Op 27 november 2018, in de mist van een weekend dat gekenmerkt werd door een nieuwe opstand van de Gillets Jaunes, alias de “Gele Vesten”, die protesteerden tegen de ondraaglijke stijgingen van de brandstofprijzen en diverse “groene” belastingen, verklaarde de Young Global Leader en huidige Franse president Emmanuel Macron tijdens de presentatie van de meerjarige bijeenkomst over het energiebeleid dat 14 kernreactoren, die elk ongeveer 900 megawatt produceren, tegen 2035 zullen worden gesloten, waaronder maximaal zes reactoren tegen 2030.

De Franse president maakte van deze gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de kerncentrale van Fessenheim, dicht bij de Frans-Duitse grens, in de zomer van 2020 zal worden gesloten. In tegenstelling tot de oorspronkelijke doelstelling van de wet, 2025, bevestigde hij dat de nucleaire bijdrage tegen 2035 tot 50% van de elektriciteitsproductie zou worden teruggebracht, schrijft Freddie Ponton.

De vraag blijft dan: waarom zou Frankrijk dezelfde fout maken als Duitsland door zijn nucleaire capaciteit terug te schroeven, en kunnen de Franse economie en samenleving overleven na het verlies van zo’n groot deel van zijn binnenlandse energieproductie?

Franse kerncentrales en reactoren gesloten tegen 2035
(Bron: ASN.FR – LPComputer Graphics)

Dit maakt allemaal deel uit van de geplande ondergang van de Europese economie. Het begint met het ‘groene’ bedrog.

Wind en zonne-energie?

Windenergie op land en toename van fotovoltaïsche installaties in Frankrijk maakten vanaf dag één deel uit van Macrons voorgestelde energiemix en tot op de dag van vandaag herinneren de Fransen zich Macrons beroemde apocalyptische uitspraak:

“Einde van de wereld,” of “einde van de maand,” en “we gaan beide aanpakken, en we moeten beide aanpakken.”

Was Wereld Economicsh Forum’ Young Leader Emmanuel Macron al op een missie om de weg te bereiden voor Schwab’s Great Reset en 4e Industriële Revolutie, en komen deze verschrikkelijke beslissingen op het gebied van energiebeleid nu uit?

Het antwoord is ja, absoluut.

De kwestie van de Franse nucleaire productie staat deze dagen centraal in alle gesprekken in Frankrijk, en ondanks het einde van de zomer en de slinkende Russische gasleveringen willen de mensen nog steeds antwoorden.

In een poging om de energiecrisis te verlichten die de hele EU de afgelopen zes maanden heeft geteisterd, de inflatie heeft opgedreven en industrieën heeft gedwongen hun productie te vertragen of zelfs stop te zetten, worden de lidstaten van de EU nu gedwongen enorme hoeveelheden geld te steken in belastingverlagingen, subsidies, hand-outs en reddingsoperaties.

Na de Gele Vesten-protesten besefte een wankele regering-Macron dat het energieproces voor consumenten, althans op korte termijn, moest worden afgetopt om te voorkomen dat er opnieuw massale publieke protesten zouden ontstaan. Maar ook dit is EDF duur komen te staan. Dit is echter slechts het topje van de ijsberg.

Sinds 29 augustus 2022, toen de elektriciteitstarieven op de Franse groothandelsmarkt de pan uit rezen, ligt Rothschild knecht Emmanuel Macron onder vuur vanwege zijn extreem slechte staat van dienst en zijn zeer twijfelachtige motieven.

De groene agenda en het plan om de industriële wereldeconomie te laten instorten

Meer dan enig ander Europees land is Frankrijk afhankelijk van kernenergie, die bijna 70% van zijn energie produceert. De energiecrisis die Europa momenteel lamlegt, heeft het debat weer doen oplaaien over wat er moet gebeuren met de 32 kernreactoren van het land die voor onderhoud zijn stilgelegd, meestal om corrosie en andere slijtageproblemen aan te pakken.

De economische gevolgen van deze energiecrisis voor belangrijke industriesectoren zijn zichtbaar, om nog maar te zwijgen van de angst en vrees die opnieuw onder de bevolking leven. Nu 32 van de 56 reactoren zijn stilgelegd, kan men alleen maar concluderen dat dit de belofte was die Macron aan zijn globalistische cohort deed om de VN 2030-agenda te vervullen, en hoewel de belofte van Emmanuel Macron nog niet volledig is uitgevoerd, heeft ze toch grote gevolgen gehad voor de kernenergieproductie van het land.

EDF (Electricité de France) CEO Jean-Bernard Lévy aarzelde niet om deze kritische situatiebeoordeling te maken tijdens de door Medef georganiseerde bijeenkomst van Franse topondernemers die toevallig werd gelanceerd door de onvermijdelijke president van Oekraïne Volodymyr Zelensky op 29 augustus 2022. Jean-Bernard Lévy maakte van meet af aan duidelijk dat de Franse staatsenergiereus EDF onder zware druk stond omdat het ontbrak aan “instrumenten” en “getrainde teams” om de activiteiten tijdig uit te voeren.

EDF CEO Jean-Bernard Lévy

“We hebben geen probleem van deskundigheid, we hebben gewoon niet genoeg teams die gekwalificeerd zijn”, zei Lévy, eraan toevoegend dat:

“De nucleaire sector zou ten onder gaan; we zouden de centrales en reactoren moeten sluiten, zei men”, herinnerde hij zich.

Omdat hij deze mogelijkheid voorzag, moest hij “geen personeel aannemen om reactoren te ontwikkelen”, maar “om ze te sluiten”.

Ongelooflijk genoeg is Frankrijk niet in staat om in zijn eigen energiebehoefte te voorzien. Volgens de bedrijfsleiding van EDF toont dit aan waarom de sluiting van vier grote kerncentrales momenteel de elektriciteitsproductie van Frankrijk beïnvloedt.

Een dergelijke uitspraak zette de naam van Jean Bernard Lévy op de zwarte lijst van Macron, en in recordtijd lanceerde Frankrijk een jacht op een nieuwe EDF CEO, terwijl het geld opzij zette voor een volledige nationalisatie.

Meer dan ooit regeert Macron als een Franse monarch, maar blijft hij eigenaardig genoeg een vazal van Europa en de Verenigde Staten.

Europa’s Energietransitie

Een van Europa’s grootste nutsbedrijven, EDF, waarin de staat al een belang van 84% heeft, is essentieel voor Frankrijks nucleaire plan, waarop de regering vertrouwt om de gevolgen van de hoge energieprijzen te verzachten. Tot voor kort was EDF een zeer efficiënte monopolistische producent en distributeur van elektriciteit (Frankrijk is de grootste exporteur van elektriciteit in Europa). Maar onze disfunctionele regering dwingt hen om meer dan een kwart van hun productie tegen luttele kosten (49 euro per MWH) aan particuliere wederverkopers te verkopen. Hoe is dit mogelijk?

Laten we dit eens uitsplitsen…

Dit resulteerde in 8 miljard euro per jaar verlies aan inkomsten – waardoor de energie-infrastructuur van het land (onderhoud van kerncentrales) in een financieel gat viel, samen met de perverse waanzin die EDF, vanwege haar verminderde capaciteit, verplicht om elektriciteit op de open markt te kopen tegen 1000 euro, en de levering onder dwang te “verkopen” aan die particuliere bedrijven tegen 49 euro – met een verlies van 28 miljard euro dit jaar. De regering van Macron had geen andere keuze dan te zeggen dat EDF “te groot is om failliet te gaan” alvorens hen te redden met nog meer miljarden euro’s van de belastingbetaler.

“Een roofoverval bij daglicht onder onze neus, en geen woord van de MSM”

Emmanuelle Wargon, voorzitter van de regelgevende commissie voor energie, zei op maandag 19 september 2022: “De Fransen ontkomen misschien niet aan gerichte stroomonderbrekingen deze winter”, en voegde eraan toe dat dit extreme scenario onder bepaalde omstandigheden aannemelijk is.

“Als het deze winter echt koud wordt en Electricité de France (EDF) is te laat met het heropenen van de kernreactoren, zullen we overgaan tot uitzonderlijke maatregelen”, concludeerde ze.

Nu moeten we natuurlijk begrijpen waarom Macron energiebeperkingen oplegt na het tekort dat hij zelf heeft veroorzaakt; is het om milieuactivisten te sussen, of om zijn Duitse EU-meesters en hun zeer onpopulaire Europese Green Deal (en zelfopgelegde energietekort door Russisch gas te mijden) te plezieren? Of speelt hier een veel sinistere agenda?

