Geheime documenten van de federale overheid onthullen een diepe blik in de afgrond.

Onze redactie en enkele andere alternatieve media kregen exclusief een intern document van de federale overheid gelekt. We konden het papier verifiëren en we kennen ook de identiteit van de klokkenluider, schrijft Florian Warweg. Het document geeft een verhelderend inzicht in de omvang van de horizontale en verticale structuren van, het kan niet anders gezegd worden, de federale Duitse staatspropaganda, vooral wat betreft de officiële betrokkenheid van media (bv. Spiegel en Stern), westerse sociale media bedrijven, onderwijsinstellingen en de zogenaamde “fact-checkers”. Zelfs kinderen van de basisschool zijn het doelwit. Wat uit dit alles naar voren komt is een gezamenlijke poging van de federale overheid om informatie te synchroniseren.

Het document is getiteld “Lopende activiteiten van de ministeries en autoriteiten tegen desinformatie in verband met de oorlog van de RUS tegen de UKR”, telt in totaal 10 bladzijden en geeft een nauwgezette opsomming van de overeenkomstige activiteiten van de federale ministeries en ondergeschikte autoriteiten per 27 juni 2022. En deze activiteiten in hun geheel zijn nogal wat. In het eerste deel van de evaluatie zal NachDenkSeiten zich concentreren op de rol van het BMI (ministerie van Binnenlandse Zaken), het AA (ministerie van Buitenlandse Zaken), het BPA (federaal persbureau) en het BKM (regeringscommissaris voor Cultuur en Media). In het tweede deel over de activiteiten van het BMDV (federaal ministerie voor digitale zaken en vervoer) en het BMFSFJ (federaal ministerie voor gezinszaken) en het BMVg (federaal ministerie van defensie).

SPD-geleide ministerie van Binnenlandse Zaken als centraal punt van staatspropaganda-activiteiten

De lijst begint met het door de SPD geleide ministerie van Binnenlandse Zaken (BMI) onder leiding van Nancy Faeser. Het BMI moet het voortouw nemen en de “identificatie en verdediging tegen hybride bedreigingen” op “interdepartementale” wijze coördineren. Deze zal worden geleid door de “UAG RUS/UKR” (UAG staat voor subwerkgroepen in ministerieel jargon). In dit verband zal onder meer om de twee weken een situatieverslag over “hybride dreigingen” worden opgesteld, met de nadruk op Rusland-Oekraïne. Het zogenaamde “10-puntenplan voor veerkracht” dat in het document wordt genoemd, springt echter in het oog.

Het eerste punt in dit “plan” is het gezamenlijk “linken naar fact-checkers op federale overheidswebsites”. Particuliere “fact checkers” zoals Correctiv of door bijdragen gefinancierde “fact checkers” zoals de ARD-Faktenfinder, voornamelijk gefinancierd door de Amerikaanse miljardair en eBay-oprichter Pierre Omidyar, zullen massaal reclame maken via de “websites van de federale overheid”. Tot zover de veronderstelde “staatsneutraliteit” en “onafhankelijkheid” van de feitencheckers.

Voorts zullen brochures over “desinformatie in de context van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne” worden opgesteld en toegezonden aan ministeries, parlementsleden, deelstaten en gemeenten. De lijst wordt aangevuld met de vermelding: “Distributie aan multiplicatoren in de civiele samenleving is aan de gang”.

Ook het vijfde punt van het “Weerbaarheidsplan” is bijzonder veelzeggend; het is gewijd aan de samenwerking met de pers. Zo wordt melding gemaakt van een “Spiegel-achtergrondgesprek” op 31 maart en de voorbereiding van naamartikelen en interviews met minister van Binnenlandse Zaken Faeser; in dit verband wordt expliciet verwezen naar STERN en Tagesspiegel. Ook wordt vermeld dat de term “task force tegen desinformatie” met succes in de rapportage is opgenomen. In het document wordt onder (Russische) “desinformatie” alles verstaan wat overeenkomt met een weergave van het officiële Russische standpunt. En dit uitsluitend met betrekking tot de Russische kant. Noch de officiële Oekraïense, noch de Amerikaanse standpunten over de oorlog in Oekraïne worden door de Duitse regering op dezelfde manier als “desinformatie” per se beoordeeld.

Een ander aspect van het plan is “outreach in de parlementaire arena”, d.w.z. het beïnvloeden van leden van de Bondsdag en deelstaatparlementen. Dit is geen onproblematisch project, gezien de bestaande scheiding der machten tussen de uitvoerende en de wetgevende macht.

Evenzo is een centraal punt in het “weerbaarheidsplan” de “evenementgerelateerde” intensivering van contacten en besprekingen met de platformexploitanten van sociale netwerken “om hen te sensibiliseren voor door de staat gecontroleerde desinformatie”. In het document worden Twitter, Meta, Google en Telegram expliciet genoemd. De gesprekken worden gevoerd op het niveau van de staatssecretaris.

Niet minder problematisch is het plan om invloed uit te oefenen op de “leerplannen op scholen en de betrokkenheid van centra voor volwassenenonderwijs en vrijwilligersstructuren”.

Ten slotte wordt erop gewezen dat een begin is gemaakt met de uitvoering van het “Actieplan van de federatie en de deelstaten tegen desinformatie en voor een weerbare democratie”.

klik voor groter

Het federale ministerie van Buitenlandse Zaken, het federale persbureau en de bondskanselarij als verdere hoofdrolspelers in de staatspropaganda en de censuur

Naast het ministerie van Binnenlandse Zaken verschijnt in het document ook het Federaal Bureau voor Buitenlandse Zaken (AA) als hoofdrolspeler in de veronderstelde “strijd tegen (Russische) desinformatie”. Het is opvallend dat de hele catalogus van maatregelen van het AA uitsluitend spreekt van “Russische desinformatie” en nadrukkelijk de indruk wekt dat “desinformatie” en narratieve cultivering wereldwijd slechts uit één land komen.

Dit staat in het document “Maatregelen in het kader van het communicatieconcept RUS/UKR” van de associatieovereenkomst:

  • “Observatie en analyse van huidige Russische verhalen en desinformatie.
  • Opstelling van een “levend document” dat “klassieke en huidige Russische verhalen over de oorlog in Oekraïne deconstrueert/ontkracht”.
  • Bevordering van projecten om weerbaarheid tegen (met name Russische) desinformatie op te bouwen (…)”.

Volgens dit document werkt het AA voornamelijk (“intensief en bilateraal”) samen met vertegenwoordigers van de VS op het gebied van desinformatie. Expliciet genoemd in dit verband zijn het International Partnership to Counter State-Sponsored Disinformation (IPCSD) en de Counter Foreign Interference Group (CFI).

Het laatste punt in het document over de activiteiten van de AA is ook veelzeggend. Hij spreekt van “(…) bevordering van de door Deutsche Welle en DW Akademie ingediende projectvoorstellen voor de uitbreiding van de verslaggeving voor de UKR/RUS en de versterking van de mediacompetentie (…)”. Wij stellen vast dat het federale ministerie van Buitenlandse Zaken, een federaal ministerie onder leiding van de groene toppolitica Annalena Baerbock, voornemens is projecten van de Duitse buitenlandse omroep Deutsche Welle te financieren. Hoe dit verenigbaar is met de wet op de Deutsche Welle (DWG), die een “onafhankelijke meningsvorming” mogelijk moet maken, is slechts een van de vele vragen in het licht van deze plannen van de AA die in het document worden onthuld.

De Federale Persdienst (BPA) leidt samen met de AA de zogenaamde “EG Desinformatie” (toen de NDS op 27 september telefonisch vroeg waar EG in dit verband voor staat, kon het verantwoordelijke diensthoofd van de BPA geen informatie verstrekken). Volgens het document is de BPA verantwoordelijk voor “bewustmaking binnen de regering over het onderwerp en het aanpakken van desinformatie”. Daarnaast biedt het “interdepartementale training” over desinformatie. Pikant hierbij is dat de opleiding niet wordt gegeven door de BPA zelf, maar door particuliere derden zoals het “Institute for Strategic Dialogue” (ISD) en de “Business Council for Democracy” van de Hertie-Stichting.

De ISD, met haar expliciete transatlantische oriëntatie en hoofdkantoor in Londen, heeft illustere mensen in haar bestuur zoals Karl-Theodor zu Guttenberg, de management consultant Roland Berger en de CEO van Axel Springer SE, Matthias Döpfner.

“Interdepartementale training” over desinformatie voor medewerkers van de federale ministeries wordt dus verzorgd door een transatlantische lobbyorganisatie, waarvan het “bestuur” onder meer bestaat uit ontmaskerde plagiaatplegers en het hoofd van de Springer pers – over desinformatie gesproken – die regelmatig nepnieuws verspreidt, alsmede de privéstichting van een warenhuismagnaat. De uitbestedingsaanpak bij de federale overheid wordt waarschijnlijk niet veel beter dan dit ad absurdum.

Ten slotte vermeldt het document dat de plaatsvervangende regeringswoordvoerders regelmatig deelnemen aan “bilaterale uitwisselingen met Google/YouTube, Twitter, Meta, Tiktok en LinkedIn” om de “respectieve strategieën van de platforms ter bestrijding van desinformatie, met name in de context van de oorlog in Oekraïne” te bespreken.

Volgens het document hebben zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken als de federale persdienst regelmatig bilaterale bijeenkomsten (op het niveau van de staatssecretaris) met de belangrijkste platformexploitanten over “Russische desinformatie” in de context van de oorlog in Oekraïne. De hierdoor opgebouwde druk van conformiteit en censuur kan waarschijnlijk als aanzienlijk worden beschouwd.

Een andere belangrijke actor is de “regeringscommissaris voor cultuur en media” (BKM), Claudia Roth, die rechtstreeks aan de kanselier rapporteert. Zij heeft een budget van meer dan twee miljard euro, 400 medewerkers en is verantwoordelijk voor het mediabeleid van de Bondsrepubliek (en financiert onder meer de Duitse buitenlandse omroep Deutsche Welle).

In het interne document waarover de NachDenkSeiten beschikt, wordt onder meer gesproken over “het opzetten van een Russische ballingenredactie in Riga” en “eventueel het opzetten van een Oekraïense ballingenredactie in Krakau, Polen”. Volgens de krant lijkt de BKM een centrale en proactieve rol te spelen in de “EU-raad van mediaministers” bij “het optreden tegen Russische propagandamedia”.

Evenzo speelt de BKM een hoofdrol in de onderhandelingen over de Orwelliaans klinkende “European Media Freedom Act” en probeert zij zich daar te richten op “desinformatie”.

Volgens het document plant het BKM ook een nieuw financieringsprogramma “met een focus op het bevorderen van nieuwsgeletterdheid onder de algemene bevolking om desinformatie te bestrijden”.

Een ander project dat vragen oproept is de inzet van kinderrapporteurs vanaf 6 jaar tegen “desinformatie”, die niet nader wordt gespecificeerd. In het document staat onder andere:

“Kinderverslaggevers – versterking van nieuwsvaardigheid en daarmee weerbaarheid tegen desinformatie van 6-14 jarigen door actief mediawerk.”

Ten slotte wordt verwezen naar het Deutsche Welle-project “Kunstmatige intelligentie tegen desinformatie” (KID). Hier moeten “AI-modules van “digitaal forensisch onderzoek” worden gebruikt om de (gedeeltelijk) geautomatiseerde identificatie van manipulaties en gecoördineerde desinformatiecampagnes te verbeteren”. Brave new world…

klik voor groter

(Korte opmerking over de relatief slechte kwaliteit van de screenshots. De klokkenluider heeft ons gevraagd om, om eventuele terugtrekking uit te sluiten, alleen foto’s van het document te maken en deze vervolgens als screenshots op de NachDenkSeiten te publiceren. Wij hebben uiteraard aan dit verzoek voldaan).

De klokkenluider legde ons ook uit wat hem motiveerde om dit document te lekken. Hij vertelde NachDenkSeiten dat hij diep geschokt was toen dit document op zijn werkcomputer terechtkwam. Voor hem was dit “een gezamenlijke poging tot narratieve synchronisatie”. Hij ging er verder op in:

“In mijn ogen is het een blik in de afgrond van de gebundelde activiteiten van horizontale (interministeriële) en verticale integratie van de moderne staatspropaganda. Van de ministeries en hun partnerschappen met transatlantische denktanks zoals de ISD tot de pers, “fact checkers”, sociale media, “multipliers”, “kritische maatschappelijke organisaties” enz. Men stopt zelfs niet bij het betrekken van scholen en kinderen in de basisschoolleeftijd.”

Bovendien zei hij tegen NachDenkSeiten dat dit document slechts “het topje van de ijsberg” is en dat de genoemde projecten niet volledig zijn. Alles wat in dit document wordt opgesomd zou voor de federale regering nog steeds een aanvaardbaar lek zijn, aangezien het alleen maatregelen bevat die in geval van twijfel kunnen worden meegedeeld. Het Duitse publiek zou geen idee hebben wat er op de achtergrond gebeurde.

Tot slot, iets over de vermoedelijke auteur van dit interne document. Volgens de meta-gegevens van het oorspronkelijke Word-document is deze lijst van de Duitse regering samengesteld door een persoon wiens naam wij niet willen noemen uit respect voor zijn privé-leven, maar wiens curriculum vitae een interessant inzicht verschaft in wie dergelijke “interdepartementale” documenten over dit onderwerp opstelt. Je kunt bijna niets over de persoon online vinden, maar het weinige dat je vindt spreekt voor zich. Op LinkedIn staat een bericht waarin de auteur van het document “Ongoing activities of departments and authorities against disinformation in connection with RUS war against UKR”, van BwConsulting (BwConsulting is het interne adviesbureau van het federale ministerie van Defensie) wordt bedankt voor de samenwerking.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Regeringspropaganda steeds waanzinniger: Koude woningen zijn gezonder

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hagar
Hagar
5 maanden geleden

Het doel van de Oekraïne oorlog en de aanslag op de pijpleidingen is het vernietigen van het Duitse Volk, door Duitsland uit te hongeren en te de-industrialiseren, en een oorlog tussen Duitsland en Rusland te veroorzaken.

Het is de uitvoering van het Morgenthau-plan.

Luister naar de belangrijkste hedendaagse Katholieke filosoof, E Michael Jones:

https://www.bitchute.com/video/fvBGnRUCQGtg/

(het eerste deel van het interview gaat over geschiedenis en politiek, het tweede deel over theologie)

Bitchute kanaal van Dr. Jones:

https://www.bitchute.com/emichaeljones/

Pjotr
Pjotr
5 maanden geleden

Er is dan toch vooruitgang. Vroeger werd je onder het krijgsrecht “gewoon” doodgeschoten voor het verspreiden van vijandelijke standpunten. Een tip:
“Nu maar hopen dat Oekraïne snel volledig bevrijd wordt”. Te interpreteren naar believen. Iedereen tevreden.