In november 2021 waarschuwde Brook Jackson, een klokkenluider die in de herfst van 2020 werkte aan Pfizer’s Fase 3 COVID-jab trial, dat ze bewijzen van fraude in de trial had gezien, schrijft Mercola.

Gegevens werden vervalst, patiënten werden niet geblindeerd, het bedrijf huurde slecht opgeleide mensen in om de injecties toe te dienen, en de follow-up van gerapporteerde bijwerkingen bleef ver achter. De onthulling werd gepubliceerd in The British Medical Journal. In zijn verslag van 2 november 2021, schreef onderzoeksjournalist Paul Thacker:1

“Onthullingen van slechte praktijken bij een contract onderzoeksbedrijf dat Pfizer’s cruciale COVID-19 vaccin proef helpt uit te voeren, roepen vragen op over de integriteit van gegevens en toezicht van regelgevende instanties …

[Voor] onderzoekers die Pfizer’s vaccin aan het testen waren op verschillende locaties in Texas tijdens die herfst, kan snelheid ten koste zijn gegaan van de integriteit van de gegevens en de veiligheid van de patiënt … Personeel dat kwaliteitscontroles uitvoerde, werd overweldigd door de hoeveelheid problemen die ze vonden.”

Jackson, een voormalig regionaal directeur van Ventavia Research Group, een onderzoeksorganisatie belast met het testen van Pfizer’s COVID prik op verschillende locaties in Texas, “informeerde herhaaldelijk haar superieuren over slecht laboratorium management, patiënt veiligheidsproblemen en data integriteitsproblemen,” schreef Thacker.

Toen haar zorgen werden genegeerd, belde ze uiteindelijk de U.S. Food and Drug Administration en diende een klacht in via e-mail. Jackson werd later die dag ontslagen na slechts twee weken in dienst. Volgens haar ontslagbrief besloot het management dat ze “toch niet geschikt” was voor het bedrijf.

Ze voorzag The BMJ van “tientallen interne bedrijfsdocumenten, foto’s, geluidsopnamen en e-mails” die bewezen dat haar zorgen gegrond waren, en volgens Jackson was dit de eerste keer dat ze ooit ontslagen werd in haar 20-jarige carrière als coördinator klinisch onderzoek.

Julian Gillespie: Covid Vaccins die worden geïnjecteerd in de bevolking zijn niet dezelfde als die vóór goedkeuring werden getest

BMJ rapport gecensureerd

Het is verontrustend dat de sociale media dit BMJ artikel hebben gecensureerd en pure onwaarheden hebben gepubliceerd in een poging om het te “ontkrachten”. Let wel, het BMJ is een van de oudste en meest gerespecteerde peer-reviewed medische tijdschriften in de wereld! De Facebook “fact check” werd gedaan door Lead Stories, een contractant van Facebook, die beweerde dat het BMJ “GEEN diskwalificerende en genegeerde rapporten onthulde over gebreken in Pfizer’s” proeven.2

In reactie hierop heeft The BMJ de feitencheck in de ban gedaan en deze “onnauwkeurig, incompetent en onverantwoordelijk “3,4,5 genoemd. In een open brief6 gericht aan Mark Zuckerberg van Facebook, drong The BMJ er bij Zuckerberg op aan om “snel te handelen” om de foutieve feitencheck te corrigeren, de processen te herzien die het überhaupt mogelijk hebben gemaakt om de feitencheck uit te voeren, en “in het algemeen uw investering in en benadering van het controleren van feiten te heroverwegen”. Zoals The BMJ in haar brief opmerkt, heeft de factcheck van de Lead Stories:7

 • ten onrechte verwezen naar The BMJ als een “nieuwsblog”
 • Verzuimde om de feitelijke beweringen te specificeren die in het artikel van The BMJ onjuist waren
 • Publiceerde de feitencheck op de website van Lead Stories onder een URL die de zin “hoax-alert” bevat

Pfizer proefgegevens doen vermoeden dat er fraude is gepleegd

Nu de proefgegevens van Pfizer zijn vrijgegeven8 – die zij 75 jaar lang probeerden achter te houden – vinden internet-speurneuzen extra problemen die duiden op fraude en datamanipulatie. Op 9 mei 2022 plaatste een Twitter-gebruiker met de naam Jikkyleaks een serie tweets waarin vraagtekens werden gezet bij gegevens van Pfizer proefsites 1231 en 4444.9

Proeflocatie 1231, gevestigd in Argentinië, slaagde er op de een of andere manier in om 10% van het totale aantal proefdeelnemers te werven, 4.501 in totaal, en dat in slechts drie weken tijd, en zonder een onderzoeksorganisatie op contractbasis (CRO). CRO’s zoals de Ventavia Research Group, waarvoor Jackson werkte, verlenen managementdiensten voor klinische proeven. De hoofdonderzoeker voor proeflocatie 1231 is Dr. Fernando Polack,10 die toevallig ook:11

 • sinds 2017 adviseur voor de Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (RBPAC) van de U.S. Food and Drug Administration
 • Een huidige adjunct-professor aan de Vanderbilt Universiteit in Tennessee
 • Een onderzoeker voor Fundación Infant,12 die wordt gefinancierd door de Bill & Melinda Gates foundation13
 • De eerste auteur van Pfizer’s paper,14 “Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine,” gepubliceerd eind december 2021

Zoals opgemerkt door Jikkyleaks, is Polack “letterlijk de drukste arts op de planeet,” want naast al deze rollen, slaagde hij er ook in om in zijn eentje 4.500 patiënten in te schrijven in drie weken, wat het invullen van zo’n 250 pagina’s case report forms (CRF’s) voor elke patiënt met zich meebrengt. Dat is ongeveer 1.125.000 pagina’s in totaal. (CRF’s zijn documenten die in klinisch onderzoek worden gebruikt om gestandaardiseerde gegevens van elke patiënt vast te leggen, met inbegrip van ongewenste voorvallen).

Deze werving vond ook zeven dagen per week plaats, wat nog een rode vlag is. “Weekendrekrutering voor een klinische studie zou vreemd zijn. Er is personeel nodig om zoveel registratieformulieren (CRF’s) in te vullen en er zijn potentiële risico’s voor het onderzoek, dus heb je medisch personeel nodig. Het zou hoogst ongebruikelijk zijn,” merkt Jikkyleaks op.

Is Polack gewoon een bovenmenselijk efficiënte onderzoeker, of zou dit bewijs van fraude kunnen zijn? Zoals Steve Kirsch opmerkt in de video en een begeleidend artikel in Substack,15 is Polack de coördinator van een netwerk van 26 ziekenhuizen in Argentinië, dus misschien is het mogelijk dat hij 57 patiënten per week per ziekenhuis heeft gerekruteerd, maar het lijkt hoogst onwaarschijnlijk.

Vragen over site 4444-gegevens

Nu, “site 4444” bestaat niet. Het is eigenlijk dezelfde als site 1231. Het lijkt erop dat site 1231 een tweede inschrijvingsronde heeft gehouden, en deze kregen om een of andere reden de naam 4444. De gegevens van proefsite 4444 doen nog een ander alarm afgaan.

Site 4444 (de tweede inschrijfsessie voor site 1231) zou 1.275 patiënten hebben ingeschreven in een enkele week, van 22 tot 27 september 2020, en het verdachte daaraan – afgezien van de snelheid – is het feit dat dit de laatste week was waarin rekrutering kon plaatsvinden om te voldoen aan de data cutoff voor de FDA-vergadering in december 2020. Jikkyleads schrijft:16

“Mijn gok: ze hadden genoeg aantallen ‘positieve PCR-testen’ in de placebogroep nodig om een verschil tussen groepen aan te tonen voor die VRBPAC-vergadering op 10 dec, en die hadden ze niet. Dus verscheen site 4444 en gaf hen hun ‘perfecte’ resultaat. Bravo.”

Kirsch merkt op:17

“Was er fraude in het Pfizer proces? Zonder twijfel. Het verhaal van Maddie de Garay is daar een duidelijk geval van. Brook Jackson heeft bewijs van fraude; ze heeft 17 advocaten die voor haar werken. Als er geen fraude was, zouden deze advocaten hun tijd niet verspillen.

Deze nieuwe gegevens over plaats 1231/4444 lijken mij verdacht. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar we kunnen het niet zeggen zonder meer informatie. Ongetwijfeld zal de mainstream media hier niet naar kijken, zal Pfizer zwijgen, en zal Polack onbereikbaar zijn voor commentaar. Het gebrek aan transparantie zou voor iedereen verontrustend moeten zijn. Dat is het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen.”

Pfizer-documenten onthullen gevaren COVID prik

Onder de tienduizenden Pfizer-documenten die tot nu toe door de FDA zijn vrijgegeven, hebben we nu ook duidelijk bewijs van schade. Voor John Campbell, te zien in de video hierboven, lijken deze documenten te hebben gediend als een “rode pil “18 , die hem wakker heeft geschud voor de mogelijkheid dat de prikken inderdaad veel gevaarlijker kunnen zijn dan iemand had verwacht, inclusief hijzelf.

In de video bekijkt Campbell de documenten die staan vermeld als “5.3.6. Postmarketing Experience,” die oorspronkelijk als “vertrouwelijk” waren gemarkeerd. Ze onthullen dat, cumulatief, Pfizer tot 28 februari 2021 42.086 meldingen van bijwerkingen heeft ontvangen, waaronder 1.223 sterfgevallen.

1.223 doden en 42.086 meldingen van bijwerkingen in de eerste drie maanden is een belangrijk veiligheidssignaal, vooral als je bedenkt dat het varkensgriepvaccin uit 1976 werd teruggetrokken na slechts 25 sterfgevallen.

Zoals Campbell opmerkte: “Het zou goed zijn geweest om dit op dat moment te weten, nietwaar?”, verwijzend naar de uitrol van de spuiten. Campbell is vrij consistent geweest in zijn steun voor het “veilige en effectieve” vaccinverhaal, maar “Dit heeft het vertrouwen in autoriteit gewoon vernietigd,” zei hij.

Dr. John Campbell is ge-rood-pild - Beroemde pro-vax YouTuber met miljoenen volgers ontdekt dat hij belazerd is

158.000 geregistreerde bijwerkingen – een wereldrecord?

De eerste echt grote tranche van meer dan 10.000 Pfizer-documenten werd vrijgegeven op 1 maart 2022. (U kunt ze allemaal vinden op PHMPT.org.19) In deze partij zaten niet minder dan negen afzonderlijke pagina’s met “bijwerkingen van speciaal belang”, opgesomd in alfabetische volgorde20 – 158.000 in totaal!

Om de eerste pagina te zien, klik op deze link hier. De eerste bijwerking op deze schokkend uitputtende lijst is een zeldzame aandoening die bekend staat als het 1p36 deletiesyndroom. Deze aandoening, veroorzaakt door de deletie van DNA in chromosoom 1p36, resulteert in ontwikkelingsachterstand, ernstige verstandelijke handicap, epileptische aanvallen, gezichtsproblemen, gehoorverlies, ademhalingsproblemen, hersenafwijkingen, aangeboren hartafwijkingen, cardiomyopathie, nierafwijkingen, genitale misvorming, stofwisselingsproblemen en nog veel meer.21,22

De levensverwachting hangt af van de hoeveelheid DNA die is verwijderd. Dit klinkt op zijn minst als iets wat een zwangere vrouw zou willen weten voordat ze de prik krijgt.

Anomalieën in CRF’s doen vragen rijzen over fraude

Na onderzoek van enkele van de vrijgegeven CRF’s in de tranche van 1 maart ontdekte onderzoeksjournaliste Sonia Elijah ook verscheidene problemen, waaronder de volgende:23

 • Patiënten die in de “gezonde populatie”-groep waren opgenomen, waren verre van gezond – Eén zo’n “gezonde” deelnemer was bijvoorbeeld een type 2-diabeticus met angina pectoris, een hartstent en een voorgeschiedenis van een hartaanval.
 • Nummers van ernstige ongewenste voorvallen (SAE’s) waren leeg gelaten – Ventavia-site nr. 1085 heeft een bijzonder groot aantal ontbrekende SAE-nummers.
 • Ontbrekende streepjescodes voor verzamelde monsters – Zonder deze streepjescodes kun je het monster niet aan de deelnemer koppelen.
 • Verdacht uitziende SAE begin- en einddata – Bijvoorbeeld, de zogenaamde “gezonde” diabeet kreeg een “ernstige” hartaanval op 27 oktober 2020. De “einddatum” is 28 oktober, de volgende dag, wat vreemd is omdat de aanval ernstig genoeg was om in het ziekenhuis te moeten worden opgenomen.
 • Op diezelfde dag, 28 oktober, werd bij de patiënt een longontsteking vastgesteld, zodat hij waarschijnlijk in het ziekenhuis opgenomen bleef. “Deze anomalie doet twijfels rijzen over de nauwkeurigheid van deze geregistreerde data, wat mogelijk in strijd is met de ALOCA-C richtlijnen voor klinische documentatie van klinische studies,” schrijft Elijah.
 • Ongeblindeerde teams waren verantwoordelijk voor het beoordelen van meldingen van bijwerkingen op tekenen van COVID-gevallen, en voor het beoordelen van ernstige COVID-gevallen – Toch lijken ze in sommige gevallen de mogelijkheid te hebben verworpen dat een voorval COVID-gerelateerd was, zoals longontsteking. Dit ondanks het feit dat het protocol van Pfizer (sectie 8.2.4) “versterkte COVID-19” (d.w.z., antilichaamafhankelijke versterking) noemt als een mogelijke bijwerking waarvoor men moet oppassen. Zoals opgemerkt door Elijah:
 • “Onbedoeld zou dit tot vertekening hebben kunnen leiden, aangezien de ongeblindeerde teams zouden hebben geweten welke deelnemers het placebo kregen en welke het vaccin kregen. Zij zouden door de sponsor onder druk kunnen zijn gezet om de proef op een bepaalde manier te laten verlopen en om gebeurtenissen zoals ‘COVID-pneumonie’ gewoon als longontsteking te laten classificeren.”
 • Onmogelijke datering – De diabeet die een hartaanval kreeg gevolgd door een longontsteking (die mogelijk een niet erkende COVID longontsteking was) overleed, en de datum van overlijden wordt vermeld als de dag voordat de patiënt zogenaamd op “COVID ziek” bezoek ging.
 • Het is duidelijk dat het onmogelijk is voor een dode om een medisch bezoek bij te wonen, dus hier klopt iets niet. In de notitie van de klinisch onderzoeker staat: “Er kan geen datum later zijn dan de datum van overlijden. Gelieve de gegevens van het COVID-ziektebezoek te verwijderen en hoest en kortademigheid toe te voegen als AE’s (adverse events).” “Wat voor druk werd hier uitgeoefend?” vraagt Elijah.
 • Tweede dosis toegediend buiten de drie weken van het protocol.
 • Observatieperiode lijkt automatisch te zijn ingevoerd – Volgens het protocol moest elke deelnemer minimaal 30 minuten door het personeel worden geobserveerd.
 • Een meerderheid van de CRF’s vermeldt 30 minuten, wat de vraag doet rijzen: Werden de deelnemers voldoende lang geobserveerd, of hebben ze gewoon “30 minuten” als automatische aantekening genoteerd? Waarom is er zo weinig variatie in de observatietijden? Als deelnemers niet adequaat werden geobserveerd, kwam hun veiligheid in gevaar, wat een van Jacksons zorgen was.
 • Ongewenste voorvallen vermeld als “niet ernstig” ondanks langdurig verblijf in het ziekenhuis – In één geval viel de deelnemer en liep gezichtsbeschadigingen op de dag na de tweede dosis en werd 26 dagen in het ziekenhuis opgenomen, toch werd de val niet als ernstig gemeld.
 • Andere anomalieën in dit specifieke geval zijn de vermelding dat de val werd veroorzaakt door een “val” die geen verband hield met de onderzoeksbehandeling, en dat de gezichtsverwonding het gevolg was van “hypotensie” (lage bloeddruk). Het SAE-nummer ontbreekt ook voor de verwondingen aan het gezicht.
 • Elijah schrijft: “Er kunnen twijfels worden geuit over de geloofwaardigheid van deze informatie, aangezien de val en de verwondingen in het gezicht intrinsiek met elkaar in verband stonden. Dus, als de verwondingen aan het gezicht het gevolg waren van ‘hypotensie’ dan zou de val daar ook het gevolg van moeten zijn.” Kan lage bloeddruk een effect zijn van het experimentele vaccin? Mogelijk. Vooral als je bedenkt dat de patiënt viel de dag nadat hij de tweede dosis had gekregen.
 • Nog verdachter: de oorzaak van de val werd op het formulier voor ernstige ongewenste voorvallen genoteerd als “gerelateerd” (aan de behandeling), maar op het CRF voor ongewenste voorvallen vermeld als “niet gerelateerd”. In een notitie staat: “Bevestig alstublieft de juiste causaliteit.”
 • Het negeren van gloednieuwe gezondheidsproblemen als niet gerelateerd aan de behandeling – Bijvoorbeeld, in één geval werd bij een vrouwelijke deelnemer zonder medische voorgeschiedenis van verminderde nierfunctie, één maand na haar tweede dosis, nierstenen en ernstige hypokaliëmie gediagnosticeerd, waarvoor ziekenhuisopname nodig was. Hoewel zij geen voorgeschiedenis van nierproblemen had, werden beide voorvallen afgedaan als “niet gerelateerd” aan de studiebehandeling en werd er geen verder onderzoek gedaan.

Tot slot schreef Elijah:24

“Al het bewijsmateriaal dat in een beperkte tijd werd verzameld, lijkt de beweringen van klokkenluider Jackson over slecht databeheer op de proeflocatie te bevestigen en doet vragen rijzen over de manier waarop Ventavia de klinische proeven van Pfizer uitvoerde.

De fouten en anomalieën in de CRFs wijzen ook op haar beweringen dat de clinical research associates niet adequaat waren opgeleid, waarbij velen geen voorafgaande klinische ervaring hadden. Als dergelijke flagrante bevindingen waar zijn op deze locaties, zouden ze zich dan kunnen manifesteren op andere proeflocaties in Noord-Amerika en daarbuiten?”

Kunt u Pfizer vertrouwen?

Pfizer, dat snel toestemming kreeg voor noodgebruik (EUA) voor zijn COVID-19 mRNA gentherapie injectie, heeft een lange lijst van strafrechtelijke veroordelingen tegen zich:

 • In 2002 betaalden Pfizer en twee dochterondernemingen 49 miljoen dollar voor de schikking van civiele claims dat het bedrijf had nagelaten de beste prijzen voor zijn geneesmiddel Lipitor te melden, zoals vereist is volgens de Medicaid Drug Rebate Statute.25
 • In 2004 pleitte een Pfizer-dochteronderneming, Warner-Lambert, schuldig en betaalde meer dan $ 430 miljoen om te voldoen aan strafrechtelijke aanklachten en civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens frauduleuze marketingpraktijken.26
 • In 2007 werd een andere dochteronderneming schuldig bevonden aan het uitbetalen van smeergeld voor het plaatsen van haar medicijnen in een reguleringsprogramma en moest zij een boete van 34 miljoen dollar betalen.27
 • Twee jaar later, in 2009, werd Pfizer schuldig bevonden aan fraude in de gezondheidszorg en veroordeeld tot het betalen van de grootste boete ooit voor dit soort overtredingen.28 Bij de aankondiging van de recordboete van $2,3 miljard tegen de geneesmiddelengigant, zei het Amerikaanse Ministerie van Justitie dat één van de aanklachten een misdrijf was. De andere aanklachten kwamen voort uit valse handelingen en valse claims ingediend bij federale gezondheidszorgprogramma’s.
 • In 2010 werd het bedrijf opnieuw veroordeeld tot het betalen van $142 miljoen schadevergoeding voor frauduleuze marketing en het promoten van het geneesmiddel Neurontin voor niet-goedgekeurd gebruik.29
 • Minder dan 10 jaar later, in 2018, werd Pfizer opnieuw betrapt op een illegale smeergeldregeling en stemde het ermee in om 23,8 miljoen dollar te betalen voor het oplossen van claims dat het een stichting gebruikte als doorgeefluik voor het betalen van de eigen bijdragen van Medicare-patiënten die drie van zijn geneesmiddelen gebruikten.30

Zoals opgemerkt in het tijdschrift Healthcare Policy in 2010,31 “Pfizer is een ‘habituele overtreder’, die zich voortdurend schuldig maakt aan illegale en corrupte marketingpraktijken, het omkopen van artsen en het onderdrukken van ongunstige testresultaten”. Het artikel belicht ook de misdaden van Johnson & Johnson, een andere fabrikant van COVID-prikken.

Ondanks de bezoedelde geschiedenis van Pfizer, wordt er nu van ons verwacht dat we erop vertrouwen dat alles wat Pfizer doet volgens de wet is. Ik denk van niet. Een bedrijf dat keer op keer wordt betrapt op het plegen van dezelfde misdaden, heeft duidelijk een diepgewortelde ethische verrotting binnen de bedrijfsstructuur waar boetes gewoon geen effect op hebben.

Heeft Pfizer ook fraude gepleegd met de COVID-proeven? Daar lijkt het in ieder geval wel op. De tijd zal leren of de advocaten in de toekomst genoeg zullen hebben voor een veroordeling. Als er fraude heeft plaatsgevonden, kan (en zal) Pfizer waarschijnlijk aansprakelijk worden gesteld voor de meer dan een miljoen verwondingen die zijn injectie alleen al in de VS heeft veroorzaakt, en we kijken allemaal uit naar die afrekening.

Bronnen en referenties


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


EXPLOSIEF: Rechter beveelt Pfizer, FDA om documenten vrij te geven – Duizenden gedood door de injecties binnen een maand

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties