“We zijn allemaal gevangenen in een globaal gesticht; de tralies die ons insluiten zijn zichtbaar voor iedereen die ervoor kiest om te zien.”

Dane Wigington – bedenker en hoofd onderzoeker van Geoengineering Watch

Ik zal mijn commentaar hier beginnen met het accepteren van het feit dat dit onderwerp voor velen vreemd is, terwijl het door de meesten wordt genegeerd, schrijft Gary D. Barnett. Degenen die in het verleden dit gesprek aangingen werden blootgesteld aan extreme kritiek, schelden, vernietigende verwijten, en werden gezien als krankzinnige samenzweringsgekken. Ik heb dit zelf bij vele gelegenheden ervaren. Dit onderwerp is ingewikkeld, en geo-engineering kan op allerlei manieren gebruikt worden om grote schade te veroorzaken, zoals manipulatie van het weer, een groot aantal extreme gezondheidsproblemen, ziekte, en dood. Het kan ook gebruikt worden als een biowapen, en kan gebruikt worden tegen diegenen die blootgesteld worden aan deze giftige brouwsels van nanodeeltjes door het controleren van psychologische en fysiologische middelen. Dit eerste essay is een overzicht, maar ik hoop in een later schrijven een meer geconcentreerde en diepgaande analyse te geven.

Geo-engineering van het weer wordt als zeer controversieel beschouwd, maar het is in geen enkel opzicht controversieel; het is een feit, en het gebeurt al tientallen jaren. Sommigen beweren, en ik denk terecht, dat dit de grootste bedreiging is voor het leven op deze planeet. Het is niet zo dat de normale menselijke activiteit de gezondheid van de aarde vernietigt, volgens het gangbare misverstand van de “door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde” gelovigen, maar weersgeo-engineering is zeer zeker en agressief schadelijk voor elke levensvorm op deze planeet. Alle planten en dieren, inclusief natuurlijk de mens, zijn en worden verwoest door massale hoeveelheden metalen, giftige chemicaliën en nanodeeltjes die in de lucht en atmosfeer van dit land en de wereld worden losgelaten; dit nog afgezien van al het andere vergif in ons voedsel, dagelijks gebruikte producten, en massaal sproeien van vergif voor onkruid, tuinen, snelwegen, en landbouw.

Kijk om je heen en overweeg het nieuwe tijdperk van constante droogtes, bosbranden, overstromingen, bodemvernietiging, ineenstorting van wortelsystemen, onnatuurlijke verwoesting van bomen en bossen, uitroeiing van bijen en insecten, verlies van vitaal plankton in onze oceanen, vernietiging van vele waterwegen en reservoirs, en vele andere onnatuurlijke catastrofale gebeurtenissen. Dit is geen goedkeuring of aanvaarding van een frauduleuze “klimaatveranderings”-agenda die door de staat tegen de bevolking wordt gebruikt, het is gewoon de realiteit van doelgericht geo-engineering beleid door de staat, bedoeld om meerdere totalitaire agenda’s te verwezenlijken, en in het proces is grote schade aan allen het resultaat geweest. Dit was naar mijn mening niet noodzakelijkerwijs wat de heersende ‘elites’ in eerste instantie wilden, maar de zeer nadelige gevolgen zijn geaccepteerd om door te gaan met het streven naar wereldwijde tirannie in de vorm van het creëren van een één-wereldregering.

Laten we voor eens en voor altijd het verschil accepteren en begrijpen tussen een onschadelijk spoor en een chemisch spoor van nanodeeltjes bestaande uit metalen, giftige stoffen, kunststoffen en een aantal andere schadelijke elementen, die opzettelijk in de atmosfeer worden gespoten om zonlicht te blokkeren en de natuurlijke orde der dingen te veranderen.

Eindtijd schurk Bill Gates gaat door met plan om de zon te blokkeren door miljoenen tonnen kalk in de stratosfeer te spuiten om de planeet af te koelen

Contrails zijn gewoon condensatie- of dampsporen (ijskristallen) die in zeldzame omstandigheden worden gevormd onder zeer bijzondere omstandigheden, wanneer er sprake is van een hoog vochtgehalte in de uitlaatgassen van straalvliegtuigen en er koude en vochtige omstandigheden heersen.

“Op enkele uitzonderingen na, zouden we niets moeten zien achter de jets in ons luchtruim die zijn uitgerust met high bypass turbofan straalmotoren. High Bypass turbofan straalmotoren zijn ingebouwd in alle commerciële vliegtuigen en alle militaire tankers. High bypass straalmotoren zijn bijna niet in staat om een “condensatiespoor” te produceren, behalve in de meest extreme omstandigheden, en zelfs dan zou een zichtbaar spoor niet langer dan hooguit een paar seconden mogen duren.”

Chemische sporen (Chemtrails) bevatten aluminium, barium en strontium, naast vele andere chemicaliën, kunststoffen en andere giftige elementen, vele in de vorm van schadelijke nanodeeltjes. Zoals gepensioneerd U.S. Air Force Brigadier Generaal Charles Jones verklaarde over de gesproeide sporen in de lucht:

“Wanneer mensen in de blauwe lucht kijken en hoog in de lucht witte strepen zien parallelleren en kriskras door elkaar zien lopen, weten ze niet dat ze geen contrails van vliegtuigmotoren zien, maar dat ze getuige zijn van een door de mens veroorzaakte klimaatcrisis waarmee alle luchtademende mensen en dieren op de planeet Aarde worden geconfronteerd… Giftige atmosferische aërosolen worden gebruikt om weerpatronen te veranderen, waardoor in sommige regio’s droogtes ontstaan, op andere plaatsen overstromingen en zelfs extreme koude onder andere omstandigheden.”

Dit is natuurlijk slechts het topje van de ijsberg. Afgezien van alle schade die wordt toegebracht aan mensen, dieren, bomen en al het plantaardig leven, met inbegrip van het voedsel dat in de nu besmette grond wordt verbouwd, de dood en uitroeiing van insecten, vogels, vleermuizen en vitaal zuurstof genererend plankton, wordt de aarde zelf gedecimeerd. Met andere woorden, dit is een zeer actieve bedreiging, en het is echt. Dit is niet de “klimaatverandering” die wordt besproken door gepolitiseerde “milieu”-organisaties, die grotendeels allemaal door de staat worden gefinancierd, namaak en nep zijn. Dit is een reële bedreiging waarover wordt gelogen en die opzettelijk wordt verborgen door al diegenen die pretenderen voor de aarde te zorgen. Door, al dan niet opzettelijk, het reële risico dat zich voor hun ogen afspeelt te negeren, blijven zij propaganda maken over de schuld van de gewone mensen in het algemeen, in de hoop valse beschuldigingen te kunnen uiten om snode agenda’s vooruit te helpen.

Wereld Economisch Forum schept op dat China het weer controleert met cloud seeding chemtrail operaties

Geo-engineering projecten voor het wereldwijde weer zijn een oorlog tegen de hele mensheid, en naar mijn mening een van de grootste doofpotaffaires aller tijden. Het gevaar voor ons allen is astronomisch, en veel schade en vernietiging heeft al plaatsgevonden. Als dit algemeen bekend was, zoals het zou moeten zijn, zou deze collectieve groep dwazen, de massa genaamd, misschien opstaan en iets doen om deze waanzin te stoppen. Het is niet zo dat dit pas onlangs is gebeurd, want weermodificatie wordt al minstens 60 jaar en langer nagestreefd en toegepast. Onze hemel en de hemel van de wereld verstikken als gevolg van het voortdurend sproeien van zon-blokkerende elementen die bedoeld zijn om weerpatronen te veranderen en zo totale controle over alle menselijke activiteiten te rechtvaardigen, om fatale schade toe te brengen aan de natuurlijke groei en productie van voedselbronnen, om ziekte en dood te veroorzaken bij grote delen van de mensheid om de ontvolking te beïnvloeden, en om een uitputtend systeem van totale controle te implementeren dat gebaseerd is op de politieke leugen van wat gewoonlijk “klimaatverandering” wordt genoemd.

Klimaatmanipulatie, klimaatoorlog en milieuvernietiging vinden plaats, maar dit gebeurt in naam van het globalisme en het één-wereld-regeringssysteem. Het is niet te wijten aan autorijden, reizen, of het aanzetten van een airconditioner, het is te wijten aan de meesterklasse van heersers en hun pionnen in de regering, alle overheidsbureaucratieën, en de mainstream media die eigendom zijn van en gecontroleerd worden door deze zelfde kwaadaardige heersende klasse en haar partnerorganisaties. Nogmaals, alles wat door de massa’s als echt wordt beschouwd, is volledig achterlijk en het tegendeel van alles wat eerlijk en gezond is.

Onlangs gaf Spanje toe chemtrails te sproeien in het kader van een geheim V.N. programma. De Spaanse regering gaf toestemming voor het sproeien van biociden voor “desinfectie” doeleinden, alles verborgen, en zonder de burgerbevolking in te lichten. Dit waren geheime experimenten op het publiek, zonder enige kennis of bezorgdheid over hoe het Spaanse volk zou worden beïnvloed. Het Spaanse weerbureau, het AEMET, zei dat meer dan 50 landen sproeiden om het weer te veranderen, maar in werkelijkheid wordt er wereldwijd gesproeid.

Spaanse regering gaf militairen opdracht dodelijke chemtrails op haar burgers te spuiten als onderdeel van geheim VN-programma

De belangrijkste pijler van deze grote aanval op de mensheid door de manipulatieve staat, is het bevorderen van de “klimaatverandering” agenda, zodat de totale controle over de hele mensheid en alle eigendommen, kan worden gestold met zeer weinig weerstand. Het is allemaal gebaseerd op valse angst, zoals altijd, maar de staatsspelers hebben in hun haast om deze overnamecoup te voltooien, feitelijk door klimaat- en weermanipulatie, ook zichzelf in gevaar gebracht. Het complot mocht doorgaan omdat meerdere staatsagenda’s werden nagestreefd, en het is nog steeds van kracht, zelfs met de risico’s voor allen als gevolg van dit afschuwelijke plan. Oh, wat een ingewikkeld web weven ze.

Toen deze weerkundige geo-engineering tactieken werden gebruikt tijdens de Vietnam oorlog tegen een volk dat niets deed om een aanval door het kwaadaardige Amerikaanse rijk te rechtvaardigen, werd de hel losgelaten op dat land. Zij hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de afschuwelijke wreedheden die hen door Amerikaanse troepen werden aangedaan. Weersmanipulatie werd gebruikt om veel meer regen te brengen tijdens de moessonperiode om beweging te stoppen. Het bespuiten van al het gebladerte met Agent Orange om alle planten en kreupelhout te doden, zodat de Vietnamezen zich nergens konden verbergen, wat ook de meeste pogingen om voedsel te verbouwen vernietigde, en voor afschuw zorgde bij allen in dat land en in andere landen. Bovendien werden sommige van deze zelfde chemicaliën gebruikt om burgers en militairen te verbranden, verminken en doden, ook hun dieren die bedoeld waren voor werk en voedsel. Natuurlijk waren kanker, vernietiging van het immuunsysteem, geboorteafwijkingen en vele andere gezondheidsproblemen duidelijke gevolgen van deze onmenselijke chemische oorlogsvoering.

Met het voortdurende sproeien en de geo-engineering van het weer hier door ‘uw’ regering en degenen die ‘uw’ regering controleren, kunt u hetzelfde lot tegemoet zien als werd geëist tegen het onschuldige volk van Vietnam. De waarheid is dat dit een oorlog is tegen jullie allemaal, en door de regering van ‘jullie’ eigen land, die jullie vrijwillig toestaan te bestaan en over jullie te heersen. Stop het nu, en schaf dit systeem van regeringscontrole af, of neem genoegen met een leven van slavernij en dood door de handen van deze heersende cabal.

“Historisch gezien resulteert moderne oorlogsvoering, gevoerd door en tussen gemakkelijk identificeerbare natiestaten of samenstellingen van natiestaten, in milieuschade. Vandaag de dag echter worden grote delen van de mensheid en andere biota bedreigd door een wereldwijde milieuoorlog, ondernomen door middel van misleiding en bedrog door geheime globalist-achtige facties die in de schaduw blijven.”

J. Marvin Herndon, Ph.D. and Mark Whiteside, M.D., M.P.H. (2021) “Nature as a Weapon of Global War: The Deliberate Destruction of Life on Earth”

Referentie links:

“The Dimming: Exposing the Global Geo-Engineering Cover-Up”

Weather Modification History Timeline

HAARP and the Sky Heaters

Spain Allows Geoengineering as do over 50 Other Countries

Spain Admits to Spraying Chemtrails in Secret U.N. Program

Answers for Common Questions About  Geoengineering

GeoEngineering Watch

Chemtrail Poisons Are ruining Your Health From Above

Secret weather manipulation during the Vietnam War

The horrible effects of Agent Orange in the Vietnam War meant to destroy crops and forest canopy


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Wat is de kans? De VS, Europa, Afrika en China hebben allemaal tegelijk te maken met droogtes van epische proporties

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Jerome
Jerome
5 maanden geleden

Document owning the weather by 2025.
Brendon o’connell YouTube III gaat er in detail op in in één van zijn laatste videos.

Peter
Peter
5 maanden geleden

Er is wel een kleine opwarming aan de gang maar die is voor 99% toe te schrijven aan de zon, ook mars warmt om die reden wat op.

De grootste opwarming vindt plaats door het bedrog van Hiemstra !

Hiemstra heeft 15 hittegolven uit de geschiedenis verwijderd om op die manier hogere gemiddelde temperaturen te kunnen creëren.
Te weten: 1911,1912,1917,1928,1930,1932,1934,1938,1942,1943,1943,1944,1947,1947,1948 en 1950 zijn hittegolven die verwijderd zijn door Hiemstra en dat noemt men ” wetenschap “…. oplichters zijn het.

In 1947 2 hittegolven dus dat is ook niet nieuw.

In 1976 de langste hittegolf (17 dagen) met de meeste tropische dagen ( 10 dagen) met een gemiddelde temperatuur van 34,9C

De 2 hoogste gemeten gemiddelde schelen amper van elkaar.
In 1911 weggelaten door Hiemstra was de gemiddelde hoogste temperatuur 35,6C
In 2006 was de gemiddelde hoogste temperatuur 35,7C

Dus in z’n 100 jaar zit daar 0,01C verschil in

Allemaal bangmakerij dus.

Petra
5 maanden geleden
Antwoord aan  Peter

Ik woon in de tropen. Hier is helemaal geen opwarming. De opwarming is alleen in het hogere noorden, waar Nederland ligt.

Als CO2 de oorzaak was zou het wereldwijd moeten zijn, daar dit gas zich snel over de aarde verspreid.

Uit de feiten blijkt dus dat er een andere oorzaak is en ook de zon als oorzaak kan bovenstaande niet verklaren.

Verandering in windpatronen die inmiddels zijn gevonden is het meest waarschijnlijke.