Dit artikel werd eerder gepubliceerd op 23 juli 2009, en is bijgewerkt met nieuwe informatie.

In 2009 diende de Oostenrijkse onderzoeksjournaliste Jane Burgermeister1 strafrechtelijke aanklachten in tegen de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties en verscheidene hooggeplaatste regerings- en bedrijfsfunctionarissen, waaronder de presidenten Barack Obama en George W. Bush, en beschuldigde hen van bioterrorisme en pogingen om genocide te plegen2, meldt Mercola.

Ook diende zij een aanklacht in tegen Baxter AG en het Oostenrijkse Avir Green Hills Biotechnology wegens het produceren en vrijlaten van levend vogelgriepvirus3 , waarbij zij aanvoerde dat het een opzettelijke daad was om een pandemie te veroorzaken en er profijt van te trekken.

Toen een Tsjechische wetenschapper hun seizoensgriepvaccin testte, ontdekte hij dat het levende H5N1- en levende H3N2-virussen bevatte. Burgermeister klaagt onder meer aan dat Baxter opzettelijk 72 kilo levend vogelgriepvirus heeft verstuurd, dat in de winter van 2009 door de WHO was geleverd.

In het 134 pagina’s tellende document4 waarin de vermeende aanklachten worden opgesomd, beweert Burgermeister over doorslaggevend bewijs te beschikken dat farmaceutische bedrijven en overheidsinstanties actief betrokken zijn bij de verspreiding van dodelijke biologische agentia om een pandemie uit te lokken. Zij heeft ook een gerechtelijk bevel opgesteld tegen gedwongen vaccinatie, waarbij zij beweert dat verplichte vaccins opzettelijk met ziekten zullen worden besmet.

De zaak Burgermeister tegen de Wereldgezondheidsorganisatie en andere regeringsinstanties en hoge ambtenaren verspreidde zich over het internet, maar ondanks het feit dat het gemakkelijk een van de heetste nieuwskoppen van 2009 had kunnen zijn, was er geen woord over te vinden in de mainstream media.

In plaats daarvan brachten onafhankelijke journalisten en nieuwsagentschappen, en online blogs zoals InfoWars – waarvan er vele nu ter ziele zijn of verbannen van sociale media – de informatie, wat velen ertoe bracht om het af te doen als ofwel een hoax of een poging om de inzet te verhogen door een demente samenzweringstheoreticus.

Echter, gebaseerd op Burgermeister’s eigen blog interviews en de documentatie die ze opsomt in haar gerechtelijke aanklacht, alsmede op websites zoals truther.org,5 leek de aanklacht heel echt, en dat Burgermeister heel serieus was over haar beweringen.

Wat betreft de conventionele media black-out, wel, dat zou niet als een grote verrassing moeten komen, alles wel beschouwd, en het kan niet gebruikt worden als bewijs om de geldigheid van het verhaal te verwerpen. Ik heb tenslotte genoeg artikelen geschreven over hoe de media voor een groot deel gekocht en betaald wordt door de farmaceutische industrie.

En, ook al was dit in 2009, het is vandaag nog steeds waar. In feite, terwijl Burgermeister’s aanwezigheid op het internet zo goed als gewist is van sociale media en het internet, hernieuwde ze haar strijd tegen dezelfde organisaties in 2020, toen COVID-19 het overnam, en kwam naar voren, en noemde deze pandemie een Trojaans Paard voor gedwongen vaccinatie.6

“Mijn bijzondere zorg,” zei ze in de video hierboven, “is dat de WHO twee van deze wereldwijde epidemische noodsituaties tegelijkertijd heeft uitgeroepen – coronavirus en ebola, en voor beide … [worden] vaccins er haastig doorheen gejaagd.” Een punt dat ze in de video maakt is dat bij de proeven met het ebolavaccin ten minste 55 mensen met ebola werden besmet nadat ze het vaccin hadden gekregen, en ze waarschuwt mensen om naar die studies te kijken zodat ze zelf kunnen zien wat er gebeurt met versnelde vaccins.

