“Na von der Leyen’s stilzwijgen, had Bourla de kans om het verhaal recht te zetten in het Europees Parlement, maar hij verkoos weg te glippen. Waarom al die geheimen? Wat hebben ze te verbergen voor de Europese burgers?”

Nadat een auditrapport over de COVID-19 inkoopstrategie voor vaccins van de Europese Commissie ernstige procedurele schendingen aan het licht bracht, werd een aantal grote farmaceutische bedrijven uitgenodigd om te getuigen tijdens een hoorzitting van het Europees Parlement, schrijft Nick Corbishley. Onder hen was Pfizer CEO Albert Bourla. Zijn getuigenis, gepland voor 10 oktober, moest licht werpen op de heimelijke contacten die hij had met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, tijdens de voorbereidende onderhandelingen over wat uiteindelijk het grootste vaccincontract van de EU ooit zou worden (althans tot nu toe).

Pfizer CEO Bourla wil niet getuigen voor EU parlement

Geen vragen beantwoord

Maar zoals Politico afgelopen donderdag meldde, heeft Bourla zich om niet nader genoemde redenen teruggetrokken uit de hoorzitting. Dit is het soort dingen dat grote farma CEO’s tegenwoordig kunnen doen zonder een prijs te betalen of zelfs maar negatieve media-aandacht te trekken – of in dit geval, enige mainstream media-aandacht buiten het Politico-artikel. Het is niet genoeg dat Bourla’s bedrijf immuniteit geniet van aansprakelijkheid (behalve voor opzettelijk wangedrag) voor de miljarden vaccins die het heeft geproduceerd; Bourla acht zichzelf blijkbaar immuun om die vaccins zelfs maar te hoeven verdedigen tijdens potentieel vijandige openbare hoorzittingen.

Zoals het Politico-artikel opmerkt, werd verwacht dat Bourla zware vragen zou krijgen over de geheime vaccindeals die hij persoonlijk met von der Leyen (wiens driedubbele achternaam omwille van tijd, ruimte en gemak hierna zal worden afgekort tot VdL) heeft gesloten. Dat is vermoedelijk iets wat Bourla liever vermijdt:

Het hoofd van de Amerikaanse farmaceutische reus, de grootste leverancier van COVID-19 vaccins aan de EU, zou op 10 oktober voor het panel verschijnen. De commissie vergadert met belangrijke functionarissen die betrokken zijn bij de aanschaf van vaccins in de EU om lessen te trekken over hoe te reageren op toekomstige pandemieën. Andere farmaceutische managers hebben de commissie toegesproken, waaronder de CEO van Moderna en hoge ambtenaren van AstraZeneca en Sanofi.

Hoewel het waar is dat het Europees Parlement geen dagvaardingsbevoegdheid heeft, ziet het er niet goed uit dat Bourla zich op het laatste moment terugtrekt. Het versterkt op zijn minst de indruk dat Bourla en zijn partner in crime, VdL, iets belangrijks te verbergen hebben voor EU-wetgevers en -burgers.

Miljardendeal met BioNTech en Pfizer: zo corrupt is Ursula von der Leyen

Grootste aanbestedingsdeal van de Commissie ooit

Eén reden waarom dit belangrijk is, is dat de aankoop van COVID-19 vaccins voor het hele blok van 27 landen de grootste en duurste aanbestedingsuitdaging van de Europese Commissie ooit was, volledig betaald met publieke middelen. En Pfizer was verreweg de grootste leverancier van die vaccins, goed voor iets meer dan de helft van de 4,6 miljard doses (genoeg voor meer dan 10 doses per EU-burger) die bij wereldwijde farmaceutische bedrijven werden ingekocht.

Als gevolg van von der Leyen’s heimelijke communicatie met Pfizer heeft de Commissie haar derde – en verreweg grootste – contract met Pfizer BioNTech binnengehaald. Dat contract, ondertekend in mei 2021, voorzag in de aankoop van 900 miljoen doses van het wilde type vaccin en van een aan varianten aangepast vaccin, alsook in de optie om nog eens 900 miljoen doses aan te kopen. Zoals de Europese Rekenkamer opmerkt, was het “het grootste COVID-19-vaccincontract dat door de Commissie is ondertekend en zal het tot eind 2023 de vaccinportefeuille van de EU domineren”.

Toch blijven er ernstige vragen bestaan over hoe die vaccins zijn aangeschaft en onder welke voorwaarden. Uit een recent verslag van de Rekenkamer over de EU-strategie voor de aanschaf van vaccins bleek dat VdL rechtstreeks had deelgenomen aan de voorbereidende onderhandelingen over het vaccincontract. Zoals Politico opmerkt, “was dit een afwijking van de onderhandelingsprocedure die bij andere contracten werd gevolgd, waarbij een gezamenlijk onderhandelingsteam bestaande uit ambtenaren van de Commissie en de lidstaten verkennende besprekingen voerde.”

In plaats daarvan voerde von der Leyen in haar eentje voorlopige onderhandelingen en presenteerde de resultaten daarvan in april aan de stuurgroep. Een geplande bijeenkomst van wetenschappelijke adviseurs, georganiseerd om de vaccinstrategie van de EU voor 2022 te bespreken, heeft nooit plaatsgevonden. De door VdL geleide Commissie weigerde ook verslagen van de besprekingen met Pfizer te verstrekken, in de vorm van notulen, namen van geraadpleegde deskundigen, overeengekomen voorwaarden of ander bewijsmateriaal.

“We vroegen de Commissie om informatie over de voorbereidende onderhandelingen voor deze overeenkomst”, schrijven de auteurs van het rapport. “Er werd echter geen informatie verstrekt.”

VdL zit ook in de problemen door haar weigering om de inhoud van haar tekstberichten met Bourla vrij te geven, ondanks herhaalde verzoeken van Europarlementariërs en de EU ombudsman Emily O’Reilly. Toen O’Reilly er bij de Commissie op aandrong om een grondigere zoektocht naar de tekstberichten in kwestie uit te voeren, kocht de Commissie tijd voordat ze uiteindelijk verklaarde dat ze de tekstberichten niet kan en hoeft te vinden.

“Vanwege hun kortstondige en vluchtige karakter bevatten tekstberichten “in het algemeen geen belangrijke informatie over beleid, activiteiten en besluiten van de Commissie”, schreef Vera Jourová, vice-commissaris voor waarden en transparantie.

Het meest verontrustend is misschien wel dat de Commissie onder leiding van VdL zelfs haar eigen basisnormen inzake transparantie en verantwoordingsplicht lijkt te negeren. En dat is volledig in strijd met het publieke standpunt van VdL. In haar politieke richtsnoeren stelt VdL dat “als de Europeanen vertrouwen moeten hebben in onze Unie, haar instellingen open en onberispelijk moeten zijn wat betreft ethiek, transparantie en integriteit”. Maar toen de Rekenkamer de Commissie om informatie vroeg over de voorbereidende onderhandelingen, werd zij afgewezen.

“Er werd geen informatie doorgegeven”, zeiden de inspecteurs tegen de Berliner Morgenpost. Intern zijn de inspecteurs verbijsterd: “Dit gedrag is hoogst ongebruikelijk, het is nog nooit eerder gebeurd”.

Geheime afspraken tussen Pfizer CEO en Von der Leyen: EU Commissie kan geen SMS meer vinden

Bourla’s vervanging

Een woordvoerder van Pfizer vertelde Politico dat in Bourla’s plaats Janine Small, de voorzitter van het bedrijf voor internationale ontwikkelingsmarkten, de hoorzitting van de commissie zou bijwonen. “Zij is het best geplaatst om de commissie te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen”, aldus de woordvoerder. Maar Small zal geen licht kunnen werpen op Bourla’s voorlopige onderhandelingen met VdL, wat vermoedelijk de reden is waarom zij – en niet Bourla – aanwezig is.

De voorzitter van de commissie, de Belgische Europarlementariër Kathleen Van Brempt, vertelde POLITICO dat ze de beslissing van Pfizer “ten zeerste betreurt”. De Italiaanse Europarlementariër Stefania Zambelli, die ook lid is van de speciale commissie, gebruikte minder diplomatieke taal en beschreef de beslissing als “de zoveelste episode in een verhaal vol donkere kanten”:

“Na von der Leyen’s zwijgen had Bourla de kans om de zaken in het Europees Parlement recht te zetten, maar hij verkoos weg te glippen. Waarom al die geheimen? Wat hebben ze te verbergen voor de Europese burgers?”

Druk neemt toe

Vorige week berichtte de Berliner Morgenpost dat de druk op VdL toeneemt en dat haar afwijzing van de Europese Rekenkamer wellicht een stap te ver was. De krant citeert informatie die aan haar redactie is verstrekt en merkt op dat “de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement een formele berisping voorbereidt, het ongenoegen in het Parlement groot is en de eerste parlementsleden vragen om betrokkenheid van het Europees Openbaar Ministerie”.

Het gebrek aan transparantie in de miljardencontracten is al lange tijd een probleem in het EU-parlement, deels omdat het anti-vaccin sentiment mede aangewakkerd wordt, aldus de krant: “Von der Leyen’s blokkade voedt allerlei speculaties onder critici, waaronder [beschuldigingen van] een voorkeur voor het Amerikaanse bedrijf Pfizer.”

Op zijn minst zal de Commissie begrotingscontrole de Commissie kastijden en erop aandringen dat alle voor de controle relevante informatie altijd met de Rekenkamer wordt gedeeld, zegt Monika Hohlmeier (CSU), die de commissie voorzit. De woordvoerder van de Groenen in het Europees Parlement, Rasmus Andresen, roept op tot volledige transparantie:

“De Pfizer-deal moet worden uitgelegd. Het gaat om miljarden die uit de staatskas zijn betaald. We hebben allemaal het recht om te weten hoe de deals met de vaccinfabrikanten tot stand zijn gekomen.”

Het artikel in de Berliner Morgenpost dat al deze verklaringen bundelde werd gepubliceerd op 27 september. Dat was twee dagen voordat Bourla niet meer durfde te getuigen voor het EU-parlement. Met andere woorden, het ongenoegen in het Parlement is sindsdien waarschijnlijk toegenomen. De druk op VdL zou in de komende maanden nog groter kunnen worden nu de economische omstandigheden in de EU sterk verslechteren, grotendeels als gevolg van de economische sancties die haar Commissie heeft opgelegd aan de grootste energieleverancier van het blok, Rusland.

EU-dictator Von der Leyen pleegt moordaanslag op Europese burgers en economie onder het mom van sancties tegen Rusland

Het is niet eens zo dat VdL een populaire keuze was als voorzitter van de Europese Commissie. Als alleenstaande kandidaat had zij 374 stemmen nodig om gekozen te worden. Zoals Euro News destijds opmerkte, zou alles met minder dan 400 stemmen als “teleurstellend” worden beschouwd. Zij kon slechts 383 stemmen verzamelen. Nog vervelender is dat slechts één op de drie Duitsers gelooft dat hun voormalige minister van Defensie een goede commissievoorzitter zou zijn.

VdL, door Macron en Merkel gekozen als compromiskandidaat na wekenlang onderhandelen en machtsspelletjes, arriveerde in Brussel al onder een wolk van schandalen. In wat duidelijk een voorbode was van wat komen gaat, werd zij er al van beschuldigd alle bestanden op haar mobiele telefoon te hebben gewist die als bewijsmateriaal hadden kunnen dienen in een onderzoek naar de oneigenlijke gunning van overheidsopdrachten tijdens haar periode als minister van Defensie. Maanden later werd ontdekt dat ze een tweede telefoon had gewist.

Nog steeds enkele bewonderaars

Maar helaas is niet iedereen ontevreden over de prestaties van VdL aan het roer van de uitvoerende macht van de EU. De Bill and Melinda Gates Foundation, die aanzienlijke aandelen bezit in zowel Pfizer als BioNTech, is zo onder de indruk van haar prestaties in haar functie dat zij haar in september de Global Goalkeepers Award heeft toegekend. Bill Gates zelf hield de uitreikingstoespraak, waarin hij VdL prees voor haar aanpak van niet alleen de pandemie maar ook de oorlog in Oekraïne (nee, serieus):

“Weinig wereldleiders hebben zich zo volledig ingezet om de mensheid te verheffen als Ursula von der Leyen. Slechts enkele maanden na haar aantreden als voorzitter van de Europese Commissie, de eerste vrouw in die functie, bevond zij zich in de frontlinie van een gezondheidscrisis die zijn weerga niet kent. Toen Europa de pandemie in de hand begon te krijgen, diende zich een nieuwe crisis aan, de tragische oorlog in Oekraïne, waarvan voorzitter Von der Leyen hard heeft gewerkt om de schade te beperken en te beëindigen.”

Bill Gates en zijn partners, waaronder de Wellcome Trust, een Britse onderzoeksstichting met nauwe banden met Big Pharma, gebruikten hun macht bij de Wereldgezondheidsorganisatie en andere wereldwijde gezondheidsinstanties om de wereldwijde COVID-reactie effectief te controleren – en bovendien zonder veel toezicht, zoals een recent onderzoek van Politico en Welt aantoonde. En als zij gelukkig zijn, moet VdL iets goed doen. Toch?

Ursula von der Leyen beschuldigd van wanbeheer en corruptie bij aankoop dodelijke Pfizer vaccins

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Europarlementslid toont sterk geredigeerd Big Pharma-contract – Wat verbergen ze?

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Kees
Kees
5 maanden geleden

Dan zie je goed D66 past in dit beeld!

Rudolf
Rudolf
5 maanden geleden

Het Europees Parlement is een tandeloze papieren tijger, alleen gedoogd voor de Bühne en als bliksemafleider en de maffiose Europese Commissie heeft daar in haar oneindige criminele arrogantie dan ook compleet scheit aan…Het is juist deze domme arrogantie die het alleen om Macht en Kapitaal gaat en maling heeft aan recht, waarheid of échte wetenschap en meent dat élke Leugen goed is om het volk eronder te houden, die haar en haar ‘meesters’ dodelijk zal kunnen doen struikelen…Het Kapitaal verspild aan het Kwakzalversvergif van alle merken zal goedschiks dan wel kwaadschiks teruggevorderd dienen te worden en alle daders uitgeschakeld op welke wijze dan ook..Uiteindelijk zal de pure focus op Macht en exclusief Kapitaalbeheer en -bezit door de daar onvermijdelijk bijhorende kortzichtige egoïstische domheid, het menen te kunnen negeren van waarheid, recht en échte wetenschap dwars tegen natuurwetten en psychologische wetten in, de zaak in elkaar laten stuiken ! Het is huizen bouwen op smeltende ijsschotsen ! Hoewel we allemaal weten dat veel SDG’s in wezen helemaal niet slecht of onhaalbaar zijn en zelfs sommige punten van de Great Reset en Schwabs’ WEF-clubje nog niet zo gek zijn is een té groot deel van zowel theorieën als wel voorgestane praktische aanpak gebaseerd op pure nónsens, valse parasitair-commerciële egoïstische machts- en monopolybeluste kwákzalvers’wetenschap’….Al meer dan decennialang overigens…Nu mogelijk de kans om er voorgoed mee af te rekenen !!!