‘Covid-19 vaccinatie zal leiden tot massale ontvolking’. Dat is nogal een boude bewering. ‘Uw regering probeert u te vermoorden’ is nog gewaagder.

Maar helaas worden deze boude beweringen nu ondersteund door een berg bewijsmateriaal, en het meeste van dat bewijsmateriaal is te vinden in de vertrouwelijke Pfizer-documenten die de U.S. Food & Drug Administration op gerechtelijk bevel heeft moeten publiceren, meldt The Expose.

Laten we dus beginnen met het bewijs in de vertrouwelijke Pfizer documenten.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) probeerde de vrijgave van de veiligheidsgegevens van Pfizer’s COVID-19 vaccin 75 jaar uit te stellen, ondanks het feit dat zij de injectie goedkeurde na slechts 108 dagen veiligheidsbeoordeling op 11 december 2020.

Maar begin januari 2022, beval Federale Rechter Mark Pittman hen om 55.000 pagina’s per maand vrij te geven. Eind januari hadden ze 12.000 pagina’s vrijgegeven.

Sindsdien heeft het PHMPT alle documenten op zijn website geplaatst. De laatste publicatie vond plaats op 1 juni 2022.

Een van de documenten in de datadump is ‘reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf’. Pagina 12 van het vertrouwelijke document bevat gegevens over het gebruik van de injectie Pfizer Covid-19 bij zwangerschap en borstvoeding.

Vertrouwelijke Pfizer-documenten onthullen dat 90% van de met Covid gevaccineerde zwangere vrouwen hun baby verloren

Pfizer verklaart in het document dat er op 28 februari 2021 270 gevallen bekend waren van blootstelling aan de mRNA-injectie tijdens de zwangerschap.

Zesenveertig procent van de moeders (124) die waren blootgesteld aan de Pfizer Covid-19 injectie kregen een bijwerking.

Van deze 124 moeders die een bijwerking kregen, werden er 49 als niet-ernstige bijwerkingen beschouwd, terwijl er 75 als ernstige bijwerkingen werden beschouwd. Dit betekent dat 58% van de moeders die bijwerkingen meldden, ernstige bijwerkingen ondervonden, variërend van samentrekking van de baarmoeder tot foetale sterfte.

Bron – Pagina 12

In totaal werden 4 ernstige gevallen van foetus/baby gemeld als gevolg van blootstelling aan de injectie van Pfizer.

Maar hier wordt het nogal verontrustend. Pfizer verklaart dat ze van de 270 zwangerschappen absoluut geen idee hebben wat er in 238 daarvan is gebeurd.

Maar hier zijn de bekende uitkomsten van de overige zwangerschappen –

Op het moment van het rapport waren er in totaal 34 uitkomsten, maar 5 daarvan waren nog in behandeling. Pfizer merkt op dat slechts 1 van de 29 bekende uitkomsten normaal was, terwijl 28 van de 29 uitkomsten resulteerden in het verlies/de dood van de baby. Dit komt neer op 97% van alle bekende uitkomsten van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap die resulteerden in het verlies van het kind.

Wanneer we de 5 gevallen meerekenen waarbij de uitkomst nog niet bekend was, komt dit neer op 82% van alle uitkomsten van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap met het verlies van het kind als gevolg. Dit komt neer op een gemiddelde van ongeveer 90% tussen het cijfer van 82% en 97%.

Hier hebben we dus ons eerste bewijs dat er iets mis is als het gaat om het toedienen van de Pfizer Covid-19 injectie tijdens de zwangerschap.

Hier zijn de richtlijnen uit het document “REG 174 INFORMATION FOR UK HEALTHCARE PROFESSIONALS” van de Britse regering.

Zo luidde de leidraad in december 2020 in ieder geval. Helaas hebben de Britse regering en andere regeringen over de hele wereld slechts een maand of wat later de richtsnoeren als volgt herzien –

Dit is nog steeds de officiële richtlijn vanaf juni 2022, en leidt tot verschillende vragen die dringend moeten worden beantwoord als we bedenken dat zwangere vrouwen sinds begin 2021 te horen hebben gekregen dat vaccinatie tegen Covid-19 volkomen veilig is.

