Het globalistische Wereld Economisch Forum van Davos verkondigt de noodzaak van het bereiken van een wereldwijd doel van “netto nul koolstofuitstoot” tegen 2050. Dit klinkt voor de meesten nog ver in de toekomst en wordt daarom grotendeels genegeerd. Toch worden in Duitsland, de VS en talloze andere economieën transformaties doorgevoerd die de weg bereiden voor wat in de jaren zeventig de Nieuwe Internationale Economische Orde werd genoemd. In werkelijkheid is het een blauwdruk voor een wereldwijd technocratisch totalitair corporatisme, dat enorme werkloosheid, deïndustrialisatie en economische ineenstorting in het vooruitzicht stelt. Laten we eens naar de achtergrond kijken, schrijft William Engdahl (05.02.2021).

Klaus Schwab’s Wereld Economisch Forum (WEF) promoot momenteel zijn favoriete thema, de Grote Reset van de wereldeconomie. De sleutel tot dit alles is te begrijpen wat de globalisten bedoelen met Nul Koolstof in 2050. De EU leidt de race, met een gedurfd plan om ‘s werelds eerste “koolstofneutrale” continent te worden tegen 2050 en haar CO2-uitstoot te verminderen met ten minste 55% tegen 2030.

In een bericht van augustus 2020 op zijn blog schreef de zelfbenoemde wereldwijde vaccinatiespecialist Bill Gates over de komende klimaatcrisis: “Hoe erg deze pandemie ook is, de klimaatverandering kan nog erger zijn… De relatief kleine daling van de uitstoot dit jaar maakt één ding duidelijk: we kunnen geen nuluitstoot bereiken door eenvoudigweg – of zelfs hoofdzakelijk – minder te vliegen en te rijden.”

Met een virtueel monopolie op zowel de mainstream media als de sociale media, is de Global Warming lobby in staat geweest om een groot deel van de wereld te laten geloven dat het het beste voor de mensheid is om koolwaterstoffen, waaronder petroleum, aardgas, steenkool en zelfs de “koolstofvrije” nucleaire elektriciteit, tegen 2050 uit te bannen, zodat we hopelijk een stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur met 1,5 tot 2 graden Celsius kunnen vermijden. Er is slechts één probleem hiermee. Het is een dekmantel voor een criminele bijbedoeling.

Oorsprong van “Global Warming”

Velen zijn de oorspronkelijke wetenschappelijke stelling vergeten die naar voren werd gebracht om een radicale verschuiving in onze energiebronnen te rechtvaardigen. Het was niet “klimaatverandering”. Het klimaat op aarde verandert voortdurend, in samenhang met veranderingen in de emissie van zonnevlammen of zonnevlekkencycli die het klimaat op aarde beïnvloeden. Rond de millenniumwisseling, toen de vorige door de zon geleide opwarmingscyclus niet langer duidelijk was, verlegden Al Gore en anderen het verhaal in een taalkundige goocheltruc van Global Warming naar “klimaatverandering”. Nu is het angstverhaal zo absurd geworden dat elke vreemde weersgebeurtenis wordt behandeld als een “klimaatcrisis”. Elke orkaan of winterstorm wordt gezien als bewijs dat de klimaatgoden ons zondige CO2 uitstotende mensen straffen.

Maar wacht. De hele reden voor de overgang naar alternatieve energiebronnen zoals zonne- of windenergie, en het verlaten van koolstof-energiebronnen, is hun bewering dat CO2 een broeikasgas is dat op de een of andere manier in de atmosfeer terechtkomt waar het een deken vormt die de aarde daaronder zogenaamd opwarmt – Global Warming. Broeikasgasemissies zijn volgens het US Environmental Protection Agency voornamelijk afkomstig van CO2. Vandaar de aandacht voor “koolstofvoetafdrukken”.

Wat bijna nooit wordt gezegd is dat CO2 niet de atmosfeer in kan zweven door uitlaatgassen van auto’s of kolencentrales of andere door de mens veroorzaakte bronnen. Koolstofdioxide is geen koolstof of roet. Het is een onzichtbaar, reukloos gas dat essentieel is voor de fotosynthese van planten en alle levensvormen op aarde, inclusief wijzelf. CO2 heeft een moleculair gewicht van iets meer dan 44 terwijl lucht (hoofdzakelijk zuurstof en stikstof) een moleculair gewicht heeft van slechts 29. Het soortelijk gewicht van CO2 is ongeveer 1,5 keer groter dan dat van lucht. Dat zou betekenen dat CO2-uitlaatgassen van voertuigen of elektriciteitscentrales niet opstijgen in de atmosfeer, zo’n 12 mijl of meer boven de aarde, om het gevreesde broeikaseffect te vormen.

Waarom zetten de NAVO-landen zich in voor een energie- hara kiri?

