Oekraïense militairen pakken door de VS geleverde Javelin-raketten uit

De oorlog in Oekraïne heeft bewezen dat het tijdperk van de industriële oorlogsvoering nog steeds bestaat. Het massale gebruik van uitrusting, voertuigen en munitie vereist een grootschalige industriële basis voor herbevoorrading – kwantiteit heeft nog steeds een eigen kwaliteit. De strijd op grote schaal heeft 250.000 Oekraïense soldaten, samen met 450.000 onlangs gemobiliseerde burgersoldaten, tegenover ongeveer 200.000 Russische en separatistische troepen geplaatst. De inspanning om deze legers te bewapenen, te voeden en te bevoorraden is een monumentale taak. Vooral de bevoorrading met munitie is een zware taak. Voor Oekraïne wordt deze taak nog verergerd door de Russische lange-afstandsraket-capaciteiten, die gericht zijn op de Oekraïense militaire industrie en transportnetwerken in de diepte van het land. Het Russische leger heeft ook te lijden gehad van Oekraïense grensoverschrijdende aanvallen en sabotagedaden, maar op kleinere schaal. Het tempo waarin munitie en materieel in Oekraïne worden verbruikt, kan alleen worden volgehouden door een grootschalige industriële basis, schrijft Alex Vershinin.

Deze realiteit zou een concrete waarschuwing moeten zijn voor de westerse landen, die hun militaire industriële capaciteit hebben teruggeschroefd en schaal en doeltreffendheid hebben opgeofferd aan efficiency. Deze strategie berust op onjuiste veronderstellingen over de toekomst van oorlog, en is beïnvloed door zowel de bureaucratische cultuur in westerse regeringen als de erfenis van conflicten met een lage intensiteit. Momenteel beschikt het Westen wellicht niet over de industriële capaciteit om een grootschalige oorlog uit te vechten. Als de regering van de VS van plan is om opnieuw het arsenaal van de democratie te worden, dan moeten de bestaande capaciteiten van de militair-industriële basis van de VS en de kernveronderstellingen die aan de ontwikkeling ervan ten grondslag hebben gelegen, opnieuw worden onderzocht.

Schatting van het munitieverbruik

Er zijn geen exacte gegevens beschikbaar over het munitieverbruik in het Russisch-Oekraïense conflict. Geen van beide regeringen publiceert gegevens, maar een schatting van het Russische munitieverbruik kan worden berekend aan de hand van de officiële gegevens over vuurmissies die het Russische ministerie van Defensie tijdens zijn dagelijkse briefing verstrekt.

Aantal dagelijkse Russische vuurmissies, 19-31 mei

Hoewel in deze getallen tactische raketten worden gemengd met conventioneel, hard-shell geschut, is het niet onredelijk aan te nemen dat een derde van deze missies werd afgevuurd door rakettroepen, omdat zij een derde vormen van de artilleriemacht van een gemotoriseerde geweerbrigade, waarbij twee andere bataljons buisartillerie zijn. Dit suggereert 390 dagelijkse missies afgevuurd door buisartillerie. Elke aanval van buisartillerie wordt uitgevoerd door een batterij van in totaal zes kanonnen. Maar door gevechts- en onderhoudsstoringen wordt dit aantal waarschijnlijk teruggebracht tot vier. Met vier kanonnen per batterij en vier kogels per kanon vuurt de buisartillerie ongeveer 6.240 kogels per dag af. Wij kunnen een extra verspilling van 15% schatten voor kogels die op de grond werden afgeschoten, maar werden achtergelaten toen de batterij zich in allerijl verplaatste, kogels die werden vernietigd door Oekraïense aanvallen op munitieopslagplaatsen, of kogels die werden afgevuurd maar niet aan hogere commandoniveaus werden gemeld. Dit aantal komt neer op 7.176 artilleriekogels per dag. Er zij op gewezen dat het Russische Ministerie van Defensie alleen melding maakt van vuurmissies door strijdkrachten van de Russische Federatie. Deze omvatten niet de formaties van de separatistische republieken Donetsk en Luhansk, die als verschillende landen worden behandeld. De cijfers zijn niet perfect, maar zelfs als ze er 50% naast zitten, verandert dat nog niets aan de algemene logistieke uitdaging.

De capaciteit van de industriële basis van het Westen

De winnaar in een langdurige oorlog tussen twee bijna-gelijke-mogendheden is nog steeds gebaseerd op de vraag welke partij de sterkste industriële basis heeft. Een land moet ofwel de produktiecapaciteit hebben om enorme hoeveelheden munitie te bouwen, ofwel andere produktiesectoren hebben die snel kunnen worden omgebouwd voor de produktie van munitie. Helaas lijkt het Westen geen van beide meer te hebben.

Momenteel verminderen de VS hun voorraden munitie voor de artillerie. In 2020 zijn de aankopen van artilleriemunitie met 36% gedaald tot 425 miljoen dollar. In 2022 wil men de uitgaven voor 155mm artilleriekogels terugbrengen tot 174 miljoen dollar. Dit komt overeen met 75.357 M795 basis ‘domme’ patronen voor de reguliere artillerie, 1.400 XM1113 patronen voor de M777, en 1.046 XM1113 patronen voor Extended Round Artillery Cannons. Tenslotte is er 75 miljoen dollar uitgetrokken voor Excalibur precisiemunitie die 176.000 dollar per ronde kost, dus in totaal 426 kogels. Kortom, de jaarlijkse Amerikaanse artillerieproductie zou in het beste geval slechts goed zijn voor 10 dagen tot twee weken strijd in Oekraïne. Als de aanvankelijke schatting van het aantal afgevuurde Russische granaten met 50% wordt overschreden, zou de geleverde artillerie slechts drie weken meegaan.

De VS is niet het enige land dat voor deze uitdaging staat. In een recent oorlogssimulatie waarbij strijdkrachten van de VS, het VK en Frankrijk betrokken waren, raakten de Britse strijdkrachten na acht dagen uitgeput van hun nationale voorraden kritische munitie.

Helaas is dit niet alleen het geval met artillerie. Antitank Javelins en luchtverdedigingsraketten Stingers zitten in hetzelfde schuitje. De VS hebben 7.000 Javelin-raketten naar Oekraïne verscheept – ruwweg een derde van de voorraad – en er komen nog meer zendingen aan. Lockheed Martin produceert ongeveer 2.100 raketten per jaar, hoewel dit aantal binnen enkele jaren zou kunnen oplopen tot 4.000. Oekraïne beweert 500 Javelin-raketten per dag te gebruiken.

De uitgaven aan kruisraketten en ballistische raketten op het terrein zijn al even massaal. De Russen hebben tussen 1.100 en 2.100 raketten afgevuurd. De VS kopen momenteel jaarlijks 110 PRISM-, 500 JASSM- en 60 Tomahawk-kruisraketten, wat betekent dat Rusland in drie maanden strijd vier keer de jaarlijkse raketproductie van de VS heeft opgebruikt. Het Russische productietempo kan alleen worden geschat. Rusland begon in 2015 met de productie van raketten in beperkte eerste runs, en zelfs in 2016 werden de productieruns geschat op 47 raketten. Dit betekent dat het slechts vijf tot zes jaar lang op volle toeren heeft kunnen produceren.

Als de concurrentie tussen autocratieën en democratieën werkelijk een militaire fase is ingegaan, dan moet het arsenaal van de democratie zijn aanpak van de productie van materieel in oorlogstijd radicaal verbeteren.

De initiële voorraad in februari 2022 is onbekend, maar gezien de uitgaven en de eis om aanzienlijke voorraden achter de hand te houden in geval van oorlog met de NAVO, is het onwaarschijnlijk dat de Russen zich zorgen maken. In feite lijken ze genoeg te hebben om kruisraketten op operationeel niveau te gebruiken voor tactische doelen. De veronderstelling dat er 4000 kruis- en ballistische raketten in de Russische inventaris zitten is niet onredelijk. Deze productie zal waarschijnlijk toenemen ondanks de westerse sancties. In april kondigde ODK Saturn, dat Kalibr-raketmotoren maakt, aan 500 extra banen te zullen creëren. Dit wijst erop dat het Westen zelfs op dit gebied slechts gelijke tred houdt met Rusland.

De VS heeft zoveel wapens naar Oekraïne gestuurd dat het zichzelf bijna ontwapend heeft

Onjuiste veronderstellingen

De eerste belangrijke veronderstelling over de toekomst van de strijd is dat precisiegestuurde wapens het totale munitieverbruik zullen verminderen doordat er slechts één ronde nodig is om het doel te vernietigen. De oorlog in Oekraïne stelt deze veronderstelling op de proef. Veel “domme” indirecte vuursystemen bereiken een grote precisie zonder precisiegeleiding, en toch is het totale munitieverbruik enorm. Een deel van het probleem is dat de digitalisering van wereldkaarten, in combinatie met een massale verspreiding van drones, geolocatie en doelbepaling met grotere precisie mogelijk maakt, waarbij videobeelden aantonen dat indirect vuren treffers in de eerste aanval kan opleveren.

De tweede cruciale aanname is dat de industrie naar believen kan worden in- en uitgeschakeld. Deze manier van denken is geïmporteerd uit het bedrijfsleven en heeft zich verspreid door de Amerikaanse regeringscultuur. In de civiele sector kunnen klanten hun orders verhogen of verlagen. De producent kan worden getroffen door een daling van de orders, maar zelden is die daling catastrofaal omdat er gewoonlijk meerdere consumenten zijn en de verliezen over de consumenten kunnen worden gespreid. Helaas werkt dit niet voor militaire aankopen. Er is in de VS maar één afnemer van artilleriegranaten – het leger. Zodra de orders wegvallen, moet de fabrikant de productielijnen sluiten om de kosten te drukken om in bedrijf te blijven. Kleine bedrijven kunnen volledig sluiten. Het genereren van nieuwe capaciteit is een grote uitdaging, vooral omdat er zo weinig productiecapaciteit over is om geschoolde arbeidskrachten aan te trekken. Dit is vooral een uitdaging omdat veel oudere wapenproductiesystemen zo arbeidsintensief zijn dat ze praktisch met de hand worden gebouwd, en het veel tijd kost om nieuwe arbeidskrachten op te leiden. De aanvoerketenproblemen zijn ook problematisch omdat subcomponenten kunnen worden geproduceerd door een onderaannemer die ofwel failliet gaat, met verlies van orders of omscholing voor andere klanten, ofwel afhankelijk is van overzeese onderdelen, mogelijk uit een vijandig land.

China’s bijna-monopolie op zeldzame aardmetalen is hier een duidelijke uitdaging. De productie van de Stinger-raket zal pas in 2026 voltooid zijn, gedeeltelijk als gevolg van een tekort aan onderdelen. Amerikaanse rapporten over de industriële defensiebasis hebben duidelijk gemaakt dat het opvoeren van de productie in oorlogstijd een uitdaging kan zijn, zo niet onmogelijk, als gevolg van problemen met de toeleveringsketen en een gebrek aan opgeleid personeel door de degradatie van de Amerikaanse productiebasis.

Tenslotte is er een veronderstelling over het totale munitieverbruik. De Amerikaanse regering heeft dit cijfer altijd naar beneden bijgesteld. Van het Vietnam-tijdperk tot vandaag zijn de fabrieken voor kleine wapens gekrompen van vijf tot slechts één. Dit werd duidelijk op het hoogtepunt van de oorlog in Irak, toen de VS een tekort begonnen te krijgen aan munitie voor handvuurwapens, waardoor de VS-regering in de beginfase van de oorlog Britse en Israëlische munitie moest kopen. Op een bepaald moment moesten de VS voorraden munitie van het kaliber .50 uit Vietnam en zelfs uit de Tweede Wereldoorlog aanspreken om de oorlogsinspanningen te voeden. Dit was grotendeels het gevolg van onjuiste veronderstellingen over hoe effectief de Amerikaanse troepen zouden zijn. Het Government Accountability Office schatte zelfs dat er 250.000 kogels nodig waren om één opstandeling te doden. Gelukkig voor de VS heeft zijn wapencultuur ervoor gezorgd dat de munitie-industrie voor handvuurwapens in de VS een civiele component heeft. Dit is niet het geval met andere soorten munitie, zoals eerder is aangetoond met Javelin- en Stinger-raketten. Zonder toegang tot de methodologie van de regering is het onmogelijk te begrijpen waarom de ramingen van de Amerikaanse regering niet klopten, maar het risico bestaat dat dezelfde fouten werden gemaakt met andere soorten munitie.

Conclusie

De oorlog in Oekraïne toont aan dat een oorlog tussen gelijkwaardige of bijna gelijkwaardige tegenstanders het bestaan van een technisch geavanceerde, grootschalige industriële productiecapaciteit vereist. De Russische aanval verbruikt munitie in een tempo dat de Amerikaanse prognoses en munitieproductie ruimschoots overtreft. Willen de VS kunnen fungeren als het arsenaal van de democratie ter verdediging van Oekraïne, dan moet er grondig worden nagedacht over de wijze waarop en de schaal waarop de VS hun industriële basis organiseren. Deze situatie is vooral kritiek omdat achter de Russische invasie ‘s werelds industriële hoofdstad staat – China. Terwijl de VS steeds meer van hun voorraden aanwenden om Oekraïne in de oorlog te houden, heeft China nog geen militaire bijstand van betekenis aan Rusland verleend. Het Westen moet ervan uitgaan dat China niet zal toestaan dat Rusland wordt verslagen, vooral niet door een gebrek aan munitie. Als de concurrentie tussen autocratieën en democratieën werkelijk een militaire fase is ingegaan, dan moet het arsenaal van de democratie eerst zijn aanpak van de produktie van materieel in oorlogstijd radicaal verbeteren.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Amerika heeft geen militaire munitie meer en kan die niet meer vervangen door industriële achteruitgang en ineenstorting van de bevoorradingsketen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties