Onderzoekers hebben bevestigd dat het niet het SARS-CoV-2-virus zelf is dat de lichaamscellen beschadigt, maar het spike-eiwit. En het doet dit door ACE2 te binden, wat kan leiden tot mitochondriale schade, schrijven Joseph Mercola en Mike Whitney.

Verhaal in het kort

  • COVID-gevallen zijn sterk gestegen in bijna elk land dat een massale vaccinatiecampagne is gestart
  • Cambodja is begin februari 2021 met zijn vaccinatiecampagne begonnen nadat het nul dodelijke slachtoffers had geregistreerd; nadat het met zijn vaccinatieprogramma was begonnen, begon het aantal doden zich op te stapelen
  • Het kan zijn dat iets in het vaccin zelf mensen doodt.
  • Onderzoekers van Salk hebben bevestigd dat de belangrijkste schade van COVID wordt veroorzaakt door het spike-eiwit en niet door het virus; als dat het geval is, waarom spuiten we dan mensen in met vaccins die hun cellen leren spike-eiwitten aan te maken
  • 118 miljoen Amerikanen zijn nu geïnjecteerd met een stolselgenererend spike-eiwit; niemand weet hoe lang deze potentieel dodelijke eiwitten vast blijven zitten in de bekleding van de bloedvaten en welke schade zij uiteindelijk kunnen aanrichten
  • Nu het aantal gevallen in de V.S. is gedaald, is het beter de vaccinaties te versoepelen totdat de risico’s op lange termijn beter bekend zijn

Analyse door Mike Whitney

Grafiek van Freedom Israel Twitter: https://twitter.com/FreedomIsrael_

In bijna elk land waar een massale vaccinatiecampagne is gestart, is het aantal COVID-gevallen sterk gestegen. (Bekijkt u alstublieft deze korte video voordat You Tube hem verwijdert.[1]) Waarom gebeurt dit?

Massavaccinatie werd verondersteld de dreiging van COVID te verminderen, maar – op de korte termijn – lijkt het de dreiging juist veel erger te maken. Waarom? En waarom is COVID nu “in opmars in 4 van de 5 meest gevaccineerde landen?” Volgens Forbes magazine:[2]

“Landen met de hoogste vaccinatiegraad ter wereld – waaronder vier van de vijf meest gevaccineerde – vechten om uitbraken van het coronavirus binnen de perken te houden die, per hoofd van de bevolking, groter zijn dan de golf die India verwoest, een trend die deskundigen doet twijfelen aan de doeltreffendheid van sommige vaccins … en de wijsheid van het versoepelen van de beperkingen, zelfs als het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is.”

Erger dan India? Hoe is dat mogelijk? En waarom hebben acht “volledig gevaccineerde” leden van de New York Yankees positief getest op COVID? Hier is het verhaal van de Associated Press:[3]

“New York Yankees shortstop Gleyber Torres testte positief op Covid-19 ondanks dat hij volledig gevaccineerd was en eerder het coronavirus had opgelopen tijdens het tussenseizoen. Torres is een van de acht zogenaamde doorbraakpositieven bij de Yankees – mensen die positief testten ondanks dat ze volledig gevaccineerd waren.”

En als dat nog niet verwarrend genoeg is, kijk dan eens wat er aan de hand is in Cambodja. Cambodja is begin februari begonnen met zijn vaccinatiecampagne nadat het nul dodelijke slachtoffers had. Dat is juist: Het land had geen COVID-doden tot maart 2021, een paar weken nadat het met zijn vaccinatieprogramma was begonnen. En toen begonnen de sterfgevallen zich op te stapelen, zoals u kunt zien in de oogverblindende grafiek hieronder.

Nul COVID-doden, tot na vaccinatiecampagne

Dus, laten we eens kijken of we dit kunnen uitzoeken. Voor de start van de vaccinatiecampagne waren er geen doden, maar kort nadat de injecties begonnen, begonnen de doden toe te nemen. Denk je dat er hier een verband kan zijn? Denkt u dat de sterfgevallen misschien te maken hebben met de vaccins?

