Zweden en immigranten mogen niet langer gescheiden kunnen leven, vinden de sociaal-democraten. Bij de verkiezingen van dit jaar is het belangrijkste verkiezingsthema van de partij dat er een einde moet komen aan de segregatie en dat alle gebieden multicultureel “gemengd” moeten worden, meldt Free West Media.

Wanneer een gebied meer dan 50 procent inwoners met een niet-Noordse achtergrond telt, moeten er krachtige maatregelen worden genomen om Zweden naar het gebied te halen of de immigranten naar Zweedse gebieden over te plaatsen. “Wij sociaal-democraten hebben er altijd voor gestaan dat gemengde gebieden goed zijn”, verklaarde premier Magdalena Andersson.

Het Zweedse weekblad Nya Tider deed een onderzoek naar hoe de leden van het partijbestuur van de sociaal-democraten zelf eigenlijk wonen, en ontdekte dat geen enkele persoon in een “gemengd” of “divers” gebied woont. De typische sociaal-democratische partijleider woont in plaats daarvan afgezonderd in een welvarende en etnisch homogene woonwijk.

Magdalena Andersson, die sinds 2014 minister van Financiën was in de regering Löfven, werd afgelopen najaar tijdens het congres in Göteborg verkozen tot partijvoorzitter van de sociaaldemocraten (S). Later die maand werd ze onder chaotische omstandigheden premier. Hun groene coalitiepartij Miljöpartiet (MP) stapte uit de regering uit protest tegen de goedkeuring van een door de SD onderhandelde begroting, maar Magdalena Andersson lijkt na het tumult toch als de grote winnaar uit de bus te zijn gekomen.

Andersson kondigde aan dat ze “zonder problemen” kon regeren met behulp van de goedgekeurde begroting.

De kiezers lijken geen grote pijn te hebben gevoeld bij het feit dat de Groene Partij uit de regering is gestapt – in plaats daarvan zijn de sociaal-democraten omhoog geschoten in de publieke opinie sinds Andersson haar eenpartijstaat vormt. De sociaal-democraten waren eerst stabiel rond de 25 procent, maar staan nu boven de 30 procent en hebben zo in slechts enkele maanden honderdduizenden kiezers teruggewonnen.

In sommige metingen ligt het zelfs dicht bij de 35 procent.

De sociaaldemocraten hadden in 2018 hun slechtste verkiezingsresultaat in de moderne tijd, maar waren met 28,4 procent van de stemmen nog duidelijk de grootste partij. “Het is het slechtste resultaat dat de sociaaldemocratie in Zweden heeft behaald sinds we democratie en algemeen kiesrecht kregen,” vertelde politicoloog Sören Holmberg aan SVT. Het algemeen kiesrecht werd in 1921 ingevoerd.

Magdalena Andersson zegt in een interview op SVT dat Zweden Zweden zal blijven, maar tegelijkertijd is zij van plan aan te dringen op voortzetting van de massa-immigratie. Bovendien wil ze dat “elk afzonderlijk gebied” in Zweden multicultureel wordt. Veel mensen vragen zich nu af wat de minister-president werkelijk bedoelt met haar definitie van Zweden, wanneer zij zegt dat het “Zweden zal blijven”. Statistieken van het Zweedse bureau voor de statistiek tonen aan dat de sociaal-democraten het sterkst staan onder gepensioneerden en immigranten, en critici menen dat immigratie nodig is om de regeringsmacht van de partij veilig te stellen en te voorkomen dat ze haar kiezersbasis verliest. Beeld: DN
Onderzoeker: Zweden op weg naar burgeroorlog

Belangrijkste voorstel: “Breek de segregatie”

De duidelijkste belofte van Magdalena Andersson als nieuwgekozen partijleider en premier was dat Zweden “geen middel onbeproefd zou laten” om de segregatie te doorbreken.

Hoe dit in de praktijk moet worden bereikt, lijkt onduidelijk. Onlangs kondigde minister Anders Ygeman van Migratie echter aan dat er wetgeving wordt overwogen voor speciale maatregelen om ervoor te zorgen dat geen enkel gebied meer dan 50 procent niet-Europese immigranten telt.

“We hebben een veel te hoog niveau van segregatie en we zijn er de afgelopen 30 jaar niet in geslaagd om de segregatie te doorbreken. Ik denk dat het goed is als een woonwijk niet een meerderheid van mensen heeft die van buiten Europa komen,” zei Ygeman in een interview met Dagens Nyheter.

Volgens hem belemmert het de mogelijkheden om Zweeds te leren en een baan te vinden.

De inspiratie komt uit Denemarken, waar de sociaal-democraten als doel hebben dat in geen enkel gebied meer dan 30 procent met een niet-westerse achtergrond mag wonen. Er is echter een belangrijk verschil tussen Zweden en Denemarken. In Zweden gaat de sociaal-democratische regering door met een zeer omvangrijke immigratie, terwijl Denemarken zich steeds meer richt op terugkeermigratie.

Zo heeft Denemarken een eigen re-migratie-autoriteit opgericht met een actief re-migratieprogramma. Ook het asielbeleid heeft een nieuwe vorm gekregen: alle asielzoekers worden naar Rwanda gestuurd in afwachting van een beslissing, waardoor het aantal asielzoekers sterk is gedaald. Ook zijn in Kosovo gevangenisplaatsen gehuurd voor buitenlandse criminelen. De regering heeft zich ten doel gesteld de laagste plaats in Europa te veroveren wat betreft het aantal asielzoekers per hoofd van de bevolking, een positie die nu wordt ingenomen door Hongarije.

Ik ga blanken neuken en vermoorden

‘Er mogen geen volledig Zweedse gebieden meer zijn’

De immigratiekritische blog Kulturbilder analyseerde de acties van Ygeman: “In Zweden betekent het voorstel dus dat het almaar groeiende aantal immigranten dat het land vult, over steeds meer woonwijken moet worden gespreid. Uit een recente actie van minister Anders Ygeman van Migratie en Integratie blijkt dat de regering de Zweden wil laten wennen aan het feit dat de helft van de bewoners in een willekeurige woonwijk straks bestaat uit migranten uit de derde wereld.

“Degenen die de schuld dragen voor het ontstaan van alle uitsluitingsgebieden zijn nu van mening dat ze een last zijn geworden omdat zoveel Zweden hebben ontdekt wat de politici hebben uitgespookt. Daarom wil de regering nu, met behulp van een nieuwe wet, meer migranten, “nieuwkomers”, dwingen zich te vestigen in tot nu toe ongerepte gebieden. Het idee is dat er geen volledig Zweedse gebieden meer mogen zijn.”

Tegen de Zweedse radio P1 zei Ygeman over zijn ambitie om de immigranten over heel Zweden te verspreiden: “Andere gebieden mogen ook nieuw aangekomen vluchtelingen opvangen, daarom heb ik in de Riksdag een wet ingediend die de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen gelijkmatig over het land verdeelt en niet alleen over de ‘kwetsbare gebieden.'”

Ook al willen de immigranten zelf zich afzonderen in etnische enclaves in Zweden waar hun landgenoten al wonen, ze zouden dat niet langer mogen doen.

“Daarom heb ik een voorstel ingediend om de EBO-wet, de wet op de eigen vestiging, te schrappen, die ervoor zorgde dat nieuw aangekomen vluchtelingen vooral de kwetsbare gebieden opzochten en zo de problemen verergerden”, aldus Ygeman.

Al snel bleek dat het plan van Ygeman volledig in lijn was met de rest van de regering en met premier Magdalena Andersson.

“Wij sociaal-democraten hebben er altijd voor gestaan dat gemengde wijken goed zijn. Het zou helpen om segregatie te verminderen. Het is helemaal niet vreemd dat we gemengde gebieden willen, dat er in heel Zweden in elke woonwijk een menging is, zodat Zweeds de voertaal is,” verklaarde Magdelena Andersson in een interview met Aftonbladet.

Hoe de vermenging precies zal worden bereikt “kan worden besproken,” zei ze. Wetgeving “kan worden besproken – we zijn bereid om geen middel onbeproefd te laten om segregatie te doorbreken”.

“Wij sociaal-democraten hebben de ambitie om gemengde wijken en ook scholen te hebben waar kinderen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren, en kunnen opgroeien en deel kunnen uitmaken van dit land.

Zweden moet extra gevangenissen bijbouwen vanwege de enorme immigrantencriminaliteit

Kiezers importeren

Critici van de sociaal-democraten benadrukken meestal dat immigranten een belangrijke kiezersimpuls voor de partij vormen, omdat oudere sociaal-democraten uitsterven, en dat de partij daarom de immigratie op een zo hoog niveau wil houden als politiek-strategisch mogelijk is zonder dat bestaande kiezers de partij in de steek laten.

Daarom is de massa-immigratie ook tijdens de laatste mandaatsperiode doorgegaan, maar met een aanzienlijk strengere retoriek om de bestaande kiezers in het ongewisse te laten en zelfs die kiezers terug te winnen die tijdelijk zijn overgelopen naar de SD of de Middenpartij.

Het werkelijke beleid is aanzienlijk minder streng dan de retoriek, zo blijkt uit cijfers van het Zweedse migratiebureau. Zweden kent momenteel de grootste immigratie ooit. Zowel in 2020 als in 2021 werden records gebroken met eerst iets meer dan 80.000, en daarna bijna 90.000 staatsburgers. Voor 2022 zet de trend zich voort. Van januari tot juli van dit jaar werden 44.293 nieuwe staatsburgerschappen toegekend. Zo’n 92.000 mensen wachtten nog op het staatsburgerschap, waarvan ongeveer 90 procent zou zijn goedgekeurd. Immigranten uit Syrië, Somalië, Afghanistan, Irak en Eritrea krijgen meer dan de helft van de toegekende staatsburgerschappen. Minder dan één procent gaat naar immigranten uit Scandinavische landen.

Ook het aantal asielzoekers is nog steeds enorm. Zweden ontvangt meer asielzoekers dan de andere Scandinavische landen samen. Sinds 1 januari 2018 zijn er 78.390 asielzoekers naar Zweden gekomen, zo blijkt uit de laatste statistieken van het migratieagentschap. Dit jaar alleen al zijn er meer dan 10.000 asielzoekers naar Zweden gekomen, en daar zitten de Oekraïense vluchtelingen niet bij. Dat zijn er 44.000 uit en worden geteld naast het aantal gewone asielzoekers omdat zij aankomen volgens de zogenaamde massavluchtelingenrichtlijn van de EU.

Volgens Kyösti Tarvainen, emeritus-hoogleraar aan de Aalto Universiteit in Helsinki, zullen de etnische Zweden hun meerderheidspositie in iets meer dan 35 jaar verliezen, in 2058. Uit cijfers van het Noorse bureau voor de statistiek blijkt ook dat een derde van de moeders van kinderen nu een buitenlandse achtergrond heeft.

De overgrote meerderheid van de mensen die om de een of andere reden in Zweden willen blijven, wordt ook verwelkomd. Tot nu toe zijn dit jaar meer dan 100.000 verblijfsvergunningen afgegeven. In de regel kunnen zij binnen vier jaar het staatsburgerschap verkrijgen. Deze mensen stemmen overwegend op de sociaal-democraten, iets wat zelfs de SVT zonder moeite toegeeft. “Een aantal van de meest betrouwbare sympathisanten van de sociaal-democraten zijn de immigranten. In dichtbevolkte woonwijken met immigranten in Järvafältet en in Rosengård heeft de partij een aanhang van meer dan 75 procent,” gaf SVT in mei toe.

Zweden: Op de kleuterschool spreken ze alleen nog Arabisch

Ongepaste invloed op allochtone kiezers

Bij vorige verkiezingen heeft de partij de aandacht getrokken voor het organiseren van een zogenaamde “stemschool” voor immigranten, bijvoorbeeld in het getto Vivalla in Örebro. De immigranten werden dan voorgelicht over hoe ze op de sociaal-democraten konden stemmen. De toenmalige partijleider en kandidaat-premier Mona Sahlin hield een slottoespraak waarin ze iedereen opriep om sociaal-democratisch te stemmen, en vervolgens werden de immigranten samengedreven naar het stembureau in Vivalla, waar de sociaal-democraten ook een tent vlak buiten hadden opgezet.

“Ik ben hier alleen met hen naar het centrum gegaan. Ik ga niet met hen het stemhokje in,” verdedigde Sahlin zich net buiten het stemhokje toen de Arabieren en Afrikanen samen naar binnen gingen om op de sociaal-democraten te stemmen na de korte “training” die ze hadden gekregen.

Zelfs bij de verkiezingen van dit jaar is de partij te zien geweest in de met immigranten dichtbevolkte gebieden van Zweden, waaronder Vivalla, dat half augustus werd bezocht om zich te verzekeren van blijvende steun onder immigranten. In de SVT-reportage die dezelfde avond werd uitgezonden, werden geen kritische vragen gesteld aan Andersson, maar werden de immigranten aangemoedigd om te zeggen hoe geweldig het was dat een premier hen had bezocht, en moest Magdalena Andersson antwoorden hoe ze het leven voor alle immigranten wilde verbeteren zonder enige verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen die zouden kunnen ontstaan.

Negenjarig Zweeds verkrachtingsslachtoffer in coma - minderjarige

Niemand in partijbestuur leeft multicultureel

Hoewel socialisten zeggen dat alle gebieden in Zweden gemengd moeten zijn en dat “wij sociaal-democraten er altijd voor hebben gestaan dat gemengde gebieden goed zijn”, kan Nya Tider onthullen dat geen enkele persoon in de partijraad ooit multicultureel heeft geleefd of ruimtelijke “diversiteit” heeft verwelkomd. De verslaggever van NyT heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe alle vaste leden van het partijbestuur leven. Uit de resultaten blijkt dat allen – 100 procent – in etnisch Zweedse gebieden wonen die ver verwijderd zijn van multiculturalisme.

Idealiter wil een socialistische partijleider in een welvarende woonwijk wonen. Magdalena Andersson zelf heeft ervoor gekozen zich te vestigen in een villa in een van de duurste gemeenten van Zweden, Nacka. Ze is daarin niet de enige – een duidelijke meerderheid van de leden van het partijbestuur woont in een villa.

Op de tweede plaats komen dure flatgebouwen, bij voorkeur in Stockholm. Slechts drie van de 33 vaste leden van de partijraad wonen in huurkazernes, en dan nog in blanke en welgestelde wijken in Linköping, Malmö en Stockholm, ver van de probleemwijken van de steden.

In haar inauguratietoespraak als partijleider riep Magdalena Andersson elke sociaal-democraat op zich elke dag de volgende vraag te stellen: “Wat doe ik vandaag om segregatie te doorbreken? Ik weet dat als we allemaal doen wat we kunnen, als we alle goede krachten bundelen, als we geen middel onbeproefd laten, dat we dan de klus zullen klaren.”

De hele lijst: Alle sociaal-democratische partijleiders wonen in zuiver blanke Zweedse gebieden:

Tobias Baudin woont in een appartement dat hij van LO heeft gekregen, in Vasastaden in de binnenstad van Stockholm.
Susanna Gideonsson woont in een woonwijk in Umeå.
Mikael Damberg woont in een flatgebouw in Solna.
Lena Micko woont in een huurhuis in het centrum van Linköping.
Morgan Johansson woont in een woonwijk in Lund.
Ardalan Shekarabi woont in een woonwijk in Knivsta.
Anna-Caren Sätherberg, Jämtland. woont in een flatgebouw in Åre.
Ulf Olsson, Sjuhäradsbygden Woont in een woonwijk in Borås.
Fredrik Olovsson, Södermanland Woont in een woonwijk in Katrineholm.
Fredrik Lundh Sammeli, Norrbotten Woont in een herenhuis in Luleå.
Karin Wanngård, Stockholm Woont in een huurhuis in Älvsjö buiten Stockholm.
Kenneth Östberg, Västmanland Woont in een woonwijk in Norberg.
Vivianne Macdisi, provincie Uppsala Woont in een woonwijk in Uppsala.
Niklas Karlsson, Skåne Woont in een woonwijk in Landskrona.
Helene Fritzon, Scania Woont in een Scania-boerderij buiten Åhus.
Åsa Westlund, provincie Stockholm Woont in een villa in Vendelsö buiten Stockholm.
Aida Hadzialic Informatie over woonplaats ontbreekt.
Lawen Redar woont in een flatgebouw op Kungsholmen in de binnenstad van Stockholm.
Matilda Ernkrans Woont in een woonwijk in Hallsberg.
Ronny Löfqvist, Halland Woont in een woonwijk in Unnaryd.
Ilan de Basso, provincie Jönköping Woont in een woonwijk in Huskvarna.
Helene Björklund, Blekinge Woont in een woonwijk in Sölvesborg.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne Woont in een huurhuis in Västra hamnen, Malmö (de witste wijk van de stad).
Hanna Westrén, Gotland. Woont in een woonwijk in Visby.
Mattias Jonsson, Göteborg Woont in een woonwijk in Torslanda.
Paula Holmqvist, Fyrbodal. Woont in een villa buiten Ed.
Isak From, Västerbotten Woont in een woonwijk in Norsjö.
Teresa Carvalho, Östergötland Woont in een woonwijk in Norrköping.
Peter Kärnström, Gävleborg Woont in een woonwijk in Sandviken.
Patric Björk, Skaraborg Woont in een villa buiten Åsarp.
Gabriella Lavecchia, Seko. Woont in een flatgebouw in Vasastaden in de binnenstad van Stockholm.
Johan Lindholm, Byggnads, woont in een appartement dat hij van LO heeft gekregen, in Vasastaden in de binnenstad van Stockholm.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Denemarken gaat immigranten spreiden over het land zodat niemand meer kan ontsnappen aan de multiculturele hel

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Johan
Johan
7 maanden geleden

In Nederland was er na de rellen in de Afrikanerwijk een raadsbesluit om niet meer dan 5% allochtonen toe te laten in de wijk. Dit raadsbesluit werd verworpen door de Raad van State omdat het strijdig zou zijn met het VN discriminatieverdrag.

durachuk
durachuk
6 maanden geleden
Antwoord aan  Johan

kus godverdomme mijn reet met het VN discriminatie verdrag, Vuile gore kankerlijers. Ieder vies lui smerig tuig wordt hier toegelaten maar mijn vrouw mag hier niet komen. Ze wil hier met mij in liefde wonen en WERKEN maar omdat haar wieg in Belarus stond is ze niet welkom. Krijg godverdomme allemaal de rotte botkanker daar in den Haag. ik ben in staat jullie levend te villen en te overgieten met kokende zeik. En bij die kutwijven in de regering een mooie swastika in hun tieten krassen en volsmeren met varkensstront. ik haat jullie en dat komt NOOIT meer goed