.

De regering Biden verspilt Amerikaanse macht aan unilaterale acties die zij niet kan afdwingen en die geen zinvolle invloed zullen hebben op de ontwikkeling van China. Ze kunnen beter zoeken naar manieren om de overgang naar een nieuwe wereld te vergemakkelijken, dan zielig te proberen de klok terug te draaien naar het voorbije “unipolaire moment”.Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Biden’s vernietiging van de Chinese chipindustrie met sancties is een open uitnodiging Taiwan in te nemen, wereldleider in de halfgeleidermarkt

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Pjotr
Pjotr
3 maanden geleden

Dit bewijst onder andere dat de Chinese winkel stilvalt zonder Amerikaans en ander Westers personeel. Chinezen kunnen het gewoon niet, daar zijn ze te slordig en te collectivistisch voor. Kijk maar naar de ongecontroleerd neerstorten van draagraketten of naar het geknoei in hun biolab te Wuhan.
Zal ons even pijn doen, maar we nemen de technologische produktie opnieuw zelf in handen.

godsrighthand
godsrighthand
3 maanden geleden
Antwoord aan  Pjotr

nou Pjotr dat je het buskruit niet hebt uitgevonden is duidelijk…

Johan P
Johan P
3 maanden geleden
Antwoord aan  Pjotr

Jaja. Ik herinner me de tijd nog dat ‘made in Japan’ stond voor ‘goedkope niet-werkende namaak’ . Nu zijn het hoogwaardige producten.
Ja, China is anders, heeft een andere metaliteit en het zal ze wat langer kosten. Maar China heeft de tijd, daar denken ze niet in termijnen van een jaar, maar is de vraag of het over 10, of 25 jaar gunstig zou zijn.
Met de VS in verval is het al een vaststaand feit dat Taiwan ‘straks’ (zeg maar over 5 jaar of zo) weer bij China hoort, met hun hele industrie. En dat tegen die tijd China de zaken goed genoeg geregeld heeft om te functioneren en vanaf dat punt sterker te worden.
Europa telt dan niet meer mee, de industrie en landbouw daar worden de nek omgedraaid. Zelfs als men eind 2023 het roer omgooit dan gaat het zeker 10-20 jaar duren voordat dat zich een beetje herstelt; afbreken is altijd sneller gedaan dan opbouwen.

Kees
Kees
3 maanden geleden
Antwoord aan  Johan P

In de tijd dat ik werkte ’70 en ’80 leverden wij elektronische kassa’s van USA en Chineese/Taiwan waaruit bleek dat USA slechter waren! Daar hadden wij de ervaring mee dat USA het niet kon!