In het geval van een gastekort “sluiten we geen individuen af”, verzekerde Emmanuelle Wargon tijdens een interview voor France Info. “Wat elektriciteit betreft, kunnen we in het ergste geval gedwongen worden tot gerichte stroomonderbrekingen (load shedding) van enkele uren op het niveau van een gemeente of een district.”

Vergeet niet dat dit het officiële verhaal is, maar zoals gewoonlijk is de werkelijkheid waarschijnlijk anders. Als we kijken naar veel van Wargon’s toespraken op de nationale TV, kunnen we voelen dat ze duidelijk door Macron is binnengehaald, niet alleen om de bevolking te infantiliseren, maar vooral om een afleiding te creëren van de echte reden achter deze aanstaande stroomstoringen, die ik hieronder verder zal behandelen.

WEF Doctrine en ontmanteling van de Europese industrie

De globalisten verliezen de sociale media oorlog over vaccins en Oekraïne. Maar degene die ze echt moeten winnen is de klimaatverandering. Ze rijden nog steeds op het zieke paard van de hernieuwbare energie om hun financiële en politieke sponsors op conferenties zoals de VN Klimaattop en het Wereld Economisch Forum een plezier te doen. Ze willen waarschijnlijk voorkomen dat mensen deze winter sterven van de kou, maar ze accepteren natuurlijk wel een bivalente boost (van angst) voor de bevolking. Ze zeggen waarschijnlijk tegen elkaar: vertrouw op het plan.

Dat gezegd hebbende, waar de progressieve liberale klasse zich op dit moment 100% op richt in Europa, is de desintegratie van industrieën in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en andere EU-landen, namelijk de productie van staal, aluminium, zink en silicium. We zien nu dat gieterijen in Frankrijk en in veel andere EU-landen geconfronteerd worden met elektriciteitskosten die hun activiteiten onhoudbaar maken. Bedrijven worden zeer hard getroffen door een plotselinge piek in de overheadkosten, en dit voedt de inflatie, maar veroorzaakt ook voortdurende verstoringen in de toeleveringsketens.

De Franse gieterij Dechaumont bijvoorbeeld verwacht dat haar algemene kosten volgend jaar zullen stijgen van 1,5 miljoen tot 10 miljoen euro als gevolg van de stijgende energieprijzen. Dit is eenvoudigweg onhoudbaar. De directeur hekelt de volatiliteit van de elektriciteitsprijzen en vreest failliet te moeten gaan als er niets wordt gedaan.

Nyrstar, onderdeel van grondstoffengigant Trafigura, heeft zijn zinksmelterij in Budel, in Nederland, vanaf 1 september tijdelijk gesloten. In zijn persbericht legt het bedrijf uit dat het deze beslissing heeft genomen vanwege “verschillende externe factoren die van invloed zijn”, maar het is duidelijk dat dit vooral te wijten is aan de hoge energieprijzen.

Nyrstar heeft de productie al met bijna 50% verminderd bij haar drie Europese zinksmelterijen

De details van deze ontwikkeling werden gemeld door Reuters in dit artikel, waarin ook wordt uiteengezet hoe China niet snel te hulp zal schieten. “China heeft geen zinvolle zinkuitvoercapaciteit om de tekorten buiten China te verlichten. Ook havencongestie en hoge vrachtkosten zullen zinkzendingen blijven frustreren en vertragen”.

Geplande instorting

We zijn momenteel getuige van een gecontroleerde afbraak van de westerse economie – waar een zelf veroorzaakte energiecrisis ten gevolge van de proxy-oorlog van het Westen in Oekraïne aan de gang is.

Door een reeks bewuste beleidsbeslissingen van de regering wordt de wereldwijde bevoorradingsketen ernstig verstoord, en als je daar de verzurende prijs van de grondstoffen bij optelt, moeten we rekening houden met een keten van gebeurtenissen die de ineenstorting van verschillende strategische industriële sectoren in Europa zal brengen, wat binnen minder dan 12 maanden nog meer werkloosheid, armoede en waarschijnlijk sociale onrust zal veroorzaken.

Wat Duitsland betreft, de grootste economie van Europa zou volgens de laatste prognose van de OESO in 2023 met 0,7% kunnen krimpen, waarbij de organisatie stijgende energieprijzen en stroomstoringen aanhaalt als reden voor de aanhoudende neergang, wat onze gecontroleerde afbraakhypothese bevestigt.

Habeck schakelt 2 van Duitslands laatste 3 kerncentrales uit in de ernstigste energiecrisis ooit - De bevolking moet en zal kapot

Lessen uit het verleden

Wij zijn tot het besef gekomen dat, om het vreemde gedrag van de Europese Commissie en haar huidige exotische energie- en buitenlands beleid te begrijpen, men misschien in het verleden moet kijken en zien of een zelfdestructieve houding, zoals de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Van Der Leyen, en andere Europese jonge leiders van het WEF, op een ander continent en in een andere tijdlijn in de geschiedenis van de industrialisatie kan worden waargenomen. Is dit alles eerder gebeurd?

{…}

Het traceren van de Trilateralisten

{…}

De rol van de Trilaterale Commissie in het orkestreren van de zelfvernietiging van de binnenlandse Amerikaanse economie van 1977-1981 is goed gedocumenteerd, en dat omvat ook het aandringen op het zogenaamde tijdperk van “globalisering”, evenals de niet aflatende inspanningen van voormalig vice-president Gore om een “post-industriële samenleving” te creëren onder het mom van het bestrijden van klimaatverandering – allemaal openlijke manifestaties van een wereldwijd controleplan om een financiële regimeverandering te bewerkstelligen die een constante noodtoestand vereist en vervolgens een bevolking in een constante staat van angst.

{…}

Het is nu tijd dat Europa deze transformatie ondergaat, beter bekend als de 4e Industriële Revolutie, de belangrijkste pijler van de Agenda 2030 van de VN. Het is van cruciaal belang te begrijpen waar deze Saturniaanse agenda vandaan komt, wat de architecten ervan beweegt en wat de gevolgen zijn van de door hen voorgestelde nieuwe economische wereldorde.

Hier kunnen we stellen dat de oorsprong van de zogenaamde “Great Reset” kan worden teruggevoerd tot het CFR Project van de Council on Foreign Relations in de jaren tachtig, toen de naam van Klaus Schwab en het World Economic Forum nog niets betekende. Dit diepe staatsproject werd geformuleerd door de trilaterale commissie waarvan de leden deel uitmaakten van de regering Jimmy Carter, waaronder; Zbigniew Brzeziński, de nationale veiligheidsadviseur van president Carter van 1977 tot 1981, en Werner Michael Blumenthal, minister van Financiën van de VS van 1977 tot 1979, en Harold Brown die van 1977 tot 1981 minister van Defensie van de VS was, en ook Cyrus Vance, minister van Buitenlandse Zaken en hoofd van de werkgroep Project 1980, en natuurlijk Paul Adolph Volcker Jr die van 1979 tot 1987 de 12e voorzitter van de Federal Reserve was en de woordvoerder van het Project 1980 van CFR.

{…}

PDF hier (opklikbaar voor beter leesbaar)

In 1971, tijdens het presidentschap van Nixon, speelde Volcker een belangrijke rol bij de afschaffing van de goudstandaard, die vervolgens leidde tot een systeem van zwevende wisselkoersen (het begin van het einde van de reële economie), en de opkomst van de petrodollar.

Op 9 november 1978, voordat hij voorzitter werd van de US Federal Reserve en de rente opdreef tot een ongehoorde 21,5%, gaf Volcker zijn beroemde Fred Hirsch lezing, “The Political Economy of the Dollar,” aan de Warwick Universiteit in Engeland, en dit is wat hij zei:

“Een disintegratie van de economie is een legitiem doel voor de jaren ’80”

Deze zin vat precies de geest van het “Project 1980” van de Trilaterale Commissie en CFR samen en de wens van de zelfbenoemde meesters van de wereld om de westerse wereld en de wereldeconomie onder controle te brengen – wat zeker de duistere tijd weerspiegelt waarin wij momenteel leven. Helaas voor ons is het desintegratieproces al in volle gang, met de COVID-19 pandemie, de klimaatverandering en nu de oorlog in Oekraïne als lanceerplatform om ons naar een digitaal zwart gat te stuwen waar uiteindelijk uw fundamentele rechten en privacy zullen verdwijnen.

Wat Volcker werkelijk bedoelde met “gecontroleerde desintegratie” van EIR Economics door David Goldman.

klik voor groter

Hele PDF opklikbaar

Al deze gefabriceerde gebeurtenissen zullen slim worden gebruikt om de stijging van energieprijzen, voedselprijzen, gezondheidszorgkosten en de algemene kosten van levensonderhoud te verklaren – op manieren waarmee de meesten van ons nog nooit hebben geëxperimenteerd.

Zoals u misschien al heeft begrepen, is deze agenda slim ontworpen om een gecontroleerde ineenstorting van de VS- en EU-economieën in gang te zetten, waarbij de Europese middenstand, die de longen van de economie van beide continenten zijn, wordt verlamd. Als ze instorten (als we dat laten gebeuren), kunt u er zeker van zijn dat aasgieren als Vanguard of BlackRock ze graag zullen kopen voor een appel en een ei als de groei uiteindelijk negatief wordt.

Onthoud wat het WEF zo berucht heeft gezegd: “U zult niets bezitten”…

CFR Project 1980 is de blauwdruk voor de vernietiging, en Klaus Schwab World Economic Forums bijbel zo u wilt. Het had tien werkgroepen, die gedurende de jaren ’70 werkten en uiteindelijk 33 boeken produceerden. De blauwdruk van het CFR Project 1980 voor de economie werd geschetst in het boek “Alternatives to Monetary Disorder“, geschreven door Fred Hirsch. Hirsch was de voormalige redacteur van het Londense tijdschrift Economist, en hij is degene die Volcker citeerde in zijn beruchte lezing uit 1978 waarin hij zijn beleid aankondigde, schreef EIR Economics-medewerker David Goldman in 1999.

{…}

Nogmaals, alles wordt duidelijker nu we de oorspronkelijke blauwdrukken van deze agenda opnieuw kunnen bekijken. Dat het Project 1980 van de Trilateralisten de blauwdrukken leverde voor de Grote Reset is nu vrijwel onloochenbaar.

De Grote Reset is niets minder dan een neofeodaal systeem, waarbij de zelfbenoemde oligarchen de economie laten instorten en toch de controle behouden over het financiële systeem, het voedselsysteem, het gezondheidssysteem enz… en natuurlijk de controle over wat binnenkort een zeer, zeer ongelukkige bevolking zal worden (jij en ik).

Daarom experimenteerden ze op ons – niet alleen met het “vaccin”, maar ook met het vaccin mandaat, aka “Green Pass” of “le Pass Sanitaire” om ons allemaal in hun digitale portemonnee systeem te lokken, een die nodig zal zijn in de komende jaren – om te eten, werken, reizen, stemmen … de lijst is eindeloos.

Een dergelijke exercitie houdt het wegnemen van de soevereiniteit van een natie in, zei Harley Schlanger, wat zou verklaren waarom transnationale regeringen en hun netwerken niet langer handelen in het belang van onze naties, maar in het belang van hun nieuwe op regels gebaseerde orde. Het is allemaal onderdeel van het gecontroleerde desintegratie recept en zal worden opgelegd totdat we op onze knieën liggen te bedelen om energie of voedsel, of om simpelweg ons huis te behouden. Ze zijn hier duidelijk al heel lang mee bezig, want ze wisten dat één fout onderweg fataal zou kunnen zijn. Het lijkt erop dat ze er al een paar gemaakt hebben.

Toch moeten we deze gigantische fraude blijven ontmaskeren, en weten dat ze uiteindelijk zullen vallen; ik denk dat de wereld sneller wakker is geworden dan ze oorspronkelijk dachten, wat “Mr Global” heeft gedwongen om het tempo van zijn agenda te versnellen. Het goede nieuws is dat snelheid in dit soort scenario’s altijd gepaard gaat met fouten, dus hou je ogen open, en sta klaar om hen ter verantwoording te roepen.

{…}


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Het Wereld Economisch Forum werd opgericht door Amerikaanse beleidsmakers

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
5 maanden geleden

Niet alleen een paar fouten al gemaakt het is totaal onhoudbaar geworden want de mensen zien het voortijdig en er is geen weg meer terug. Een knap artikel!

G Reinders
G Reinders
5 maanden geleden
Antwoord aan  Andre

zet deze idioten af en stop ze in de cel zodat zij berecht kunnen worden voor landverraad maar eerst weten wie de opdracht gevers zijn die deze onzinnige escalatie heeft bedacht om de wereld bevolking naar de kloten wil brengen

Peter
5 maanden geleden

Goed artikel. Het grove geweld van de apocalyptische ruiters kan niet eerder beginnen dan dat Jezus daarboven de zegels van de boekrol verbreekt. Tot die tijd zijn alle pogingen van de elite om de wereld aan hun voeten te krijgen weggegooide tijd en energie en contraproductief. Voor meer over de apocalyptische ruiters: https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring/openbaring-6