Je hoeft alleen maar te kijken naar de dingen die vrouwen moesten vermijden tijdens de zwangerschap voordat ze te horen kregen dat het volkomen veilig is om een experimentele injectie te nemen om te beseffen dat hier iets gewoon niet klopt –

 • Gerookte vis,
 • Zachte kaas,
 • Natte verf,
 • Koffie,
 • kruidenthee,
 • Vitamine supplementen,
 • Verwerkt junk food.

Dit zijn er maar een paar, en de lijst is eindeloos.

Laten we dus beginnen met het gedeelte ‘Zwangerschap’ van de officiële richtsnoeren. In december 2020 luidde de leidraad “Covid-19 vaccinatie wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap“. Slechts een maand of wat later luidde deze leidraad “Dierstudies wijzen niet op schadelijke effecten met betrekking tot zwangerschap etc.

Laten we dus eens kijken naar de dierstudies in kwestie.

Maar voordat we dat doen is het de moeite waard erop te wijzen dat de officiële richtsnoeren vanaf juni 2022 stellen dat “toediening van het COVID-19 mRNA vaccin BNT162b2 tijdens de zwangerschap alleen moet worden overwogen wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s voor de moeder en de foetus“. Waarom is dan in hemelsnaam iedere zwangere vrouw in het hele land actief gedwongen om deze injectie te krijgen?

Pfizer en medicijnregulatoren verborgen gevaren van Covid-19 vaccinatie tijdens zwangerschap vanwege dierstudie die een verhoogd risico op geboorteafwijkingen en onvruchtbaarheid aantoonde

De beperkte dierstudie waarover in de officiële richtsnoeren wordt gesproken, bracht in feite het risico van aanzienlijke schade aan de zich ontwikkelende foetus aan het licht, maar de geneesmiddelenregulatoren in de VS, het VK en Australië kozen er actief voor om deze informatie uit de openbare documenten te verwijderen.

De eigenlijke studie kan hier volledig worden bekeken en is getiteld Lack of effects on female fertility and prenatal and postnatal offspring development in rats with BNT162b2, a mRNA-based COVID-19 vaccine.

De studie werd uitgevoerd op 42 vrouwelijke Wistar Han ratten. Eenentwintig kregen de Pfizer Covid-19 injectie, en 21 niet.

Hier zijn de resultaten van de studie –

De resultaten van het aantal foetussen met boventallige lumbale ribben in de controlegroep waren 3/3 (2,1). Maar het aantal foetussen met boventallige lumbale ribben in de gevaccineerde groep was 6/12 (8,3). Gemiddeld lag het aantal gevallen dus 295% hoger in de gevaccineerde groep.

Boventallige ribben, ook wel accessoire ribben genoemd, zijn een zeldzame variant van extra ribben die meestal uit de hals- of lendenwervels komen.

Wat deze studie dus heeft gevonden, is bewijs voor abnormale foetale vorming en geboorteafwijkingen veroorzaakt door de Pfizer Covid-19 injectie.

Maar de abnormale bevindingen van de studie houden daar niet op. Het percentage “pre-implantatieverlies” in de gevaccineerde groep ratten was twee keer zo hoog als in de controlegroep.

Pre-implantatieverlies verwijst naar bevruchte eicellen die zich niet innestelen. Daarom suggereert deze studie dat de injectie Pfizer Covid-19 de kans verkleint dat een vrouw zwanger kan worden. Het risico op onvruchtbaarheid neemt dus toe.

Dus als dit het geval is, hoe zijn de regelgevende instanties voor geneesmiddelen over de hele wereld er dan in hemelsnaam in geslaagd om in hun officiële richtsnoeren te verklaren dat “dierstudies geen directe of indirecte schadelijke effecten aantonen met betrekking tot zwangerschap“? En hoe zijn ze erin geslaagd om te verklaren “Het is onbekend of het Pfizer-vaccin invloed heeft op de vruchtbaarheid”?

De waarheid is dat zij er actief voor hebben gekozen om dit in de doofpot te stoppen.

We weten dit dankzij een “Freedom of Information (FOI) request made to the Australian Government Department of Health Therapeutic Goods Administration (TGA).

Een document met de titel ‘Delegate’s Overview and Request for ACV’s Advice

dat op 11 januari 2021 is opgesteld, is op grond van het FOI-verzoek gepubliceerd. Op bladzijde 30 en verder van het document staat een “overzicht van de productinformatie”, en wordt gewezen op wijzigingen die moeten worden aangebracht in het “Niet-klinische evaluatierapport” vóór de officiële publicatie.

Pfizer werd verzocht de wijzigingen aan te brengen vóór de volgende update van de productinformatie.

Enkele van die gevraagde wijzigingen zijn de volgende –

De module 4-evaluator verzocht Pfizer zijn bewering dat “dierstudies geen directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot voortplantingstoxiciteit aantonen” te verwijderen.

Waarom?

De module 4-evaluator vertelde Pfizer dat ‘Zwangerschapscategorie B2’ passend werd geacht en verzocht om de volgende regel toe te voegen

“Een gecombineerd onderzoek naar vruchtbaarheid en ontwikkelingstoxiciteit bij ratten toonde een verhoogd voorkomen van boventallige lumbale ribben bij foetussen van met COMIRNATY behandelde vrouwelijke ratten”.

Maar hier is een herinnering aan hoe het officiële document dat aan het grote publiek is verstrekt, luidt –

De zwangerschapscategorie werd gewijzigd in ‘B1’, er werd geen regel opgenomen over het verhoogde voorkomen van boventallige lumbale ribben bij foetussen, en in plaats daarvan werd de regel opgenomen waarvan werd gevraagd deze te schrappen, namelijk “Dierstudies wijzen niet op directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot de zwangerschap…”.

Hier is de officiële beschrijving van de zwangerschapscategorieën –

Dat is een behoorlijk groot verschil tussen de twee categorieën. Maar het feit dat de evaluator van Module 4 zelfs maar dacht dat Zwangerschapscategorie B2 gepast was, is zeer twijfelachtig wanneer u de resultaten in overweging neemt, zoals we hierboven onthulden, van het “ontoereikende” en uiterst kleine dieronderzoek dat werd uitgevoerd om de veiligheid te evalueren van het toedienen van de Pfizer Covid-19 injectie tijdens de zwangerschap.

We hebben dus niet alleen bewijs dat het Pfizer-vaccin ertoe kan leiden dat tussen 82% en 97% van de ontvangers hun baby verliest, we hebben nu ook bewijs dat het Pfizer-vaccin leidt tot een verhoogd risico op het krijgen van onvruchtbaarheid of geboorteafwijkingen.

Deze beide voorbeelden alleen al ondersteunen de suggestie dat Covid-19 vaccinatie tot ontvolking zal leiden. Maar helaas houdt het bewijs daar niet op.

Vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat het Covid-19 Vaccin zich ophoopt in de eierstokken

Een andere studie, die kan worden gevonden in de lange lijst van vertrouwelijke Pfizer-documenten die de FDA via een gerechtelijk bevel hier heeft moeten publiceren, werd uitgevoerd op Wistar Han-ratten, waarvan 21 vrouwelijke en 21 mannelijke.

Elke rat kreeg een enkele intramusculaire dosis van de Pfizer Covid-19 injectie en vervolgens werden het gehalte en de concentratie van de totale radioactiviteit in bloed, plasma en weefsels bepaald op vooraf bepaalde punten na de toediening.

Met andere woorden, de wetenschappers die de studie uitvoerden, maten hoeveel van de Covid-19-injectie zich had verspreid naar andere delen van het lichaam zoals de huid, lever, milt, hart enz.

Maar een van de meest verontrustende bevindingen van de studie is het feit dat de Pfizer-injectie zich na verloop van tijd ophoopt in de eierstokken.

Een “eierstok” is een van een paar vrouwelijke klieren waarin de eicellen worden gevormd en de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron worden aangemaakt.

In de eerste 15 minuten na de injectie van de Pfizer-prik ontdekten de onderzoekers dat de totale lipidenconcentratie in de eierstokken 0,104 ml bedroeg. Dit nam vervolgens toe tot 1,34ml na 1 uur, 2,34ml na 4 uur, en vervolgens tot 12,3ml na 48 uur.

De wetenschappers hebben echter geen verder onderzoek gedaan naar de accumulatie na een periode van 48 uur, dus we weten gewoon niet of die verontrustende accumulatie is doorgegaan.

Maar de officiële Britse gegevens, gepubliceerd door Public Health Scotland en hier te vinden, bieden enkele verontrustende aanwijzingen over de gevolgen van die ophoping voor de eierstokken.

Cijfers over het aantal personen met eierstokkanker laten zien dat de bekende trend in 2021 aanzienlijk hoger was dan 2020 en het gemiddelde van 2017-2019.

Bovenstaande grafiek loopt tot juni 2021, maar de grafieken op het dashboard van Public Health Scotland tonen nu cijfers tot december 2021 en laten helaas zien dat de kloof nog groter is geworden en dat het aantal vrouwen met eierstokkanker aanzienlijk is toegenomen.

klik vor groter

Dat is ons derde bewijsstuk. Dus nu weten we –

 • Vertrouwelijke Pfizer documenten tonen een miskraam percentage aan tussen 82 en 97%,
 • De enige dierstudie die is uitgevoerd om de veiligheid van het Pfizer vaccin tijdens de zwangerschap aan te tonen, toonde een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen aan,
 • en verdere vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat het vaccin zich ophoopt in de eierstokken.

Helaas hebben we ook bewijs dat Covid-19 vaccinatie het risico verhoogt dat pasgeboren baby’s helaas het leven verliezen, en dit bewijs komt ook uit het dashboard “Covid-19 Wider Impacts” van Public Health Scotland.

Sterftecijfer pasgeboren baby’s in maart 2022 voor de tweede keer in 7 maanden kritiek

Uit officiële cijfers blijkt dat het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen in maart 2022 is gestegen tot 4,6 per 1000 levendgeborenen, een stijging met 119% ten opzichte van het verwachte aantal sterfgevallen. Dit betekent dat het neonatale sterftecijfer voor de tweede keer in ten minste vier jaar een bovenste waarschuwingsdrempel, de zogenaamde “controlegrens”, heeft overschreden.

De laatste keer was in september 2021, toen het aantal neonatale sterfgevallen per 1000 levendgeborenen opliep tot 5,1. Hoewel het cijfer van maand tot maand schommelt, ligt het voor zowel september 2021 als maart 2022 op hetzelfde niveau als aan het eind van de jaren tachtig.

klik voor groter
Bron

Public Health Scotland (PHS) heeft niet formeel aangekondigd dat zij een onderzoek is gestart, maar dit is wat zij geacht worden te doen wanneer de bovenste waarschuwingsdrempel wordt bereikt, en zij hebben dit al in 2021 gedaan.

Destijds zei de PHS dat het feit dat de bovenste controlegrens is overschreden “aangeeft dat er een grotere waarschijnlijkheid is dat er factoren buiten de toevallige variatie zijn die kunnen hebben bijgedragen tot het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan”.

Ons laatste stukje bewijs ter ondersteuning van de bewering dat Covid-19 vaccinatie zal leiden tot ontvolking komt in de vorm van meer gegevens uit de echte wereld, maar deze keer uit de VS.

Covid-19 vaccinatie verhoogt het risico op het krijgen van een miskraam met ten minste 1.517%

Volgens de Centers for Disease Control’s (CDC) Vaccine Adverse Event Database (VAERS), waren er vanaf april 2022 in totaal 4.113 foetale sterfgevallen gemeld als bijwerkingen van de Covid-19 injecties, waarvan er 3.209 werden gemeld tegen de Pfizer injectie.

 

De CDC heeft toegegeven dat slechts 1 tot 10% van de bijwerkingen daadwerkelijk aan VAERS worden gemeld, zodat het werkelijke cijfer vele malen hoger zou kunnen liggen. Maar om deze cijfers in perspectief te plaatsen: er waren slechts 2.239 gemelde foetale sterfgevallen aan VAERS in de 30 jaar voorafgaand aan de vergunning voor noodgebruik van de Covid-19 injecties in december van 2020. (Bron)

En een andere studie die hier kan worden bekeken, toonde aan dat het risico om een miskraam te krijgen na een Covid-19 vaccinatie 1.517% hoger is dan het risico om een miskraam te krijgen na een griepvaccinatie.

Het werkelijke risico zou echter veel groter kunnen zijn, omdat zwangere vrouwen een doelgroep zijn voor griepvaccinatie, terwijl zij tot nu toe slechts een kleine demografische groep vormen wat betreft de vaccinatie tegen Covid-19.

Met het risico dat dit een essay wordt, sluiten we ons bewijs voor vandaag af, maar er is nog veel meer te vinden en we zullen er zeker verslag van uitbrengen.

Maar met –

 • Uit vertrouwelijke documenten van Pfizer blijkt een miskraampercentage tussen 82% en 97%,
 • De enige dierstudie die is uitgevoerd om de veiligheid van het toedienen van het Pfizer-vaccin tijdens de zwangerschap aan te tonen, waaruit een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen blijkt,
 • Verdere vertrouwelijke documenten van Pfizer waaruit blijkt dat het vaccin zich ophoopt in de eierstokken, gegevens uit Schotland waaruit blijkt dat het aantal gevallen van eierstokkanker nog nooit zo hoog is geweest,
 • Verdere gegevens uit Schotland waaruit blijkt dat het aantal sterfgevallen onder pasgeboren baby’s voor de tweede keer in zeven maanden een kritiek niveau heeft bereikt,
 • en CDC VAERS gegevens die aantonen dat Covid-19 vaccinatie het risico op een miskraam met minstens 1.517% verhoogt,

Lijkt het erop dat we al meer dan genoeg bewijs hebben om te beweren dat Covid-19 vaccinatie tot ontvolking zal leiden.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De ontvolkingsagenda van de elite is nu onweerlegbaar

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

12 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Johan P
Johan P
9 maanden geleden

Vooral de ophoping in eierstokken (en de ballen bij mannen trouwens) is een probleem.
Ontvolking vindt niet plaats als er gedurende 1 of 2 jaar geen kinderen worden geboren of overmatig sterven. Hoe gruwelijk dat ook is, een populatie kan daar overheen komen, ook al zal het veel problemen opleveren.
Maar de toename van kanker in de voortplantingsorganen, de beschadiging daarvan door deze gifspuiten, dat is een heel ander verhal want dat betekent minder, veel minder, gezonde geboortes gedurende lange tijd. Misschien zelfs permanent. Vergeet niet dat veel jongeren en kinderen zijn ingespoten. Dat betekent nog eens 1-2 generaties die mogelijk vrijwel geen gezonde kinderen kunnen krijgen.
Dan hebben we her dus in totaal op 3 generaties, dat is een ramp die niet zomaar ongedaan of zelfs maar hersteld kan worden.
De volgende vraag is hoeveel oversterfte men gaat zien de komende jaren, wat de situatie nog een stuk erger kan maken.
Het beste wat de ongeprikten nu kunnen doen is proberen elkaar te vinden en grof gezegd zoveel mogelijk kinderen te krijgen nu er nog iets van een werkende samenleving is. Want ik vermied dat slechts de ongeprikten een kans hebben om uit de puinhopen weer wat nieuws op te bouwen en daarvoor zullen er veel gezonde kinderen nodug zijn.

a.s
a.s
9 maanden geleden
Antwoord aan  Johan P

Tja.. andere vraag; Sexueel overdraagbaar dus? Moedermelk is dunner dan mannenmelk zegmaar.
Zo ja betekent dit dan niet al dat er veel mensen “geinjecteerd” zijn door zijn/haar bedpartner? Etc, etc. Want dan wordt het nog wel een iets ander verhaal.
Iemand enig idee?

Piet
Piet
9 maanden geleden
Antwoord aan  a.s

lol, vaccin is niet overdraagbaar door sex – dit moet je toch zelf weten

Johan P
Johan P
9 maanden geleden
Antwoord aan  Piet

Een WERKELIJK vaccin niet nee. Maar dit is gentherapie waarbij het best mogelijk zou kunnen zijn. Die gegevens zijn er nog niet (of nog niet openbaar gemaakt) maar er zijn wel al een aantal artsen en onderzoekers die stellen dat het mogelijk is.

Overigens net als het gedoe over ‘shedding’ dat volgens de Pfizerdocumenten dus ook daadwerkelijk voorkwam.
En net zoals het verhaal dat deze mrna-injecties het DNA niet zouden aantasten en dus geen permanent overerfbare veranderingen teweeg zou kunnen brengen. Nu blijkt dat via reverse-transcription dat WEL mogelijk is, waardoor iemands DNA dus permanent kan worden veranderd, en daarmee dus ook kan worden doorgegeven aan mogelijke kinderen.

Vergeet niet dat dit domweg geen vaccins zijn, ook al worden ze zo gepresenteerd, dit is een geheel nieuwe technologie die nog maar deels begrepen wordt en waarmee nog maar verdomd weinig ervaring is opgedaan.

Armand
Armand
9 maanden geleden
Antwoord aan  Piet

De oneindig producerende spike proteine fabriek in de dubbel boosted is wel degelijk overdraagbaar maar er is geen sex voor nodig. Mijn vriendin is niet gevaccineerd maar zodra ze een avondje feesten is met vriendinnen die wel gevaccineerd zijn en ze hebben lichamelijk contact gehad door om elkaars nek te hangen of iets dergelijks dan is mijn vriendin 2 weken lang daarna ongesteld. nu 3x echt op gelet en het is alleen als ze dus bij de gevaccineerden vriendinnen is geweest. Dus dat vaccin heeft wel degelijk invloed,

Anna
Anna
9 maanden geleden
Antwoord aan  Piet

Weleens van Schredding gehoord.
Het is ZEKER OVERDRAAGBAAR!

Lon
Lon
5 maanden geleden
Antwoord aan  Anna

Shedding, geen schredding.

Johan P
Johan P
9 maanden geleden
Antwoord aan  a.s

Reden te meer dus om ongeprikte stellen aan te moedigen veel kinderen te krijgen.
En hoe onaangenaam het misschien klinkt, on een redelijke diversiteit van de genenpool te waarborgen zou het, afhankelijk van het aantal ongeprikte overlevenden, misschien zelfs nodig zijn om vrouwen kinderen van verschillende mannenbte laren krijgen.
Wat een nieuw probleem meebrengt, want dan moet er een soort ‘stamboek’ worden bijgehouden om te zien welke kinderen verwant zijn en dus niet mogen trouwen.

Jema
Jema
9 maanden geleden
Antwoord aan  a.s

De hoge pH waarde is de weerstand bij de vrouw. of die bestand is tegen de eventuele ‘besmetting’ zal onderzocht moeten worden.

Hagar
Hagar
9 maanden geleden

Een extreem verdacht en onheilspellend feit, waar bijna geen aandacht naartoe gaat, is dat er op de blanke bevolking een enorme, bijna maniakale druk wordt uitgeoefend om een 100% vaccinatie te verkrijgen, terwijl er in zwart Afrika bijna niemand gevaccineerd is, en daar kraait geen haan over.

Johan P
Johan P
9 maanden geleden
Antwoord aan  Hagar

Inderdaad. Er zijn een aantal gebieden in China waar men ook druk uitoefent, maar China is van oudsher nooit te beroerd geweest om grote aantallen mensen op te offeren als dat nodig werd gezien om een bepaald doel te bereiken.
Als China een paar miljoen mensen moet offeren voor een bepaald doel zal het dat zonder aarzelen doen, omdat het maar een zeer beperkt percentage van de bevolking is (plus dat de jarenlange 1-kind-politiek een enorm overschot aan mannen heeft opgeleverd, dus het opofferen daarvan de balans weer een beetje rechttrekt).
En geen van de reguliere media besteed aandacht aan het feit dat het juist de meeste geprikte gebieden zijn die de meeste Covid-gevallen hebben en dat de ziekenhuizen wereldwijd volstromen met juist mensen die ‘volledig gevaccineerd’ zijn met allerlei ernstige kwalen.

Jema
Jema
9 maanden geleden

ALLE vaccins zijn giftig en hebben ernstige bijwerkingen.
Er zijn niet voor niets IVF-klinieken.