Broodlijn bij een gaarkeuken tijdens de Grote Depressie in de V.S.

Sinds de oprichting van de US Federal Reserve meer dan een eeuw geleden, is elke grote ineenstorting van de financiële markten opzettelijk uit politieke motieven door de centrale bank veroorzaakt. De situatie is vandaag niet anders, want het is duidelijk dat de Amerikaanse Fed met haar rentewapen optreedt om de grootste speculatieve financiële zeepbel in de geschiedenis van de mensheid te laten instorten, een zeepbel die zij zelf heeft gecreëerd. Wereldwijde crashgebeurtenissen beginnen altijd in de periferie, zoals met de Oostenrijkse Creditanstalt in 1931 of het faillissement van Lehman Bros in september 2008. Het besluit van de Fed van 15 juni om de grootste renteverhoging in bijna 30 jaar door te voeren terwijl de financiële markten al in een meltdown zitten, staat nu garant voor een wereldwijde depressie en erger, schrijft F. William Engdahl.

De omvang van de zeepbel van “goedkoop krediet” die de Fed, de ECB en de Bank of Japan hebben gecreëerd door obligaties op te kopen en al 14 jaar lang ongekende rentetarieven van bijna nul of zelfs negatief te handhaven, gaat het voorstellingsvermogen te boven. Financiële media bedekken het met dagelijkse onzinverslaggeving, terwijl de wereldeconomie wordt klaargestoomd, niet voor zogenaamde “stagflatie” of recessie. Wat er nu in de komende maanden aankomt, is, behoudens een dramatische ommekeer in het beleid, de ergste economische depressie in de geschiedenis tot nu toe. Dank u, globalisering en Davos.

Globalisering

De politieke druk achter de globalisering en de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie uit de Bretton Woods GATT handelsregels met de Overeenkomst van Marrakesh van 1994, zorgden ervoor dat de geavanceerde industriële productie van het Westen, vooral die van de VS, naar het buitenland kon vluchten, “outsourcen” om productie te creëren in extreem lagelonenlanden. Geen land bood eind jaren negentig meer voordelen dan China. China sloot zich in 2001 aan bij de WHO en vanaf dat moment zijn de kapitaalstromen naar de Chinese industrie vanuit het Westen duizelingwekkend geweest. Dat geldt ook voor de opbouw van de Chinese dollarschuld. Nu begint die wereldwijde financiële structuur, gebaseerd op recordschulden, allemaal uit elkaar te vallen.

Toen Washington in september 2008 de financiële ineenstorting van Lehman Bros opzettelijk toeliet, reageerde het Chinese leiderschap met paniek en gaf het opdracht tot ongekende kredieten aan lokale overheden om infrastructuur aan te leggen. Een deel daarvan was nuttig, zoals een netwerk van hogesnelheidsspoorwegen. Een deel was ronduit verkwistend, zoals de bouw van lege “spooksteden”. Voor de rest van de wereld was de ongekende Chinese vraag naar bouwstaal, steenkool, olie, koper en dergelijke welkom, omdat de vrees voor een wereldwijde depressie wegebde. Maar de acties van de Amerikaanse Fed en ECB na 2008, en van hun respectieve regeringen, deden niets aan het systemische financiële misbruik van ‘s werelds grootste particuliere banken op Wall Street en in Europa, en ook in Hong Kong.

Het besluit van Nixon van augustus 1971 om de US-dollar, de wereldreservemunt, los te koppelen van goud, zette de sluizen open voor wereldwijde geldstromen. Steeds meer permissieve wetten ten gunste van ongecontroleerde financiële speculatie in de VS en daarbuiten werden opgelegd, vanaf Clinton’s intrekking van Glass-Steagall op aandringen van Wall Street in november 1999. Dat maakte de oprichting mogelijk van megabanken die zo groot waren dat de regering ze “te groot om failliet te gaan” verklaarde. Dat was een hoax, maar de bevolking geloofde het en redde hen met honderden miljarden aan belastinggeld.

Sinds de crisis van 2008 hebben de Fed en andere grote mondiale centrale banken ongekend veel krediet gecreëerd, het zogenaamde “helikoptergeld”, om de grote financiële instellingen te redden. De gezondheid van de reële economie was geen doel. De Fed, de Bank of Japan, de ECB en de Bank of England hebben de afgelopen 14 jaar samen 25 biljoen dollar in het banksysteem gepompt via “kwantitatieve versoepeling”, de aankoop van obligaties en onbetrouwbare activa zoals door hypotheek gedekte waardepapieren.

Kwantitatieve waanzin

Hier is waar het echt slecht begon te gaan. De grootste Wall Street banken, zoals JP MorganChase, Wells Fargo, Citigroup of in Londen HSBC of Barclays, leenden miljarden aan hun grote zakelijke klanten. De leners gebruikten de liquiditeit op hun beurt, niet om te investeren in nieuwe productie- of mijnbouwtechnologie, maar eerder om de waarde van hun bedrijfsaandelen op te blazen, de zogenaamde stock buy-backs, “maximalisatie van aandeelhouderswaarde” genoemd.

BlackRock, Fidelity, banken en andere beleggers genoten van de gratis rit. Vanaf het begin van de versoepeling door de Fed in 2008 tot juli 2020 is ongeveer $ 5 triljoen geïnvesteerd in dergelijke aandeleninkopen, wat de grootste beursrally in de geschiedenis heeft veroorzaakt. Alles werd gefinancialiseerd in het proces. Bedrijven keerden in de periode van 2010 tot 2019 $ 3,8 biljoen aan dividenden uit. Bedrijven als Tesla, die nog nooit winst hadden gemaakt, werden waardevoller dan Ford en GM samen. Cryptocurrencies zoals Bitcoin bereikten tegen het einde van 2021 een market cap waardering van meer dan $ 1 biljoen. Nu het geld van de Fed vrijelijk stroomde, investeerden banken en beleggingsfondsen in risicovolle, winstgevende gebieden zoals junk bonds of schuldpapier van opkomende markten in plaatsen als Turkije, Indonesië of, jawel, China.

We zijn beetgenomen. De Plandemie was een dekmantel voor de grootste roofoverval in de geschiedenis

Het tijdperk na 2008 van kwantitatieve verruiming en de nulrente van de Fed leidde tot een absurde toename van de Amerikaanse staatsschuld. Sinds januari 2020 hebben de Fed, de Bank of England, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan samen $ 9 biljoen aan krediet tegen bijna nultarief in het mondiale banksysteem geïnjecteerd. Sinds een beleidswijziging van de Fed in september 2019 kon Washington de staatsschuld in minder dan 3 jaar tijd met maar liefst $10 biljoen laten toenemen. Daarna redde de Fed opnieuw heimelijk Wall Street door maandelijks voor 120 miljard dollar aan Amerikaanse schatkistobligaties en door hypotheken gedekte waardepapieren op te kopen, waardoor een enorme obligatiezeepbel ontstond.

Een roekeloze regering-Biden begon met het uitdelen van triljoenen aan zogenaamd stimuleringsgeld om nodeloze stopzetting van de economie tegen te gaan. De federale schuld van de VS steeg van een beheersbare 35% van het BBP in 1980 tot meer dan 129% van het BBP vandaag. Alleen de “Quantitative Easing” van de Fed, het opkopen van triljoenen Amerikaanse overheids- en hypotheekschulden en de bijna-nultarieven maakten dat mogelijk. Nu is de Fed begonnen dat af te bouwen en liquiditeit aan de economie te onttrekken met QT of verkrapping, plus renteverhogingen. Dit is opzettelijk. Het gaat er niet om dat de Fed de inflatie verkeerd heeft ingeschat.