Natuurlijk hebben ze dat. En daarom probeert de media dit verhaal onder het tapijt te vegen. Het past niet in het “officiële verhaal” over de vaccins, dus hebben ze besloten om het verhaal helemaal te laten verdwijnen. “Poef” en het is weg! En eigenlijk is het erger dan een doofpot, want kort nadat Biden aantrad veranderde de CDC de testmethodes, waardoor het moeilijker werd om positief te testen.

Met andere woorden, ze hebben het systeem zo gemanipuleerd dat het lijkt alsof minder “volledig gevaccineerde” mensen COVID hebben opgelopen na inenting. Dr. Joseph Mercola legt uit wat er achter de schermen gebeurt:

“Nu heeft het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention de CT nog verder verlaagd, in wat een duidelijke poging lijkt te zijn om COVID-19 doorbraakgevallen te verbergen, dat wil zeggen gevallen waarin volledig gevaccineerde personen worden gediagnosticeerd met COVID-19.”

Het is allemaal een groot schimmenspel. Ze bespelen het systeem om het te laten lijken dat de vaccins infecties tegenhouden, terwijl het tegendeel bewezen is. En let op de opzettelijk misleidende naam die de media heeft bedacht voor de mensen die COVID krijgen nadat ze zijn gevaccineerd. Ze noemen ze “doorbraakgevallen”. “Doorbraak”? Werkelijk?

Als in bijna elk land dat een massale inentingscampagne start de gevallen toenemen, dan is daar niets “doorbraak” aan. Het is het voorspelbare resultaat van een mislukt experiment. Hier is meer uit een artikel met de titel: “COVID rates post-vaccination around the world”:[5]

“… de regering ging ervan uit dat als ‘je veel mensen vaccineert het probleem vanzelf weggaat’, maar de vragenstellers onder ons gingen daar niet van uit. Vooral na het lezen van het FDA Briefing Document voor het Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccin bijvoorbeeld, hadden velen van ons vragen na het lezen ervan; op pagina 42, staat:

Vermoedelijke COVID-19 gevallen die zich voordeden binnen 7 dagen na een vaccinatie waren 409 in de vaccinatiegroep versus 287 in de placebogroep. Het is mogelijk dat het onevenwicht in vermoedelijke COVID-19-gevallen die zich voordeden in de 7 dagen na de vaccinatie een reactogeniciteit van het vaccin vertegenwoordigt met symptomen die overlappen met die van COVID-19.

In het algemeen geven deze gegevens echter geen reden tot bezorgdheid dat de protocol-gespecificeerde rapportering van vermoedelijke, maar onbevestigde COVID-19 gevallen klinisch significante bijwerkingen zou kunnen hebben gemaskeerd die anders niet zouden zijn gedetecteerd.”

FDA wist dat gevaccineerde mensen meer kans hadden op COVID

WTF!?! Dus, de FDA wist dat gevaccineerde mensen meer kans hadden op COVID dan mensen in de placebo groep, maar ze hebben de vaccins toch goedgekeurd?!? Is dat criminele nalatigheid of gewoon ouderwetse domheid?

Alstublieft. Lees de bovenstaande alinea nog eens en beslis of u deze twijfelachtige injecties het “groene licht” zou hebben gegeven of niet? Hier is meer uit hetzelfde artikel:[6]

“Het volgende toont gegevens van over de hele wereld van enkele geselecteerde locaties. Het is natuurlijk van vitaal belang te benadrukken dat correlatie geen oorzakelijk verband is. En dat er landen zijn waar de uitrol van vaccins niet voorafgaat aan of samenvalt met een toename van infecties. Ik heb echter geen enkel land kunnen vinden waar de infectiecijfers begonnen te dalen nadat de vaccinatie was begonnen, of waar een daling samenviel met het begin van de vaccinatie.

In Indonesië bijvoorbeeld daalde het aantal gevallen van covid al voor met de vaccinatie werd begonnen en het lijkt erop dat de verspreiding ervan niet is beïnvloed door de vaccinatie. De lezer kan deze grafieken zelf opzoeken op de website. Kijk er maar eens naar en zie wat u ervan vindt”.

OK, dus de auteur probeert een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de prestaties van vaccins. Hij zegt, “correlatie is geen oorzakelijk verband,” wat betekent, “vertrouw niet op je ogen als je naar de grafieken kijkt, want – als je dat doet – zul je de voor de hand liggende conclusie trekken dat de vaccins je kansen op het krijgen van COVID in de paar weken erna sterk verhogen.”

De grafieken zullen u er ook van overtuigen dat Fauci, Biden en de media hebben gelogen over de effectiviteit van de vaccins. (Bekijk de grafieken in het artikel en oordeel zelf.) Hier is meer:[7]

“Wat heel duidelijk is als we kijken naar de gegevens wereldwijd, is dat vaccinaties zeker niet geassocieerd worden met een betrouwbare daling van het aantal gevallen van covid in enig voorspelbaar tijdsbestek. Dit, naast de waarnemingen in de proef, moet zeker worden aangekaart. Wat is hier aan de hand?

Is het gewoon zo dat vaccinaties toevallig worden uitgerold op het moment dat er uitbraken zijn? Op heel veel plaatsen? Of werkt het vaccin niet onmiddellijk? Zo niet, waarom niet? … Of maakt het vaccin mensen vatbaarder voor besmetting? Als dit het geval is … is dit een tijdelijk effect? Wat veroorzaakt het? …

Hoe lang duurt het voordat de verhoogde gevoeligheid afneemt? … Ons wordt verteld dat iedereen gevaccineerd moet worden (maar) Hoe kan vrije geïnformeerde toestemming worden gegeven onder deze omstandigheden?”

Dit zijn allemaal goede vragen. Helaas zijn Dr. Fauci en co. niet van plan om ze te beantwoorden. In plaats daarvan doen hun medestanders in de media er alles aan om het verhaal te laten verdwijnen en de aandacht af te leiden naar andere zaken. Ben ik te hard? Misschien, maar misschien niet hard genoeg.

Gibraltar: 100% gevaccineerd - Aantal besmettingen gaat door het dak

Reden om te twijfelen aan de geruststellende woorden van de vaccinmakers

Kijk eens naar dit fragment uit een stuk op Conservative Woman getiteld, “Alle reden om te twijfelen aan de geruststellingen van de vaccinmakers”:[8]

“Ik heb eerder verslag gedaan van een verbazingwekkende piek in sterfgevallen die zich voordeed naast een intensieve vaccinatiecampagne in Gibraltar, waar de kleine gemeenschap dientengevolge het hoogste Covid-sterftecijfer in de wereld ontwikkelde. We weten ook dat in de VS, de EU en het VK duizenden sterfgevallen zijn waargenomen in de nasleep van Covid-vaccinaties, vaak onmiddellijk nadat de prik is toegediend.

De fabrikanten, toonaangevende medische tijdschriften en de meeste regeringen houden vol dat deze sterfgevallen niets met het vaccin te maken hebben. In veel gevallen zijn de sterfgevallen en ernstige ziekten toegeschreven aan een toevallige besmetting met het virus. Maar het wordt steeds duidelijker dat bij sommigen, vooral bij zwakkeren en ouderen, het vaccin zelf de ziekte waartegen het geacht wordt bescherming te bieden, veroorzaakt of verergert …

… een verontrustend verschijnsel dat steeds weer opduikt in onderzoeken naar het Covid-vaccin is een piek in vermeende “infecties” die juist in die periode van drie weken optreedt, en gewoonlijk onmiddellijk na de prik … De onderzoekers opperen de mogelijkheid dat de prik “symptomen veroorzaakt die lijken op de symptomen van Covid-19, waaronder koorts” bij degenen die onlangs aan het virus zijn blootgesteld …

Hij suggereert dat het mechanisme een vermindering van de immuniteit kan zijn, veroorzaakt door een verlies van witte bloedcellen na de prik, die zowel in de proeven van Pfizer als in die van AstraZeneca werd waargenomen, waardoor de gevaccineerden op korte termijn kwetsbaarder zijn voor het virus”.

OK, dus de auteur komt tot dezelfde conclusie als de vorige auteur; misschien maakt het vaccin mensen vatbaarder voor het virus door hun afweersysteem te verlagen en zo besmetting uit te lokken. Dat is zeker één mogelijkheid, maar er zijn andere mogelijkheden die oneindig veel ernstiger zouden kunnen zijn. Kijk maar eens:[9]

“Het is niet algemeen erkend dat de prik ontworpen is om ons te beschermen door onze cellen uit te lokken om juist dat toxine te produceren dat het virus gevaarlijker maakt dan zijn voorgangers in de coronavirus familie. Dit toxine, bekend als het spike-eiwit, kan niet alleen de longen beschadigen, maar ook organen als de hersenen, het hart en de nieren.

De redenering achter het toedienen van de prik is dat tijdelijke blootstelling aan het toxine op lange termijn bescherming kan bieden tegen het ziek worden van het virus. De eerste aanwijzingen duiden erop dat deze strategie werkt, hoewel het nog helemaal niet zeker is in hoeverre de daling van het aantal infecties bij intensief gevaccineerde bevolkingsgroepen seizoensgebonden is en verband houdt met de golven van infectie, of dat het een blijvend voordeel is.

Maar er is ook een zeer reële mogelijkheid, die zowel door dierproeven als door de bovengenoemde studies wordt ondersteund, dat het vaccin zelf bij kwetsbare mensen symptomen veroorzaakt die vervolgens worden toegeschreven aan Covid-19. De schade aan de gezondheid kan bijzonder ernstig zijn bij een persoon die recentelijk of gelijktijdig met het eigenlijke virus is besmet.

Er is dus alle reden om te twijfelen aan de verzekering van de fabrikanten dat de sterfgevallen en verwondingen waarmee de vaccinatie gepaard gaat, en die in sommige gevallen lijken op en worden toegeschreven aan Covid-19, geen verband houden met de vaccins. De situatie is ernstig genoeg voor sommige artsen en wetenschappers om op te roepen tot een moratorium op verdere Covid-vaccinaties totdat een en ander naar behoren is onderzocht”.

Dus, het kan zijn, dat iets in het vaccin zelf mensen doodt. Dat is een duidelijke mogelijkheid. Zeker, de farmaceutische bedrijven en de volksgezondheidsfunctionarissen wijzen het idee met een wegwerpbeweging van de hand, maar medische professionals en wetenschappers denken dat het gevaar groot genoeg is om te eisen dat het massale vaccinatieprogramma tijdelijk wordt stopgezet.

Viroloog slaat alarm: We hebben een fout gemaakt, spike-eiwit is giftig

Belangrijkste schade van COVID veroorzaakt door Spike Eiwit

Sommige lezers zullen zich de studie van het Salk Instituut herinneren die aantoonde dat het “kenmerkende ‘spike’ eiwit” van SARS-CoV-2 … “cellen beschadigt, wat bevestigt dat COVID-19 een hoofdzakelijk vasculaire ziekte is.” Hier is een uittreksel uit het artikel van 30 april 2021:[10]

“In de nieuwe studie creëerden de onderzoekers een “pseudovirus” dat omgeven was door SARS-CoV-2 klassieke kroon van spike-eiwitten, maar dat geen echt virus bevatte. Blootstelling aan dit pseudovirus resulteerde in schade aan de longen en slagaders van een diermodel – wat bewees dat het spike-eiwit alleen voldoende was om ziekte te veroorzaken.

Weefselmonsters toonden ontsteking in endotheelcellen die de wanden van de longslagaders bekleedden. (Opmerking – “Vasculaire endotheelcellen bekleden het gehele bloedvatenstelsel, van het hart tot de kleinste haarvaten.”)

Het team bootste dit proces vervolgens na in het lab door gezonde endotheelcellen (die de slagaders bekleden) bloot te stellen aan het spike-eiwit. Zij toonden aan dat het spike-eiwit de cellen beschadigde door ACE2 te binden. Deze binding verstoorde ACE2’s moleculaire signalering naar mitochondria (organellen die energie genereren voor cellen), waardoor de mitochondria beschadigd en gefragmenteerd raakten.

Eerdere studies hebben een soortgelijk effect aangetoond wanneer cellen werden blootgesteld aan het SARS-CoV-2 virus, maar dit is de eerste studie die aantoont dat de schade optreedt wanneer cellen worden blootgesteld aan het spike-eiwit op zichzelf.”

Het belang van dit rapport kan niet genoeg worden benadrukt. De onderzoekers van Salk bevestigen dat de belangrijkste schade van COVID wordt veroorzaakt door het spike-eiwit en niet door het virus. En als dat het geval is, waarom injecteren we mensen dan met vaccins die hun cellen leren om spike-eiwitten te maken?

Het slaat helemaal nergens op. En wat betekent dit voor ons begrip van het fenomeen dat we in landen over de hele wereld hebben gezien, namelijk de sterke stijging van het aantal gevallen na massale vaccinatie? Staat u mij toe een plausibele, maar tot nu toe onbewezen verklaring te geven:

De sterke stijging van het aantal gevallen en sterfgevallen na massale vaccinatie houdt GEEN verband met COVID “de ziekte van de luchtwegen”, maar met COVID “de vasculaire ziekte”. De vasculaire component is hoofdzakelijk het gevolg van spike-eiwitten die worden geproduceerd door cellen in de bekleding van de bloedvaten (endotheel) die bloedplaatjes activeren die bloedklonters en bloedingen veroorzaken.

De andere belangrijke factor is de auto-immuunreactie waarbij de dodelijke lymfocyten het eigen lichaam aanvallen en een wijdverspreide ontsteking veroorzaken (en mogelijk orgaanfalen.). Kortom, de sterfgevallen na de injectie worden veroorzaakt door de spike-eiwitten die door de vaccins worden geproduceerd en niet door COVID. Nogmaals, kijk naar de grafiek van Cambodja. Er waren geen sterfgevallen voor de vaccinatie. Alle sterfgevallen kwamen erna. Dat suggereert dat de sterfgevallen te wijten zijn aan de vaccins.

Een laatste gedachte: 118 miljoen Amerikanen zijn nu geïnjecteerd met een stolselgenererend spike-eiwit. Op dit moment schijnt niemand te weten hoe lang deze potentieel dodelijke proteïnen in de bekleding van de bloedvaten blijven zitten en welke schade zij uiteindelijk kunnen aanrichten.

Is dit dan niet een goed moment om een beetje voorzichtig te zijn? Waarom zouden we niet wat rustiger aan doen met de vaccinaties totdat we een beter inzicht hebben in de risico’s op lange termijn? Dat zou een verstandige aanpak zijn, toch? Stel verdere injecties gewoon uit tot de veiligheid van het product kan worden gegarandeerd. Als er ooit een tijd voor voorzichtigheid was, dan is het nu wel.

Referenties


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Viroloog slaat alarm: We hebben een fout gemaakt, spike-eiwit is giftig

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
6 maanden geleden

Tja, de mensen injecteren met genetisch materiaal dat een onbeheersbare hoeveelheid vergif, gedurende een onbekende tijd op onbeheersbare locaties in het lichaam maakt en dan verbaasd zijn en met moeilijke verhalen komen waarom er doden vallen.

Dit was gewoon opzet. Het ‘Spike proteïne’ was al lang bekend en ga er maar vanuit dat ze precies wisten wat de gevolgen van dit biologische wapen zijn.