Covid-19 vaccinatie zal leiden tot massale ontvolking.

Dat is een vrij gewaagde bewering. “Uw regering probeert u te vermoorden” is nog gewaagder.

Maar helaas worden deze boude beweringen nu ondersteund door een berg bewijs, en het meeste van dat bewijs is te vinden in de vertrouwelijke Pfizer documenten die de U.S. Food & Drug Administration op gerechtelijk bevel heeft moeten publiceren, meldt The Expose.

Laten we dus beginnen met het bewijs in de vertrouwelijke Pfizer documenten.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) probeerde het vrijgeven van de veiligheidsgegevens van Pfizer’s COVID-19 vaccin 75 jaar lang uit te stellen, ondanks het feit dat de injectie na slechts 108 dagen veiligheidsbeoordeling op 11 december 2020 werd goedgekeurd.

Maar begin januari 2022 beval federale rechter Mark Pittman hen om 55.000 pagina’s per maand vrij te geven. Eind januari gaven ze 12.000 pagina’s vrij.

Sindsdien heeft PHMPT alle documenten op zijn website geplaatst.

Een van de documenten in de datadump is ‘reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf’. Pagina 12 van het vertrouwelijke document bevat gegevens over het gebruik van de Pfizer Covid-19 injectie bij zwangerschap en borstvoeding.

Vertrouwelijke Pfizer-documenten onthullen dat 90% van de met Covid gevaccineerde zwangere vrouwen hun baby verloor

Pfizer stelt in het document dat er op 28 februari 2021 270 gevallen bekend waren van blootstelling aan de mRNA-injectie tijdens de zwangerschap.

Zesenveertig procent van de moeders (124) die aan de Pfizer Covid-19 injectie werden blootgesteld, kreeg een bijwerking.

Van die 124 moeders die een bijwerking kregen, werden 49 beschouwd als niet-ernstige bijwerkingen, terwijl 75 als ernstig werden beschouwd. Dit betekent dat 58% van de moeders die bijwerkingen meldden, ernstige bijwerkingen vertoonden, variërend van baarmoedersamentrekkingen tot foetale sterfte.

bron – Pagina 12

In totaal werden 4 ernstige gevallen van foetussen/baby’s gemeld als gevolg van blootstelling aan de Pfizer-injectie.

Maar hier wordt het nogal verontrustend. Pfizer zegt dat ze van de 270 zwangerschappen absoluut geen idee hebben wat er in 238 daarvan is gebeurd.

Maar hier zijn de bekende uitkomsten van de resterende zwangerschappen –

Ten tijde van het rapport waren er in totaal 34 uitkomsten, maar 5 daarvan waren nog in behandeling. Pfizer merkt op dat slechts 1 van de 29 bekende uitkomsten normaal was, terwijl 28 van de 29 uitkomsten resulteerden in het verlies/dood van de baby. Dit komt neer op 97% van alle bekende uitkomsten van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap die resulteerden in het verlies van het kind.

Als we de 5 gevallen waarin de uitslag nog in behandeling was meetellen, komt dit neer op 82% van alle uitkomsten van Covid-19-vaccinatie tijdens de zwangerschap met verlies van het kind tot gevolg. Dit komt neer op een gemiddelde van ongeveer 90% tussen 82% en 97%.

Hier hebben we dus ons eerste bewijs dat er iets mis is met de toediening van de Pfizer Covid-19 injectie tijdens de zwangerschap.

Hier is de richtlijn uit het document “REG 174 INFORMATION FOR UK HEALTHCARE PROFESSIONALS” van de Britse regering –

Zo luidde de leidraad in december 2020 in ieder geval. Helaas hebben de Britse regering en andere regeringen over de hele wereld die richtsnoeren slechts een maand later herzien, zodat er nu staat –

bron – Pagina 7

Dit is nog steeds de officiële leidraad vanaf juni 2022, en leidt tot verschillende vragen die dringend beantwoord moeten worden als we bedenken dat zwangere vrouwen sinds begin 2021 te horen hebben gekregen dat Covid-19 vaccinatie volkomen veilig is.

Je hoeft alleen maar te kijken naar de dingen die vrouwen moesten vermijden tijdens de zwangerschap voordat ze te horen kregen dat het volkomen veilig is om een experimentele injectie te nemen om te beseffen dat hier iets niet klopt.

 • Gerookte vis,
 • Zachte kaas,
 • Natte verf,
 • Koffie,
 • Kruidenthee,
 • Vitamine supplementen,
 • Bewerkt junkfood.

Dit zijn er maar een paar, en de lijst is eindeloos.

Laten we dus beginnen met het onderdeel ‘Zwangerschap’ van de officiële leidraad. In december 2020 stond in de leidraad ‘Covid-19 vaccinatie wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap’. Slechts een maand of wat later stond in deze leidraad ‘Dierstudies wijzen niet op schadelijke effecten met betrekking tot zwangerschap enz.

Laten we dus eens kijken naar de dierstudies in kwestie.

Maar voordat we dat doen, is het de moeite waard erop te wijzen dat de officiële richtsnoeren vanaf juni 2022 stellen dat “toediening van het COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 tijdens de zwangerschap alleen moet worden overwogen wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s voor de moeder en de foetus”. Dus waarom in hemelsnaam is elke zwangere vrouw in het hele land actief gedwongen om deze injectie te krijgen?

Pfizer en medicijnregulatoren verborgen de gevaren van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap vanwege een dierstudie die een verhoogd risico op geboorteafwijkingen en onvruchtbaarheid aantoonde

De beperkte dierstudie waarover in de officiële richtsnoeren wordt gesproken, bracht het risico van aanzienlijke schade aan de zich ontwikkelende foetus aan het licht, maar de geneesmiddelenautoriteiten in de VS, het VK en Australië hebben er actief voor gekozen deze informatie uit openbare documenten te verwijderen.

De eigenlijke studie kan hier volledig worden bekeken en is getiteld Lack of effects on female fertility and prenatal and postnatal offspring development in rats with BNT162b2, a mRNA-based COVID-19 vaccine.

De studie werd uitgevoerd op 42 vrouwelijke Wistar Han ratten. Eenentwintig kregen de Pfizer Covid-19 injectie, en 21 niet.

Hier zijn de resultaten van de studie –

bron

De resultaten van het aantal foetussen met lumbale ribben in de controlegroep waren 3/3 (2,1). Maar de resultaten van het aantal foetussen met lumbale ribben in de gevaccineerde groep waren 6/12 (8,3). Gemiddeld kwam dit dus 295% meer voor in de gevaccineerde groep.

Supernumeraire ribben, ook wel accessoire ribben genoemd, zijn een ongewone variant van extra ribben die meestal uit de hals- of lendenwervels ontstaan.

Dus wat deze studie vond is bewijs van abnormale foetale vorming en geboorteafwijkingen veroorzaakt door de Pfizer Covid-19 injectie.

Maar daar houden de abnormale bevindingen van de studie niet op. Het “pre-implantatie verlies” percentage in de gevaccineerde groep ratten was dubbel zo hoog als in de controlegroep.

bron

Pre-implantatieverlies verwijst naar bevruchte eicellen die niet innestelen. Daarom suggereert deze studie dat de Pfizer Covid-19 injectie de kans verkleint dat een vrouw zwanger kan worden. Dus verhoogt het het risico op onvruchtbaarheid.

Dus als dit het geval is, hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat regelgevende instanties voor geneesmiddelen over de hele wereld in hun officiële richtlijnen verklaren dat “dierstudies geen directe of indirecte schadelijke effecten aantonen met betrekking tot zwangerschap“? En hoe hebben ze kunnen verklaren dat “het onbekend is of het Pfizer-vaccin invloed heeft op de vruchtbaarheid”?

De waarheid is dat ze er actief voor gekozen hebben om dit in de doofpot te stoppen.

We weten dit dankzij een ‘Freedom of Information (FOI) request’ gedaan aan de Australische regering Department of Health Therapeutic Goods Administration (TGA).

Een document met de titel ‘Delegate’s Overview and Request for ACV’s Advice‘ dat op 11 januari 2021 werd gemaakt, werd gepubliceerd onder het FOI-verzoek. Pagina 30 en verder van het document toont een “beoordeling van de productinformatie”, en benadrukt wijzigingen die moeten worden aangebracht in het “Niet-klinisch evaluatieverslag” voorafgaand aan de officiële publicatie.

Pfizer werd verzocht de wijzigingen aan te brengen vóór de volgende bijwerking van de productinformatie.

Enkele van die gevraagde wijzigingen waren –

De beoordelaar van module 4 verzocht Pfizer de bewering dat “Dierstudies wijzen niet op directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot voortplantingstoxiciteit” te schrappen.

Waarom?

De beoordelaar van module 4 vertelde Pfizer dat “Zwangerschapscategorie B2” passend werd geacht en verzocht om de volgende regel toe te voegen

“Een gecombineerd onderzoek naar vruchtbaarheid en ontwikkelingstoxiciteit bij ratten toonde een verhoogd voorkomen van supernumeraire lumbale ribben bij foetussen van met COMIRNATY behandelde vrouwelijke ratten”.

Maar hier is een herinnering aan hoe het officiële document voor het grote publiek luidt –

bron – Pagina 7

De zwangerschapscategorie werd gewijzigd in ‘B1’, er werd geen regel opgenomen over het toegenomen voorkomen van lumbale supernumeraire ribben bij foetussen, en in plaats daarvan werd de regel opgenomen waarvan was gevraagd dat deze zou worden verwijderd: “Dierstudies wijzen niet op directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot zwangerschap…”.

Hier is de officiële beschrijving van de zwangerschapscategorieën –

Dat is een groot verschil tussen de twee categorieën. Maar het feit dat de beoordelaar van module 4 zelfs dacht dat Zwangerschapscategorie B2 geschikt was, is zeer twijfelachtig als je kijkt naar de resultaten, zoals we hierboven onthulden, van het “inadequate” en uiterst kleine dieronderzoek dat werd uitgevoerd om de veiligheid van het toedienen van de Pfizer Covid-19 injectie tijdens de zwangerschap te evalueren.

Dus we hebben niet alleen bewijs dat het Pfizer vaccin tussen de 82% en 97% van de ontvangers kan leiden tot het verlies van hun baby’s, we hebben nu ook bewijs dat het Pfizer vaccin leidt tot een verhoogd risico op onvruchtbaarheid of geboorteafwijkingen.

Beide voorbeelden alleen al ondersteunen de suggestie dat Covid-19 vaccinatie zal leiden tot ontvolking. Maar helaas houdt het bewijs daar niet op.

Vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat het Covid-19 vaccin zich ophoopt in de eierstokken

Een andere studie, die te vinden is in de lange lijst van vertrouwelijke Pfizer-documenten die de FDA via een gerechtelijk bevel hier heeft moeten publiceren, werd uitgevoerd op Wistar Han-ratten, waarvan 21 vrouwelijke en 21 mannelijke.

Elke rat kreeg een enkele intramusculaire dosis van de Pfizer Covid-19 injectie en vervolgens werden het gehalte en de concentratie van de totale radioactiviteit in bloed, plasma en weefsels bepaald op vooraf bepaalde punten na toediening.

Met andere woorden, de wetenschappers die het onderzoek uitvoerden, maten hoeveel van de Covid-19 injectie zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam zoals de huid, de lever, de milt, het hart, enz.

Maar een van de meest verontrustende bevindingen van de studie is het feit dat de Pfizer-injectie zich na verloop van tijd ophoopt in de eierstokken.

Een “eierstok” is een van de vrouwelijke klieren waarin de eicellen worden gevormd en de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron worden aangemaakt.

In de eerste 15 minuten na injectie van de Pfizer-jab vonden de onderzoekers dat de totale lipidenconcentratie in de eierstokken 0,104ml bedroeg. Dit nam vervolgens toe tot 1,34ml na 1 uur, 2,34ml na 4 uur, en vervolgens 12,3ml na 48 uur.

De wetenschappers hebben echter geen verder onderzoek gedaan naar de accumulatie na een periode van 48 uur, dus we weten gewoon niet of die verontrustende accumulatie doorging.

Maar officiële Britse gegevens, gepubliceerd door Public Health Scotland, die hier te vinden zijn, bieden enkele verontrustende aanwijzingen over de gevolgen van die ophoping in de eierstokken.

Cijfers over het aantal personen met eierstokkanker laten zien dat de bekende trend in 2021 aanzienlijk hoger was dan 2020 en het gemiddelde van 2017-2019.

Eierstokkanker – bron

De bovenstaande grafiek loopt tot juni 2021, maar de grafieken op het dashboard van Public Health Scotland tonen nu cijfers tot december 2021 en laten helaas zien dat de kloof nog groter is geworden en dat het aantal vrouwen met eierstokkanker aanzienlijk toeneemt.

klik voor groter

Dat is ons derde bewijs. Dus nu weten we…

 • Vertrouwelijke Pfizer documenten tonen een miskraampercentage tussen 82 en 97%,
 • De enige dierstudie die de veiligheid van het Pfizer vaccin tijdens de zwangerschap bewees, gaf een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen,
 • en verdere vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat het vaccin zich ophoopt in de eierstokken.

Helaas hebben we ook bewijs dat Covid-19 vaccinatie het risico verhoogt dat pasgeboren baby’s helaas het leven verliezen, en het komt ook uit het Public Health Scotland ‘Covid-19 Wider Impacts’ dashboard.

Aantal sterfgevallen bij pasgeboren baby’s in maart 2022 voor de tweede keer in 7 maanden op een kritiek niveau

Uit officiële cijfers blijkt dat het aantal neonatale sterfgevallen in maart 2022 is gestegen tot 4,6 per 1000 levendgeborenen, een stijging van 119% ten opzichte van het verwachte sterftecijfer. Dit betekent dat het neonatale sterftecijfer voor de tweede keer in ten minste vier jaar een bovenste waarschuwingsdrempel, de zogenaamde “controlegrens”, heeft overschreden.

De laatste keer was in september 2021, toen het neonatale sterftecijfer per 1000 levendgeborenen tot 5,1 steeg. Hoewel het cijfer van maand tot maand schommelt, ligt het cijfer voor zowel september 2021 als maart 2022 op het niveau van de laatste typische cijfers van eind jaren tachtig.

klik voor groter

Public Health Scotland (PHS) heeft niet formeel aangekondigd dat ze een onderzoek zijn gestart, maar dit is wat ze geacht worden te doen wanneer de bovenste waarschuwingsdrempel wordt bereikt, en dat hebben ze al in 2021 gedaan.

PHS zei toen dat het feit dat de bovenste controlegrens is overschreden “aangeeft dat er een grotere waarschijnlijkheid is dat er factoren zijn buiten de toevallige variatie die kunnen hebben bijgedragen aan het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan”.

Ons laatste bewijs voor de bewering dat Covid-19 vaccinatie tot ontvolking zal leiden komt in de vorm van meer gegevens uit de praktijk, maar dit keer uit de VS.

Covid-19 vaccinatie verhoogt risico op een miskraam met minstens 1.517%

Volgens de Centers for Disease Control’s (CDC))  Vaccine Adverse Event Database (VAERS) waren in april 2022 in totaal 4.113 foetale sterfgevallen gemeld als bijwerkingen van de Covid-19 injecties, waarvan 3.209 voor de Pfizer injectie.

De CDC heeft toegegeven dat slechts 1 tot 10% van de bijwerkingen daadwerkelijk aan VAERS wordt gemeld, zodat het werkelijke cijfer vele malen erger kan zijn. Maar om deze cijfers in perspectief te plaatsen: in de 30 jaar voorafgaand aan de vergunning voor noodgebruik van de Covid-19 injecties in december 2020 waren er slechts 2.239 meldingen van foetale sterfgevallen bij VAERS. (bron)

En uit een andere studie, die hier kan worden bekeken, blijkt dat het risico op een miskraam na een Covid-19 vaccinatie 1.517% hoger is dan het risico op een miskraam na een griepvaccinatie.

Het werkelijke risico zou echter veel groter kunnen zijn, omdat zwangere vrouwen een doelgroep zijn voor griepvaccinatie, terwijl zij tot nu toe slechts een kleine bevolkingsgroep vormen in termen van Covid-19-vaccinatie.

Met het risico dat dit een essay wordt, is dit het einde van ons bewijsmateriaal voor vandaag, maar er is nog veel meer bewijsmateriaal en we zullen er zeker over berichten.

Maar met –

 • Vertrouwelijke Pfizer documenten laten een miskraampercentage zien tussen 82% en 97%,
 • De enige dierstudie die de veiligheid van de toediening van het Pfizer-vaccin tijdens de zwangerschap bewijst, wijst op een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen,
 • Verdere vertrouwelijke documenten van Pfizer waaruit blijkt dat het vaccin zich ophoopt in de eierstokken, gegevens uit Schotland waaruit blijkt dat het aantal gevallen van eierstokkanker ongekend hoog is,
 • Verdere gegevens uit Schotland waaruit blijkt dat het aantal sterfgevallen bij pasgeborenen voor de tweede keer in zeven maanden een kritiek niveau heeft bereikt,
 • en CDC VAERS gegevens waaruit blijkt dat Covid-19 vaccinatie het risico op een miskraam met minstens 1.517% verhoogt,

Het lijkt erop dat we al meer dan genoeg bewijs hebben om te beweren dat Covid-19 vaccinatie zal leiden tot ontvolking.En dat allemaal om ruimte vrij te maken voor de miljoenen negers die Hugo de Jonge aan een woning moet helpen. Ik heb het al vaker gezegd, dit vaccin is alleen uitgerold in Blanke landen. China en Rusland hebben een eigen vaccin ontworpen. India heeft Pfizer buitengezet. Afrika heeft helemaal niet gevaccineerd. Je zou bijna denken dat de eigenaren van Big Pharma dezelfde agenda hebben als degenen die met alle geweld Blanke landen, en alleen Blanke landen, willen omvolken.Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De ontvolkingsagenda van de elite is nu onweerlegbaar

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

11 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Matt
3 maanden geleden

Waarom worden er, met zoveel bewijzen voorhanden, geen rechtszaken aangespannen tegen onze westerse regeringen?
Zij zijn het die doelbewust het volk forse schade toebrengen en het woord ‘genocide’ komt ook om de hoek kijken. Oorlogsmisdaden dus.
In Nederland heb je zogenaamde D666 rechters die enkel het narratief volgen ongeacht de bewijzen, maar België is wat dat betreft iets, niet veel, vrijblijvender.
Toch wordt het voor dit soort (omgekochte/ gechanteerde?) rechters steeds moeilijker om hun leugens in stand te houden, zeker als de rechtszaken vanuit meerdere groepen worden ingeleid.

Doordenker-2
Doordenker-2
3 maanden geleden
Antwoord aan  Matt

“Hoe ‘minder’ zielen, hoe meer vreugde.”
Zie mijn reactie hier beneden waarin ik verwijs naar dr. Vernon Coleman.

Hagar
Hagar
3 maanden geleden

Sommige mensen zijn zo slaafs en zo dom, dat zij nog steeds de schouder zullen ontbloten, zelfs als ze met hun eigen ogen kunnen zien dat iedereen die voor hen in de wachtrij staat dood neervalt na de gifspuit te hebben gekregen.

Daarom moeten wij de spuitmaniakken straffen, allemaal, om onze hopeloos naïeve bevolking te beschermen.

Cleo
Cleo
3 maanden geleden
Antwoord aan  Hagar

Als deze arme mensen niet verblind zijn door de massavorming gebeurt het wel via de nano/morgellons in de spuit.

KravWarrior
KravWarrior
3 maanden geleden

Statements over blank vs. neger snap ik niet helemaal. Rusland is ook blank

Digital Overlord
Digital Overlord
3 maanden geleden

Er is maar 1 clique mensen die het hun lijfspreuk hebben gemaakt om het blanke ras te willen verdelgen. En ze zeggen het zelf ook. Ze zijn er trots op dat dat hun agenda is.

Dus ja, als dan ook nog eens alle betrokken “leiders” (lees: verraders) van de bedrijven, de landen, de organisaties, allemaal, echt allemaal, tot diezelfde clique behoren, dan kun je niet meer van toeval spreken.

En het nare is, dat iedereen die een spuit heeft laten zetten, daar zelf voor heeft gekozen. Dus ze kunnen zich daar nog achter verschuilen ook.

renevers
renevers
3 maanden geleden
Antwoord aan  Digital Overlord

Niet helemaal zelf voor gekozen, je werd onder druk gezet met arbeidsplaats verlies, bezoekrecht,reisrechten,niet naar de horeca gelegenheden mogen. etc. Een vriendin van mij die haar pols had gebroken werd niet behandeld voordat ze gevaccineerd was. Kijk ook maar naar Canada en de truckers.

Digital Overlord
Digital Overlord
3 maanden geleden
Antwoord aan  renevers

Een geforceerde keuze is nog steeds een keuze. Je kiest ervoor om niet je baan te verliezen, om toch te bezoeken, om toch te reizen (als het van je baas moet bijv.). Horeca is pure luxe, dus dat is zeker een eigen keuze. Men kan prima zonder horeca. Niet leuk, maar dood door een prik is dat ook niet echt.

Het niet behandelen omdat je ongevaccineerd bent is voor mij het toppunt. In haar geval een gebroken pols, wat ook niet leuk is, maar nog te overzien. Er komen immers ergere dingen aan en dan is het ziekenhuis ook niet de beste plek om te verblijven. Maar als je een beroerte hebt, of een infarct en je wordt dan niet geholpen omdat je geen experimentele prik hebt gekozen? Dat wordt dan dood door schuld. En dat telt hoger dan “ongevaccineerd” zijn.

Het zijn geen fijne, makkelijke keuzes. Maar het blijven keuzes.

Ronjaspers.
Ronjaspers.
3 maanden geleden

Regeringen en politici zijn mede verantwoordelijk,maar niet de hoofddaders.Ik beperk mij tot europa,achter (bijna) iedere regering zit een schaduwregering.Behalve in hongarije,de schaduwregering heeft de werkelijke macht.Politici zijn omgekocht of gechanteerd of zijn vrijmetselaars,het zijn marionetpoppen van de schaduwregering.Politici voeren dus het beleid uit van de schaduwregering.De schaduwregering in europa is de bilderberg groep (wef) en het vaticaan.

Doordenker-2
Doordenker-2
3 maanden geleden

Het boek ‘A Bigger Problem than Climate Change – The End of Oil’ van de bekende Britse schrijver dr. Vernon Coleman is een echte oogopener en verklaart veel van wat er thans aan het gebeuren is.

Natuurlijke brandstoffen (olie, gas, steenkool) hebben het de afgelopen eeuw mogelijk gemaakt om voedsel te produceren om 8 miljard mensen te voeden.

Eens deze schat aan brandstoffen – die we bij wijze van spreken kant en klaar in onze kelder gevonden hebben – opgebruikt is, zullen ze definitief verdwenen zijn.

Zonder de hulp van deze natuurlijke brandstoffen zal met moeite nog genoeg voedsel kunnen geproduceerd worden om 1 miljard mensen te voeden..

Marco"
Marco"
3 maanden geleden

Covid 19 regels winter 2023 : https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-09/2022_covid-19_prep-autumn-winter_en.pdf

Stukje waarbij zwangere vrouwen genoemd worden ? :
Preferentiële toediening van een extra boosterdosis (tweede of volgende dosis) voor specifieke bevolkingsgroepen: personen van 60 jaar en ouder en personen van alle leeftijden met een risico op ernstige ziekte (bijvoorbeeld personen met comorbiditeiten, immuungecompromitteerde personen en zwangere vrouwen).

Ze roept regeringen ook op om “verkeerde informatie” in de media en online tegen te gaan om te zorgen voor duidelijke, consistente en op feiten gebaseerde rapportage die de voortdurende veiligheid en effectiviteit van COVID-19-vaccins aantoont. Hij koppelt bezorgdheid over de veiligheid van vaccins aan “antiwesterse en anti-Europese verhalen” en aan websites die ook over de Oekraïense oorlog gaan.

Trots op Het EU Covid Digital Certificaat , is een groot succes omdat het het publiek een instrument biedt dat in de hele EU (en verschillende derde landen) wordt geaccepteerd en vertrouwd en omdat het de versnippering van verschillende nationale systemen vermindert. Vanaf augustus 2022 zijn 75 landen en gebieden uit vijf continenten (30 EU/EER-lidstaten en 45 niet-EU-landen en -gebieden) toegetreden tot het digitale certificatensysteem van de EU, en verschillende andere landen zijn geïnteresseerd in deelname of zijn al in technische onderhandelingen met de Commissie. Dit maakt het EU Covid digitale certificaat tot een wereldwijde standaard. Het EU COVID-digitale certificaatsysteem is flexibel genoeg om zich aan te passen aan de evolutie van de reactie op COVID-19. Gezien de verdere wetenschappelijke bevindingen en de ontwikkeling van de pandemie zouden eventuele aanpassingen van de geldigheidsduur van de afgegeven certificaten voor de eerste hervaccinatie noodzakelijk kunnen zijn.