Boeren zijn verbijsterd! De Bundesrat heeft nieuwe regels goedgekeurd voor met nitraten verontreinigde en eutrofe gebieden, waardoor de toch al gespannen voorzieningssituatie in Duitsland ernstig verslechtert. Nu dreigen er ook in dit land wijdverbreide boerenprotesten naar Nederlands model!

De Bundesrat heeft vrijdag zijn goedkeuring gehecht aan de wijziging van de algemene bestuursrechtelijke verordening inzake de aanwijzing van door nitraten verontreinigde en eutrofe (d.w.z. met te veel nutriënten verrijkte) gebieden in het kader van de zogenaamde “AVV-gebiedsaanwijzing”. Dit houdt in dat met name het netwerk voor nitraatmonitoring de komende jaren zal worden verdicht om probleemgebieden beter te kunnen opsporen. Vanaf 2028 zullen dan uniforme regels gelden voor alle federale staten. Met de wijzigingen, die de Europese Commissie al eerder had bevestigd, wordt de Duitse wetgeving aangepast aan de huidige EU-wetgeving; het is een nieuwe stap op weg naar het opgeven van nationale soevereiniteit ten gunste van een gecentraliseerde superautoriteit, schrijft Alexander Schwarz.

De achtergrond is een EU-inbreukprocedure tegen Duitsland die al jaren smeult: sinds 2012 beschuldigt de Brusselse Commissie Duitsland ervan de EU-nitraatrichtlijn onvoldoende ten uitvoer te leggen via de Duitse meststoffenverordening (DüngeVO). De nitraatrichtlijn maakt deel uit van een uitgebreide reeks EU-verordeningen inzake milieubescherming. Naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (EHvJ) tegen Duitsland op 21 juni 2018 wegens inadequate uitvoering van de Nitraatrichtlijn, heeft de toenmalige Bondsregering de al in 2017 gewijzigde Meststoffenverordening nogmaals herzien en eind april 2020 de gewijzigde Meststoffenverordening uitgevaardigd.

Herziening van de meststoffenverordening in verband met EU-arbitrage

Reeds toen had de landbouworganisatie scherpe kritiek geuit op de “overhaaste” herziening van de meststoffenverordening – zij het tevergeefs: in juni vorig jaar heeft de EU-Commissie Duitsland zelfs opgeroepen om nogmaals “verbeteringen” aan te brengen – met name met betrekking tot de aanwijzing van door nitraten verontreinigde gebieden, waarvan de oppervlakte aanzienlijk was verkleind ten opzichte van de gebiedsaanduiding vanaf 2019. Ook de naar verluidt uiterst inconsistente aanpak van de gebiedsaanwijzing werd hier bekritiseerd. Voor de landbouwers betekent dit nog minder planningszekerheid bij de bewerking van hun akkers over langere perioden. Nu de AVV is goedgekeurd, voldoet Duitsland aan alle EU-eisen – althans die welke tot dusver zijn gesteld. Minister van Landbouw Cem Özdemir verheugt zich:

“Eindelijk zijn we samen met de Länder over de finish gekomen! Een conflict van tien jaar met Brussel in slechts zes maanden oplossen – dat was een politieke sprint. De nieuwe eisen geven onze landbouwers duidelijkheid en zekerheid, zodat zij hun teelt en bemesting op betrouwbare wijze kunnen plannen. Dat zijn wij hun verschuldigd na het lange getouwtrek en de valse politieke beloften. Tegelijkertijd nemen we de dreiging van boetes weg. We zetten ook een belangrijke stap voor milieu- en waterbescherming, want laten we niet vergeten: nitraatlozingen zijn een groot probleem, vooral voor ons grondwater, de Oostzee en onze visserij.”

Ook federaal minister van Milieu Steffi Lemke beweert:

“De nitraatverontreiniging in Duitsland is al veel te lang te hoog. Overbemesting van akkers vervuilt ons grondwater waaruit drinkwater wordt gewonnen, brengt aanzienlijke schade toe aan binnen- en kustwateren en leidt tot de klimaatcrisis. Wij kunnen deze ernstige aantasting van het milieu niet langer aanvaarden. Ook de inbreukprocedure met betrekking tot de EU-nitraatrichtlijn duurt al veel te lang. Nu hebben we eindelijk een belangrijke stap voorwaarts gezet. Samen met de deelstaten hebben we gewerkt aan een EU-conforme oplossing met de wijziging van de AVV, die, met betrokkenheid van de landbouw, de waterbescherming dient en ons milieu beschermt”.

Het belangrijkste is “rechtszekerheid”

Overigens had de Nederlandse regering ook ingestemd met iets dergelijks voordat de boeren de hel ontketenden. Er is nu inderdaad rechtszekerheid in die zin dat Duitsland miljarden aan dwangsommen aan de EU heeft afgewend – maar tegen een hoge prijs: volgens de AVV kan in de toekomst bij de gebiedsafbakening geen rekening meer worden gehouden met landbouwgegevens. In de toekomst moeten de federale staten ervoor zorgen dat alle verontreinigde monitoringlocaties zich bevinden binnen door nitraten verontreinigde of eutrofe gebieden. Bovendien moet de interne differentiatie op nationaal niveau worden uitgevoerd met behulp van geostatistische regionalisatiemethoden. Hiervoor moeten overgangsperioden worden vastgesteld om de deelstaten voldoende tijd te geven om hun meetnetwerken te consolideren. De veroordeling van Duitsland door de EU was echter niet gebaseerd op de werkelijke waarden, maar alleen op de gerapporteerde waarden.

Bouwland wordt ideologische speciaal gebruiksgebied

Beperkingen op de bemesting van de “rode” (met nitraten verontreinigde) gebieden op de landbouwkaarten betekenen aanzienlijk lagere opbrengsten, een slechtere oogstkwaliteit en hogere kosten voor de consument. De binnenlandse voorraden komen verder in gevaar tegen de achtergrond van reeds sterk stijgende prijzen en een dreigende wereldwijde voedselcrisis. Bovendien worden landbouwers door absurde EU-regels gedwongen vier procent van hun landbouwgrond braak te laten liggen – om “de biodiversiteit in de landbouw” te bevorderen. De produktie van gerst en rogge voor veevoeder wordt ook afgekeurd, broodgraan kan evenmin worden geproduceerd als de noodzakelijke bemesting niet wordt toegestaan, en de teelt van koolzaad zal overbodig worden als de verbrandingsmotor wordt afgeschaft.

Zo verklaarde de “mobiliteitsonderzoeker van het Zukunftsinstitut in Berlijn”, Dr. Stefan Carsten, dat hernieuwbare energiebronnen “het toverwoord van onze tijd” zijn. Want, zoals bekend, is landbouwgrond nodig voor wind- en zonne-energie. “Natuurlijk is er geen plaats meer voor koolzaad en biobrandstoffen. Dat betekent dat de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen nu prioriteit heeft.” Dit vat de waanzin van deze tijden perfect samen – en zo zien de Groenen het ook: wie heeft er graan en brood nodig als je alles op goede landbouwgrond kunt volzetten met windturbines en zonneparken? Vanwege een krankzinnige ideologie die fysiek, wiskundig en logisch gezien helemaal niet kan werken, worden boeren van hun middelen van bestaan beroofd – en wordt de voedselvoorziening van Duitsland en de wereld op de lange termijn in gevaar gebracht. En in Duitsland verkopen politici en de kartelmedia dit serieus als een boodschap van succes, omdat het ons heeft behoed voor het moeten betalen van boetes aan de EU…


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Great Reset – Canada verbiedt net als Nederland voedselproductie

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

14 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ohje
Ohje
8 maanden geleden

Zoals altijd merkte de koe de slachtbank te laat op.

Hagar
Hagar
8 maanden geleden

Weg met de USA en de EU!
Geef al de lidstaten hun vrijheid en onafhankelijkheid terug!
Deze organisaties zijn zeer schadelijke globalistische gedrochten die ons leven tot een hel zullen maken.

Weg met al de organisaties van de samenzweerders: de VN, het WEF, Unicef, WHO, enz.. Dit zijn de structuren waarmee de Satanisten hun wil opleggen aan de wereld.
Weg ermee!

En weg met de geldverslindende en stiksofuitstotende invasieve exoten!
Laat ze in hun eigen land hun dodelijke stikstof gaan uitstoten.

Johan
Johan
8 maanden geleden
Antwoord aan  Hagar

“En weg met de geldverslindende en stiksofuitstotende invasieve exoten!
Laat ze in hun eigen land hun dodelijke stikstof gaan uitstoten.”

Dat komt ook aan de orde in het volgende stuk door een gastschrijver.

De hamvraag voor Nederland en Vlaanderen is : laten we toe dat de sector die voor een gegarandeerde en kwalitatieve voedselvoorziening zorgt, wordt uitgeschakeld. En dat terwijl men nog horden nieuwe inwoners, met een voorkeursbehandeling, naar onze landen brengt? Iedere beleidsmaker, die echt trouw is aan zijn bevolking, moet ten alle prijze de stikstofplannen bestrijden. In Nederland is dat de lijn van het FVD (dank aan Gideon, Pepijn en Thierry).

https://reactnieuws.net/2022/07/17/de-evidente-dreiging-voor-noodtoestanden-in-de-lage-landen/

Hagar
Hagar
8 maanden geleden
Antwoord aan  Johan

De stiksofuitstoot op een duurzame manier verminderen, doe je niet door je eigen voedselproductie de nek om te draaien, dat is waanzin.
Je doet het door de geldverslindende exoten te verdrijven.
Het is hoog tijd dat de boeren deze onweerlegbare feiten op tafel leggen.

Johan
Johan
8 maanden geleden
Antwoord aan  Hagar

Geheel mee eens, de koe bij de horens vatten en de zaken benoemen hoe ze zijn (en daar naar handelen).

feniks
feniks
8 maanden geleden
Antwoord aan  Hagar

Er is geen stikstofprobleem.
Stikstof is goed, stikstof moet

Bartelo
Bartelo
8 maanden geleden
Antwoord aan  feniks

Precies! Stikstof is helemaal geen probleem. Het is een op papier en modellen gecreëerd probleem. Stikstof is is onderdeel van al het leven.

Johan
Johan
8 maanden geleden

Vanaf 2025 Frankenstein Vlees op je bord.

comment image

Pjotr
Pjotr
8 maanden geleden

Proberen het perpeteum mobile heruit te vinden. Zoals beken valt zoiets gewoon stil.
Straks hoogkwalitatief natuurlijk voedsel voor de elite, voor de rest -het plebs- “Soylent Green”.
Profetisch SF film uit de seventies die in het jaar 2022 speelt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green

Hagar
Hagar
8 maanden geleden

En ondertussen zien de boeren met lede ogen aan dat hun gewassen staan te verdrogen in de zon, en ze mogen niet sproeien, en dat terwijl er dagelijks miljoenen liters ongebruikt regenwater via de rivieren gewoon terug in de zee stromen!

Eelke Piers
Eelke Piers
8 maanden geleden

Met 20% van de varkens, koeien en kippen produceert Nederland meer dan genoeg voor eigen gebruik

feniks
feniks
8 maanden geleden

Als regels niet kloppen en deze regels dood en verderf zaaien is er geen andere weg /plicht deze niet na te leven.
Van geen mens kan worden verlangd zijn ondergang te delven.
Nooit.

Hagar
Hagar
8 maanden geleden

En onze boeren mogen niet bemesten in de buurt van een heide natuurgebied, want dan zou die mest naar dat heidegebied kunnen doorsijpelen, en de grond meer vruchtbaar maken???

En waarom moet heide bewaard blijven?
Dat is de grootste achterlijke onzin die er bestaat!

Heide is een kunstmatige semi-woestijn, die ontstaat nadat de bossen gekapt zijn, en de vruchtbare laag (turf) is afgegraven.
Weg met die stomme heide!

Het “beschermen” van de heide is even achterlijk en debiel als naar Noord-Afrika trekken, om daar de overgebleven bossen plat te branden “want de oprukkende bomen bedreigen de woestijn”.

Het “beschermen van de heide” is niets minder dan een drogreden om onze grond te verwoestijnen!

Iedereen die in de heide bomen en plantjes gaat vernielen om “de heide te beschermen” verdient een levenslange verbanning naar de Death valley-woestijn.

Laat terug groeien wat hier op natuurlijke wijze altijd al groeide: een gemengd loofbos met voornamelijk eiken en beuken.

Anna
Anna
8 maanden geleden

Nedrland, nu Duitsland en Canada, en de USA overal wordt er “ gekort” op de voedsel productie. Liever gezegd MOET ER GEKORT WORDEN OP DE VOEDSEL PRODUCTIE.

ALS DAT GEEN COMPLOT IS……‼️‼️‼️‼️
Houdt stand STEUN DE BOEREN WAAR OOK TER WERELD….

ALS JE MENSEN HUN VOEDSEL AFPAKT DAN HEB JE ZE IN JE MACHT.
DAT IS WAT HIER GEPROBEERD WORDT!!
😡