Nu, 13 jaar nadat Burgermeister de wereld waarschuwde dat “een internationaal crimineel syndicaat van ondernemingen biologische wapens heeft ontwikkeld, geproduceerd, opgeslagen en gebruikt om de bevolking van de VS en andere landen uit te roeien voor financieel en politiek gewin “7 en twee jaar nadat zij de mensen aanspoorde om onderzoek te doen naar de pandemie, wat moeten we nu denken van deze fantastische beschuldigingen?

En, wat kunnen we doen met de kennis die we opdoen door te bestuderen wat Burgermeister ons probeert te vertellen?

Gedwongen vaccinaties – Bedreiging van uw gezondheid en vrijheid

Een herziening van de documentatie die Burgermeister verschafte maakt tenminste één ding kristalhelder, en dat is dit: Er zijn al genoeg wettelijke bepalingen om een verplicht, gedwongen vaccinatieprogramma tot werkelijkheid te maken, die bepaalde instanties de bevoegdheid geven om zo ver te gaan als het gebruik van dodelijk geweld om naleving af te dwingen.

Zoals ik tijdens de COVID-pandemie herhaaldelijk heb opgemerkt, zijn er, in ruil voor het onder dwang ondergaan van de vaccinatie, geen feitelijke garanties voor de veiligheid van het vaccin, en als er toch iets misgaat, heb je geen enkele wettelijke mogelijkheid om wie dan ook, waar dan ook, aan te klagen voor schadevergoeding. Dit is inderdaad een absolute nachtmerrie en niets minder dan een misdaad, hoe “legaal” en “in het belang van het volk” het ook is opgezet om zo te lijken.

Dus, hoe je ook denkt over Burgermeister of over haar beschuldigingen in het algemeen, het echte en dringende probleem waar we nu voor staan is de mogelijkheid van gedwongen vaccinaties tegen een groot aantal ontelbare ziekten – en niet alleen COVID.

Het streven van de WHO om een varkensgriepvaccin in te voeren in 2009 werd bijvoorbeeld onredelijk gehyped door de WHO en gezondheidsinstanties over de hele wereld, ondanks het feit dat uw kansen om de Mexicaanse griep op te lopen en er aan te overlijden lang niet in de buurt kwamen van een rechtvaardiging voor een verplicht vaccin.

Evenzo zal in 2022, met honderden klinische proeven met COVID-vaccins in de pijplijn8 , waaronder vele mRNA-gentherapieën en alle andere ziekten waar onderzoekers aan werken, zoals dengue, malaria en Marburg, de mogelijkheid van meer gedwongen vaccinaties alleen maar groter worden.

Zelfs voormalig presidentskandidaat en congreslid Ron Paul (die ook arts is) heeft officieel verklaard9 dat de ophef over de Mexicaanse griep in 2009 niet veel meer was dan een hysterische hype voor financieel gewin. In een nu verwijderde videotoespraak herinnerde hij de mensen ook aan het resultaat van het vaccinatieprogramma tegen de Mexicaanse griep, dat plaatsvond in 1976.10

In die tijd stierf één persoon aan de eigenlijke griep, terwijl 25 mensen stierven door bijwerkingen van het veronderstelde levensreddende vaccin, en enkele honderden mensen het verlammende Guillain-Barré-syndroom ontwikkelden. Naar zijn mening – en ik ben het daarmee eens – was de Mexicaanse griep, wanneer deze in het perspectief werd geplaatst van gewone griepsterfte, tuberculose en andere besmettelijke ziekten, een totaal non-event.

Al die jaren later is het duidelijk dat deze massale, internationale, multi-agentschappen en militaire tegenmaatregelen niet alleen absoluut niet in verhouding stonden tot de werkelijke dreiging van de Mexicaanse griep, maar ook niet met COVID te vergelijken waren. Als je echt alle feiten en risico’s in ogenschouw neemt, roept de crisisrespons op de Mexicaanse griep van 2009 vragen op over het motief.

Waarom propageerde men de overkill aan “voorzorgsmaatregelen” van een massaal vaccinatieprogramma tegen een ziekte die VOORAL milde symptomen veroorzaakt en een extreem laag risico op overlijden heeft? En dat was de Mexicaanse griep – hetzelfde kan worden gezegd van COVID, die vooral voor ouderen een ernstig risico vormde.

Jane Burgermeister gelooft dat zij het antwoord heeft, en dat zij het kan bewijzen. Volgens haar bevindingen in 2009 met de Mexicaanse griepprik, die deel uitmaakten van haar pakket strafrechtelijke aanklachten, zou het vaccin zelf een veel groter gevaar hebben kunnen vormen dan het virus zelf. En nu, snel vooruitspoelend naar de COVID-gen-therapie-injecties, kan hetzelfde worden gezegd.

Of je het gelooft of niet is aan jou, maar ik raad je aan het bewijs dat ze levert voor jezelf te bekijken, zoals het document over de strafrechtelijke aanklachten dat eerder in dit artikel is gelinkt en haar bioterrorisme bewijsdocumentatie. Wat de waarheid ook is, het vermijden van de uitvoering van een gedwongen vaccinatieprogramma is van groot belang als u waarde hecht aan uw leven en gezondheid en die van uw kinderen, vrienden en familie.

Baxter onderzocht, maar kreeg toch een contract voor een vaccin

Veel van wat er in 2009 gebeurde was niet erg logisch, zoals het inhuren van Baxter International om een vaccin tegen de Mexicaanse griep te ontwikkelen ondanks het feit dat er een onderzoek liep naar Baxter voor de massale verspreiding van het vogelgriepvirus eerder dat jaar.11

In februari 2009 stuurde Baxter een mix van griepvaccin en ongelabeld H5N1-virus (de menselijke vorm van vogelgriep) naar een Oostenrijks onderzoeksbedrijf. Het Oostenrijkse bedrijf verwachtte dat de zending alleen griepvaccin zou bevatten en stuurde vervolgens delen van het besmette product naar Tsjechië, Slovenië en Duitsland.

Pas toen onderzoekers in een laboratorium in de Tsjechische Republiek fretten met het vaccin injecteerden en deze onverwacht stierven, werd de besmettingsfout ontdekt. Maar moeten “fouten” als deze echt zonder repercussies worden aanvaard?

Als deze partij levende vogelgriep- en seizoensgriepvirussen bij het publiek was terechtgekomen, had dat ernstige gevolgen kunnen hebben. Hoewel H5N1 niet gemakkelijk mensen infecteert, doet het griepvirus dat wel. Dus als mensen aan beide virussen waren blootgesteld, zouden zij gastheren zijn geworden voor de gecombineerde virussen, en zouden zij zeer besmettelijk zijn geworden en in staat zijn geweest het dodelijke vogelgriepvirus op anderen over te brengen.

Burgermeister, die in verband met dit incident een aanklacht heeft ingediend tegen Baxter en een ander biotechnologiebedrijf, is van mening dat het “een opzettelijke daad was om een pandemie te veroorzaken en er profijt van te trekken”. Maar dat is niet Baxter’s enige smet.

In de jaren negentig sloot Baxter een viervoudige schikking van $ 640 miljoen met hemofiliepatiënten in verband met bloedstollingsconcentraten die besmet waren met HIV.12 In 2008 stierven ten minste 81 mensen en raakten honderden gewond door besmette heparine (een bloedverdunnend geneesmiddel),13 en in 2001 stierven meer dan 50 dialysepatiënten als gevolg van defecte apparatuur van Baxter.14 Vervolgens betaalde Baxter in 2017 $ 18,2 miljoen in een schikking over schimmel in een productiefaciliteit.15

Als er geen andere reden was dan het feit dat Baxter ongelooflijk slordig kan zijn in het omgaan met potentieel gevaarlijk of dodelijk materiaal en geneesmiddelen – in tegenstelling tot het deel uitmaken van een genocidaal complot – zou het verstandig zijn geweest om hen buiten de ontwikkeling van een varkensgriepvaccin te laten. Maar dit is slechts één voorbeeld.

Pfizer, dat snel een vergunning voor noodgebruik kreeg voor zijn COVID-19 mRNA gentherapiespuit, kwam in de cirkel van pandemische vaccins terecht nadat het was veroordeeld tot het betalen van de grootste boete ooit wegens fraude in de gezondheidszorg.16

Bij de aankondiging van de recordboete van 2,3 miljard dollar tegen de geneesmiddelengigant, zei het Amerikaanse Ministerie van Justitie dat één van de aanklachten een misdrijf was. De andere aanklachten kwamen voort uit valse handelingen en claims ingediend bij federale gezondheidszorgprogramma’s. Maar dat is niet alles wat Pfizer heeft uitbetaald: In 2018 stemden ze er ook mee in om 23,8 miljoen dollar te betalen voor claims dat het bedrijf een stichting gebruikte als doorgeefluik om de eigen bijdragen te betalen van Medicare-patiënten die drie Pfizer-geneesmiddelen gebruikten.17

Als je naar de geschiedenis van alleen deze twee bedrijven kijkt, zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat het geen bedrijven zijn die je impliciet kunt vertrouwen met je gezondheid en geld. Toch zijn we hier in 2022, en u wordt verondersteld erop te vertrouwen dat Pfizer niet hetzelfde doet met zijn COVID-injectie.

In het ergste geval heeft Burgermeister gelijk met haar bewering dat er duidelijk bewijs is dat farmaceutische bedrijven, waaronder Pfizer en Baxter, en internationale regeringsinstanties, waaronder de WHO, actief betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren, distribueren en mogelijk opzettelijk vrijlaten van virussen die worden geclassificeerd als de meest dodelijke biowapens op aarde, om vervolgens een pandemie te kunnen uitroepen en snel een vaccinoplossing voor wereldwijd gebruik te kunnen aanbieden.

Werd de Mexicaanse griep gebruikt voor politiek en financieel gewin?

Wat betreft Burgermeister’s criminele aanklachten bij de FBI tegen de WHO, de Verenigde Naties (VN), en verscheidene van de hoogst geplaatste regerings- en bedrijfsfunctionarissen, werd er bewijs gepresenteerd om aan te tonen dat:

“… een internationaal crimineel bedrijfssyndicaat, dat hoge regeringsfuncties op federaal en staatsniveau heeft geannexeerd, van plan is een massale genocide uit te voeren tegen de bevolking van de Verenigde Staten door gebruik te maken van een kunstmatig (genetisch) griepvirus en een gedwongen vaccinatieprogramma om massale dood en verwondingen te veroorzaken en Amerika te ontvolken om de controle over de Verenigde Staten over te dragen aan de Verenigde Naties en aanverwante veiligheidstroepen (VN-troepen uit landen als China, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Mexico).

Er is bewijs dat vele organisaties – Wereldgezondheidsorganisatie, VN en vaccinbedrijven zoals Baxter en Novartis – deel uitmaken van één systeem onder de controle van een criminele kerngroep, die de strategische leiding geeft, en die ook de ontwikkeling, productie en vrijlating van kunstmatige virussen heeft gefinancierd om massavaccinaties met een biowapenstof te rechtvaardigen om de bevolking van de VS te elimineren, en zo de controle te krijgen over de bezittingen, hulpbronnen enz. van Noord-Amerika.”

Nogmaals, of de echte reden achter de koortsachtige drang naar massavaccinaties nu het terugdringen van de bevolking is of niet, het lijdt geen twijfel dat het Mexicaanse griepvaccin de zakken van farmaceutische bedrijven en andere betrokkenen heeft gespekt – net zoals de COVID-19 injecties dat vandaag hebben gedaan.

Pandemiegerelateerde geneesmiddelen hebben ook geld opgebracht. Terugblikkend op 2009 schatte een financieel analist dat de verkoop van Tamiflu in de nabije toekomst honderden miljoenen zou opbrengen, en de verkoop van de vaccins tegen de Mexicaanse griep die op dit moment worden klaargemaakt, zal waarschijnlijk in de miljarden dollars lopen, aangezien de WHO de Mexicaanse griep “niet te stoppen” verklaarde en alle 194 lidstaten opdroeg om voorraden aan te leggen.

Volgens een rapport van CNN18 werd verwacht dat de vraag in de VS alleen al 600 miljoen doses varkensgriepvaccin zou bedragen. Dat zou neerkomen op twee doses voor elk van 300 miljoen Amerikanen, bovenop de 115 miljoen doses seizoensgriepvaccin. Als je bedenkt dat remdesivir – COVID’s equivalent van Tamiflu – naar verwachting zal stijgen van een schamele 2,87 miljard dollar aan verkoop in 2021 tot 377 miljard dollar in 2022,19 dan zie je dat de financiële spiraal eeuwigdurend lijkt.

Was de Mexicaanse griep een test voor toekomstige pandemieën?

In 2009 heeft de Strategic Advisory Group of Experts (SAGE), het hoogste adviesniveau van de WHO inzake immunisatieaangelegenheden, aanbevolen het vaccin tegen de Mexicaanse griep eerst toe te dienen aan de volgende primaire doelgroepen:20

Dit is precies wat er met de COVID-vaccins is gebeurd: Dezelfde demografische groep als waartegen de vaccins in 2009 waren gericht, was ook het doelwit van COVID. Mijn vraag is: wie blijft er over behalve de overledenen als het gaat om verplichte vaccins?

In 2009 voelde Burgermeister onmiddellijk de hitte van haar acties, die dit gouden vaccin ganzenei aan het licht brachten en in gevaar brachten, te beginnen met het ontslag van haar baan als Europees correspondent van de website Renewable Energy World. In een blog verklaarde ze:

“Omdat er reden is om aan te nemen dat deze beslissing verband houdt met mijn aanklacht wegens bioterrorisme tegen de bevolking van de VS en de rest van de wereld, en omdat ik als burger het recht heb om een misdaad aan te geven als er geloofwaardig bewijs is, ben ik van plan een rechtszaak aan te spannen tegen Pennwell, een tijdschriftenbedrijf dat de olie- en defensie-industrieën verslaat en dat REW in 2007 overnam nadat ik er begon te werken, wegens oneerlijk ontslag.”

Wat kunt u nu doen?

Dit zijn moeilijke tijden, maar angst, paniek en emotionele overreacties zijn niet het antwoord, hoewel de regering en het bedrijfsleven daar wel op aandringen. Onthoud gewoon dat een beetje gezond verstand en nuchter denken u en uw gezin veel beter van pas zullen komen.

Onderwijs uzelf over deze kwesties in plaats van simpelweg de persberichten te geloven die honderd keer op elk kanaal worden herhaald. Besteed wat tijd aan het bekijken van de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is op de website van het National Vaccine Information Center (NVIC), en sluit u aan bij Barbara Loe Fisher om actie te ondernemen tegen de potentiële dreiging van verplichte vaccinaties tegen de Mexicaanse griep.

U kunt ook contact opnemen met uw wetgevers. En last but not least, wil ik herhalen dat u uw gezondheid kunt beschermen tegen ELKE vorm van griep, zonder een potentieel gevaarlijk vaccin, door positieve veranderingen in uw levensstijl aan te brengen, en ik dring er bij u op aan om vandaag nog te beginnen met deze veranderingen in uw leven op te nemen.

Bronnen en referenties


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


HET PLAN – WHO plant 10 jaar pandemieën, van 2020 tot 2030

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties