Vrijdag publiceerde het tijdschrift Andrology een peer-reviewed paper waaruit blijkt dat het aantal zaadcellen bij mannen sterk is gedaald na de tweede dosis van Pfizer’s mRNA Covid-vaccin, schrijft Alex Berenson.

Gebaseerd op tellingen van mannen die sperma doneerden aan drie vruchtbaarheidsklinieken in Israël, is deze bevinding verwoestend – medisch en politiek gezien.

Zij raakt de kern van de allerbelangrijkste vraag over de mRNA-prikken, namelijk of zij verborgen vruchtbaarheidsrisico’s inhouden. Deze kwestie is al aan het smeulen sinds begin 2021, nadat ik had gemeld dat uit gegevens bleek dat de injecties bij ratten een overmaat aan miskramen hadden veroorzaakt – en andere rapporten die aantoonden dat meetbare hoeveelheden vaccin de eierstokken en de testes hadden bereikt bij tests met ratten.

Sindsdien hebben media-“fact-checkers” en volksgezondheidsautoriteiten de zorgen en iedereen die ze naar voren brengt, weggewuifd en bespot:

Nu – nadat een half miljard mensen mRNA-prikken hebben gekregen – lijken de sceptici gelijk te hebben. Alweer. Het Israëlische artikel biedt hard bewijs dat de vaccins een systemisch risico kunnen inhouden voor het aantal zaadcellen van mannen. Wat een samenzweringstheorie was, is nu slechts een theorie. ALWEER.

Het artikel roept vragen op over het werkingsmechanisme die onmiddellijk beantwoord moeten worden. En naast het risico op myocarditis, is de bevinding nog meer bewijs dat het aanmoedigen – laat staan het dwingen – van mannen onder de 40 om de mRNA-vaccins te nemen een catastrofale vergissing was.

De auteurs nuanceren hun bevindingen echter door te melden dat de spermaniveaus zich na vijf maanden herstelden. De dalingen waren dus slechts tijdelijk, schreven ze.

Laat buiten beschouwing dat een daling van vijf maanden nauwelijks als tijdelijk kan worden beschouwd voor iemand die een gezin probeert te stichten – of vergeleken met een “vaccin” dat binnen enkele weken of maanden zijn effectiviteit tegen Omicron verliest.

Zoals andere schrijvers hebben opgemerkt, ondersteunen de feitelijke gegevens in het artikel niet echt het argument dat het spermagehalte na vijf maanden weer normaal is. In feite, volgens sommige metingen, bleven de niveaus dalen.

In plaats van dit feit te erkennen, gaven de auteurs een zo goed mogelijke draai aan hun gegevens, terwijl ze tegelijkertijd de cijfers zelf aan het eind van het artikel publiceerden, zodat andere onderzoekers de realiteit voor zichzelf konden zien.

Deze tactiek is nu gemeengoed geworden onder onderzoekers die gegevens naar buiten brengen die bezorgdheid zouden kunnen wekken over de mRNA-prikken. Het is waarschijnlijk een reactie op de overweldigende politieke druk om de steeds ernstiger wordende crisis rond de veiligheid en doeltreffendheid van de injecties die regeringen wereldwijd aan meer dan een miljard mensen hebben gegeven, te verbergen.

Hieronder staat de cruciale grafiek, die laat zien dat het “totaal beweeglijk aantal” – het aantal zaadcellen in het geëjaculeerde sperma – drie tot vijf maanden na de tweede injectie (T2) met 22 procent is gedaald en zich nauwelijks heeft hersteld tijdens de laatste telling (T3), toen het nog 19 procent onder het niveau lag van voor de injectie.

BRON

Nog belangrijker is dat de daling van het aantal zaadcellen NIET kan worden toegeschreven aan een ontsteking op korte of zelfs middellange termijn, omdat mRNA-gegenereerde spike-eiwitten onze immuuncellen ertoe brengen de systemische productie van antispike-antilichamen op te voeren. Als dat het geval zou zijn, zou men een daling van het aantal zaadcellen op korte termijn verwachten die na verloop van tijd omkeert. In plaats daarvan is het totale aantal zaadcellen kort na de mRNA-injecties onaangetast, neemt het maanden later af en herstelt het zich nauwelijks.

Om deze onaangename realiteit te bagatelliseren, concentreerden de onderzoekers zich op het feit dat de mediaan, en niet het gemiddelde, zich na vijf maanden had hersteld. (De mediaan is het numerieke middelpunt van een reeks; als een reeks van 1, 2, 3, 4, 20 gaat, is de mediaan 3, maar het gemiddelde is 30 gedeeld door 5, of 6).

Zowel de mediaan als het gemiddelde kunnen waardevolle statistieken zijn. Door de mediaan te gebruiken in plaats van het gemiddelde, worden extreme uitschieters verborgen. In dit geval is het feit dat het gemiddelde veel sterker daalde dan de mediaan een teken dat sommige mannen waarschijnlijk zowel in de tweede als in de derde periode bijna geen sperma meer hadden – en dat feit is aantoonbaar belangrijker dan de verandering in de mediaan.

Dit alles wil zeggen dat deze gegevens niet gemakkelijk kunnen worden weggeredeneerd en niet mogen worden genegeerd, hoe graag de media dat ook zouden willen. De daling van het aantal zaadcellen maakt deel uit van een zich ontwikkelend en steeds duisterder beeld over de gezondheidseffecten op lange termijn van de mRNA-prikken – en zou op zichzelf ouders ervan moeten overtuigen niet het risico te nemen hun kinderen aan deze krachtige biotechnologieën bloot te stellen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Extra verontrustend is dat de ontvolkingsvaccins alleen in Blanke landen verplicht gesteld zijn. Je zou bijna denken dat er een agenda achter zit.

Ongevaccineerd sperma is de volgende bitcoin

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
9 maanden geleden

Verminderde vruchtbaarheid is de eerste stap. Meer miskramen de tweede stap en uiteindelijk zullen we geconfronteerd worden met babies en later kinderen die allerlei vreemde aandoeningen hebben.

Sommige gevolgen zullen pas zichtbaar worden als deze kinderen zelf kinderen krijgen. Dat zal dus nog een jaar of 20 duren voordat het hele monsterlijke beeld duidelijk is.