Energie drijft de ineenstorting aan

Helaas liegen de Fed en andere centrale bankiers. Het verhogen van de rente is niet om de inflatie te genezen. Het is om een wereldwijde reset te forceren in de controle over de activa van de wereld, de rijkdom, of het nu gaat om onroerend goed, landbouwgrond, grondstofproductie, industrie, zelfs water. De Fed weet heel goed, dat de inflatie pas begint te scheuren in de wereldeconomie. Wat uniek is, is dat nu voor het eerst mandaten voor groene energie in de hele industriële wereld deze inflatiecrisis aanjagen, iets wat opzettelijk genegeerd wordt door Washington of Brussel of Berlijn.

De wereldwijde tekorten aan kunstmest, de snel stijgende prijzen van aardgas en de verliezen in de graanvoorziening door wereldwijde droogte of de exploderende kosten van kunstmest en brandstof of de oorlog in Oekraïne, garanderen dat we uiterlijk in de oogsttijd van september-oktober een wereldwijde extra explosie van voedsel- en energieprijzen zullen meemaken. Die tekorten zijn allemaal het gevolg van opzettelijk beleid.

Bovendien is een veel ergere inflatie zeker, als gevolg van de pathologische vasthoudendheid van ‘s werelds leidende industriële economieën onder leiding van de anti-koolwaterstof agenda van de regering Biden. Die agenda wordt getypeerd door de verbijsterende onzin van de Amerikaanse minister van Energie die zegt: “koop in plaats daarvan E-auto’s” als antwoord op de exploderende benzineprijzen.

Evenzo heeft de Europese Unie besloten geleidelijk een einde te maken aan Russische olie en gas zonder levensvatbaar substituut, terwijl haar leidende economie, Duitsland, haar laatste kernreactor sluit en meer kolencentrales sluit. Als gevolg daarvan zullen Duitsland en andere EU-economieën deze winter te maken krijgen met stroomuitval en zullen de aardgasprijzen blijven stijgen. In de tweede week van juni stegen de gasprijzen in Duitsland alleen al met 60%. Zowel de door de Groenen gecontroleerde Duitse regering als de Groene Agenda “Fit for 55” van de EU-Commissie blijven onbetrouwbare en dure wind- en zonne-energie stimuleren ten koste van veel goedkopere en betrouwbare koolwaterstoffen, en verzekeren zich van een ongekende energie-gedreven inflatie.

Fed heeft de stekker eruit getrokken

Met de verhoging van de rente door de Fed met 0,75%, de grootste in bijna 30 jaar, en de belofte dat er nog meer zullen volgen, heeft de Amerikaanse centrale bank nu niet alleen de ineenstorting van de Amerikaanse schuldenzeepbel gegarandeerd, maar ook van een groot deel van de wereldwijde schuld van 303 biljoen dollar van na 2008. Stijgende rentetarieven na bijna 15 jaar betekenen een ineenstorting van de waarde van obligaties. Obligaties, niet aandelen, vormen het hart van het mondiale financiële systeem.

De hypotheekrente in de VS is in slechts vijf maanden verdubbeld tot meer dan 6%, en de huizenverkoop was al vóór de laatste renteverhoging gekelderd. Amerikaanse bedrijven hebben een recordschuld opgebouwd dankzij de jaren van ultralage rentevoeten. Zo’n 70% van die schuld heeft een rating net boven de “junk”-status. Die niet-financiële bedrijfsschuld bedroeg in 2006 in totaal 9 biljoen dollar. Vandaag is dat meer dan $18 biljoen. Nu zal een groot aantal van die marginale bedrijven niet in staat zijn om de oude schuld door nieuwe te vervangen, en faillissementen zullen de komende maanden volgen. De cosmeticagigant Revlon is net failliet verklaard.

De zeer speculatieve, ongereguleerde Crypto-markt, aangevoerd door Bitcoin, is aan het instorten nu beleggers beseffen dat er daar geen reddingsoperatie is. Vorig jaar november had de Crypto-wereld een waardering van 3 biljoen dollar. Vandaag is het minder dan de helft, en met meer instorting aan de gang. Zelfs voor de laatste renteverhoging door de Fed had de waarde van de aandelen van de Amerikaanse megabanken al zo’n $300 miljard verloren. Nu een verdere paniekverkoop op de aandelenmarkt gegarandeerd is naarmate de wereldwijde economische ineenstorting groeit, zijn deze banken voorgeprogrammeerd voor een nieuwe ernstige bankencrisis in de komende maanden.

Zoals de Amerikaanse econoom Doug Noland onlangs opmerkte: “Vandaag de dag is er een enorme “periferie” vol met “subprime” junk bonds, leveraged loans, buy-now-pay-later, auto, credit card, huisvesting, en solar securitizations, franchise leningen, privé krediet, crypto krediet, DeFi, en ga maar door. Tijdens deze lange cyclus is een enorme infrastructuur ontstaan om de consumptie van tientallen miljoenen te stimuleren, terwijl duizenden onrendabele ondernemingen werden gefinancierd. De “periferie” is systemisch geworden als nooit tevoren. En de dingen zijn begonnen te breken.”

De rentekosten voor de federale overheid, die een recordbedrag van 30 biljoen dollar aan federale schuld heeft, zullen nu veel hoger liggen. In tegenstelling tot de Grote Depressie van 1930, toen de federale schuld bijna nihil was, zit de regering nu, vooral sinds de begrotingsmaatregelen van Biden, aan de limiet. De VS is een derde wereld economie aan het worden. Als de Fed niet langer triljoenen Amerikaanse schulden koopt, wie dan wel? China? Japan? Niet waarschijnlijk.

Deleveraging de zeepbel

Nu de Fed een kwantitatieve verkrapping oplegt, maandelijks tientallen miljarden aan obligaties en andere activa onttrekt en de belangrijkste rentetarieven verhoogt, zijn de financiële markten begonnen met een deleveraging. Het zal waarschijnlijk schoksgewijs gaan, aangezien belangrijke spelers als BlackRock en Fidelity de ineenstorting voor hun eigen doeleinden trachten te beheersen. Maar de richting is duidelijk.

Eind vorig jaar hadden beleggers bijna 1 biljoen dollar aan margeschulden geleend om aandelen te kopen. Dat was in een stijgende markt. Nu is het omgekeerde het geval, en worden marge-leners gedwongen meer onderpand te geven of hun aandelen te verkopen om wanbetaling te voorkomen. Dat voedt de komende ineenstorting. Met het instorten van zowel aandelen als obligaties in de komende maanden, gaan de particuliere pensioenspaargelden van tientallen miljoenen Amerikanen in programma’s zoals 401-k. De creditcard- en autoleningen en andere consumentenschulden in de VS zijn de afgelopen tien jaar opgelopen tot een recordbedrag van 4,3 biljoen dollar aan het eind van 2021. Nu zullen de rentetarieven op die schuld, vooral die van creditcards, stijgen van een reeds hoge 16%. Wanbetalingen op die leningen zullen de pan uit rijzen.

Wat we nu buiten de VS zullen zien, nu de Zwitserse nationale bank, de Bank of England en zelfs de ECB gedwongen zijn de Fed te volgen bij het verhogen van de rente, is een wereldwijde sneeuwbaleffect van wanbetalingen, faillissementen, te midden van een snel stijgende inflatie die de rentevoeten van de centrale banken niet kunnen beheersen. Ongeveer 27% van de wereldwijde niet-financiële bedrijfsschuld is in handen van Chinese bedrijven, geschat op 23 biljoen dollar. Nog eens 32 biljoen dollar aan bedrijfsschulden is in handen van bedrijven uit de VS en de EU. Nu bevindt China zich midden in de ergste economische crisis sinds 30 jaar en zijn er weinig tekenen van herstel. Nu de VS, China’s grootste klant, in een economische depressie terechtkomt, kan China’s crisis alleen maar verergeren. Dat zal niet goed zijn voor de wereldeconomie.

Italië, met een staatsschuld van 3,2 biljoen dollar, heeft een schuld/BBP van 150%. Alleen de negatieve rentetarieven van de ECB hebben voorkomen dat die schuld explodeerde in een nieuwe bankencrisis. Die explosie is nu voorgeprogrammeerd, ondanks sussende woorden van Lagarde van de ECB. Japan is met een schuldniveau van 260% de slechtste van alle industrielanden en zit met een staatsschuld van meer dan $7,5 biljoen in een val van de nultarieven. De yen is nu ernstig aan het dalen, en destabiliseert heel Azië.

Het hart van het mondiale financiële systeem is, in tegenstelling tot wat velen denken, niet de aandelenmarkt. Het zijn de obligatiemarkten – overheids-, bedrijfs- en uitzendobligaties. Deze obligatiemarkt is in waarde gedaald omdat de inflatie sterk is gestegen en de rentetarieven sinds 2021 in de VS en de EU zijn gestegen. Wereldwijd gaat het om zo’n 250 biljoen dollar aan activa, een bedrag dat met elke stijging van de rentevoet meer aan waarde verliest. De laatste keer dat de waarde van obligaties zo sterk is gedaald, was veertig jaar geleden in het tijdperk van Paul Volcker, toen de rente 20% bedroeg om de inflatie “uit te persen”.

Als de obligatiekoersen dalen, daalt de waarde van het bankkapitaal. Het meest blootgesteld aan een dergelijk waardeverlies zijn de grote Franse banken samen met Deutsche Bank in de EU, samen met de grootste Japanse banken. Amerikaanse banken zoals JP MorganChase zouden slechts in iets mindere mate blootgesteld zijn aan een grote crash van obligaties. Veel van hun risico is verborgen in buiten de balans vallende derivaten en dergelijke. Maar in tegenstelling tot 2008 kunnen de centrale banken vandaag niet nog eens een decennium van nulrente en QE laten herleven. Deze keer, zoals insiders zoals ex-Bank of England hoofd Mark Carney drie jaar geleden opmerkte, zal de crisis worden gebruikt om de wereld te dwingen een nieuwe Centrale Bank Digitale Valuta te accepteren, een wereld waarin al het geld centraal zal worden uitgegeven en gecontroleerd. Dit is ook wat de mensen van Davos WEF bedoelen met hun Great Reset. Het zal niet goed zijn. Een Wereldwijde Geplande Financiële Tsunami is zojuist begonnen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Kim Dotcom waarschuwt dat dreigende “grote wereldwijde instorting eraan komt”

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
PearlDragon
PearlDragon
8 maanden geleden

Quote: Deze keer, zoals insiders zoals ex-Bank of England hoofd Mark Carney drie jaar geleden opmerkte, zal de crisis worden gebruikt om de wereld te dwingen een nieuwe Centrale Bank Digitale Valuta te accepteren, een wereld waarin al het geld centraal zal worden uitgegeven en gecontroleerd.

Dit gaat allemaal niet gebeuren. Kijk maar om je heen: alles wat de overheid aanraakt gaat fout en dan zouden ze dit eventjes in 1 keer tot in de puntjes goed kunnen regelen?

Hetzelfde geldt voor de groene plannetjes van kabouter Plop en Samson. In 2030 al het vervoer elektrisch, alles opgewekt uit zon en wind, waterstofeconomie… Alle realiteitszin is compleet verdwenen bij die gasten. Al hun plannen zullen lang voordat ze vervuld zullen zijn ingehaald worden door een heel andere realiteit: 1 met armoede, chaos en opstanden.

Dan zal het ook meteen afgelopen zijn met de Davos kliek want reken er maar op dat de BRICS landen aan onze megalomane zelfvernietiging niet mee gaan doen en zelf de wereldmachten worden. Die zullen de Davos elite dan niet meer nodig hebben.