Toen ik een jonge financieel analist was in 1978, ontmoette ik Antony Sutton op een goudconferentie in New Orleans. Het kostte ons ongeveer 30 minuten discussie om te beseffen dat de Trilaterale Commissie bezig was om de hele regering van de nieuw gekozen president, James Earl Carter, te kapen, schrijft Patrick Wood.

Opgericht door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski, verklaarde de Commissie openlijk en herhaaldelijk dat zij een “Nieuwe Internationale Economische Orde” wilde creëren.

[Oorspronkelijk gepost op 24 februari 2015]

Sutton noch ik hadden in de gaten dat de grote kaping niet echt een politieke coup was, maar eerder een economische. Ze hadden alleen de hulp nodig van de uitvoerende macht van onze regering om het voor elkaar te krijgen.

Als gevolg daarvan hebben zij een houdgreep gehouden op de hele handels- en economische beleidsmachine die de wereld in een schijnbaar gebroken internationaal systeem van financiën en economische ontwikkeling heeft gedreven. Kapot is een understatement: Misschien is “uit de hand gelopen spiraal” een betere omschrijving.

Maar er is een andere kant aan het verhaal die veel duisterder is en een duidelijk en aanwezig gevaar vormt voor onze Republiek. Dat is, Technocratie.

Het is vandaag, met 40 jaar historisch onderzoek achter de rug, overduidelijk dat de “Nieuwe Internationale Economische Orde” werkelijk “nieuw” was en de historische Technocratie voor ogen had als vervanging van het Kapitalisme in zijn geheel. Technocratie was gebaseerd op energie in plaats van geld en het systeem van vraag en aanbod dat de prijsstelling regelt.

Enkele kenmerken van Technocratie zijn:

  • – Afschaffing van privébezit en vermogensopbouw.
  • – Vervanging van traditioneel onderwijs door training van arbeidskrachten.
  • – Micromanagen van alle energiedistributie en consumptie.
  • – Mensen dwingen om in een beperkt aantal steden te gaan wonen en van het platteland af te gaan.
  • – Het afdwingen van een evenwicht tussen de natuurlijke bronnen en het verbruik ervan door de mens.

Komt deze lijst u vaag bekend voor? Dat zou wel moeten, want het vertegenwoordigt de moderne manifestatie van programma’s als Agenda 21, Duurzame Ontwikkeling, Slimme Groei, Smart Grid, Cap And Trade, Klimaatverandering,Common Core, massale bewakingsoperaties en nog veel meer. Dit alles is ons gebracht door de machinaties van de Trilaterale Commissie en haar leden sinds 1973, en het is allemaal onderdeel van haar masterplan om het kapitalisme volledig te vervangen door Technocratie. Dit is hun “Nieuwe Internationale Economische Orde”!

Wat heeft Smart Grid te maken met Common Core? Het zijn beide elementen van Technocratie. Wat heeft duurzame ontwikkeling gemeen met slimme groei? Technocratie. Klimaatverandering en totale bewaking? U raadt het al.

Het is allemaal onderdeel van dezelfde economische coup die in 1973 begon en die, als hij niet wordt aangevochten, ons regelrecht in een wetenschappelijke dictatuur zal storten waarvan we niet meer zullen kunnen herstellen.

Als ik ook maar een beetje gelijk heb in mijn analyse, dan kunnen we maar beter uitzoeken wie de echte vijand van de Amerikaanse Republiek is.

Onwetendheid is niet de vijand; onwetendheid verbergt slechts de vijand en zijn agenda, maar die kan snel worden verholpen met voldoende verlichting en kennis.

Politici zijn niet de vijand, of ze nu liberaal of conservatief zijn. Technocraten haten politici omdat zij niet in staat zijn een technologische samenleving te leiden, maar zij gebruiken politici wanneer dat hun agenda kan bevorderen.

De regering zelf is niet de vijand, maar technocraten controleren bepaalde delen van de regeringsmachinerie om hun Technocratie-agenda uit te voeren.

De oprichting en de activiteiten van het WEF met steun en onder leiding van de VS

In feite is de Technocratie de vijand. Technocraten zijn mensen, verankerd, vastgeroest, doelbewust, amoreel, hoogopgeleid, gehard, met onbeperkte financiële middelen. Ze zijn meester strategen, meester propagandisten, volledig genetwerkt en houden hun daden voortdurend in de doofpot. Zij hebben zich een weg gebaand in het weefsel van onze samenleving, van de hoogste niveaus van de uitvoerende macht tot aan de laagste niveaus van lokaal bestuur.

De harde kern van technocraten in de regering heeft vrijwel elk gekozen orgaan in onze natie buiten spel gezet, van het Congres tot en met de staatspolitiek. Zelfs als het Congres wetgeving aanneemt, die Obama en zijn regering directe bevelen geeft, worden die simpelweg genegeerd. Als Obama zelf iets wil doen zonder tussenkomst van het Congres, creëert hij gewoon Executive Orders, Memorandums of ondertekeningsverklaringen.

Om eerlijk te zijn over Obama, hij is geen technocraat, maar slechts een marionet ervan. Alle marionettenmeesters van de technocratie loeren en voeren uit achter de schermen.

Neem bijvoorbeeld Trilaterale Commissie lid John Podesta. Podesta is senior beleidsadviseur van Obama voor Klimaatverandering. In de jaren ’90, onder Clinton, heeft Podesta het beleid van regeren door middel van Executive Orders uitgevonden en geperfectioneerd, en nu is hij Obama aan het coachen. Vlak voordat hij deze positie vorig jaar aanvaardde, had Podesta net zijn werk beëindigd met een planningsgroep op hoog niveau voor klimaatverandering bij de Verenigde Naties, die opriep tot wereldwijde hervormingen en vernieuwde initiatieven.

Zelfs de New York Times erkent: “De architect van Obama’s klimaatveranderingsplan is niemand minder dan zijn senior adviseur, John D. Podesta.” Hetzelfde NYT artikel citeerde ook Speaker of the House John Boehner die zei: “Deze aankondiging is het zoveelste teken dat de president van plan is om zijn banen verpletterende beleid te verdubbelen, ongeacht hoe verwoestend de gevolgen voor het hart van Amerika en het land als geheel ook zijn.”

Alle geklaag en gezeur terzijde, het Congres blijft volkomen machteloos om Podesta of zijn protégé Obama te stoppen of zelfs maar af te remmen. Dit is hoe Technocratie werkt: In naam van de (valse) wetenschap, vertellen ze je, wat je moet doen en je doet het.

Laat dit duidelijk zijn – mensen als John Podesta zijn geen socialisten, marxisten, communisten of fascisten. Het zijn Technocraten die erop uit zijn een Technocratie op te leggen die uiteindelijk het kapitalisme zal vernietigen en zichzelf zal installeren als de ongekozen en onberekenbare leiders van de Nieuwe Internationale Economische Orde.

Er bestaat een agenda om een globaal totalitarisme in te voeren, gebaseerd op technocratische en transhumanistische ideologieën

Het is een Wetenschappelijke Dictatuur.

Voor degenen die denken dat dit allemaal te ondenkbaar is, overweeg wat Christiana Figueres verklaarde op 3 februari 2015:

“Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat wij ons tot taak stellen om binnen een afgebakende periode doelbewust het economische ontwikkelingsmodel te veranderen dat al minstens 150 jaar, sinds de industriële revolutie, de boventoon voert… Dat zal niet van de ene dag op de andere gebeuren en het zal ook niet op één enkele conferentie over klimaatverandering gebeuren. Het is een proces, vanwege de diepte van de transformatie.”

Figueres is de uitvoerend secretaris van het U.N. Framework Convention on Climate Change, en is de onbetwiste wereldwijde drijvende kracht achter de uitvoering van het klimaatveranderingsbeleid en duurzame ontwikkeling.

Misschien begrijpt u waarom ik mijn nieuwste boek, Technocracy Rising, de subtitel “Het paard van Troje van de globale transformatie” heb gegeven. Dat is wat het is. Mensen over de hele wereld haasten zich om op dit “groene” paard te klimmen, maar het product dat wordt geleverd is pure vernietiging. Ze worden bespeeld als vioolspelers in een symfonie orkest. Ze worden collectief misleid door te denken dat Utopia recht voor hen ligt – maar in plaats van Utopia krijgen ze een dictatuur.

Inderdaad, het is tijd voor een nationale discussie over Technocratie. De technocraten die erop uit zijn Amerika te transformeren moeten geïdentificeerd, uitgedaagd en gestopt worden. Misschien is dat wat u wilt. Ik niet. Begrijp echter dat we de Technocratie niet zullen ontwortelen zolang we denken dat we communisten, socialisten, marxisten en fascisten bestrijden. Dat is de verkeerde vijand, en terwijl u ze misschien allemaal de vergetelheid in slaat, zullen de technocraten rustig verder werken aan hun doel om de wereld in een Technocratie te veranderen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Het Wereld Economisch Forum werd opgericht door Amerikaanse beleidsmakers

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
James Wickstrom
6 maanden geleden

De reden dat de kinderen van Satan steeds opnieuw proberen communisme door te drukken is omdat hun vader de eerste was die om gelijke rechten streed. In de hel is iedereen gelijk, de hemel is hiërarchisch.

Dee
Dee
6 maanden geleden

“Onwetendheid is niet de vijand”
“Politici zijn niet de vijand”
“De regering zelf is niet de vijand”
“In feite is de Technocratie de vijand”

Kijk, ik werk met computers, en mij is geleerd dat je zwakheden moet uitschakelen en gaten moet dichten om de vijand buiten te houden.
Dus wil je de technocraten buiten houden, zul je eert de eerste drie moeten uitschakelen.

Rudolf
Rudolf
6 maanden geleden

Patrick schrijft in een bepaalde zin terecht : (valse) wetenschap…Van mij had dat ‘valse’ niet tussen haakjes gehoeven…Als echte eerlijke wetenschap leidend zou zijn of leidend werd zou er geen enkel probleem zijn…Maar dit bullshitvolk of je ze nu technocraten noemt of er een ander belachelijk etiket op plakt gelóóft niet in echte wetenschap..zij geloven in manipulátie met gebruik en misbruik van alle mogelijke, denkbare en nog te ontwikkelen technieken, louter en alleen ten dienste van Macht, hún Macht en totale contrôle over heel de rest..Of iets wáár of goed is voor de mens doet niet ter zake als het maar ten dienste staat–die sukkel van Harari preekt precies die mentaliteit–van de obsessie die zij hebben van een of andere illusoire kleine élite,die alles in absolute zin hoort te managen.. Illusoir, want waar ‘macht’ en willekeurige wanen boven waarheid(svinding) en rechtvaardigheidsgevoel en -principes gesteld worden gaan de ‘leden’ van zo’n élite elkaar onvermijdelijk ook vanuit die zienswijze bekijken vroeg of laat en mekaar onderuit halen en verscheuren, inclusief hun wereld… Wat we eigenlijk al zien…Net als bij elke echt criminele groep op kleinere schaal…Harmonische gezonde ontwikkelingen vereisen ook op dit vlak simpel echt gezonde voeding, gezonde leefstijl en leefomgeving voor ieder, het win-win- en leven-en-laten-leven-principe, gun ieder het zijne/hare, kortom échte moraal, ethiek : wordt niemand meer ziek, kun je 95% van alle ziekenhuizen en Farma afschaffen en al die gestoorde technocraten voorlopig in inrichtingen stoppen om tot bezinning te komen…