Bill Gates werkt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie om de medische vrijheid wereldwijd te beperken. Er zal een wereldwijd antwoord nodig zijn om deze machtsgrepen te voorkomen, te beginnen met de amendementen op de IGR waarover de Wereldgezondheidsvergadering momenteel stemt, schrijft Dr Mercola.

In “The Corbett Report” hieronder,1 bespreekt de onafhankelijke journalist James Corbett de inhoud van Bill Gates’ boek, “How to Prevent the Next Pandemic.”

“Het is net zo woedend, misselijkmakend, belachelijk, lachwekkend als je zou verwachten,” zegt hij. “Dit is een belachelijk boek … Er staat zeker niets in van medische of wetenschappelijke waarde … Het is een verbijsterend boek, zelfs vanuit een propagandistisch perspectief …

Gates’ doel met het schrijven van het boek is om het publiek te ontwapenen en ons voor te bereiden om de agenda te accepteren die Gates en zijn bondgenoten aan de wereld zouden willen opleggen. Uiteindelijk gaat het erom het grote publiek op te trommelen tot steun – of op zijn minst begrip – voor de zich ontvouwende bioveiligheidsagenda.”

Een andere recensent van Gates’ boek, econoom Jeffrey Tucker, gaf soortgelijke negatieve feedback:2

“Stel je voor dat je aan een bar zit. Een spraakzame man gaat op de kruk naast je zitten. Hij heeft besloten dat er één ding mis is met de wereld. Dat kan letterlijk van alles zijn. Hoe dan ook, hij heeft de oplossing.

Het is interessant en vreemd voor een paar minuten. Maar geleidelijk aan besef je dat hij eigenlijk gek is. Zijn hoofdpunt is verkeerd en dus zijn zijn oplossingen ook verkeerd. Maar de drankjes zijn lekker, en hij trakteert. Dus je accepteert het. Hoe dan ook, morgenochtend ben je alles vergeten.

Maar ‘s morgens realiseer je je dat hij een van de rijkste mannen ter wereld is en dat hij aan de touwtjes trekt van veel van de machtigste mensen ter wereld. Nu ben je gealarmeerd. Dat is in een notendop hoe het is om het nieuwe boek van Bill Gates ‘How to Prevent the Next Pandemic’ te lezen.”

Gates’ boek hoofdstuk voor hoofdstuk

Corbett neemt het boek van Gates hoofdstuk voor hoofdstuk door, dus als je weinig tijd hebt, kun je de hoofdstukken bekijken die je het meest interesseren:

 • Hoofdstuk 1: Learn from COVID (timestamp: 12:58)
 • Hoofdstuk 2: Create a pandemic prevention team (timestamp: 18:23)
 • Hoofdstuk 3: Get better at detecting outbreaks early (timestamp: 26:21)
 • Hoofdstuk 4: Help people protect themselves right away (timestamp: 31:01)
 • Hoofdstuk 5: Find new treatments fast (timestamp: 37:26)
 • Hoofdstuk 6: Get ready to make vaccines (timestamp: 39:46)
 • Hoofdstuk 7: Practice, practice, practice (timestamp: 47:06)
 • Hoofdstuk8: Close the health gap between rich and poor countries (timestamp: 50:49)
 • Hoofdstuk 9: Make — and fund — a plan for preventing pandemics (timestamp: 57:40)
 • Nawoord: How COVID changed the course of our digital future (timestamp: 1:03:00)

Gates GERM Team

U hebt waarschijnlijk al gehoord dat de Wereldgezondheidsorganisatie probeert de controle te verwerven over het wereldwijde toezicht op en de reactie op pandemieën, en uiteindelijk over alle beslissingen inzake gezondheidszorg. Maar wist u dat Bill Gates, de grootste financier van de WHO (als je de financiering van zijn stichting en GAVI bij elkaar optelt), ook van plan is een sleutelrol te spelen in deze overname?

Zoals Gates uitlegt in een video aan het begin van Corbetts verslag, is hij bezig met het opzetten van een pandemiebestrijdingsteam voor de WHO, het zogenaamde “Global Epidemic Response & Mobilization” oftewel GERM Team. Dit team zal bestaan uit duizenden ziektedeskundigen die onder het toezicht van de WHO staan, naties in de gaten houden en beslissingen nemen over wanneer de burgerlijke vrijheden moeten worden opgeschort om de verspreiding van een ziekte te voorkomen.3

Helaas, zoals “Rising” presentatrice Kim Iversen in de videocompilatie hierboven opmerkt, als COVID-19 ons iets heeft geleerd, dan is het dat het stoppen van de verspreiding van een virus min of meer onmogelijk is, hoe draconisch de regels ook zijn. Ondertussen zijn de neveneffecten van lockdowns en bedrijfssluitingen talrijk.

De gezondheid van de mensen heeft te lijden onder het gebrek aan gezondheidszorg. Depressie en zelfmoord zijn omhoog geschoten. Economieën zijn failliet gegaan. Geweldsmisdrijven zijn toegenomen. Tucker wijst ook op de valse vooronderstelling achter Gates’ pandemie preventieplan, door te stellen:4

“Deze theorie over virusbeheersing – het idee dat het onder druk zetten van de bevolking een heersend virus doet krimpen en verdwijnen – is een compleet nieuwe uitvinding, de mechanisatie van een primitief instinct.

Pokken nemen een unieke plaats in onder de besmettelijke ziekten als de enige die de mens heeft getroffen en die is uitgeroeid. Daar zijn redenen voor: een stabiele ziekteverwekker, een geweldig vaccin, en honderd jaar gericht werk op het gebied van de volksgezondheid. Dit gebeurde niet door lockdowns, maar door de zorgvuldige en geduldige toepassing van traditionele volksgezondheidsbeginselen.

Een poging om een ademhalingsvirus de kop in te drukken door het universeel te mijden zou wel eens erger kunnen zijn dan het toestaan van endemie onder de bevolking”.

Gates’ destructieve hebzucht

Tijdens COVID hebben we in feite een valse bescherming tegen één ding ingeruild voor een veelheid van andere kwalen die op de lange termijn veel erger zijn. Nu willen Gates en de WHO deze rampzalige strategie de norm maken.

Opnieuw zien we dat Gates in feite de WHO betaalt om te dicteren wat de wereld moet doen om hem veel geld te laten verdienen, omdat hij altijd zwaar geïnvesteerd heeft in de “oplossingen” die hij aan de wereld presenteert. Hoewel hij een reputatie als filantroop heeft opgebouwd, zijn zijn daden egoïstisch, en meestal eindigen de ontvangers van zijn “vrijgevigheid” slechter dan ze eerst waren.

Een voorbeeld: Na 15 jaar is nu bewezen dat het AGRA-project (Groene Revolutie in Afrika) van Gates een epische mislukking is.5 Gates beloofde dat het project “de opbrengst en het inkomen van 30 miljoen landbouwhuishoudens zou verdubbelen tegen 2020”.

Die valse prognose werd in juni 2020 van de AGRA-website verwijderd, nadat uit een onderzoek van de Tuft University was gebleken dat de honger in werkelijkheid met 31% was toegenomen. Op 28 februari 2022 bevestigde het allereerste evaluatierapport6 het falen van AGRA.

De dubbele aanval van de globalisten op nationale soevereiniteit

Maar om terug te komen op het plan van de globalisten om de controle over de wereld te grijpen door middel van bioveiligheidsbestuur, zij proberen dit te doen via twee verschillende wegen. Als we er niet in slagen beide aanvallen af te slaan, zullen we eindigen onder totalitair bestuur.

De eerste aanval komt in de vorm van amendementen7 op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR). De tweede aanval komt via een nieuw internationaal pandemieverdrag met de WHO.

Om te beginnen met de eerste overnamestrategie: terwijl u dit leest, stemmen landen over de hele wereld over wijzigingen in de IGR.8 Op 28 mei 2022 zal de Wereldgezondheidsvergadering de stemming over deze wijzigingen hebben afgerond en als ze worden aangenomen, zullen ze in november 2022 worden opgenomen in de internationale wetgeving.

De in 2005 goedgekeurde IGR geeft de WHO de bevoegdheid een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC)9 af te kondigen. Dit is een speciale juridische categorie die de WHO in staat stelt bepaalde contracten en procedures te starten, waaronder contracten voor geneesmiddelen en vaccins. Hoewel de IGR de WHO nu al uitzonderlijke macht verleent over het wereldwijde gezondheidsbeleid, moeten de lidstaten volgens de huidige regels instemmen met de aanbevelingen van de WHO.

Dit is een van de belangrijkste elementen die moeten worden herzien. Volgens de nieuwe wijzigingen zou de WHO een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang in een lidstaat kunnen afkondigen ondanks dat die lidstaat daar bezwaar tegen maakt. De wijzigingen houden ook in dat de controle wordt overgedragen aan de regionale directeuren van de WHO die bevoegd zijn om een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van regionaal belang af te kondigen.

Samenvattend kan worden gesteld dat met de wijzigingen in de IGR een “mondiale architectuur van wereldwijde gezondheidsbewaking, rapportage en beheer” wordt opgezet, zo waarschuwt Robert Malone, Ph.D.,10 en dat wij, het publiek, geen enkele zeggenschap hebben over deze kwestie.

Wij hebben geen officiële mogelijkheid om feedback te geven aan de Wereldgezondheidsvergadering, ook al zullen de amendementen de WHO ongekende macht geven om onze rechten en vrijheden in te perken in naam van de bioveiligheid. Er is niet eens een openbaar toegankelijke lijst van wie de afgevaardigden zijn of wie over de amendementen zal stemmen.

Samenvatting van voorgestelde wijzigingen in de IGR

Een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen in de IGR werd onlangs verstrekt door Malone.11 In totaal wil de WHO 13 verschillende IGR-artikelen wijzigen (artikelen 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53 en 59), met als eindresultaat het volgende:12

 1.  Verscherpt toezicht – Krachtens artikel 5 zal de WHO criteria voor vroegtijdige waarschuwing ontwikkelen aan de hand waarvan zij een risicobeoordeling voor een lidstaat kan opstellen, wat betekent dat zij het soort modellen, simulaties en voorspellingen kan gebruiken die het risico van COVID-19 meer dan twee jaar geleden hebben overdreven. Zodra de WHO haar beoordeling heeft gemaakt, zal zij die meedelen aan intergouvernementele organisaties en andere lidstaten.
 2.  Termijn van 48 uur – Krachtens de artikelen 6, 10, 11 en 13 krijgt een lidstaat 48 uur om te reageren op een risicobeoordeling van de WHO en bijstand ter plaatse al dan niet te aanvaarden. In de praktijk kan deze termijn echter worden teruggebracht tot uren, waardoor een lidstaat gedwongen wordt zich te conformeren of te maken te krijgen met internationale afkeuring onder leiding van de WHO en mogelijk onvriendelijke lidstaten.
 3.  Geheime bronnen – Krachtens artikel 9 kan de WHO vertrouwen op geheime bronnen voor informatie op grond waarvan zij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid kan afkondigen. Die bronnen kunnen Big Pharma zijn, WHO-financiers zoals de Gates Foundation en de door Gates opgerichte en gefinancierde GAVI Alliance, en anderen die de macht willen monopoliseren.
 4. Verzwakte soevereiniteit – Krachtens artikel 12 kan (niet moet) de directeur-generaal van de WHO het WHO-Comité voor noodgevallen en de lidstaat raadplegen, wanneer de WHO geheime informatie ontvangt over een vermeende bedreiging van de volksgezondheid in een lidstaat. Hij kan echter unilateraal een potentiële of feitelijke noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang afkondigen. De bevoegdheid van de directeur-generaal vervangt de nationale soevereine bevoegdheid. Dit kan later worden gebruikt om sancties tegen landen af te dwingen.”

