Het is absoluut cruciaal geworden om te begrijpen waar we mee te maken hebben, wereldwijd, en wie verantwoordelijk is voor het opkomende totalitarisme en hun uiteindelijke bedoeling, schrijft Dr Mercola.

De COVID pandemie was een machtsgreep door de technocratische kliek die achter de agenda zit van de wereldwijde overname, aangeduid als de Grote Reset.

De Grote Reset werd geïntroduceerd door het Wereld Economisch Forum, dat nauw verbonden is met de Verenigde Naties en de Wereld Gezondheids Organisatie. Hun agenda is om een globaal soort totalitarisme in te voeren, gebaseerd op technocratische en transhumanistische ideologieën. Onderdeel van dat plan is ook het re-engineeren en controleren van alle levensvormen, inclusief de mens.

Hoewel de uiterlijke verschijningsvorm van de technocratie totalitarisme zal lijken, is het controlecentrum geen individu. In plaats van een enkele persoon die per decreet regeert, berust de technocratie op controle door middel van technologie en algoritme. Dit is een zeer belangrijk verschil. Kortom, er zal geen individu zijn om de schuld te geven of verantwoordelijk te houden. De “dictator” is een algoritme.

Technocratie is een verzonnen en onnatuurlijke vorm van economie die zich uitdrukt als totalitarisme en die social engineering vereist om te kunnen werken. Technocraten in het verleden definieerden technocratie als de wetenschap van social engineering. Beheersing van de bevolking is cruciaal voor het functioneren van het systeem.

Patrick Wood, een terugkerende gast, heeft decennia besteed aan het bestuderen van technocratie – een verzonnen economisch systeem dat de wereldwijde cabal momenteel wereldwijd probeert in te voeren. Hij werd onlangs geïnterviewd door The Defender, de nieuwsbrief van Children’s Health Defense. U vindt dat interview hieronder. Ik zou u willen aanraden om eerst dat interview te bekijken, omdat het een goede achtergrond geeft van Wood en zijn werk.

Dit gesprek sluit ook aan bij een interview dat ik onlangs heb gedaan met professor Mattias Desmet, auteur van “The Psychology of Totalitarianism”, dat over een paar weken zal worden uitgezonden, dus houd dat interview in de gaten. Hoewel technocratie en totalitarisme veel overeenkomsten vertonen, zijn er ook enkele verschillen in perspectief, die we hier zullen ontrafelen.

“Ik wou dat er iets anders was om over te praten, maar dit is het,’ zegt Wood. “Dit is het onderwerp van de dag. Dit is wat de mensen moeten weten en begrijpen.

Als we willen terugvechten tegen deze vijand, die tot nu toe vrijwel ongezien is gebleven, moeten we erkennen met wie we te maken hebben. Punt uit. We kunnen geen verdediging of aanval bieden tenzij we weten wie de vijand werkelijk is en wat hij denkt, wat er in zijn hoofd omgaat.”

Covid was de staatsgreep van de technocratie

Terwijl de COVID-crisis de meesten in verwarring bracht, was Wood niet verrast door de reeks gebeurtenissen die uiteindelijk plaatsvond. Hij volgde de paniekzaaierij rond klimaatverandering en de agenda voor duurzame ontwikkeling al geruime tijd, en zodra dezelfde mensen die de paniekzaaierij rond het klimaat propageerden op de COVID-trein sprongen, wist hij dat er een verband was, en dat COVID zou worden gebruikt om de technocratische agenda te promoten.

Dezelfde gebrekkige computermodellen die werden gebruikt om ons ervan te overtuigen dat de klimaatverandering ons allemaal zal doden, werden ook gebruikt om paniek te zaaien over de dodelijkheid van COVID. Deze computermodellen zijn in feite zo gemanipuleerd dat ze zeggen wat ze willen dat ze zeggen. Volgens de alarmisten voor klimaatverandering had de mensheid 10 jaar geleden al van de aardbodem moeten zijn weggevaagd. Toch zijn we er nog. Ook de COVID-modellen hebben gefaald en zaten er mijlenver naast.

“Destijds [begin 2020] zei ik dat dit de staatsgreep van de technocratie is. Ze maken eindelijk hun grote wereldwijde stap om te doen wat ze lange tijd zeiden dat ze zouden gaan doen. Nu maken ze er werk van en maken het waar, dus ik noemde het al vroeg staatsgreep”, zegt Wood.

Helaas, om Woods coauteur van eerdere boeken, Anthony Sutton, te citeren, beschikt slechts 2% van de mensen over kritisch denkvermogen, 8% van de mensen denkt dat ze kunnen denken, en 90% sterft liever dan dat hij denkt. Deze opzettelijke onwetendheid verklaart waarom gemiddeld slechts 10% van een bepaalde bevolking niet voor massavormingshypnose valt.

Wood heeft samen met Dr. Judy Mikovits en Dr. Reiner Fuellmich, een internationale advocaat die medeoprichter was van het Duitse Corona Onderzoekscomité – de Misdaden tegen de Mensheid Task Force gevormd. Het eerste evenement zal worden gehouden in Tampa, FL met als gastspreker, Michael Yeadon, Ph.D.

“Wij geloven dat er een grote zaak te maken is dat, inderdaad, misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan in dezelfde context en in dezelfde zin als ze werden ontdekt tijdens de Neurenberg processen die de Neurenberg Code voortbrachten, die nu is ingebed in het rechtssysteem in elke natie op aarde, [inclusief] ons land en elke staat ook.

Medische experimenten zijn verboden, punt uit, en toch is het gebeurd, zonder geïnformeerde toestemming onderweg. Mensen worden ziek en gaan dood, net als altijd. Wat is er fout gegaan? We presenteren deze zaak persoonlijk aan het Amerikaanse publiek, en ik moet zeggen dat de dynamiek van het spreken met een live publiek vandaag voor mij persoonlijk een verademing is. Ik denk dat alle anderen hetzelfde zouden zeggen.”

Een nieuw normaal op onze eigen voorwaarden creëren

Hoewel velen zich hiertegen verzetten, zijn Wood en ik het erover eens dat de crisis nog niet voorbij is en zichzelf niet zal oplossen. Nee. Het zal erger worden, en de dingen zullen nooit meer worden zoals ze waren. Het is echter belangrijk te beseffen dat we niet moeten willen dat alles weer wordt zoals het was. Want het oude normaal is de oorzaak van de vele crises waar we nu mee te maken hebben.

We kunnen er volledig van uitgaan dat het gedeeltelijk mislukte vaccinatiepaspoort zal worden vervangen door digitale identiteit, die zal uitgroeien tot een centrale bank digitale valuta (CBDC). De meeste centrale banken in de wereld zullen in de komende drie tot vijf jaar CBDC’s uitrollen.

Digitale identiteit en CBDC’s zijn een ramp die als een goederentrein op ons afkomt, en het zal uiterst moeilijk zijn om uit de gevarenzone te blijven. De afgelopen twee jaar zullen een picknick lijken in vergelijking met wat ons te wachten staat.

“Als mijn hypothese klopt, was januari 2020 de staatsgreep waarmee deze oorlog serieus begon, de hete oorlog, zo je wilt, versus de aanloop ernaartoe. Van 9/11 tot 2020 zijn er veel slechte dingen gebeurd waar we naar kunnen wijzen en zeggen: het lijkt erop dat iemand dit orkestreert, maar in januari 2020 is het letterlijk, ook wereldwijd, tot een hete oorlog gekomen. Revoluties stoppen nooit met één aanval. Dat is duidelijk. Ik weet zeker dat het vanzelfsprekend is.”

Door hun woorden en daden, kun je ze kennen

Dus, wie heeft deze wereldwijde revolutie op gang gebracht? Wie trekt aan de touwtjes? Wie is de echte vijand? Het is niet de bevolking. Het is niet eens een specifieke natie. Het is een conglomeraat van rijke en invloedrijke mensen over de hele wereld. Maar ze hebben een gedeelde filosofie, ideologie en agenda. Wood legt uit:

“Wat er aan de hand is, wordt de Grote Reset van de planeet genoemd. The Great Reset is een slagzin geworden. De meeste mensen hebben nog geen idee wat het betekent, maar het wordt gepromoot door het Wereld Economisch Forum (WEF), dat nauw verweven is met en gekoppeld is aan de Verenigde Naties.

Deze elite groep van mensen vertegenwoordigt in mix alle mensen die oorspronkelijk in de Trilaterale Commissie zaten in de 70er jaren. Het zijn dezelfde soort mensen, dezelfde agenda om de wereld te veranderen in hun visie, de manier waarop zij denken dat dingen zouden moeten zijn. Dit zijn de mensen die dit hele gebeuren hebben georkestreerd en zij zijn degenen die het nu doordrukken.

Het is gemakkelijk om de meeste mensen die hierbij betrokken zijn te identificeren. Je kunt kijken naar de Klaus Schwabs en de Bill Gateses [van de wereld], en de duizend bedrijven die deel uitmaken van het Wereld Economisch Forum. Ze hebben allemaal CEO’s, bestuursleden, enzovoort, die deel uitmaken van het Wereld Economisch Forum. Het is vrij gemakkelijk om ze vandaag te identificeren.

Het idee van The Great Reset is een complete transformatie van de samenleving en de individuen die in deze samenleving leven. Het Wereld Economisch Forum spreekt vrijmoedig over beide. Ze hebben het over deze technocratische overname aan de ene kant, om de samenleving te hervormen, dat wil zeggen de structuren van de samenleving, de instellingen, maar ze hebben het ook over de herstructurering van de mensheid zelf.

Dat wil zeggen, de samensmelting van technologie met de menselijke conditie, met het vlees, het veranderen van de genetische code, Humanity 2.0, H+ is een andere term die wordt gebruikt. Dit is een soort mad scientist gedoe. De gemiddelde man op straat is hier nog nooit mee in aanraking geweest.

Het is moeilijk te bevatten hoe slecht dit alles is, en het is allemaal ongevraagd. Niemand vroeg erom, ze deden het gewoon. Dat is nog iets wat belangrijk is om te begrijpen: Dit kwam niet zomaar uit de lucht vallen of uit de ruimte. Dit was al heel lang in de maak.”

Agenda 21 legde de basis

In 1992 werd Agenda 21 opgesteld. Dat was het ontstaan van duurzame ontwikkeling. Daar werd die doctrine openlijk beschreven. De Agenda 21 en het Biodiversiteitsverdrag die tegelijkertijd plaatsvonden, vormden de agenda voor de 21e eeuw.

Zoals Wood uitlegt, was Agenda 21 van fundamenteel belang in de zin dat alle gebeurtenissen en veranderingen die vandaag worden doorgevoerd, erin werden vastgelegd. Het is gewoon dat niemand echt aandacht besteedde aan waar de dingen naar toe gingen, de uiteindelijke implicaties van dit alles. Natuurlijk werden degenen die het wel zagen in diskrediet gebracht als “gekke samenzweringstheoretici.”

“Er is een geweldig boek uitgebracht in 1994 genaamd ‘The Earth Brokers’. De twee auteurs waren geleerden. Zij waren ook deel van de oorspronkelijke milieubeweging. Ze stonden niet per se aan onze kant, maar ze gingen in goed vertrouwen naar de Agenda 21 conferentie, in de veronderstelling dat er wat onderhandelingen zouden komen om de ontwikkeling die de Derde Wereld in de war bracht terug te draaien en te proberen de planeet weer bij elkaar te krijgen.

Ze gingen in de hoop wat dingen te veranderen, en ze kwamen volkomen gedesillusioneerd van de Agenda 21 conferentie terug … In dat boek bekritiseerden zij het Agenda 21 proces. Ze begonnen met zoiets als dit: Wij stellen dat USAID – de conferentie van de Verenigde Naties over economische ontwikkeling – precies het soort industriële ontwikkeling heeft gestimuleerd dat destructief is voor het milieu, de planeet en haar bewoners.

Wij zien hoe als gevolg van USAID de rijken rijker worden en de armen armer, terwijl in het proces steeds meer van de planeet wordt vernietigd”. Wat kunnen we anders zeggen dan “amen” daarop. Hier zijn we vandaag. Het is precies wat er gebeurd is.”

Het plan om al het leven te bezitten en te controleren

“The Earth Brokers” bespraken ook wat zij hadden geleerd van het Biodiversiteitsverdrag, dat parallel liep met de Agenda 21-conferentie. Het had dezelfde deelnemers, alleen twee verschillende gedachtesporen samengebracht op dezelfde conferentie.

“Zij schreven over het biodiversiteitsverdrag, dat vandaag de dag ongelooflijk belangrijk is geworden voor de Verenigde Naties. Ze zeiden dat het verdrag impliciet de diversiteit van het leven, dat wil zeggen dieren en planten, gelijkstelt aan de diversiteit van genetische codes. Op die manier wordt diversiteit iets wat de moderne wetenschap kan manipuleren. Het bevordert biotechnologie als essentieel voor het behoud en het duurzame gebruik van biodiversiteit.

Zo werd de term biodiversiteit geherdefinieerd, maar werd ook gezegd dat de belangrijkste inzet van het biodiversiteitsverdrag de kwestie van eigendom van en controle over biologische diversiteit is. De grootste zorg was de bescherming van de farmaceutische industrie en de opkomende biotechnologische industrie. Dat was hun beoordeling.

Waarop wij vandaag kunnen zeggen: “Bingo! Dat is precies wat er toen gebeurde, en dat is precies de uitdrukking die we vandaag zien van de genetische overname van het leven op de planeet aarde. Ze hebben de zaden, ze hebben de planten, ze hebben de dieren.”

Waarschuwing: Bill Gates heeft controle genomen over wereldwijde zaadproductie en opslag

Vandaag de dag dringen de technocraten ook binnen in de menselijke genetische code. Tal Zaks, Chief Medical Officer van Moderna, heeft bijvoorbeeld verklaard dat Moderna, een ontwikkelaar van de mRNA COVID-jab, “de software van het leven hackt”. Hij beschreef de menselijke genetische code als een besturingssysteem, en als je dat besturingssysteem kunt veranderen door een nieuwe regel code in te voeren, of door een regel code te veranderen, kun je veranderen hoe het besturingssysteem functioneert.

Sinds 1992, is er wetgeving gemaakt om Big Pharma te beschermen. Je zou kunnen zeggen dat de 1992 Agenda 21 een pre-coup was. Ze legden toen de basis om de farmaceutische en opkomende biotech industrieën te beschermen, waarvan ze wisten dat die zouden komen. En vandaag, ligt de genetische samenstelling van de mensheid voor het grijpen.

We zijn eigenlijk de software van het leven aan het hacken: Modernas topwetenschapper over MRNA technologie in COVID vaccin

Oorsprong van Technocratie

Technocratie dateert echter van verder terug dan de jaren 90. Handgeschreven brieven uit de jaren 1930 onthullen dat enkele van de grondleggers van de technocratische beweging ruzie hadden gekregen met het Hearst krantenimperium, en daarom verboden ze journalisten om over hen of de technocratische ideologie te spreken. Vandaar dat de technocratie ondergronds ging en een paar decennia lang als het ware begraven werd. Wood legt uit:

“Wat er gebeurde was dat Howard Scott, een van de medeoprichters van Technocracy Inc., ook de leider was van de groep aan de Columbia Universiteit toen die daar in 1932 werd gehuisvest. Hij had zichzelf gepromoot als een gediplomeerd ingenieur en een van de intellectuele jongens die aan de Columbia Universiteit zouden passen. Hij was niet van Columbia, maar hij stond aan het hoofd van de [technocratische] beweging daar.

Toen hij daar was, werd ontdekt dat hij een oplichter was. Hij had helemaal geen ingenieursdiploma. Hij was gewoon een blaaskaak. Hij was een promotor – in feite een oplichter – en Nicholas Murray Butler, de president van Columbia … flipte, en schopte Scott uit Columbia …

Op dezelfde manier was Howard Scott als een gek bezig in de media, en hij bewerkte het Hearst imperium om artikelen over technocratie in het hele land gepubliceerd te krijgen.

Toen Randolph Hearst ontdekte, zoals Butler, dat hij in de maling was genomen en dat zijn media-imperium was gemanipuleerd, ging hij door het lint en stuurde hij een telegram-achtige memo naar elke krant in het land, met de boodschap: ‘Als iemand ooit nog iets over technocratie zegt, bent u ontslagen.’

Nou, dat heeft ervoor gezorgd. Geschiedenisboeken hebben meestal een vertraging van 25 jaar. Historici gaan niet terug en analyseren dingen van vorig jaar om in geschiedenisboeken te schrijven. Ze gaan 25 jaar terug en kijken rond en lezen de krantenartikelen en wat dan ook, en proberen uit te zoeken wat er gebeurd is. Dat is hoe ze geschiedenis schrijven.

Nou, er is een groot gat in de technocratie beweging omdat het er gewoon uit is gevallen. Plotseling zijn er geen krantenartikelen meer. Het is net alsof ze in het niets verdwenen zijn. De grote, hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs van Columbia die het jaar ervoor nog victorie kraaiden over technocratie, durfden het woord nu opeens niet meer te noemen.”

Wood ontdekte uiteindelijk een belangrijk universiteitsarchief aan de Universiteit van Edmonton in Alberta, waar alle leiders van de Canadese technocratiebeweging in de jaren ’90 hun papieren hadden gebundeld.

De documenten werden in een opslagplaats geplaatst waar ze jarenlang bleven liggen, tot er eindelijk een catalogus ervan op het internet werd gepubliceerd. Het was een echte jackpot. Wood en zijn vrouw reden naar Edmonton en spendeerden een week aan het doorspitten en kopiëren van materiaal. Daarna was het niet erg moeilijk om te ontrafelen hoe de technocratische agenda vooruit was geschoven en werd uitgevoerd.

Totalitarisme Versus Technocratie

Hoewel de uiterlijke verschijningsvorm van technocratie als totalitarisme zal overkomen, is het controlecentrum geen dictator. In plaats van een enkele persoon die per decreet regeert, berust technocratie op controle door middel van technologie en algoritme. Dit is een zeer belangrijk verschil. Kortom, er zijn geen mensen achter het gordijn die aan de touwtjes trekken. Er is geen individu om de schuld te geven of verantwoordelijk te houden.

De “dictator” is een algoritme. Als we met name naar Google van de afgelopen jaren kijken, kunnen we dit in actie zien. We zien het ook in de censuur van sociale media, en in het sociale kredietsysteem in China.

“De zogeheten kunstmatige-intelligentiehausse heeft de mogelijkheid geschapen om mensen te controleren op basis van een algoritme, in plaats van op basis van een politiek dictaat,” zegt Wood. “Er is al sinds het begin van de technocratie een strijd tussen technocraten en overheden. In het begin haatten ze de overheid. Ze wilden van de overheid af. Die neiging is er vandaag de dag nog steeds.

Je ziet het bij het Wereld Economisch Forum, je ziet het bij de Verenigde Naties. Ze willen de nationale regeringen van de wereld ontbinden. Historisch gezien zijn fascisme en communisme ingesteld door nationale regeringen. Deze entiteiten staan op de hitlijst van de technocratie. We zagen dit, tussen haakjes, onlangs nog. Er was een conferentie in Dubai, genaamd de World Government Summit1 [29-30 maart, 2022].

Het werd gedeeltelijk georganiseerd door de Verenigde Naties en er waren een hoop financiële mucky mucks daar. Er was er één in het bijzonder, Pippa Malmgren – ze komt uit Amerika, maar ze is in Groot-Brittannië – en ze doet aan financieel vermogensbeheer voor de ultra rijken.

Ze sprak over de vernietiging van het fiatvalutasysteem, en ze zei, wanneer het gebeurt, zal er gewoon een omschakeling zijn. Alle fiat valuta’s zullen verdwijnen, en er zal een implementatie zijn van digitale valuta. Maar ze maakte ook het punt dat de natiestaat structuren van de wereld nu snel aan het afnemen zijn. Ze zag, denk ik, dat de natiestaten het doel zijn van vernietiging. Ze moeten verdwijnen.”

BOMBSHELL VIDEO: Econoom op World Government Summit zegt dat nieuwe financiële wereldorde op het punt staat in dramatische nieuwe richting te verschuiven

Dit is al enige tijd in de maak. Kijk naar de Europese Unie. Hoewel Europa landsgrenzen heeft, hebben de lidstaten van de EU vrijwel geen macht meer om iets te doen. Ze zijn onderdanig aan de wensen van de EU. “Daarom noemen veel mensen in Europa de EU een technocratie, het zijn een stelletje technocratische elites – ze zijn niet gekozen, ze zijn niet verantwoordelijk”, zegt Wood.

Niemand kan bij hen komen en zij nemen beslissingen voor alle anderen. Dus, terwijl de nationale staten er in naam nog steeds zijn, hebben ze hun soevereiniteit ontnomen. De Wereldgezondheidsorganisatie is nu ook bezig naties van hun soevereiniteit te ontdoen door middel van het zogenaamde Pandemieverdrag, dat de WHO ongekende macht en invloed zal geven om te regeren achter de sluier van “wereldwijde bioveiligheid”.

We zien ook de heerschappij van de technocratie in bedrijven als Google, die zich bemoeien met de zaken van naties, waarbij ze vaak meer macht over mensen uitoefenen dan de staat zelf. Het is dus belangrijk te beseffen dat de vijand geen natiestaat is.

De vijand van vandaag kan niet worden vergeleken met iets wat natiestaten in het verleden hebben voortgebracht, zoals fascisme, communisme of socialisme. Dit is een totaal nieuwe entiteit. Dus, terwijl technocratie aanvoelt als totalitarisme, is het totalitarisme van vandaag een uitwas van technocratie, en kan het niet worden vergeleken met enig eerder totalitair regime.

“Als je het bekijkt in de context van de overname van genetisch materiaal op aarde, dan is dit de gevaarlijke lading waarmee we te maken hebben. Het is niet alleen het bestuurlijke deel ervan. Het is niet alleen het wetenschappelijke dictatoriale deel ervan, waar mensen nu kunnen worden gemanipuleerd om dingen te doen die ze niet willen doen. We hebben het over de directe overname van het menselijk genoom.

Dit is een ongelooflijke zaak, omdat dit betekent dat in potentie ons menselijk genoom kan worden veranderd,” waarschuwt Wood.

Hooggerechtshof: Pfizer, Moderna et al. mogen je genen bezitten als je geïnjecteerd bent met hun vaccin

Onbedoelde gevolgen zijn waarschijnlijk

Nu is het heel goed mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat de organisatoren van deze technocratische overname er tot over hun oren in zitten en uiteindelijk zichzelf zullen vernietigen. Zij spelen een spel dat nog nooit eerder is gespeeld, dus het is niet te zeggen welke onbedoelde gevolgen in gang kunnen worden gezet.

Eén zo’n onbedoeld gevolg zou een wereldoorlog kunnen zijn, en als dat gebeurt, zal het bewerken van het menselijk genoom irrelevant worden, omdat de levensstandaard van de hele wereld honderden jaren naar achteren zal worden geschoven. Wood zegt hierover:

“Geen twijfel mogelijk – de Derde Wereldoorlog of een wereldoorlog zal uitbreken. Het is niet in het belang van bijvoorbeeld het Economisch Wereldforum dat er een wereldoorlog uitbreekt. Maar dat betekent niet dat het ook niet zal gebeuren. Tot dusver denk ik dat de oorlog in Oekraïne behoorlijk georkestreerd is en in veel opzichten op de agenda van het Economisch Wereldforum is gezet. Maar dat wil niet zeggen dat het de controle niet kan verliezen en de zaak gewoon gek wordt.

Als dat gebeurt, weet ik niet waar ik dat op de doemsdagklok zou zetten. Ik weet het niet zeker, maar het is zeker een mogelijke uitkomst. Als het gebeurt, zal het alles voor iedereen voor een zeer lange tijd bederven. Zoals de Bijbel zegt, het zal zeven jaar duren om door het platteland te gaan en alle radioactieve botten te begraven. Dat zou erg lelijk zijn.

Het is misschien niet [een nucleaire oorlog]. Maar het zou kunnen. Ze hebben de technologie. Ik bedoel, kijk maar wat ze kunnen doen door deze pandemieën en deze biowapens te lanceren … Iets anders dat kan gebeuren – en nogmaals, we hebben het over golven van aanvallen, dingen die ons ten val kunnen brengen en deze Grote Reset teweeg kunnen brengen – is een soort cyberaanval.

Dit is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Een cyberaanval zou een valse vlag operatie kunnen zijn, maar het maakt niet echt uit wat het is, of het nu wel of niet [een valse vlag] is, maar een of ander groot ding, zoals het platleggen van het elektriciteitsnet, of het platleggen van JPMorgan Chase en niemand kan een week lang zijn geld eruit halen.

Zoiets zou, nogmaals, iedereen de angst voor God bezorgen. We zijn terug bij angst en paniek; we doen alles wat je zegt om veilig te zijn, enzovoort. Het zal de overname bestendigen, de coup waar we naar kijken. Dit zijn twee mogelijkheden, op korte termijn, die zeer reëel zijn. We hebben op dit moment verschillende scenario’s, maar we weten waar deze groep technocraten naar toe gaat.

We begrijpen hun denkwijze, hun filosofie, zo je wilt. Ik haat het om het zo te noemen, maar wat zit er in hun hoofd? Er is geen passie, er is geen medelijden, er is geen liefde, er is geen barmhartigheid, er is geen genade, niets van dat alles. Het is een volstrekt onmenselijk streven om de mensheid te vangen in een wetenschappelijke dictatuur, zoals de wereld die nog nooit heeft gezien.”

Voorbereiden kan je angst wegnemen

Het motto van de padvinders is “Wees voorbereid”, en ik zou iedereen willen aanmoedigen daar op dit moment naar te streven. Een ander motto zou kunnen zijn: “Hoop op het beste en bereid je voor op het ergste.” Bereid je zo goed mogelijk voor op alle onvoorziene omstandigheden. Als je kunt, ga dan weg uit de grote steden en grote stedelijke gebieden. Plattelandsgebieden waar je een gemeenschap kunt opbouwen, zijn je veiligste kans.

Bereid je voor op aanhoudende voedseltekorten door langdurig voedsel op te slaan. Zorg voor een drinkwaterbron. Leg een voorraad aan van medische middelen. Bereid je voor op het falen van allerlei distributieketens en sla dienovereenkomstig voorraden in. Stap uit fiatvaluta, door het uit te geven aan dingen die je in de toekomst nodig hebt, of door fysiek goud en zilver te kopen.

Bereid je voor op energietekorten, stroomuitval en het volledig uitvallen van het elektriciteitsnet. Belangrijk is dat u niet vertrouwt op hoogtechnologische oplossingen. Neem low-tech handmatige back-ups op in uw voorbereidingen. Als de gedachte aan dit alles u beangstigt, bedenk dan dat actie ondernemen de beste remedie is. Weten dat je voorbereid bent zal een hoop angsten wegnemen.

Waarom vrije meningsuiting op het hakblok ligt

Vrijheid van meningsuiting is een universeel begrip. Iedereen, overal, heeft een mening en wil zich uiten zonder gecensureerd of geannuleerd te worden voor zijn mening. Het vrije woord ligt nu wereldwijd onder vuur, en de werkelijk massale aanval op het vrije woord begon op hetzelfde moment als de staatsgreep. Dit komt omdat het monddood maken van andersdenkenden nodig is om de volledige overname te laten plaatsvinden.

“Deze technocratische transhumanistische revolutionairen moeten het vrije woord vernietigen op hetzelfde moment dat ze de wereld overnemen, omdat ze het narratief moeten beheersen,” legt Wood uit. “De aanvallen op het vrije woord zijn op dit moment absoluut legendarisch, buiten alle proporties, overal op de planeet.

Als Mattias Desmet gelijk heeft, en ik ben er absoluut zeker van dat hij gelijk heeft, want ik kan net zo gemakkelijk als iedereen een geschiedenisboek lezen, dan is het zo dat wanneer het vrije woord effectief het zwijgen wordt opgelegd, het doden van de zondebok begint. Het is altijd de zondebok die het eerst wordt gedood. Er kunnen andere groepen tussen zitten, maar de mensen die de zondebok zijn, zijn degenen die zullen worden aangevallen door de massa formatie psychose menigte.”

Uiteindelijk zal het totalitaire regime zijn eigen mensen verslinden. Het zal zijn eigen leiders doden in de naam van het grotere goed. Maar in de tussentijd, zal het beginnen met het oogsten van zondebokken, de ene groep na de andere.

“De oorspronkelijke technocratie uit de jaren ’30, werd gedefinieerd in hun eigen tijdschrift, dat ‘The Technocrat Magazine’ heette. Ze definieerden zichzelf in 1938 als ‘de wetenschap van de sociale techniek’. Dat was wat ze over zichzelf zeiden.

Technocratie is de wetenschap van de sociale techniek en ze spraken onophoudelijk in hun literatuur over Pavlov en BF Skinner en hoe ze mensen konden controleren en kneden voor de economie, voor het utopia dat ze wilden bouwen.

Ze hebben op zijn minst sinds 1938 nagedacht over hoe ze de wetenschap van social engineering konden ontwikkelen om tegen de mensheid te gebruiken. Ik denk niet dat we er nog verder over na hoeven te denken.

We kunnen het vandaag voelen. Het is recht in ons gezicht, elke dag. Ze gebruiken deze technieken tegen de mensen van de wereld om ze te manipuleren, te hypnotiseren, ze in een massale formatie psychose te duwen. Iemand aan de top weet precies wat ze hiermee aan het doen zijn. Dat is mijn punt.”

En, nogmaals, techbedrijven als Google en Facebook spelen een centrale rol in die inspanning. Ik zie Google als het Skynet van de Terminator serie. Zij zijn waarschijnlijk de ergste overtreder van alle technologiebedrijven die dit versnellen. Zij zijn de kampioenen van de sociale engineering. Zij bezitten DeepMind, het meest geavanceerde kunstmatige intelligentie bedrijf op de planeet, en ze gebruiken het duidelijk voor snode doeleinden. Dat gezegd hebbende, ze zijn zeker niet de enigen.

Actieplan voorwaarts

Tot slot moeten we goed nadenken over hoe we de verwoesting die voor ons is gepland kunnen vertragen, tegenhouden of op zijn minst beperken. Bovenaan die lijst staat, naast het voorbereiden van jezelf en je familie met de essentiële zaken voor het leven, het tegenwerken van het verhaal.

“Telkens als je het gevoel hebt dat je een rol krijgt toebedeeld, weiger dan gewoon die rol te spelen,” zegt Wood. “Het maakt me niet uit wat het is, doe het gewoon niet. Als ze zeggen: ‘Je moet een masker dragen, want bla, bla, bla – draag dan geen masker. Speel gewoon niet de rol die ze je geven.

Ik weet het, maar er is veel persoonlijke keuze hier. Je moet een persoonlijke beslissing nemen over wat het waard is voor jou om het te doen. Ik heb persoonlijk nog geen masker gedragen. Dat heeft me wat gekost. Ik heb al lang niet meer met een vliegtuig gevlogen. Ik ben niet op veel plaatsen geweest.

Het is belangrijk om je mond open te houden, niet dicht. We moeten weer menselijk contact maken. Dat is ons ontzegd met al die sociale afstandelijkheid en lockdowns en al het andere. Kom in contact met mensen. Ik realiseer me dat het voor veel mensen pijn doet, omdat er relaties zijn verbrand tussen kinderen en ouders en broers en zussen. Zet je er overheen, leer er mee om te gaan.

Je moet naar buiten en weer contact maken met mensen, want de toekomst van de mensheid ligt in die verbindingen.

Maak gewoon geen ruzie met ze. Als je van ze houdt, hou dan toch van ze, ondanks waar ze zijn. Maar het is ook belangrijk om met gelijkgestemden om te gaan en tijd te besteden aan het ontwikkelen van diepere relaties met mensen. Jongens hebben de mogelijkheid verloren om beste vrienden te hebben, bijna overal in het land.

Vrouwen zijn beter in het hebben van beste vrienden, maar ze zijn beste vrienden ontzegd omdat alles is opgebroken. Zorg dat je in een lokale kerk verankerd raakt en begin naar die huisgemeenschappen te gaan, of wat dan ook, waar mensen elkaar van aangezicht tot aangezicht ontmoeten en praat gewoon met hen …

We hebben een hoop antwoorden en een hoop tastbare dingen waarmee we mensen kunnen helpen. Je moet het doen, wees bereid om het te doen. Als je de kans hebt, doe je mond open en help je hen. Geef ze tenminste wat hoop, want op dit moment wil de andere kant dat je geen hoop hebt. Ze willen je alle hoop ontnemen, zodat je je tot de regering of de technocraten wendt voor hulp.

We moeten mensen helpen met deze hele hoopzaak en niet om hopium te verkopen, zoals sommige mensen het noemen, maar om hen wat tastbare hulp te geven over wat ze nu kunnen doen om een verdediging op te zetten rond hun eigen lichaam, rond hun eigen geest of wat het ook mag zijn …

Dit is waar we als wereld vandaag staan – wij, aan de niet-massa formatie psychose kant, we zitten er allemaal in. Of iemand anders dat erkent is onbelangrijk, maar we zitten er allemaal in. Dit is het belangrijkste beschavings-, existentiële ding waar we ooit in ons leven mee te maken zullen krijgen.

Het is echt zo belangrijk. Het is niet iets waarvan we kunnen zeggen, “Nou, het is gewoon weer een probleem,” zoiets als, “We hadden problemen met Jimmy Carter. Nee, het is niet dat soort probleem. Dit is een grotere existentiële dreiging waar we nu mee te maken hebben.

We moeten bloedserieus zijn. Maar er is hoop, zal ik maar zeggen. En totdat het voorbij is, is het nog niet voorbij. We kunnen een verschil maken en we moeten het proberen. We kunnen niet onze handen in de lucht gooien en zeggen dat het geen zin heeft, ik ga me thuis bezatten. Klaus Schwab vertelde u, met zijn eigen lippen, dat u in 2030 niets meer zult bezitten en gelukkig zult zijn. Ze proberen het waar te maken. Ja, dat doen ze.

Een van de redenen trouwens dat het Wereld Economisch Forum met de Verenigde Naties heeft afgesproken om de agenda te versnellen, dichter bij 2030, is de toenemende weerstand in de wereld tegen de agenda. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb dit vanaf het begin in de gaten gehouden.

Amerikanen kunnen niet 500.000 mensen op straat hebben die ergens tegen protesteren, dat gebeurt hier niet. Dat is gewoon niet onze cultuur. Maar niet in Europa, in een mum van tijd krijg je 100.000 mensen op straat, allemaal schreeuwend en slaand met potten en pannen en schreeuwend en borden dragend.

Ik weet dat ze deze enorme hordes mensen zien die in wezen zeggen: “Hell, nee”… Dit moet een impact op hen hebben. Ik denk dat dat een van de redenen is dat ze proberen het programma nu te versnellen en het sneller te laten gebeuren.

Voor mij is dat een beetje een teken dat het verzet werkt, en dit zou het verzet moeten vertellen om zich te verdubbelen – verdubbel nu wat je ook aan het doen bent. Doe twee keer zoveel als vorige week of vorige maand en blijf druk uitoefenen.”


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Ontmaskerd: Klaus Schwab’s School voor Covid Dictators, Plan voor de ‘Great Reset’ (Video’s)

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties