In een nu verwijderde tweet hield de rapper vol dat hij niet antisemitisch kan zijn, omdat “zwarte mensen eigenlijk ook joods zijn”.

De terugkeer van Kanye West op Twitter is controversieel geweest. De rapper werd beschuldigd van antisemitisme nadat hij zondag tweette dat hij “death con 3 [sic] on Jewish People” wil doen, die volgens hem “de cancel-cultuur hebben gecreëerd”, meldt RT.

“Ik ben een beetje slaperig vannacht, maar als ik wakker word ga ik ‘death con 3 On JEWISH PEOPLE’,” tweette West in de vroege uren van zondagochtend, blijkbaar verwijzend naar ‘DEFCON 3’, een staat van verhoogd alarm gebruikt door het Amerikaanse leger.

“Het grappige is dat ik eigenlijk niet Anti Semitisch kan zijn,” vervolgde hij, “omdat zwarte mensen eigenlijk ook Joods zijn. Jullie hebben met me gespeeld en geprobeerd iedereen die tegen jullie agenda ingaat zwart te maken.”

De beschuldigingen van een Joodse samenzwering werden alom veroordeeld en de tweet werd al snel verwijderd. Een follow-up tweet met de vraag “Who you think created cancel culture?” blijft echter online.

West werd eerder deze week geschorst van Instagram voor het delen van een reeks tekstgesprekken tussen hemzelf en collega-rapper Diddy, waarin de laatste eerst probeerde West te overtuigen om te stoppen met het dragen van zijn ‘White Lives Matter’ t-shirt. In reactie daarop beschuldigde West Diddy ervan gestuurd te zijn door “het Joodse volk” om hem tot zwijgen te “dreigen”.

Kanye West en Candace Owens dragen White Lives Matter shirts

West trok het ‘White Lives Matter’-shirt aan tijdens een modeshow in Parijs op maandag, en verklaarde een dag later op Instagram dat de Black Lives Matter-beweging “oplichterij” was. Te midden van protesten van linkse experts en zijn collega-beroemdheden zei West tegen Fox News presentator Tucker Carlson: “Het antwoord op de vraag waarom ik ‘White Lives Matter’ op een shirt heb geschreven is omdat zij dat doen. Het ligt voor de hand.”

Nadat West Carlson vertelde dat hij de Joodse schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, zag als de “handler” van de voormalige president, kwam de Anti-Defamation League vrijdag in actie en noemde het gedrag van de rapper “zeer verontrustend, gevaarlijk en antisemitisch”.

“Er is geen excuus voor zijn verspreiding van witte supremacistische slogans en klassiek antisemitisme over Joodse macht, vooral met het platform dat hij heeft,” verklaarde de organisatie.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Kanye West vertelt Tucker Carlson het verhaal achter zijn White Lives Matter shirt

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Captain Icebear
Captain Icebear
3 maanden geleden

Afleiding… maar voor wat? En waarom plaatsen jullie deze nonsense eigenlijk en verwijden er een compleet artikel aan?! Kom op… 😅

Hagar
Hagar
3 maanden geleden

ADL: “Stop met zeggen dat wij macht hebben Kanye, anders ga je wat meemaken!!”

Johan
Johan
3 maanden geleden

DE COMPLETE FEITEN OVER “DE HOLOCAUST”

Deze bijdrage is bedoeld voor hen die hun kennis over “de holocaust” hebben gevormd middels het onderwijs en de media. Het weerlegt talloze misverstanden over “de holocaust” door onbekende feiten te noemen die krampachtig buiten de openbaarheid worden gehouden.
Alleen wie ook van deze feiten kennis heeft genomen is in staat een evenwichtig oordeel te geven over “de holocaust” en aan discussies daarover op Stormfront deel te nemen.
Zonder die kennis is elk oordeel gebaseerd op halve waarheden en hele leugens. We vervallen op dit forum dan telkens vruchteloos in dezelfde vragen en dezelfde discussies.
Als u kennis hebt genomen van de hele waarheid, schaam u dan niet uw mening te herzien. Ook King Arthur geloofde zijn leven lang in de “feiten” waarmee hij door het onderwijssysteem en de joods-overheerste media is overladen. Tot hem na zorgvuldige bestudering van de indrukwekkende en niet weerlegde revisionistische feiten de ogen zijn geopend.
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald….

Voor alle hier genoemde feiten, gebeurtenissen en argumenten bestaan niet weerlegde bewijzen. Het is ondoenlijk deze hier allemaal expliciet te noemen; dat zou ten koste gaan van de omvang en de leesbaarheid. Het stuk wordt toch al omvangrijk, waardoor het gevaar bestaat dat sommigen afhaken en dat zou jammer zijn. Daarom zijn verwijzingen naar de vele bronnen hier beperkt gehouden.

Om te beginnen in telegramstijl een overzicht van concrete feiten die bewust door pers, media en onderwijswereld buiten het bereik van het publiek worden gehouden. Later zal ik elk ervan nog uitvoerig toelichten en met bewijzen staven (met dank aan de revisionisten).

FEITEN OVER GEBEURTENISSEN MET JODEN IN WO II:

LET OP: vrijwel elk van de hier volgende feiten op zichzelf volstaat al om de joodse versie van “de holocaust” als een onmogelijkheid te bestempelen !

1. “De holocaust” bestaat niet. Wel onder andere een Joodse Holocaust Versie (JHV).

2. Er zijn geen concrete forensische bewijzen voor “systematische moord op miljoenen joden” (of anderen)

3. Er bestaat geen spoor van hard bewijs voor een opdracht of medeweten van Hitler voor moord op de joden en: zonder opdracht en medeweten van Hitler geen joodse holocaustversie

4. Op de zogenaamde “Wannsee Conferentie” in Berlijn is blijkens de notulen met geen woord gesproken over planmatig vermoorden van joden. Laat staan dat daar tot systematische miljoenenmoord werd “besloten”. De notulen tonen dat uitsluitend werd gesproken over gedwongen emigratie van joden naar het Oosten, aangezien emigratie naar het buitenland door oorlogsomstandigheden niet meer kon. Het was een eendaagse vergadering van het tweede echelon. Alle kopstukken schitterden door afwezigheid; Heydrich was hoogst in rang. Hij verscheen diezelfde avond nog op een bijeenkomst in het 300 km verderop gelegen Praag.

5. Er kan niet één document worden overlegd dat erop wijst dat de nazi’s systematische massamoord op joden planden, voorbereidden, of uitvoerden

6. “Codetaal” is een na de oorlog gecreëerde hersenschim waarmee men onschuldige documenten omtovert tot “bewijsstukken” voor de JHV. Dat was nodig wegens het volledig ontbreken van concrete documentaire bewijzen. Onnodig te zeggen dat niets het gebruik van “codetaal” door de nazi’s bewijst.

7. Voor het aantal van 6 miljoen vermoorde joden is nooit concreet bewijs geleverd

8. Revisionisten hebben gedocumenteerd aannemelijk gemaakt dat het aantal omgekomen joden in werkelijkheid “miljoenen” minder moet zijn geweest

9. Vaststaat dat in geen van de in Duitsland gesitueerde concentratiekampen ooit joden zijn “vergast”, dus ook niet in Dachau, Bergen-Belsen, Mauthausen, Sachsenhausen, Theresiënstadt, Natzweiler, Dora, Neuengamme, Flossenbürg, Niederhage, Oranienburg, Ravensbrück, Buchenwald, Gross-Rosen, Stutthof, enz.

10. Het veronderstelde aantal mensen (joden en niet-joden) dat in Auschwitz zou zijn omgekomen (“vergast”) is officieel teruggebracht van 4 miljoen tot (thans) ca. 1,5 miljoen

11. Het veronderstelde aantal omgekomenen in alle andere kampen samen verminderde (tot nu toe) van ruim 2 miljoen tot 0,5 miljoen

12. Ondanks deze met miljoenen verminderde aantallen vermoorde joden blijft merkwaardig genoeg het mythische aantal van 6 miljoen ongewijzigd

13. Voor “gaskamers” bestaan geen concrete bewijzen (geen foto’s, geen bouwtekeningen, geen documenten, geen geloofwaardige overblijfselen, geen instructies, geen forensische sporen)

14. In de getoonde “gaskamer” van Auschwitz en de de overblijfselen van die van Birkenau zijn geen belastende sporen Pruisisch Blauw (onoplosbaar residu van blauwzuurgas) aangetroffen; de gemeten waarden waren gelijk aan die in bijvoorbeeld de barakken en de keukenblokken

15. Het niet aantreffen van (onvergaanbare) cyanidesporen in de veronderstelde ‘gaskamers’ van Auschwitz-Birkenau en Majdanek bewijst dat daar nooit massaal mensen door middel van cyanide (Zyklon-B) zijn omgebracht.

16. Zyklon-B was het enig bestaande effectieve middel tegen de tyfus veroorzakende luis, in een tijd dat er nog geen DDT en penicilline bestond. Aan door luizen veroorzaakte tyfus stierven destijds in Oost-Europa miljoenen mensen. De Duitsers gebruikten het op grote schaal in het leger, overheidsinrichtingen en concentratiekampen. Volgens officiële historici werd in Auschwitz 96% van alle Zyklon-B gebruikt voor ontsmetting en luizenbestrijding. Met de resterende 4% zouden dan honderdduizenden joden zijn “vergast”

17. Zyklon-B is als “gaskamergif” absurd en totaal ongeschikt

18. De aan toeristen getoonde “gaskamer” in Auschwitz was een lijkenopslagruimte in het voormalige crematoriumgebouw en werd 3 jaar na de oorlog door de Polen omgebouwd tot “gaskamer”

19. De “gaskamer” in Dachau (Duitsland) werd in 1946 door de Amerikanen voor propagandadoeleinden gebouwd

20. Er kon na de oorlog (en tot op heden) niet één originele “gaskamer” worden getoond

21. Voor “gaskamers” of “vergassingen” bestaan noch forensische noch documentaire directe bewijzen

22. Van “vergassingen” zijn geen rechtstreekse getuigen; wat er is, is “van horen zeggen”

23. Door Israelische historici is vastgesteld dat van alle bekende getuigenissen van holocaustoverlevenden er tenminste 10.000(!) vals zijn

24. “Bekentenissen” van een handvol nazi’s die vergassingen “bekenden” zijn aantoonbaar onder foltering verkregen

25. Nooit is op uitvoerend niveau iemand beschuldigd of veroordeeld wegens fysieke betrokkenheid bij “gaskamers” of “vergassingen”

26. Bij sectie op lijken in concentratiekampen zijn nooit restanten van blauwzuurvergiftiging gevonden

27. Er is nooit een expertiserapport geweest dat zegt: “dit lijk of deze lijken kwamen door “vergassing” om het leven”

28. Er is nooit een onderzoeksrapport geweest dat stelt: “deze ruimte was een “gaskamer” of was geschikt om als zodanig te worden gebruikt”

29. Niet één getuige toonde ooit aan zelf een ‘gaskamer’ te hebben gezien.

30. De bouwer van de “gaskamer” in Auschwitz-Birkenau stelde in een vrijwillige verklaring vlak voor zijn dood in 1995(?) dat die ruimte absoluut niet als “gaskamer” werd ontworpen of gebouwd en ook nooit als zodanig gebruikt kon zijn. Hij was perfect op de hoogte van de eisen welke aan ontsmettingsruimten voor Zyklon-B moesten worden gesteld en achtte het ondenkbaar dat die ruimte later tot “gaskamer” voor homocide zou zijn omgebouwd

31. Expertiserapporten over de als zodanig bestempelde ruimten geven aan dat deze onmogelijk als “gaskamer” konden hebben gediend

32. Van miljoenen lijken zijn geen sporen gevonden. Niet van tienduizenden tonnen menselijk as, niet van tienduizenden tonnen halfverbrande botresten, niet van tientallen miljoenen tanden en kiezen

33. Crematie-ovens hebben – evenals crematoria in ons land – helemaal NIETS met “vergassingen” te maken

34. In Auschwitz kon om hygiënische redenen niet worden begraven; het grondwaterpeil was daarvoor veel te hoog en ’s winters de grond bevroren. Het kamp was opgezet voor 150.000 gevangenen en bij één enkele tyfusepidemie in 1942 stierven in 3 maanden tijd 20.000 mensen. De capaciteit van de crematoria was nauwelijks toereikend om het aantal “normale” sterfgevallen te verwerken, laat staan daarbij nog eens zo’n 10.000 per dag(!) extra van “vergassingen”.

35. De crematie-ovens waren van een normaal civiel model, dus bestemd voor 1 lijk per verbrandingskamer. Ook dat bewijst dat ze nooit zijn ontworpen voor “systematische miljoenenvergassingen”

36. Getuigen meldden dat soms wel 3 lijken tegelijk in de ovens werden verbrand (sommigen het absurde aantal van 7). Feit is echter dat de verbrandingstijd evenredig toeneemt met de te verbranden massa, zodat bij meer lijken per verbrandingskamer de capaciteit niet verhoogt

37. In de totale bestaansperiode van alle crematoria in alle Duitse concentratiekampen zouden bij onafgebroken functioneren (theoretisch) niet meer dan ca. 400.000 lijken kunnen zijn gecremeerd.

38. Van de voor het verbranden van miljoenen Auschwitz-lijken benodigde tienduizenden tonnen cokes is in de gevonden nauwkeurige cokes-administratie van het kamp geen bewijs aangetroffen. Evenmin van de daarvoor benodigde transportmiddelen, opslagruimten en afvoer van asresten.

39. Om 4 miljoen “vergasten” in de crematiefaciliteiten van Auschwitz te cremeren, zouden de nazi’s tot 1988 continu in de weer zijn geweest

40. Voor de meeste mensen zijn de afschuwelijke foto’s van stapels uitgemergelde lijken genomen in de concentratiekampen, het bewijs voor massale “vergassingen”. Men moet zich echter realiseren dat volgens de joodse holocaustversie vrouwen, kinderen, bejaarden en arbeidsongeschikten direct bij aankomst de “gaskamers” zouden zijn ingevoerd. Dat waren dus allen normaal gevoede mensen met een normaal lichaamsgewicht. Op de foto’s ziet men uitsluitend uitgemergelde, vaak gevlekte lijken: gestorvenen aan tyfusepidemieën. De meest beruchte foto’s zijn van Bergen-Belsen in Duitsland, waar dus niet werd “vergast”. Ze werden door de Geallieerden met bulldozers in massagraven gedumpt.

41. In de laatste oorlogsmaanden kwam de aanvoer van voedsel en medicijnen in de kampen vrijwel geheel tot stilstand door voortdurende dag-en-nachtbombardementen. Opslagplaatsen, spoorwegverbindingen, wegen, bruggen, vaarwegen, vrijwel alles lag in puin. Daardoor ontstonden er in de kampen dramatische tekorten aan alles en daardoor onhoudbare toestanden.

42. In Bergen-Belsen, dat uit een oogpunt van hygiëne en verzorging van gevangenen een voobeeldig kamp was, stierven in de jaren van haar bestaan totaal 7.000 gevangenen. Het overgrote deel daarvan, ca. 5.500, stierf in de laatste 7 oorlogsmaanden. Na de bevrijding van dat kamp stierven er onder Brits bestuur nog 14.000. De Britse commandant verklaarde dat Bergen-Belsen geen “vernietigingskamp” was geweest en de Duitsers tevergeefs alles hadden gedaan om de situatie in de hand te houden.

43. Bij uitgevoerd grondradaronderzoek en boringen in 1999 in het voormalige concentratiekamp Treblinka in Polen, zijn geen sporen gevonden van “honderdduizenden” (870.000) vernietigde mensen.

44. Het is absurd te veronderstellen dat de nazi’s (of wie dan ook) de illusie kunnen hebben gehad een miljoenenmoord “verborgen” te kunnen houden.

45. Het selecteren en “vernietigen van alle belastende documenten” uit miljoenen documenten verspreid over heel Europa is eveneens een hersenschim

46. Er is nooit bewijs geleverd voor het verondersteld grootschalig vernietigen van “bewijsmateriaal” door de Duitsers

47. Geallieerde luchtfoto’s van Auschwitz en andere kampen tijdens het hoogtepunt van de veronderstelde massale “vergassingen” (1943-44) tonen daarvan niets

48. Van “Geheimhouding” van het uitroeiingsprogramma kon door de ligging en de wijze waarop de kampen functioneerden geen sprake zijn. Het is al voldoende te wijzen op het feit dat joden en niet-joden zonder onderscheid door elkaar in de kampen waren gehuisvest.

49. Auschwitz en andere concentratiekampen waren visueel niet van de buitenwereld afgeschermd zodat iedereen kon zien wat zich daar afspeelde. In Auschwitz gingen dagelijks talloze leveranciers en Poolse burgerarbeiders in en uit. Gevangenen wiens straftijd erop zat gingen terug naar huis of werden overgeplaatst naar andere kampen. Absurd te veronderstellen dat onder die omstandigheden massale moordpartijen “geheim” zouden hebben kunnen blijven.

50. Geallieerden en het verzet hebben nooit een poging gedaan “de miljoenenvergassingen” te stoppen

51. Het Rode Kruis heeft bij haar inspecties van Auschwitz en andere kampen nooit aanwijzingen voor massamoord gevonden; wel – aan het eind van de oorlog – van mensonterende toestanden. In een officieel rapport van 1947 stelde het Internationale Rode Kruis dat er gedurende de gehele oorlog in Europa ca. 300.000 joden door oorlogshandelingen om het leven waren gekomen.

52. De sinds de oorlog heiligverklaarde vonnissen van het Internationaal Militair Tribunaal in Neurenberg (IMT) bewijzen niets over “systematische massamoord”, “gaskamers” of “zes miljoen”. Het was in de allereerste plaats een ordinaire wraakoefening van de overwinnaars op de overwonnenen en in de ogen van veel juristen in internationaal en militair recht een juridische en morele aanfluiting. Bewijzen behoefden niet te worden geleverd, de verdediging was een farce, getuigenissen werden niet op waarheid gecontroleerd, enz., enz.

Nu eerst volgordelijk een gedetailleerde bespreking van deze punten, waarin men de bewijzen aantreft.

Daarna een uiteenzetting over de krachten achter en de motivering voor de verspreiding van de vele leugens en desinformatie van “de holocaust”, de farce van de officiële “holocaustwetenschap”, het revisionisme en de wedergeboorte van Kettervervolging in de Eenentwintigste Eeuw.

Maar nu eerst (het begin van) de puntsgewijze toelichting op de hiervoor genoemde 52 feiten

https://afnv.forumeiros.com/t100-de-holocaust-de-nieuwe-religie#1049

Johan
Johan
3 maanden geleden
Antwoord aan  Johan

Reactie is bedoeld voor ;

“Captain Icebear
 1 uur geleden

Afleiding… maar voor wat? En waarom plaatsen jullie deze nonsense eigenlijk en verwijden er een compleet artikel aan?! Kom op…”

Ik heb het niet helemaal goed geplaatst onder zijn commentaar, excuus daarvoor.

Hagar
Hagar
3 maanden geleden

De zogenaamde “Anti-Defamation League” (ADL) is al jarenlang bezig met campagne te voeren in de media, techbedrijven en de overheid, om overal alles te verbieden wat zij haten.

En dat is heel veel.

Ze infiltreren wereldwijd in politiediensten, politieke partijen, denktanks, universiteiten, enz… om hun plannen voor wereldwijde censuur te promoten.
Ze zitten ook in het WEF, en in alle “internationale organisaties”, en in alles wat communistisch en globalistisch is.

https://nationalvanguard.org/2018/10/the-adl-born-in-blood-part-1/
https://nationalvanguard.org/2018/10/the-adl-born-in-blood-part-2/
https://nationalvanguard.org/2018/11/the-adl-born-in-blood-part-3/
https://nationalvanguard.org/2018/11/the-adl-born-in-blood-part-4/

https://nationalvanguard.org/2020/03/virus-scam-extraordinaire-the-adl-wants-its-60-billion-cut/
https://nationalvanguard.org/2020/10/the-adl-they-know-theyre-guilty/
https://nationalvanguard.org/2022/06/hate-and-defamation-without-end-the-adl-part-1/
https://nationalvanguard.org/2022/06/hate-and-defamation-without-end-the-adl-part-1-2/
https://nationalvanguard.org/2022/07/hate-and-defamation-without-end-the-adl-part-3/