Maurice Strong

Om te begrijpen welke criminele actie zich vandaag afspeelt rond Gates, Schwab en voorstanders van een vermeende “duurzame” wereldeconomie, moeten we teruggaan naar 1968, toen David Rockefeller en vrienden een beweging op gang brachten rond het idee dat menselijke consumptie en bevolkingsgroei het grootste wereldprobleem waren. Rockefeller, wiens rijkdom was gebaseerd op olie, richtte de neo-Malthusiaanse Club van Rome op in de Rockefeller villa in Bellagio, Italië. Hun eerste project was het financieren van een junkstudie aan het MIT genaamd Grenzen aan de Groei in 1972.

Een belangrijke organisator van Rockefeller’s “nulgroei” agenda in het begin van de 70er jaren was zijn oude vriend, een Canadese olieman genaamd Maurice Strong, ook een lid van de Club van Rome. In 1971 werd Strong benoemd tot ondersecretaris van de Verenigde Naties en secretaris-generaal van de in juni 1972 in Stockholm gehouden Earth Day conferentie. Hij was ook een trustee van de Rockefeller Foundation.

Maurice Strong was een van de belangrijkste voorvechters van de wetenschappelijk ongefundeerde theorie dat door de mens veroorzaakte emissies van transportvoertuigen, kolencentrales en landbouw een dramatische en steeds snellere wereldwijde temperatuurstijging veroorzaken die een bedreiging vormt voor de beschaving, de zogenaamde Global Warming. Hij is de uitvinder van de rekbare term “duurzame ontwikkeling”.

Als voorzitter van de VN-conferentie van Stockholm in 1972 over de Dag van de Aarde, propageerde Strong bevolkingsvermindering en verlaging van de levensstandaard over de hele wereld om “het milieu te redden”. Enkele jaren later verklaarde dezelfde Strong:

“Is de enige hoop voor de planeet niet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?”

Dit is de agenda die tegenwoordig bekend staat als de Grote Reset of VN Agenda 2030. Strong richtte vervolgens de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) van de VN op, een politiek orgaan dat de onbewezen bewering verdedigt dat door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot op het punt stond onze wereld in een onomkeerbare ecologische catastrofe te storten.

Medeoprichter van de Club van Rome, Dr. Alexander King, gaf enkele jaren later de essentiële fraude van hun milieu-agenda toe in zijn boek, The First Global Revolution. Hij verklaarde:

Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke de lading zouden dekken … Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en het is alleen door een veranderde houding en gedrag dat ze overwonnen kunnen worden. De echte vijand is dus de mensheid zelf.

King gaf toe dat de “dreiging van de opwarming van de aarde” slechts een truc was om een aanval op “de mensheid zelf” te rechtvaardigen. Dit wordt nu uitgerold als de Grote Reset en de Nul Koolstof list.

Alternatieve Energie Ramp

In 2011 stelden Angela Merkel en de Duitse regering, op advies van Joachim Schnellnhuber van het Potsdam Instituut voor Klimaat Impact Onderzoek (PIK), een totaal verbod in op nucleaire elektriciteit tegen 2022, als onderdeel van een regeringsstrategie uit 2001, de Energiewende, om te vertrouwen op zonne- en windenergie en andere “hernieuwbare energiebronnen”. Het doel was om van Duitsland de eerste industrienatie te maken die “koolstofneutraal” zou zijn.

De strategie is een economische catastrofe geworden. In plaats van een van de meest stabiele, goedkope en betrouwbare elektriciteitsproductienetwerken van de geïndustrialiseerde wereld te hebben, is Duitsland nu de duurste elektriciteitsproducent ter wereld geworden. Volgens de Duitse energie-industrievereniging BDEW zal Duitsland uiterlijk in 2023, wanneer de laatste kerncentrale sluit, met elektriciteitstekorten te kampen krijgen. Terzelfder tijd wordt steenkool, de grootste bron van elektrische energie, geleidelijk afgebouwd om een “Net Zero Carbon” te bereiken. Traditionele energie-intensieve industrieën zoals staal, glasproductie, basischemicaliën, papier- en cementproductie, worden geconfronteerd met torenhoge kosten en sluitingen of offshoring en verlies van miljoenen gekwalificeerde banen. De energie-inefficiënte wind- en zonne-energie kosten vandaag zo’n 7 tot 9 keer meer dan gas.

Duitsland heeft weinig zon in vergelijking met tropische landen, dus wind wordt gezien als de belangrijkste bron voor groene stroom. Er is een enorme input van beton en aluminium nodig om zonne- of windmolenparken te produceren. Om dat te produceren is goedkope energie nodig – gas, kolen of kernenergie. Als die wordt afgebouwd, worden de kosten onbetaalbaar, zelfs zonder extra “koolstofbelastingen”.

Duitsland heeft al zo’n 30.000 windturbines, meer dan waar ook in de EU. De gigantische windturbines veroorzaken ernstige problemen op het gebied van lawaai of infrageluid, gezondheidsrisico’s voor de omwonenden en schade door weersinvloeden en vogels. Tegen 2025 zal naar schatting 25% van de bestaande Duitse windmolens aan vervanging toe zijn en de afvalverwijdering is een kolossaal probleem. De bedrijven worden voor de rechter gedaagd nu de burgers beseffen wat een ramp ze zijn. Om de doelstellingen tegen 2030 te halen, heeft de Deutsche Bank onlangs toegegeven dat de staat een “ecodictatuur” zal moeten instellen.

Deutsche Bank geeft toe dat EU eco-dictatuur nodig heeft om Green New Deal uit te voeren

Tegelijkertijd is de Duitse drang om tegen 2035 een einde te maken aan benzine- of dieselvervoer ten voordele van e-voertuigen op weg om Duitslands grootste en meest winstgevende industrie, de autosector, te vernietigen en miljoenen banen te schrappen. De door lithium-ionbatterijen aangedreven voertuigen hebben een totale “koolstofvoetafdruk”, wanneer de effecten van de winning van lithium en de productie van alle onderdelen worden meegerekend, die slechter is dan die van dieselauto’s. En de hoeveelheid toegevoegde elektriciteit die nodig is voor een koolstofvrij Duitsland tegen 2050 zou veel meer zijn dan vandaag, aangezien miljoenen batterijladers een betrouwbaar elektriciteitsnet nodig zullen hebben. Nu beginnen Duitsland en de EU met het opleggen van nieuwe “koolstofbelastingen”, zogenaamd om de overgang naar een koolstofvrije economie te financieren. De belastingen zullen elektrische stroom en energie alleen maar duurder maken, waardoor de Duitse industrie sneller zal instorten.

Ontvolking

Volgens de voorstanders van de Zero Carbon agenda is dat precies wat ze willen: de de-industrialisatie van de meest geavanceerde economieën, een berekende decennialange strategie, zoals Maurice Strong zei, om de ineenstorting van de geïndustrialiseerde beschavingen te bewerkstelligen.

De huidige industriële wereldeconomie terugdraaien naar een dystopie van houtverbranding en windmolens, waar stroomuitval de norm wordt, zoals nu in Californië, is een essentieel onderdeel van de transformatie van de Grote Reset in het kader van de Agenda 2030: het VN Global Compact voor duurzaamheid.

Alarmfase rood: VN en WEF ondertekenen overeenkomst om Agenda 2030 te versnellen

Merkel klimaatadviseur, Joachim Schnellnhuber, een atheïst, presenteerde in 2015 de radicale groene agenda van paus Franciscus, de encycliek Laudato Si , als Franciscus’ benoemde voor de Pauselijke Academie van Wetenschappen. En hij adviseerde de EU over haar groene agenda. In een interview uit 2015 verklaarde Schnellnhuber dat “de wetenschap” nu heeft vastgesteld dat de maximale draagkracht van een “duurzame” menselijke bevolking zo’n zes miljard mensen minder is:

“Op een heel cynische manier is het een triomf voor de wetenschap omdat we eindelijk iets gestabiliseerd hebben — namelijk de schattingen voor de draagkracht van de planeet, namelijk onder de 1 miljard mensen.”

Om dat te doen moet de geïndustrialiseerde wereld worden ontmanteld. Christiana Figueres, een World Economic Forum Agenda Contributor en voormalig uitvoerend secretaris van het VN-Raamverdrag inzake Klimaatverandering, onthulde het ware doel van de VN-klimaatagenda in een Brusselse persconferentie in februari 2015, waar ze verklaarde: “Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat we onszelf de taak opleggen om het economische ontwikkelingsmodel dat sinds de Industriële Revolutie heeft geheerst, doelbewust te veranderen.”

De opmerkingen van Figueres uit 2015 vinden vandaag weerklank bij de Franse president Macron tijdens de “Davos Agenda” van het Wereld Economisch Forum van januari 2021, waar hij beweerde dat “onder de huidige omstandigheden het kapitalistische model en de open economie niet langer haalbaar zijn.” Macron, een voormalig Rothschild bankier, beweerde dat de “enige manier om uit deze epidemie te geraken is om een economie te creëren die meer gericht is op het wegwerken van de kloof tussen arm en rijk.” Merkel, Macron, Gates, Schwab en vrienden zullen dit doen door de levensstandaard in Duitsland en de OESO terug te brengen tot het niveau van Ethiopië of Soedan. Dit is hun koolstofvrije dystopie. Strenge beperking van vliegreizen, autoverkeer, personenverkeer, sluiting van “vervuilende” industrie, allemaal om CO2 te verminderen. Ongelooflijk hoe handig de coronavirus pandemie de weg vrijmaakt voor de Grote Reset en VN Agenda 2030 Net Zero Carbon.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De groene agenda en het plan om de industriële wereldeconomie te laten instorten

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties