Het voornemen van de NAVO om ons in het donker te laten bevriezen en te laten overleven op insectengebaseerde brouwsels uit Bill Gates’ Hell’s Kitchen verdient onze dringende aandacht, schrijft Declan Hayes.

Waarom moeten Duitse burgers hout sprokkelen in bossen en de planken van parkbanken strippen? Waarom betalen Polen, die in een land met enorme steenkoolvoorraden wonen, woekerprijzen voor steenkool, als ze er al aan kunnen komen? Hoe zit het met het Russofobe Ierland, dat geen noodvoorraden olie heeft en voor zijn elektriciteit afhankelijk is van Groot-Brittannië, dat op zijn beurt afhankelijk is van Noorwegen, dat Groot-Brittannië heeft gewaarschuwd dat het hen niet langer kan steunen? Gaan we allemaal in het donker bevriezen?

Waarom vertelt Bill Gates, die Amerika’s grootste landeigenaar is, ons synthetisch voedsel te eten? Wat is dit allemaal over het vervangen van onze traditionele voeding door kakkerlakken, sprinkhanen en ander voedsel dat meer is afgestemd op het gehemelte van muizen dan op dat van mensen? Waarom slacht Ierland zijn nationale kudde af en drijft het zijn mensen naar zijn steden, waar Amerikaanse multinationals de exorbitante huren dicteren die zij moeten betalen om er te mogen wonen?

Om dit alles in het juiste perspectief te zien, moeten we om ons heen kijken en terugblikken in onze eigen geschiedenis, voordat de falende alfabetiseringsgraad van ons regeringsbeleid ons resterende analytische vermogen tenietdoet. Hoe graag wij ook de werken van Charles Dickens, Mark Twain en soortgelijke dwepers lezen, ons vermogen om te lezen en te begrijpen is slechts een historische aberratie, noodzakelijk geworden door de behoefte van de roofridders van de 19e eeuw aan hun Uriah Heeps om de boeken te vervalsen. Zonder een dergelijke vraag zouden onze vrouwen nog steeds leven als de Wrens of the Curragh, de tienduizenden Ierse katholieke vrouwen die gedwongen werden als penny prostitutes in de heggen rond de bases van het Britse leger en hun anglicaanse sekteleden te overleven, terwijl wij migreerden naar Dublin’s Mud Island, dat zo’n wanhopig hol van verdorvenheid was dat het zowel Bram Stoker als Sheridan Le Fanu inspireerde tot het schrijven van hun griezelverhalen over vleesetende vampiers, body snatchers en dergelijke.

Ongeveer hetzelfde patroon bestond in de Verenigde Staten, waar aan het eind van de Eerste Wereldoorlog een carnaval van reacties plaatsvond, toen de roofbaronnen en hun maffiabazen de schedels insloegen om de lonen te drukken. Dit patroon veranderde weliswaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar dat werd gedaan om het Rode Leger op afstand te houden en de Verenigde Staten, die enorm van die oorlog profiteerden, in staat te stellen ongekende winsten te blijven binnenharken.

Dat was toen en dit is nu, nu het Wereld Economisch Forum zijn herziene plannen heeft voorgesteld om het veranderende economische landschap van vandaag het hoofd te bieden. En het is dat plan, gesteund door het spierballenvertoon van de NAVO, dat de nieuwe smaak verklaart voor het eten van insecten en Bill Gates’ restjes, iets waar de Filippijnen met hun pagpag-tarief mee hebben gepionierd toen ze onder datzelfde Amerikaanse juk zaten dat ons nu allemaal bedreigt.

De link tussen stikstof-minister Christine van der Wal en Picnic van Bill Gates

Kijk naar de boeren in Nederland, België en Duitsland, die de kreet “Geen Boeren! Geen voedsel!” Die boeren en al hun soortgenoten werden het NAVO-tuinpad op geleid en mochten zwaar investeren in machines, zodat ze efficiënt zouden zijn (en tot aan hun kieuwen in de schulden zouden zitten). Maar nu NAVO’s Tesco en Walmart dat model overbodig hebben verklaard, zijn ze de klos.

Deze boeren en al hun soortgenoten danken hun broodwinning en de markten die zij bedienen aan Fritz Haber, de patriottische Duitse Jood, die zenuwgas, Zyklon B uitvond en, natuurlijk, het Haber-Bosch proces dat, door de grootschalige synthese van kunstmest en explosieven mogelijk te maken, ons huidige tijdperk van overvloedig voedsel mogelijk maakte. Door een einde te maken aan de landbouw in de Benelux en Duitsland door Russische kunstmest te boycotten ten gunste van de Groene Agenda van Klaus Schwab, komt er een einde aan die agrarische overvloed waarvan Europeanen, Amerikanen en Srilankanen sinds de Tweede Wereldoorlog hebben kunnen genieten.

Globalisten vieren hun perfect uitgevoerde vernietiging van Sri Lanka - Is uw land de volgende (video)

Aangezien Macron, Truss en Amerika’s andere Europese pretendenten deze strategie allemaal hebben onderschreven en aangezien de crisisacteurs van Extinction Rebellion de productieve samenleving mogen ontwrichten als onderdeel van dit NAVO-project, beschouw het als een uitgemaakte zaak.

Maar, zegt u, de jonge schrijver is deze keer echt door het lint gegaan en trapt in een reeks samenzweringstheorieën (sic), waarvan de ene nog gekker is dan de andere. Helaas, niet zo. Dat is de conclusie van het bewijsmateriaal dat voor ons ligt. Zij strookt niet alleen met de bedrijfsplannen van het Economisch Wereldforum, maar ook met die van de NAVO en de EU. Wall St en de City of London moeten voortdurend hoge winsten binnenharken voor zo weinig mogelijk te doen. Die winsten kunnen alleen worden behaald door uitbreiding naar landen als Iran, Rusland of China, waar naar de zin van Coca Cola veel te veel thee wordt gedronken, of door de kosten in eigen land te verlagen door de lijfeigenen van het Westen met hun schulden nog meer uit te knijpen.

Wat zit er precies achter de VN en WEF agenda om ons insecten te laten eten?

Alleen al het feit dat het eten van insecten als het ware op het menu staat, toont het succes van dit beleid aan. De Europeanen berusten in een dalende levensstandaard, waarbij velen, zo niet de meesten, zullen eten zoals de bedelaars op Smokey Mountain aten, voordat zij naar door de overheid gefinancierde kerken of cafés worden gedreven om zich in deze door de Amerikanen geïnspireerde warmtecentra voor de nacht warm te houden, met updates van het kijken naar Meghan Markle, Clown Prince Zelensky en Greta Thunberg die mopperen over hun harde leven als het enige lichte amusement dat wordt geboden tussen nieuwsbulletins door waarin ons wordt verteld wat voor rotzakken de Russen zijn.

En net als in Smokey Mountain zullen er nonnen en hun klonen zijn die basishulp bieden, maar verder niet veel, want als zij deze flagrante ongelijkheden zouden aanvechten, zouden zij, zoals zovelen voor hen, een kogel door het hoofd krijgen. En zo zal de neerwaartse spiraal zich voortzetten, met het ontstaan van nieuwe armoedecirkels die de gecombineerde ellende van Dante’s niveaus van de hel op een vakantiekamp doen lijken.

En deze neerwaartse spiraal kan niet worden toegeschreven aan de prijsstijging van Poetin, want daar is geen sprake van. In tegenstelling tot wat de debiele premier van Ierland zegt, zijn hij en zijn regering, net als Amerikaanse klonen elders, in de eerste plaats verantwoordelijk voor de enorme stijgingen van de consumentenprijsindex door hun eigen salarissen en uitgaven op te krikken, door Amerikaanse multinationals toe te staan de huurprijzen te verstoren, door onze kunstmestfabrieken te sluiten en onze voedsel- en energiesoevereiniteit op te geven. Zeker, de markering van het land met Tesco, Aldi, Lidl en andere supermarkten in buitenlands bezit levert slecht betaalde banen op, maar zij en hun eindeloze Trans Pride-optochten leveren geen nettowinst op voor Ierland of de Ieren, die Martin en zijn gammele regering hebben teruggebracht tot een gammele natie van halfgeletterde bedelaars.

En dus rijst de vraag hoe degenen onder ons die deze voortdurende apocalyps overleven, de teugels van de macht weer in handen kunnen krijgen en beter kunnen opbouwen of, sterker nog, überhaupt kunnen opbouwen. Als we ervan uitgaan dat de NAVO, aangezien zij hen niet fysiek kan bezetten, een beheersingsoperatie speelt met Iran, Rusland en China, dan kan, zoals de NAVO ongetwijfeld weet, redding alleen komen van binnenuit en van diegenen, zoals de Syriërs, de Jemenieten en de Palestijnen, die al veel langer en in veel grotere mate onder dezelfde onrechtvaardigheden hebben geleden dan wij ons zelfs maar kunnen voorstellen.

Hoewel de goede nonnen die werkelijk voor de armen zorgen geprezen moeten worden, zal redding niet van hen komen, maar van die roodbloedige mannen en vrouwen, die zich kunnen organiseren, opvoeden en ageren zoals hun voorvaderen deden tijdens het tijdperk van de strafwetten, toen het Britse leger en hun Anglicaanse sekteleden de Ierse aboriginals, die op wraak uit waren bij hun Mass Rocks, veel slechter behandelden dan dieren.

Omdat de inlichtingendiensten van de NAVO dit allemaal weten, zijn zij vastbesloten om alle echte of potentiële verstoorders van hun bedrijfsplannen, samen met hun organisatorische knooppunten, uit te roeien. Wees niet alleen getuige van de haatcampagnes tegen alle Russen, Iraniërs en Chinezen, maar ook van de uitbesteding van censuur aan Facebook en soortgelijke besmette instanties. Wees er getuige van hoe Hunter Biden, Hillary Clinton, Extinction Rebellion, ANTIFA en de andere troeven van de NAVO naar believen de wetten van de NAVO mogen overtreden en hoe Australische, Russische en Duitse journalisten de gekruisigde christenen van vandaag zijn.

Zoals het oude refrein was wat goed is voor General Motors is goed voor Amerika, zo is het ook met de nieuwe jingle van de NAVO die Bill Gates in de plaats stelt van General Motors. Maar Bill Gates mag dan goed zijn voor Amerika, hij is niet goed voor de Amerikanen, of tenminste niet voor die Amerikanen die niet willen leven op een muizendieet van wormen en kakkerlakken. Ik weet niet veel over Bill Gates, behalve dat hij zo verwikkeld was in Jeffrey Epsteins Orgy-eiland-escapades dat zijn vrouw vol afschuw voor hem vluchtte.

Hoe dan ook, ik wil niet dat een vriend van Jeffrey Epstein mij, of wie dan ook, adviseert dat ik kakkerlakken, slakken en wormen moet eten. En ik wil ook niet dat politici die onder de plak zitten bij de NAVO, het Wereld Economisch Forum en Bill Gates mij adviseren waar ik van kan leven, want voor mij zijn zij het probleem en niet de oplossing, in plaats van de eerlijke boeren in België, Nederland, Duitsland en het door overstromingen geteisterde Pakistan.

Het probleem is dan hoe we ons kunnen losmaken van de NAVO, het Wereld Economisch Forum en hun legioenen van betaalde verdedigers en handhavers. De eerste stap is te zeggen Non Serviam, ik zal niet dienen, globaal te denken maar lokaal te netwerken om een alliantie op te bouwen van gelijkgestemde zielen, die in hart en geweten vrij zijn. De tweede en niet minder moeilijke stap is om de protesten die Spanje, Italië, Puerto Rico, Moldavië, Pakistan, Bangladesh, Indonesië en Tsjechië overspoelen, te kanaliseren in een organisatorische vector die de onderdrukking door de NAVO teniet zal doen.

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, aangezien de NAVO en haar bondgenoten alle machtsbronnen tot onderwerping hebben gekoeioneerd of omgekocht. In hun systeem kunnen wij niets anders doen dan als een bedelaar met de pet in de hand naar een van hun politici of media-invloedrijke machthebbers gaan en hopen tegen beter weten in dat zij de zaken zullen verbeteren en onze rottende pompoenen in glanzende rijtuigen zullen veranderen.

Maar dat, Cindarella, is niet hoe de NAVO werkt. Omdat de NAVO ons niet langer nodig heeft, sluit het Wereld Economisch Forum ons uit en zou ons graag van deze sterfelijke spiraal laten glijden, zodat zij onze activa kunnen grijpen. Aangezien wij lelijke zusters niet tot hun belanghebbenden behoren, moeten wij als Lazarus van weleer aan hun voeten bedelen om restjes maden en slakken, in plaats van samen te bedenken hoe wij de NAVO, het Wereld Economisch Forum, Gates, dat blokhoofd von der Leyen en alle anderen die hen dienen, kunnen omverwerpen en vervolgens de rollen kunnen omdraaien.

Als de nacht het donkerst is net voor de dageraad, dan liggen er misschien nog betere tijden in het verschiet voor ons en, inderdaad, voor de wormen waarvan Gates verwacht dat wij ze oppeuzelen. Net als in een van de romans van Sheridan Le Fanu waart er momenteel een spook door Europa en dat is niet het manicheïstische spook van het communisme, maar eerder het spook van tientallen miljoenen demonstranten die Macron, Martin, Truss, von der Leyen en de andere nobodies waarmee de Verenigde Staten Europa teisteren, de wacht aanzeggen.

Maar dat is, zoals ze zeggen, voer voor een andere dag. Voorlopig moeten we ons vermannen en de wormen en andere kost die de media van Gates ons voorschotelen, uitspugen. We zullen niet dienen en we zullen zeker niet stikken in wormen en madenpastei terwijl we bevriezen in het donker.Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


WEF-adviseur Yuval Harari: ‘We hebben de overgrote meerderheid van de bevolking gewoon niet nodig’ in de wereld van vandaag

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
4 maanden geleden

De ondersteuners van NATO, WEF en de rest van het globalistische tuig hebben zich in overgrote meerderheid laten injecteren met het vergif.

Dat is waar ik hoop zie…

Truth
Truth
4 maanden geleden
Antwoord aan  Petra

Vergeet dat maar dat die zijn ingespoten met dat gif…