Nieuw-Zeelandse artsen richten zich in een open brief aan politie en parlementsleden om eindelijk een einde te maken aan de Corona-gekte en de verplichte vaccinatie. De oproep tot zogenaamde vaccinatie eindigt met de woorden: In godsnaam, stop dit nu! Schrijnende berichten over meerdere “plotselinge en onverwachte” sterfgevallen na Covid19-geninjecties komen uit vele delen van de wereld, ook uit “Down Under”.

In het licht van de alarmerende rapporten en cijfers probeert een groep artsen het publiek te waarschuwingen en te voorkomen dat de overheid en veiligheidsautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de corona-paniekdemie en de “vaccinatie” -campagne verdere levensbedreigende medische experimenten uitvoeren op de mensen, meldt Wochenblick.

Net als hier lijken de verantwoordelijke controle-instanties stelselmatig te falen en net als hier worden de dringende waarschuwingen en SOS-oproepen in Nieuw-Zeeland genegeerd door de duidelijk corrupte mainstream media en politiek. Net als hier worden verantwoordelijke artsen en wetenschappers belasterd, buitenspel gezet en politiek vervolgd. Net als hier wordt de miljardenverslindende “vaccinatie”-campagne nog steeds gepusht, ondanks de nu onmiskenbare ineffectiviteit en hoogstwaarschijnlijk verwoestende schadelijkheid ervan.

Fabrikanten en regelgevende instanties moeten de werkzaamheid aantonen

De Nieuw-Zeelandse artsen wijzen er terecht op dat bij de invoering van een medische procedure een soort “omkering van de bewijslast” geldt: niet de sceptici of critici moeten bewijzen dat de behandeling meer kwaad dan goed doet, maar de producenten en officiële vergunningverlenende instanties en inspecteurs zouden het nut en de veiligheid onomstotelijk moeten aantonen!

Dit is zeker niet mogelijk na de ervaringen die intussen zijn opgedaan met de drastisch toegenomen “incidenties” en ziekten ondanks meer dan 80% gevaccineerden en de toegenomen oversterfte alleen in het vaccinatiejaar 2021 parallel aan het aantal gevaccineerden! Hier volgt de verkorte (…) vertaling van de open brief van de artsengroep NZDSOS (New Zealand Doctors Speaking Out with Science) met meldingen van ongeveer 500 gedocumenteerde verdachte sterfgevallen, ook onder jongeren die gezond waren vóór de “vaccinatie”.

Sterfgevallen na C-19 vaccinatie

1. er is een schokkend hoog aantal sterfgevallen en gezondheidsschade in verband gebracht met de Covid-19 vaccins in vergelijking met elke andere behandeling of vaccin in de moderne tijd. Wij melden veel gevallen die een behoorlijk onderzoek vereisen, zoals dat vereist is voor elk geneesmiddel zonder veiligheidsonderzoek.

2. onze controlesystemen zijn uitgeschakeld om de omvang van de schade te verbergen. Het melden van bijwerkingen is NIET VERPLICHT, dit alleen al maakt elke poging om de injecties als veilig af te schilderen achterhaald.

3. vooral kinderen en jongeren sterven en lopen hartschade op (ook veel gezonde ouderen zijn overleden), terwijl hun risico van Covid-19 bijzonder laag is.

Wij geloven dat we worden voorgelogen. Wij presenteren in dit document vele gevallen.

4. wij doen nogmaals een beroep op de politie, onder leiding van Andrew Coster, en op onze parlementsleden om tussenbeide te komen en het publiek te beschermen.

Health Forum NZ database getuigt van sterfgevallen na Covid 19 injecties

Hieronder volgt een samenvattende lijst van ongeveer een derde van de bijna 500 sterfgevallen na vaccinatie die zijn geregistreerd in de People’s Database die wordt bijgehouden door Health Forum NZ, een groep vrijwilligers uit de gezondheidszorg, de wetenschap en de IT-sector, zij zijn opgeleid en worden bijgestaan door epidemiologen en databasedeskundigen.

De databank is hoofdzakelijk opgebouwd op basis van verslagen van familieleden, vrienden en gezondheidswerkers over mensen die zijn overleden na een injectie met Covid 19. Wetenschappelijke correctheid verbiedt het gebruik van het woord “vaccin”, aangezien de injecties de ziekte of de overdracht ervan niet voorkomen. Sommige informatie is afkomstig van berichten op sociale media, krantenberichten en uit overlijdensadvertenties.

Men kan vertrouwen op de waarheidsgetrouwheid van deze verslagen, ook al kunnen niet alle details voor 100% worden gegarandeerd en is een definitieve toeschrijving van het vaccin als de oorzaak of de veroorzaker van deze sterfgevallen moeilijk. Dit is ook niet de taak van databankbeheer, maar van opgeleide medische onderzoekers.

Uit sommige verslagen blijkt echter dat soms geen enkele poging wordt gedaan om de “olifant in de kamer” te onderzoeken, namelijk de mogelijkheid dat het vaccin dodelijk zou kunnen zijn en verre van “veilig en doeltreffend”. Net als artsen in klinieken moeten onze pathologen en forensisch pathologen van hun beroepsorganisaties het verhaal in stand houden, en waarschijnlijk doen de meesten dat – uit angst voor censuur, hoon en zelfs ontslag of schorsing.

Met alleen routinematige autopsies kunnen sterfgevallen door vaccins volledig over het hoofd worden gezien – en dat gebeurt ook

De vrijwilligers die de verslagen samenstellen werken hard om de juistheid ervan te verifiëren en het duurt vaak maanden om alle of belangrijke details te krijgen. Bijna alle bijzonderheden buiten het publiekelijk bekende feit van overlijden moeten echter als van horen zeggen worden beschouwd, behalve wanneer beëdigde verklaringen worden overgelegd. De hoofdadministrateurs hebben dergelijke verklaringen afgelegd om hun eerlijkheid en integriteit te staven.

Het is absoluut van essentieel belang dat er een soort register wordt bijgehouden, aangezien dit een experimenteel product is en meldsystemen over de hele wereld zeer alarmerende signalen vertonen en al vertoonden voordat de vaccinatiecampagne in Nieuw-Zeeland begon. Verrassend genoeg zijn gezondheidswerkers hier in Nieuw-Zeeland niet verplicht om bijwerkingen van vaccins te melden. …

Het Pfizer-product werd ALLEEN vrijgegeven met een voorlopige goedkeuring van de minister van Volksgezondheid, die vervolgens alleen werd verlengd, in plaats van met een volledige goedkeuring. De voorlopige goedkeuring stond oorspronkelijk het gebruik van geneesmiddelen “op beperkte basis voor de behandeling van een beperkt aantal patiënten” toe. Dit werd gerechtvaardigd door de vele onbekende effecten van geneesmiddelen die zich nog in de klinische testfase van de ontwikkeling bevinden.

Bij een rechtszaak voor het Hooggerechtshof in mei 2021 werd de Nieuw-Zeelandse regering in overtreding van haar eigen wetten bevonden. Zij heeft de wet onmiddellijk gewijzigd door de beperking op het gebruik van voorlopig goedgekeurde geneesmiddelen op te heffen. Een voorlopig geneesmiddel kan nu niet langer slechts op “beperkte basis” of “voor een beperkt aantal patiënten” worden gebruikt. Het kan nu aan iedereen worden toegediend.

Wat kan er misgaan?

In elk normaal geneesmiddelenonderzoek letten de onderzoekers nauwlettend op mogelijke tekenen van problemen en wordt het onderzoek onmiddellijk stopgezet als de onafhankelijke veiligheidscontrolecommissie (Independent Safety Monitoring Board, ISMB) tekenen ontdekt. In versnelde vaccinatieprogramma’s uit het verleden was dit nog steeds het geval. Zo werd het vaccin tegen de Mexicaanse grieppandemie van 2008 teruggetrokken nadat het wereldwijd minder dan 50 doden had veroorzaakt en enkele honderden gevallen van neurologische schade bij kinderen.

Maar alleen al in Nieuw-Zeeland werden 160 sterfgevallen gemeld bij ons “officiële” meldingssysteem, CARM, alleen al voor het vaccin van Pfizer. Onze regelgevende instantie voor geneesmiddelen, Medsafe, zegt dat 48 van deze sterfgevallen “onvoldoende informatie” bevatten en dat 99 “waarschijnlijk niet door het vaccin zijn veroorzaakt”. Slechts drie van deze sterfgevallen zijn officieel in verband gebracht met het vaccin.

Onze beschuldiging is dat vaak gewoon een andere mogelijke verklaring werd gezocht om de “olifant in de kamer” te omzeilen. Een zeer harde en ongegronde beschuldiging? Vertel dat aan de doden en hun families die normale gerechtigheid missen door behoorlijk forensisch onderzoek. Bewijs ons ongelijk door grondig onderzoek !

Het lijkt erop dat veel van ‘s werelds regeringen en gezondheidsautoriteiten onverstoorbaar doorgaan met het negeren van duidelijke signalen van hun eigen passieve rapportagesystemen, ook al blijkt uit de door de rechtbank gelaste vrijgave van de vertrouwelijke post-marketingdocumenten van Pfizer (zie blz. 7): Pfizer wist van 1223 sterfgevallen en meer dan 40.000 gevallen van gezondheidsschade in slechts de eerste drie maanden van gebruik.

Bovendien hebben latere gegevens van Pfizer bevestigd dat zij antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) voorspelden, die leidt tot verergering van de ziekte van Covid 19 de gevaccineerden, alsmede slechte zwangerschapsuitkomsten, met name miskramen en doodgeboorten. Recent onderzoek in het tijdschrift Nature suggereert dat ADE echt is.

Wat de sterftecijfers in de veiligheidsrapporten betreft, heeft Dr. Matthew Crawford in zijn overtuigende presentatie voor de FDA (Food and Drug Administration) vermoedens geuit van “statistische knoeierij”. Medsafe zelf heeft gezegd dat zij misschien slechts 5% van de werkelijke sterfgevallen en gezondheidsschade registreren. Zelfs dat zou wel eens erg optimistisch kunnen zijn, aangezien uit onderzoek naar het VAERS-rapportagesysteem in de VS is gebleken dat dit slechts 1% van het werkelijke cijfer laat zien.

Hoe dan ook, de NZDSOS en vele anderen zijn er zeker van dat het werkelijke aantal sterfgevallen en schade zeer hoog is en niet aan het publiek wordt gemeld, zodat zij blijven slaapwandelen en worden blootgesteld aan een behandeling die veel gevaarlijker is, vooral voor jongeren, dan de ziekte die zij zogenaamd voorkomen.

Beroep op de politie

Tegen de Nieuw-Zeelandse politie, die de duidelijke namen kent van de (gedocumenteerde) gevallen, zeggen wij: Het is niet voldoende zich te verschuilen achter schijnbaar gecontroleerde, mislukte of gecorrumpeerde staatsinstellingen. Je bent hier om het algemeen belang te verdedigen. Je moet in staat zijn leugen van waarheid te onderscheiden.

U hebt drie open brieven van onze juridische collega’s genegeerd waarin schade door vaccins wordt besproken en waarin ernstige besmetting met vaccins wordt beweerd. Door ons ingediend bewijsmateriaal waarin hetzelfde werd beweerd en waarin melding werd gemaakt van crimineel wangedrag door de regelgevende instantie Medsafe, werd door de politiecommandanten verworpen omdat het niet voldeed aan de norm voor het aantonen van schade. In feite is dit allemaal “absurd”. Zij verschuilen zich achter de verantwoordelijkheid van Medsafe voor de onderzoeken, maar weigeren op te treden wanneer Medsafe niets onderneemt. …

Enkele meldingen van Health Forum NZ documentatie van ongeveer 500 C19 “vaccinatie” gerelateerde sterfgevallen in Nieuw-Zeeland:

Joanna, 15 jaar oud, Auckland. De moeder van een vriend heeft de dood gemeld. Joanna zakte in elkaar in haar badkamer, haar hart was gestopt. Ze stierf op weg naar het ziekenhuis of daar.

Timothy, 33, Paraparaumu. Stierf thuis aan een hartaanval 2 dagen na de injectie.

Janice, 35, Taupare, gezond, dood aangetroffen in badkamer ongeveer 12 dagen na vaccinatie.

Aneela, in de 30, overleed plotseling tijdens de bevalling in Auckland, een week nadat ze haar vaccinatie kreeg. Ze bleek bloedstolsels te hebben. Haar baby werd ter wereld gebracht via een keizersnede en stierf na 4 dagen.

Rory Nairn, 26, uit Dunedin. Overleden aan myocarditis op 17 november. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dit als een van de 3 erkende sterfgevallen door vaccins tot nu toe aangemerkt. Ze suggereerden dat hij geen medische hulp had gezocht.

Piotr, 53, Auckland. Dood aangetroffen door zijn moeder kort na de eerste dosis. Geen verklaring.

Tongaans koppel, Zuid Auckland, BEIDE overleden midden maart 2021, binnen 12 uur na elkaar. 5 kinderen zijn overgebleven die compensatie kregen in hun tienerjaren. Namen worden achtergehouden. Advocaten bevestigen de zaak.

Louis, 29 jaar oud, fervent voetballer. Plotselinge pijn op de borst, zakte in elkaar na de training en stierf. Gezond en energiek. Laat een jong gezin achter. Hij voegt zich bij de rangen van de vele dode atleten in de wereld.

Harry, 76, stierf aan een hartaanval op de dag van het 1e vaccin. Laat een vrouw en 4 kinderen achter.

Moana, 39. Overleden 4 dagen na vaccinatie in Whangarei in september 2021. Doodsoorzaak bloedklonter/hersen aneurysma.

Martin, 62, Auckland. De lijkschouwer bevestigde mondeling dat het om een sterfgeval na vaccinatie ging, maar weigerde dit op schrift te stellen of aan het CARM te melden. Laat een verwoeste familie achter.

Ruth, 57, Dunedin, tiener vond haar moeder dood in bed 12 uur na eerste dosis. Zware hersenbloeding.

Simon, 59, hartaanval in augustus ’21, plotseling na eerste dosis, geen eerdere problemen. Rugby fan.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Nieuw rapport van de Britse overheid: COVID-vaccinatie verhoogt risico op overlijden en doodt honderdduizenden na vijf maanden

5 3 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
JollyJoker
JollyJoker
8 maanden geleden

En nu maar hopen dat hier iets mee gedaan wordt. Ik vrees het ergste.
De meeste (hoge) strategische posten bij instanties, politie, veiligheidsdiensten, verzekeraars, politiek, lokaal bestuur etc. etc. zijn ingevuld door vrijmetselaars met een selecte groep hierin die wij illuminatie noemen, die allemaal hetzelfde belang hebben: Het instellen van een één wereld regering. De NWO. Dit is wereldwijd. Vandaar nu ook de bilderberg conferentie kort nadat de WEF top is geweest.

Die hele vaccinatie toestand, de klimaat hysterie, de great reset van het WEF, de VN, de WHO en noem alles maar op, zijn hier onderdeel van.