Rusland wordt er ten onrechte van beschuldigd de Oekraïense zeehavens te hebben geblokkeerd en daardoor een wereldwijd voedseltekort te hebben veroorzaakt, meldt Moon of Alabama:

De Verenigde Naties waarschuwen dat de oorlog in Oekraïne heeft bijgedragen tot het ontstaan van een wereldwijde voedselcrisis die jaren kan duren als er niets aan wordt gedaan. De Wereldbank kondigde aan 12 miljard dollar extra uit te trekken om de “verwoestende gevolgen” te verzachten.

Volgens VN-secretaris-generaal António Guterres dreigen de tekorten aan graan en meststoffen als gevolg van de oorlog, de opwarming van de aarde en de door pandemieën veroorzaakte bevoorradingsproblemen “tientallen miljoenen mensen in een situatie van voedselonzekerheid te storten”, terwijl de financiële markten de aandelenkoersen opnieuw sterk zagen dalen uit vrees voor inflatie en een wereldwijde recessie.

Tijdens zijn toespraak op een VN-bijeenkomst in New York over wereldwijde voedselzekerheid zei hij dat dit zou kunnen leiden tot “ondervoeding, massale honger en hongersnood, in een crisis die jaren zou kunnen duren”, terwijl hij en anderen er bij Rusland op aandrongen de graanexport van Oekraïne vrij te geven.

Vóór de invasie in februari werd Oekraïne gezien als de broodmand van de wereld, met een export van 4,5 miljoen ton landbouwproducten per maand via zijn havens – 12% van de tarwe van de planeet, 15% van de maïs en de helft van de zonnebloemolie.

Maar nu de havens van Odesa, Chornomorsk en andere door Russische oorlogsschepen van de wereld zijn afgesneden, kan de aanvoer alleen nog via overbelaste landroutes die veel minder efficiënt zijn.

Het is niet Rusland dat Oekraïens graan achterhoudt of Oekraïense zeehavens afsnijdt. Dat doet Oekraïne helemaal zelf. Zoals het Russische Gezamenlijke Coördinatie Hoofdkwartier voor Humanitaire Reactie in Oekraïne meldt:

75 buitenlandse schepen uit 17 landen blijven geblokkeerd in 7 Oekraïense havens (Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa, Yuzhniy en Mariupol). De dreiging van beschietingen en het grote mijnengevaar dat het officiële Kiev in zijn binnenwateren en territoriale zee creëert, verhinderen dat schepen de havens veilig kunnen verlaten en de open zee bereiken.

Ter bevestiging hiervan opent de Russische Federatie dagelijks van 08.00 tot 19.00 uur (Moskou-tijd) een humanitaire corridor, een veilige strook ten zuidwesten van de territoriale zee van Oekraïne, die 80 zeemijl lang en 3 zeemijl breed is.

Gedetailleerde informatie in het Engels en het Russisch over de modus operandi van de maritieme humanitaire corridor wordt dagelijks om de 15 minuten uitgezonden op VHF-radio op 14 en 16 internationale kanalen in het Engels en het Russisch.

Tegelijkertijd blijven de Kievse autoriteiten weigeren met vertegenwoordigers van staten en rederijen in gesprek te gaan om een oplossing te vinden voor het probleem van de veilige doorgang van buitenlandse schepen naar het verzamelgebied.

Het gevaar voor de scheepvaart van Oekraïense mijnen die langs de kusten van de Zwarte-Zeestaten van hun ankers drijven, blijft bestaan.

De Russische Federatie neemt een hele reeks alomvattende maatregelen om de veiligheid van de civiele scheepvaart in de wateren van de Zwarte Zee en de Zee van Azov te waarborgen.

Dat is gewoon Russische propaganda zou je zeggen. Maar nee, dat is het niet. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft rapporten gepubliceerd over de maritieme veiligheid en beveiliging in de Zwarte Zee en de Zee van Azov:

Aan het begin van het conflict waren ongeveer 2000 zeelieden gestrand aan boord van 94 schepen in Oekraïense havens. Vervolgens zijn 10 schepen veilig vertrokken uit de Zee van Azov en zijn er nog 84 koopvaardijschepen over, met bijna 450 zeelieden aan boord.

De Raad (C/ES.35) is op 10 en 11 maart overeengekomen om als voorlopige en dringende maatregel de instelling aan te moedigen van een “blauwe veilige maritieme corridor” om de veilige evacuatie mogelijk te maken van zeelieden en schepen uit de risicogebieden en de getroffen gebieden in de Zwarte Zee en de Zee van Azov naar een veilige plaats, teneinde het leven van de zeelieden te beschermen, en te zorgen voor de mobilisatie en de commerciële vaart van schepen die van plan zijn van deze corridor gebruik te maken door militaire aanvallen te voorkomen en het maritieme domein te beschermen en te beveiligen.

De Russische Federatie heeft de IMO meegedeeld dat zij een humanitaire corridor heeft ingesteld om te zorgen voor de veilige evacuatie van schepen zodra deze zich buiten de territoriale wateren van Oekraïne bevinden. Ondanks dit initiatief zijn er nog veel veiligheids- en beveiligingsproblemen die de toegang tot de corridor en de mogelijkheid voor schepen om te vertrekken van hun ligplaats in Oekraïense havens belemmeren.

De Oekraïense havens bevinden zich op MARSEC-niveau 3 (maritieme beveiliging) en blijven gesloten voor het in- en uitvaren. In de toegangswegen tot de havens zijn zeemijnen gelegd en sommige havenuitgangen zijn geblokkeerd door gezonken duwbakken en kranen. Veel schepen hebben niet meer voldoende bemanning aan boord om te varen.

Oekraïne heeft ook zijn voorwaarden gesteld voor de veilige evacuatie van schepen uit de havens. Deze omvatten de beëindiging van de vijandelijkheden, de terugtrekking van troepen en het waarborgen van de vrijheid van scheepvaart in de Zwarte Zee en de Zee van Azov, met inbegrip van het uitvoeren van mijnenveegactiviteiten met de betrokkenheid van de kuststaten van de Zwarte Zee.

Het MARSEC-niveau van een haven wordt bepaald door de plaatselijke autoriteiten. Oekraïne verbiedt schepen gewoon de havens die het controleert, binnen te varen of te verlaten. Het heeft deze gegijzeld en stelt onredelijke eisen voor hun vrijlating.

Het heeft ook ongeveer 400 ankermijnen rond Odessa gelegd, die zo oud zijn dat sommige ervan van hun kettingen zijn losgeraakt en naar het zuiden richting Turkije zijn afgedreven. Rusland mag de mijnen niet uit de zee halen.

Intussen kunnen buitenlandse schepen die door Oekraïne in Mariupol werden vastgehouden, vertrekken sinds Rusland de stad en de haven heeft ingenomen.

VN-secretaris-generaal Guterres weet dit allemaal zeker. Dat hij Rusland ervan beschuldigt een blokkade te hebben veroorzaakt, toont alleen maar aan dat hij de neutraliteit die zijn positie vereist, niet in acht neemt.

Het wereldwijde voedseltekort bestaat overigens al sinds begin 2021. Het werd niet veroorzaakt door de Oekraïnecrisis, maar, zoals een rapport van oktober 2021 zegt, door hoge prijzen als gevolg van verstoringen van de toeleveringsketen tijdens de pandemie:

[Het voedseltekort in de wereld is niet alleen het gevolg van problemen met de toeleveringsketen. Volgens een snelle telefonische enquête van de Wereldbank in 48 landen raakt een aanzienlijk aantal mensen zonder voedsel of beperken zij hun consumptie. Volgens de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) hebben de voedselprijzen wereldwijd een piek bereikt in tien jaar, als gevolg van de stijging van de graanprijzen en de prijzen van plantaardige oliën. Ondanks een recordconsumptie van granen wordt bij hogere consumptieprognoses een tekort voorspeld.

De beschuldigingen van Guterres waren gekopieerd uit opmerkingen die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken had gemaakt in een interview:

Blinken: Oekraïne is een van de grootste producenten van, onder andere, tarwe ter wereld. Rusland is natuurlijk zelf ook een grote producent. En in Oekraïne zitten letterlijk tientallen miljoenen tonnen tarwe vast omdat Rusland de Oekraïense havens blokkeert. Er zijn op dit moment ongeveer 85 schepen met graan, tarwe erin. Ze kunnen er niet uit. Er is nog eens 22 miljoen ton tarwe in silo’s in de buurt van de havens die er niet kunnen komen.

Blinken liegt over de havenblokkade. Oekraïne exporteert momenteel overigens tarwe via de spoorwegen, Donauschepen en vervolgens via de Roemeense haven Constanta. Die tarwe gaat echter waarschijnlijk naar Europa.

Blinken liegt ook over kunstmest:

Blinken: Nu, de reden daarvoor is dat er ook een tekort is aan kunstmest omdat veel daarvan in de regio wordt geproduceerd. Dat betekent dat als boeren denken aan de gewassen van volgend jaar, als ze geen kunstmest hebben, de opbrengsten omlaag zullen gaan. Er zal dus nog minder voedsel op de markt zijn en de prijzen zullen nog meer stijgen.

Rusland en Wit-Rusland zijn grote kunstmestproducenten. Geen van beide is door de oorlog gehinderd om te produceren. Er is dus geen tekort. De enige reden waarom de VS en ‘westerse’ landen geen kunstmest uit die landen krijgen, zijn de sancties die zij hebben afgekondigd tegen het kopen van kunstmest uit die landen.

Deze passage uit Blinken’s interview heeft een komisch element:

Vraag: U was onlangs, ongeveer een maand geleden, in Kiev en u zei dat Rusland faalt, Oekraïne slaagt. Wat is uw oordeel nu?

Blinken: Dat blijft het geval. Het volgende is belangrijk: Poetins belangrijkste doel bij zijn inval in Oekraïne was de onafhankelijkheid en soevereiniteit van het land uit te wissen, Oekraïne weer volledig in de Russische plooi te laten vallen en het op de een of andere manier deel te laten uitmaken van Rusland. Dat is al mislukt.

Hoe kan Blinken weten wat Poetins voornaamste doel was of is? Heeft hij zich in Poetins hoofd verplaatst? Poetin heeft zelf de redenen voor de operatie gegeven in zijn toespraak op de Dag van de Overwinning. De onafhankelijkheid van Oekraïne is daarin nooit in twijfel getrokken.

De volgende vraag nadat Blinken zich in Poetins hoofd had verdiept, is deze:

Vraag: Hoe heeft hij dit zo verkeerd ingeschat? Hoe heeft hij dit zo verkeerd ingeschat?

Blinken: Het is heel moeilijk om je volledig in iemand anders te verplaatsen.

Ja. Dat dacht ik al.

Vraag: Wat hoor je op het gebied van inlichtingen?

Blinken: Wel, we hadden natuurlijk in de eerste plaats zeer goede informatie over de geplande agressie van Rusland, die we met de wereld deelden. Veel mensen waren sceptisch. En het is een van die dingen waarbij, zoals ik al zei, ik wou dat we het mis hadden gehad, maar we hadden gelijk.

Toen Biden in de winter van 2021 waarschuwde voor een “dreigende Russische invasie” in Oekraïne, wist hij niet wat de plannen van Rusland waren. Wat hij wel wist was dat Oekraïne, met hulp van de VS, plannen maakte voor een grootscheepse aanval op de Donbas-republieken in februari 2022.

Biden wist dat geen enkele Russische politicus zich zou kunnen inhouden als dat zou gebeuren. Wanneer je weet op welke datum een oorlog zal beginnen, is het natuurlijk gemakkelijk te voorspellen wanneer de reactie daarop zal plaatsvinden.

Vanaf 16 februari namen de Oekraïense artillerie-aanvallen op Donbas toe van enkele tientallen per dag tot meer dan 2.000 per dag, zoals door de speciale waarnemersmissie van de OVSE werd opgemerkt en gerapporteerd. Het waren deze artillerievoorbereidingen voor een grootscheepse aanval die Rusland in de richting van de preventieve operatie in Oekraïne dreven.

Dit wordt bevestigd in een recent Russisch nieuwsbericht over de bevrijding van Azovstal (machinevertaling):

De [Russische] operatie [in Oekraïne] begon tegen de achtergrond van de situatie in de Donbass die medio februari verslechterde. De autoriteiten van de DPR en LPR maakten melding van toenemende beschietingen door Oekraïense troepen, kondigden de evacuatie aan van burgers in de Russische Federatie en vroegen om erkenning van de onafhankelijkheid. Op 21 februari heeft Poetin de desbetreffende decreten ondertekend.

Nogmaals:

  • Er was en is een wereldwijde voedselcrisis omdat voedsel onbetaalbaar is geworden voor sommige mensen.
  • De oorlog in Oekraïne heeft de voedselcrisis niet veroorzaakt.
  • Rusland blokkeert de Oekraïense havens niet.
  • Oekraïne zou meer tarwe kunnen exporteren als het schepen zou toestaan zijn havens te verlaten.
  • Poetin heeft de onafhankelijkheid van Oekraïne niet in twijfel getrokken.
  • De reden voor de oorlog was de geplande en voorbereide Oekraïense aanval op Donbas.

Al het andere wat over die punten gezegd wordt is gewoon propaganda.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Globalisten: De wereld zal doodhongeren over 6 maanden vanaf nu

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Levi Patty
Levi Patty
8 maanden geleden

Hoe kan er in de wereld een graan tekort zijn vanwege de oorlog in Oekraïne als die maar 12% van de wereld voorziet? Wie vult de overweldigende 82% aan? Rusland, die door de Westerse wereld,VS, wordt gesanctioneerd?