De Duitse werkgroep voor de analyse van Covid-vaccins heeft haar “Samenvatting van de voorlopige bevindingen” openbaar gemaakt. In een uitvoerig verslag van 6 juli beschrijft de werkgroep de giftige stoffen die in alle geanalyseerde Covid-“vaccin”-monsters zijn aangetroffen en de duidelijke veranderingen die zijn waargenomen in bloedmonsters van gevaccineerde personen, meldt The Expose. De groep stelde ook vast dat hoe groter de stabiliteit van het omhulsel van lipide nanodeeltjes, hoe frequenter de bijwerkingen van het vaccin.

“Om een direct en dreigend gevaar voor het menselijk leven en de openbare veiligheid af te wenden, verzoeken wij de Covid-19 vaccinatieprogramma’s onmiddellijk stop te zetten”, aldus het rapport van de groep.

Volgens WG Vaccines Education is dit rapport naar alle leden van de Bundestag (Tweede Kamer in Duitsland) gestuurd en vervolgens naar autoriteiten en media – in totaal meer dan 4000 mensen.

Een samenvatting en een link naar het rapport zijn te vinden op Dr. Ana Maria Mihalcea’s Substack HIER (Engels) of AG Impfstoffe Aufklärung (WG Vaccines Education) Telegramkanaal HIER (Duits).

De werkgroep voor de analyse van het Covid-vaccin is een interdisciplinaire werkgroep die de taak op zich heeft genomen de inhoud en de effecten van de nieuwe “vaccins” Covid-19 te analyseren. De groep is een internationaal genetwerkte werkgroep met een kernteam van meer dan 60 artsen, medici, apothekers, wetenschappers, wiskundigen, beoefenaars van alternatieve geneeswijzen, juristen en journalisten.

De groep merkte op dat als gevolg van de ongekende politieke situatie waarin zij zich sinds maart 2020 bevinden, de inhoud van hun rapport niet is onderworpen aan het gebruikelijke proces van peer-review. Verscheidene hooggekwalificeerde collega’s uit ons internationale netwerk hebben echter kritisch naar onze presentaties gekeken en feedback gegeven.

Deze samenvatting is een voorlopige, zich voortdurend ontwikkelende presentatie van ons onderzoek en onze bevindingen over de zogenaamde Covid-19-vaccins, en van de effecten die wij hebben gevonden op het menselijk lichaam en het bloed in het bijzonder. De samenvatting is bedoeld voor het algemeen belang en om verdere wetenschappelijke discussie aan te moedigen.
De werkgroep voor de analyse van Covid-vaccins blijft nauw samenwerken met verschillende internationale groepen die soortgelijke onderzoeken uitvoeren en die resultaten hebben verkregen die overeenkomen met de onze. De resultaten van onze analyse van de vaccins kunnen bijgevolg als kruisgevalideerd worden beschouwd.
Er zijn vragen waarop de fabrikanten van de vaccins en, in Duitsland, het Paul Ehrlich Instituut (de instantie van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid die verantwoordelijk is voor de reglementering van de vaccins in dat land) een bevredigend antwoord moeten geven. Mogelijke oorzakelijke verbanden tussen de vaccins en de sterfgevallen moeten nog worden onderzocht.
Summary of Preliminary Findings, Working Group for Covid Vaccine Analysis, 6 July 2022, pg.3

Onderzochte bloedmonsters

De groep onderzocht bloedmonsters van 48 gevaccineerden.

De vergelijking van bloedmonsters van niet-gevaccineerde en gevaccineerde personen door middel van donkerveldmicroscopie toonde merkbare veranderingen aan in het bloed van elke persoon die met de Covid-19-vaccins was ingeënt. Dit was duidelijk, zelfs als die mensen op dat moment geen zichtbare reactie op de vaccinaties hadden vertoond. In de bloedmonsters van de gevaccineerden werden complexe structuren aangetroffen die vergelijkbaar waren met die in de vaccins. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) beeldanalyse werd het verschil tussen het bloed van gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen bevestigd.
Summary of Preliminary Findings, Working Group for Covid Vaccine Analysis, 6 July 2022, pg.3

Aan de hand van een kleine steekproef van analyses van levend bloed van zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde personen, stelden zij vast dat kunstmatige intelligentie (AI) met 100% betrouwbaarheid onderscheid kan maken tussen het bloed van gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Dit wijst erop dat de Covid-19-vaccins op lange termijn veranderingen kunnen teweegbrengen in de samenstelling van het bloed van de gevaccineerde persoon zonder dat deze zich van deze veranderingen bewust is.

In alle bloedmonsters van gevaccineerde personen werden kristalachtige formaties aangetroffen. “Wij gaan door met de analyse van deze formaties,” merkten de auteurs op. De groep constateerde ook rouleaux-formaties van rode bloedcellen in alle gevaccineerde monsters en “constateerde vaak een ongewoon snelle desintegratie van de verschillende soorten cellen in het gevaccineerde bloed”.

Hieronder staan enkele van de talrijke beelden die in het rapport zijn opgenomen. De beschrijvingen van de afbeeldingen spreken voor zich.

 

Analyse van de inhoud van de vaccinflesjes

Bron blz. 14

In de eerste video hieronder werden met een Zeiss Axiolab microscoop verschillende partijen van het vaccin Comirnaty (Pfizer-BioNTech) onderzocht. Aan het eind van de video worden enkele bloedmonsters van gevaccineerde mensen getoond. Structuren die lijken op die welke in de injectieflacons van het vaccin werden aangetroffen, werden ook in de bloedmonsters aangetroffen.

Comirnaty Vaccine and Blood Samples (14 mins)

In de tweede video werden, ter vergelijking, twee griepvaccins onder de loep genomen. De verschillen met het Covid-“vaccin” van Pfizer zijn duidelijk zichtbaar.

ter vergelijking, griep vaccin (3 mins)

Vaccinsflacons van Pfizer-BioNTech, Moderna en AstraZeneca werden onderzocht met behulp van elektronenmicroscopie scanning (“SEM”) en bijbehorende energiedispersieve röntgenspectroscopie (“EDX”). De volgende overwegend metaalhoudende elementen werden gedetecteerd:

Bron, pg.18

De auteurs merkten op dat eerste onderzoeken van de inhoud van Johnson & Johnson (Janssen), Lubecavax, en Influspit Tetra vaccins met gebruikmaking van SEM en EDX tot dusver geen tekenen van dit soort verontreinigingen en deeltjes hebben aangetoond.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de effecten, geven de auteurs op de bladzijden 19 tot 21 van het rapport een korte medische indicatie van elk element dat volgens de bovenstaande lijst is aangetroffen. Bijvoorbeeld, de auteurs veronderstellen dat:

“Vanuit medisch oogpunt heeft cesium geen therapeutische waarde; integendeel, men zou moeten veronderstellen dat de toevoeging van cesium de kaliumbalans verstoort en vitale cellen (b.v. afweercellen) zou kunnen doen afsterven om eventueel het effect van de vaccinatie te versnellen of om te voorkomen dat dit effect in gevaar wordt gebracht.”

Bovendien werd gebruik gemaakt van een inductief gekoppeld plasma (“ICP”) om de inhoud van Moderna en Pfizer-BioNTech vaccinflacons te onderzoeken. De auteurs merkten op dat hun bevindingen door andere groepen moeten worden geverifieerd, aangezien slechts een kleine hoeveelheid monstermateriaal beschikbaar was. In het Moderna-monster trof de groep echter antimoon aan.

Antimoon (Sb) is een in de natuur voorkomend element en wordt gedefinieerd als een zeer giftig metaal. De auteurs van het rapport merkten op dat organometaalverbindingen van antimoon een antiprotozoaire/antiparasitaire werking hebben. Pentavalent antimoon (natriumstibo[V]-gluconaat) wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de behandeling van de tropische parasitaire ziekte leishmaniasis. Antimoon wordt ook aangetroffen als antiprotozoaire hulpstof in vroegere vaccins. Er zijn verschillen in toxiciteit afhankelijk van de chemische valentie: antimoonoxide, zoals het kan worden toegepast als nanomateriaal, is aanwezig in de pentavalente vorm.

De dosis [in het monster van het Covid-vaccin van Moderna] was in de thans beschikbare resultaten niet toxisch. Het is nog niet duidelijk in welke valentie het antimoon in het geteste Moderna-vaccin aanwezig is. Officiële informatie over het voorkomen van antimoon in het vaccin, in het algemeen, is tot dusver niet gepubliceerd.
Antimoon kan worden gebruikt als antimoonoxide in de vorm van nanodeeltjes. De officiële informatie over de structuur van de nanodeeltjes bij Moderna wijst echter op een liposomale structuur van de mRNA-coating. Er zijn geen verwijzingen naar antimoon.
[Met] de thans beschikbare bevindingen blijft de veronderstelling overeind dat antimoon een immunosuppressieve werking heeft.
Wat de mogelijk toxische gevolgen betreft, moet worden opgemerkt dat als bijwerkingen van het rechtstreeks in de bloedbaan toegediende pentavalente natriumstibogluconaat moeten worden beschouwd: misselijkheid, braken, myalgie, hoofdpijn, lethargie en ECG-veranderingen; bij langdurige toediening moeten longontsteking, aantasting van het bloedbeeld en leverdisfunctie worden opgemerkt. Wanneer zij zich voordoen, betreft de ernstigere schade vooral de lever en het hart. Dit zijn allemaal klinische verschijnselen die na vaccinatie zijn waargenomen.
Summary of Preliminary Findings, Working Group for Covid Vaccine Analysis, 6 July 2022, pgs.28, 29

Stabiliteit van Lipide Nanodeeltjes

Het mRNA heeft een beschermend omhulsel nodig om de cellen binnen te komen. Dit beschermende omhulsel bestaat uit nanolipiden. De nanolipiden worden gestabiliseerd door lagen polyethyleenglycol (“PEG”). Het PEG wordt gevormd door ketens van verschillende lengte. De structuur van een nanolipidedeeltje dat het mRNA beschermt, is hieronder schematisch weergegeven:

Bron, pg.22

Hieronder staat een schematische voorstelling van een defect lipide nanodeeltje.

Bron, pg.25

De stabiliteit van de lipidenomhulling van de nanodeeltjes is nauw gecorreleerd met de incidentie van bijwerkingen van en schade door het vaccin. Hoe stabieler dit omhulsel, hoe groter de hoeveelheid mRNA die de cellen binnendringt, waar vervolgens de productie van spike-eiwitten plaatsvindt. Deze resultaten komen overeen met de bevindingen van pathologen die autopsies hebben verricht op mensen die als gevolg van vaccinatieschade zijn overleden. In beschadigd weefsel werden spike-eiwitten aangetroffen. De onderzoekers vermoeden dat het spike-eiwit op zichzelf toxisch is.
Summary of Preliminary Findings, Working Group for Covid Vaccine Analysis, 6 July 2022, pg.3

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Twee top Pathologen onthullen verbazingwekkende resultaten van onderzoek naar tien sterfgevallen in verband met de Covid-19 Vaccins – “We hebben nog nooit zoiets gezien…”

5 3 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ohje
Ohje
5 maanden geleden

Conclusie ,boooosterenn

Durachuk
Durachuk
5 maanden geleden

Oh ja, nu zijn het onderzoekers, dan weer experts, virologen of wetenschappers. Hadden ze daar twee jaren voor nodig om tot deze conclusie te komen? Dat bewijst dan weer hoe incompetent ze zijn. Dit wist een blinde boer met een arm twee jaren geleden al

curiousmarco
curiousmarco
5 maanden geleden
Antwoord aan  Durachuk

Bekend was het, maar bij de verkeerde mensen die er niks over wilden zeggen. Het duitse pathologie onderzoekteam berichtte erover in Sep ’21
https://odysee.com/@de:d/Pressekonferenz–Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:b

Namets
Namets
5 maanden geleden
Antwoord aan  Durachuk

Hypocriete Schoften zijn het die nu zogenaamd met dit nieuws komen stukken stront die 2 jaar hun bekken dicht hielden en toestonden hoe duizenden werden vergiftigd.

Warbout
Warbout
5 maanden geleden

Dat experimentele injecties ‘vaccins ‘werden genoemd en alle proefdieren daardoor zijn gestorven plus dat zij werden aanbevolen zonder informed concent en zonder vergunning, was al aanleiding genoeg om daar niet aan deel te nemen.
Nu blijkt uit de omgeving dat hoe meer prikken hoe meer zieken. Ik had in de zestiger jaren de Hongkonggriep en was erger dan nu de zogezegde corona griep.
Toen was het normaal om gewoon uit te zieken en weer verder te gaan met de orde van de dag. Niets van lockdowns of gehoorzaamheidmaskers.

Namets
Namets
5 maanden geleden

Ze hoeven niets te onderzoeken!!!
Deze schoften wisten heel goed welk doel deze MRNA Gifspuiten hadden!!
Genocide op eigen bevolkingen