Zodra de amendementen door de Wereldgezondheidsvergadering zijn aangenomen, hebben de landen slechts een beperkte tijd – zes maanden – om ze te verwerpen. Dat is in november 2022. Elk land dat de amendementen niet officieel heeft verworpen, is er dan wettelijk aan gebonden, en elke poging om ze na de respijtperiode van zes maanden te verwerpen, is nietig.

Aanval nr. 2: het WHO-pandemieverdrag

De tweede poging om wereldwijde controle te krijgen is door middel van een internationaal pandemieverdrag met de WHO. In december 2021 werd een intergouvernementele onderhandelingsgroep (INB) opgericht als onderdeel van de Wereldgezondheidsvergadering13 , met als doel dit nieuwe pandemieverdrag op te stellen en erover te onderhandelen.

Samengevat: de WHO wil haar leiderschap op het gebied van pandemieën permanent maken. Ze kan dan haar macht uitbreiden naar de gezondheidszorgsystemen van elk land, en uiteindelijk een universeel of “socialistisch” gezondheidszorgsysteem invoeren als onderdeel van The Great Reset.

Hoewel een op de WHO gebaseerd universeel gezondheidszorgsysteem momenteel niet wordt besproken, is er alle reden om te vermoeden dat dit deel uitmaakt van het plan. WHO directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft eerder verklaard dat het zijn “centrale prioriteit” als directeur-generaal is om de wereld in de richting van universele gezondheidszorg te duwen.14

En aangezien de WHO haar definitie van “pandemie” heeft gewijzigd in “een wereldwijde epidemie van een ziekte “15 , zonder de oorspronkelijke specificiteit van een ernstige ziekte die een hoge morbiditeit veroorzaakt,16,17 kan zo ongeveer alles aan het pandemiecriterium worden aangepast.

Het probleem met dit verdrag is dat het eenvoudigweg niet kan werken. Het hele uitgangspunt van dit pandemieverdrag is dat “een gedeelde dreiging een gedeelde reactie vereist”. Maar een bepaalde dreiging is bijna nooit gelijk verdeeld over de regio’s.

Neem bijvoorbeeld COVID-19. Niet alleen is het risico van COVID niet hetzelfde voor mensen in New York City en in de outback van Australië, het is zelfs niet hetzelfde voor alle mensen in die gebieden, aangezien COVID sterk afhankelijk is van leeftijd en onderliggende gezondheidstoestand.

De WHO houdt vol dat de remedie overal dezelfde is voor iedereen, maar de risico’s verschillen sterk van land tot land, van regio tot regio, van persoon tot persoon. Zij zijn van plan geïndividualiseerde geneeskunde uit te bannen en algemene voorschriften uit te vaardigen voor de wijze waarop een bepaalde bedreiging moet worden aangepakt, en dit kan alleen maar leiden tot nodeloos lijden – om nog maar te zwijgen van het verlies van individuele vrijheid.

Ben je klaar om alle autoriteit af te staan aan Gates-geleide groep?

Tenslotte zou het GERM-team van Gates degenen zijn met de bevoegdheid om pandemieën uit te roepen en de wereldwijde reactie te coördineren.18 Bent u bereid om alle zeggenschap over uw leven, gezondheid en levensonderhoud over te dragen aan mensen als Gates? Ik hoop van niet.

In de video hierboven geeft Del Bigtree van “The Highwire” schrijnende voorbeelden waar Gates nu toegeeft wat “The Highwire”, ik en vele anderen al zeggen sinds de begindagen van de COVID pandemie, en daarvoor gecensureerd en van het platform gehaald worden.

Bill Gates: We hebben iedereen genaaid - Het was gewoon de griep

Gates loopt twee jaar achter op alle anderen, maar ondanks zijn klaarblijkelijke onvermogen om de beschikbare gegevens te interpreteren, wil hij nu de macht hebben om de hele wereld gezondheidsregels voor te schrijven. Dat kunnen we niet laten gebeuren.

Bronnen en referenties


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Bill Gates: Dit was een test om te kijken of het klootjesvolk de leugens van hun criminele politici zou geloven en gehoorzamen

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over:

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties